s eEzcmwrD ft. 0. KRES RITA C. MULLEM Smalfilmen kan nu een ieder Aangename Kerstdagen BOEK «ERASMUS» J. I. BODE van der Wal Toeset's Bakkerij en Kokerif WIESE'sAUTOMAAT Bekendmaking. Gesloten zijn. Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis Kerst- en Nieuwjaarskaarten INRICHTING VOOR VOETVERZORGING J. CH. G. v. RUSTEL Bruno Klauwersstraat 4 Kennemer Foto- en Kinohandel ZIJN GEREED I Wijnen van Jager Gerlings Hofleveranciers 7.50 10.90 3.95 6.25 5.90 7.75 6.95 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE SANTPOORT TERRASWEG 31 TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot Sagen prijs Kerkerinklaan 44 Tel. 337 Santpoort-Station Tel. 478 Uitsluitend Voetverzorging Een goed tehuis voor uw huisdieren gedurende de feestdagen vindt U bij J. T. Cremerlaan 22, Santpoort, Tel. 563 Boekhandel CORNEGGE Bioemendaalschestr.weg 86 Tel. 506 Santpoort St. ONZE NIEUW INGERICHTE ETALAGES FIRMA J. A. BODE Leesbibliotheek Hoofdstraat 200 Telefoon 371 Belastingadviseurs J. VLAMING JOH. C. WOLFF Administrateurs. Driehuizerkerkweg 81 Tel. 4051 (K 550) Driehuis-Yelsen Voor Lood- en Zinkwerken en reparaties Loodgietersbedrijf Driehuizerkerkweg 79 Telefoon 5719 DRIEHUIS PREDIKBEURTEN ALLE WOL, IS GEEN WOL ONZE DEKENS ZIJN ZUIVER WOL Bloemendaalschestraatweg 68 Telefoon 677 Onze speciaal aanbevolen lekkernijen voor de Feestdagen zijn o.a. Kerstkransen f 1.25 per pond Weihnachtstollen 50 cent per pond Kerststaven vanaf 50 cent per stuk Polonaises vanaf 121/2 cent Kersttaarten en Tulbanden vanaf 75 ct Overheerlijke zoutjes a 26 cent p. ons Kerstkransjes en klokjes 20 ct per ons Diverse soorten fijne koekjes en een fijne sorteering Kerstartikelen Diners - Hors d' oeuvres - Sla'tjes, enz. Keuze uit meer dan 100 Dekens Santpoort Tel. 473 Hoofdstr. 156 Deze week: ERWTENSOEP Met de Feestdagen vanaf 3 uur n.m. WARME HAPJES De slagers van Santpoort, Driehuis, Velsen, Velsen-N. en IJmuiden maken hun cliëntelen bekend, dat zij den 2e Kerstdag Slagerspatroonsvereeniging Velsen en omstreken I jmuider V ischlial ACHTSTE JAARGANG No 33 OPLAAG 3500 EXEMPLAREN VRIJDAG 23 DEC. 1938 3t> n ;\f SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Luxe Bakkerij „de 2 B's" VOOR DE KERSTDAGEN Weihnachtstollen 45,60, 90 enz. Tulband 60 ct en f 1.— Onze bekende kwaliteit Kerstkransen f 1per pond Reclame KERSTKRANSJES 12 cent per ons Bestelt vroegtijdig MODERNE EN HYGIËNISCHE med. gedipl. voetverzorger-pedicuur Ook aan huis te ontbieden. Afspraak gewenscht Wasschen Nagelsknippen Tandsteen verwijderen Wij leveren complete Smalfilm- installaties voor f 79.— Wordt nu abonné van onze smalfilmkring a f 1.— per rhaand. Complete installaties in bruikleen Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afnam# belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Een kijkje overtuigt U, dat U voor een prima BRIL, een ACCURAAT LOOPEND HORLOGE of PRACHTIGE KLOK en het nieuwste in GOH DEN en ZILVEREN SIERADEN, TAFEL ZILVER en PLEET slechts terecht kunt bij DRIEHUIZERKERKWEG 81 DRIEHUIS Telef. 4051 IJmuiden Modern ingericht atelier Erkend Leverancier van Brillen voor AI.LE Ziekenfondsen en Oogartsep brengt U door met een uit Mooie Kerstgeschenken o.a. Een mooi Boek Vulpenhouders Luxe Doozen Post, enz. Kerkerinklaan 8, Santpoort-dorp Bruno Klauwersstraat 8f Tel. 202 Santpoort-station Een Ringvingerwijzing I Let bij de keuze van Uw verlovings- en trouwring op hét H.D.Z.-meester- teekenl Het is Drijlhout's garantie voor een gouden ring, voegloos gesmeed uit de zuiverste bestanddeelen. Wij toonen U gaarne, zonder verplichting, de gedistingeerde H.D.Z.-ringen I RINGEN Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zaterdag 24 Dec. 's avonds 11.30 uur Kerstspel. Zondag 25 Dec. v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman 2de Kerstdag n m. 5.30 uurKerstfeest. Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Zondag 25 Dec. v.m. 10 uur: Ds. J. C. van Apeldoorn van Leiden. nam. 5 uur: de heer F. D. Emous, Cand. Theol. van Amsterdam. Oudejaarsavond 7,30 uur Ds. j. C. van Apeldoorn van Leiden. Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zondag 25 Dec. v.m 10 uur: de heer K. v. nam. 5 uur: Dezelfde. 2de Kerstdag Geen dienst. d. Berg. Geref. Kerk. Burg. Enschedélaan. Zondag 25 Dec, v.m. 9,45 uur Cand. D. Wijnbeek, n. m. 5,30 uurDezelfde. 2de Kerstdag 9.45 uur: Ds. A. Dondorp van IJmuiden. Ver. van Vrijz. Hervormden, Stationsweg, Velsen Zondag 25 Dec. v.m. 10.30 uur: Dr. H. Faber te Schiedam. (iets aparts) AABÉ DEKEN 150x200 medaillon patroon in bleu en zalm AABÉ DEKEN 190x230 in zalm en bleu Gestikte Deken 1 persoons extra prijs Zijden DEKEN alle effen tinten 2 persoons RECLAME DEKEN 160x210 Extra prij s LEIDSCHE DEKENS 160 x 210 pracht kwaliteit GESTIKTE DEKENS 180 x 215 Extra groot Flanellen LAKENS alle prijzen envoordelig Qndniama naast SLIJTERIJ „DE UILENBOOM" SANTPOORTSTATION Bloemendaalschestraatweg 144 TELEF SANTPOORT No. 519 Allerbeste en voor- deeligste adres voor alle versche vischsoor- ten. Eet nu Stokvisch. Geweekte Stokvisch 25 cent per pond Droge stokvisch 45 cent per pond Levende en gerookte paling. Harde bokking Engelsche bokking Engelsche Sprot Uitgesn. Zalmbokking 14 ct p. ons Uitgesn. Makreel 16 ct p. ons Uitgesn. Ger. Zalm 45 ct per ons Uitgesn. ger. Paling 50 ct VISCHCONSERVEN, Ansjovisch, Hors d' oeuvre, Sardines Gaffelbitter Sardelringen Appetit Sild Paling in gelei, enz. De laatste weken van dit jaar Woensdag en Donderdag versche Zeeuwsche mosselen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1