A. B. KRES laarhamers irandstoffenhandel FRITS SCHORN Oudejaarsavond om 9 uur gesloten worden. MAISON TOESET Smalfilmen kan nu een ieder C. A. Huyboom SCHIPPER t Weekblad voor Santpoort-Dorp, Santpoort-Station, Rozenstein en Driehuis IRICHTING VOOR VOETVERZORGING I. CH. G. MISTEL l u Voor Oud- en Oïieumj'aar Grafmonumenten Hoord-Hollandsclie Steenhouwerij - en Kinohandel Bruno Kiauwersstraat 4 Slijterij „DE UILENBOOM Riil C. muILL Hoofdstraat 108 ïnscht zijn ciiëntelen een Gelukkig 1939. ZIJN GEREED 1 FIRMA J. A. B O D E van RIESSEN ACHTSTE JAARGANG NO. 34 VRIJDAG 30 DEC. 1938 UITGAVE: DRUKKERIJ CORNEGGE - SANTPOORT - TERRASWEG 31 - TELEFOON 619 NEDERLANDSCH BEGRAFENIS GENOOTSCHAP Teraardebestellingen in eerste klasse uitvoering tot lagen prijs 1 'ïMtm. <yt iantpoort-Station Te!. 472 Uilsluitend Voetverzorging "'in goed tehuis ve«r uw huïsd? j «durende de feestdagen vindt U bij Bel op No. 623 'f Da kleinste bestelling wordt U thuis bezorgd. J. T. Cremeriaan 22, Santpoort, Tel. 563 WIJNEN EN GEDISTILLEERD VAN ONZE NIEUW INGERICHTE ETALAGES PREDIKBEURTEN \led. Hervormde Kapel, Pastorieweg 1 Gebroeders Hop Jac. Nol H. Alblas Wed. Maarschalk „Erasmus" Firma Luppens Evertsenstraat 20, IJmuiden Bloemendaalschestraatweg 68 Telefoon 677 OUDEJAARSAVONDGEBAK. De clou van Uw Oudejaarsavondfeestjes. a 88 Tel. 506 Santpoort Sl. dun. o. wultf Administrateurs. H. B.vanDroffelaar Tapijten Woninginrichting Noordlaan 4 Telefoon 5.7.9. Mafrassenmakerij Linoleum Gordijnen IJmuiderVischhal Wij wenschen LI allen een Gelukkig Nieuwjaar OPLAAG 3500 EXFMPLA RFN SANTPOORT-DORP, HOOFDSTRAAT 196 TEL. 535, bij geen gehoor TEL. 251 Agentschap: Burg. Enschedelaan 8, Santpoort SPECIALE ROUWWAGENS Luxe Bakkerij „de 2 B's" Kerkerinklaan 44 Tel. 337 Voor Oudejaarsavond: Oliebollen 3 a 10 cent Croquetten p. stuk 10 ct Saucijzenbroodjes 8 ct Amandelbroodjes 8 ct Appelbollen - 0 ct Appelflappen óct Appelbeignets 5 ct Appelgebakjes 7 ct r "MODERNE EN HYGIËNISCHE med. gedipl. voetverzorger-pedicuur Ook aan huis te ontbieden, s_i_ i l HOOFDSTRAAT 174 SANTPOORT ipna Punch van Rum vanaf 35 cent p. maatje, 'tlfgnac vanaf 34 cent per maatje |~lvocaat vanaf f 1,30 per flesch Enz. Enz, Aanbevelend, H. WIESE Afspraak gewenscht Wasschen Nagelsknippen Tandsteenverwijderen ft r? O Advertentieprijs per regel 5 cent Bij groote afname belangrijke reductie. Advertenties op de vóórpagina 50 pCt hooger Advertentie's en berichten moeten uiterlijk Woensdagavond ter Drukkerij zijn. Een kijkje overtuigt U, dat U voor een prima BRIL, een ACCURAAT LOOPEND HORLOGE of PRACHTIGE KLOK en het nieuwste in GOUDEN en ZILVEREN SIERADEN, TAFEL ZILVER en PLEET slechts terecht kunt bij DRIEHUIZERKERKWEG 81 DRIEHUIS Telef. 4051 IJmuiden Modern ingericht atelier Erkend Leverancier van Brillen voor ALLE Kiekenfondsen en Oogartsen Ned. Herv. Kerk, Santpoort Zaterdag 31 Dec. 's avonds 7.30 uur Ds. R. H. Oldeman Zondag 1 Jan. v.m. 10 uur: Ds. R. H. Oldeman Bevestiging Ouderlingen en Diakenen. Oudejaarsavond 7,30 uur Ds. J. C. van Apeldoorn van Leiden. Zondag 1 Jan. v.m. 10 uur: Ds. J. de Wit van Leiden, nam. 5 uur: GEEN DIENST. Geref. Kerk H.V., Wiistelaan Zaterdag 31 Dec.: Oeen Dienst. Zondag 1 Jan. v.m 10 uur: de heer K. v. d. Berg. Geref. Kerk, Burg. Enschedélaan. Zaterdag 31 Dec. n.m. 7,30 uur Cand. D. Wijnbeek, 'ondag 1 Jan. v.m. 9,45 uur Cand. D. Wijnbeek, iïi. 5,30 Dezelfde. Ver. van Vrijz. Hervormden, Stationswëg, Zaterdag 31 Dec. n.m. 7.15 uur: Oudejaarsavond-Herdenking. Zondag 1 Jan. Geen dienst. EERSTE KLAS BANKETBAKKER HOOFDSTRAAT 122 - TELEFOON 716 Ter verhooging der vreugde bij de Jaarwis;eling bieden wij li aan onze overheerlijke Appel bollen, Appelgebakjes, Appel flappen, Appel Beignets, Sneeuw ballen, Kaaskoekjes, Slagroom- sousjes, Zoutekoekjes, enz. enz. Gelieve vroegtijdig te bestellen Zaterdag en Zondag kunnen geen bonnen worden ingeruild. Onze Geachte ciiëntelen wenschen wij een Gelukkig Nieuwjaar De gezamenlijke Kruideniers van Santpoort-Dorp maken hunne clientele bekend, dat hunne zaken Een Union Rijwiel staat voor niets. Reeds vanaf f 46.—. Vraagt Prijscourant. Ruime keuze Elsctrische Rijwiellampen. Rijksweg 192 - Rozenstein Vakkundige reparatie W'jvV >7" Hoef- en Kachelsmederij 4 Rijwielhandel Tandemverhuur BOEKHANDEL Leesbibliotheek Hoofdstraat 20O Telefoon 371 p. f. in rustige fraaie lijn. BANKETBAKKERIJ KOKERIJ Sneeuwballen Berliner Bollen Saucijzenbroodjes Amandelbroodjes Slagroom wafels 1-10-12 ei 8 ct 10 ct 8 ct 10 ct Appelbollen 10 ct Appelbeignets 7 ct Appelflappen 7 ct Appelgebakjes 10 ct Oliebollen 5 ct Soezen 8 en 10 cent Zoute Krakelingen. Stengels, Palmiers, Zoute Bolletjes en Kaas Palmiers, 25 en 30 cent per ons. Oudejaarsavond Taarten Tulbanden vanaf 75 cent Gelukg- hoeven van Banket f 1,25 per pond Hors d' Oeuvre, Zalm-en Huzarensalade, Croquetten, Bridge Ballen, enz. 10 en 5 cent. Punch Bisschopwijn Tafelwijnen Limonades van Jagei Gerlings, Hofleverancier. Wij leveren complete Smalfilm- installaties voor f 79.— Wordt nu abonné van onze smalfilmkring a f 1.— per "T* jiplete installaties in bruikleen Bruno Klauwerssfraat 8, Tel. 202 Santpoort-station Bekroond Coupeur Dames* en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. Velserbroekstr 13, Santpoort tegenover Hagelingerweg Meubelen Behangerij Stoffeerderij VERLOSKUNDIGE. Waterlandweg 12, Driehuis SANTPOORT STATION /a Bloemendaalschestraatweg 144 TELEF. SANTPOORT No. 519

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1938 | | pagina 1