GEBR.HOP - Hoofdstraat 187 - Tel. 8527 Eet Ba Tomatensap per Kilobiik 21 cent W O 1 I V.A.R.A. Couponstoffen Truitjes en Vesten Restanten Wol Handschoenen en shawls Ziet de etalages N. V. Santpoortsche Radio-Centrale Hoofdstraat 181 Telefoon 8524 i GEBR. HOP Regeerings Tomatensoep Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 «Haarlem eo Heemstedefilm». Teun Klomp en zijn Makkers Laat Uw zwaar veerenbed driedeelig maken! M. Saager, Santpoort-station Bloemend.straatweg 57 Foto „SCHUTTE" H. i. Draifslaar F. 1. H. v. Riessen Hoo?d!aan 4, Tel. 3579 10 procent Korting per meter 79 per meter 18 per meter 42 per meter 32 3.39 1.59 1.89 2.29 39 59 69 4.89 8.95 10.90 39 42 44 44 __u 29 65 85 39 52 69 98 Santpoort Telefoon 8473 Hoofdstraat 158 84 39 2,24 159 1,24 wil WENSCHEN ONZEN ABONNE'S. Voor muziekliefhebbers: J. SÊËOËRS JAC. MOL Behangerij Sloffeerderij Woninginrichting o.a. Knotten van 45 voor 29 ct Veel heil en ook veel zegen Heel veel van 's levens zonneschijn, En voorspoed op hun wegen. Wij brengen hen het komend jaar Weer 't beste uit den aether, Minstens zoo als tot dusver, ZOO MOGELIJK NOG BETER. Wij wenschen den niet-abonnees, Dat zij zich aan gaan sluiten, Ze zeggen vast aan 't eind van 't jaar IK KAN ER NIET MEER BUITEN ONTVANGEN DE NIEUWE Groote documentaire film van den Arbeid onder Toevallijders te Haarlem en Heemstede c.a. Interessant bijprögramma vooraf, op Donderdagavond, den If den Januari a.s., aanvang 8,30 uur in het Gebouw Ned. Hervormde Kapel, Pastorieweg te dezer plaatse. Toegang voor personen boven 14 jaar. Vrij toegang Speciale kinderfilm van het werk en Humoris tische Kinderfilms vooraf. Aanvang 7 uurn.m. Toegang vrij, uitsluitend kinderen onder de 14 jaar. Op beide bijeenkomsten wordt gecollecteerd voor de dekking der kosten van deze avond en voor de arbeid onder Toevallijders. Afd Santpoort Bloemendaal TOURNEE'AVOND van het Gezelschap op Zondag 14 Januari a.s. in de zaal van Hotel „Vreeburg" te Bloemendaal. Aanvang 8 uur. Toegangsprijs 50 cent. Een avond van groote gezelligheid. Kaarten verkrijgbaar: Kerkerinklaan 61, Velserbroek- straat 12, Duinweg 41, en des avonds aan de zaal. Kapok Matrassen reparatie, wenscht in één dag gereed. desge- Vraagt vrijblijvend prijs. HOOFDSTRAAT 148 wenscht zijn geachte cliën- telen, vrienden en bekenden een gelukkig Nieuwjaar. HEERENKAPPER wenscht zijn geachte chëntelen, vrienden en bef enden 'een voorspoedig Nieuwjaar. KLEERMAKER wenscht cliëritelen, vrien den en bekenden een voorspoedig 1940. Levensmiddelenbedrijf wenscht zijn geachte cliën- telen, vrienden en bekenden een voorspoedig Nieuwjaar. Reparatie-Inrichting voor MEUBELEN, STOELEN, DIVANS, MATRASSEN, enz. Matrassen opmaken als nieuw. De zelfde dag weer thuis. BALANS OPRUI Deze opruiming begint ZATERDAG 6 JANUARI v.m. 9 uur Op alle artikelen buiten de Opruiming Verkoop uitsluitend a contant Geen zichtzendingen GRASLINNEN 160 c.m. breed prima kwaliteit WIT KATOEN 80 c.m. breed voor slopen e.d. FLANEL voor Hemden 75 c.m. breed zware kwaliteit PYAMA FLANEL 75 c.m. breed, in rose, zalm, bleu LUIERSTOF Extra zware kwal. coupon voor 12 luiers LAKENS extra aanbieding prima kwaliteit LAKENS geheel gefestonneerd 160 x 240 per stuk Geborduurde Lakens 160 x 240 onopgemaakt per stuk SLOPEN speciale prijs nu slechts Een prima SLOOP 60 x 70 c.m. Molton Dekens speciale aanbieding slechts Gestikte Dekens 150 x 200 prima vulling Zuiver Wollen AABÉ Dekens 150x200 Koopje Zuiver Wollen AABÉ dekens 160 x 210 iets bijz. WEEFSTOF 140 br. in de nieuwste dess. per meter BADDOEK wit met gekl. streep groote maat BADDOEKEN speciale prijs zware doek KEUKENDOEKEN badstof, geblokt per stuk Een partij WOL extra voordeelig per knot slechts NEVEDA koordwol in alle kleuren, 100 gr. knot NEVEDA fantasie wol 100 grams knot van f 1.— voor per knot Bij ons de grootste collectie WOL en we kluwen het GRATIS Zijden dames Kousen extra prijs p.p. Oeplatt. Dames Kousen geheel versterkt per paar Links geweven Dameskous ragfijn per paar Links geweven Dameskousen ragfijn per paar slechts Dames Camisoles interlock in rose, bleu en wit per stuk Dames Directoirs, in rose, bleu en wit per stuk Dames Onderjurken, „Novana". Speciale pri|s. in zalm, bleu, wit, Heeren Borstrokken, Jaeger Interlock, korte en lange mouw, p. stuk Heeren Pantalons, lange pijp, Jaeger Interlock, onverslijt baar, per stuk

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3