Émèi s a VULPENHOUDERS vanaf f 1.75 Zaterdagmorgen begint de Honderden Buitengewone Koopjes aan te bieden. 13 ct 55 39 12 15 3 29 7 15 4.50 59 1.98 98 68 12.90 19.50 WIES BENINK G.A.SPANJAARD' W. C. Bergisch - Bandagis J „FED 0 RA" De Dragersvereeniging te Santpoort Boekhandel Cornegge, Santpoor 115 125 25 17.90 8.90 15.90 1.38 39 19 Op alle andere artikelen 10 pCt. korting. Electriciteit op elk gebied Electr. en Radio-Techn. Bur. GERH. KLUH Loopt niet met pijnlijke voeten Gratis WEEKBLOCKOLENDERS Schoenmakerij „DE ECONOOM" 10 jaren succes in Permanent Wave. LUXE BANKETBAKKERIJ TH. MAAS Santpoorter Moppen Ondanks de vele nnoeilijkheden die wij ondervinden bij de levering van goederen, zijn wij in staat U uit onze neg groote voorraad Verkoop aliéén a contant Geen zichtzendingen Koopt in de morgenuren, dan koopt U rustig. Thuisbezorgen zonder prijsverhooging Passtaorsstraat 21 Tel. 8804 Santpoort-Station De Stofzuiger en Motorspecialist is he aangewezen adres, ook voor U WAAROM STOFZUIGERS, ELECTR0-M0T0REN, TRANS FORMATOREN, DYNAMO'S, Enz. Enz. Hageimgerweg 235 Telefoon 8624 voor onze klanten M. REM Kalverstraat 14 - IJmuiden-Oost - Telef. 5162 Rijksstraatweg 459, Tel. 22082, Haarlem-Noord J. SEEGERS, Heerenkapper 40 cent per half pond Dagelijks meerdere malen versche GEBAKJES van 5, 8, 10 en 12cent 31 Zondags geopend van 10.30 tot 2.30 uu[S HEERENKAPPER TERRASWEG 8 ook uw adres SANTPOORTj- Hoesten werkt nadeelig op een breuk« Nieuwe Gracht 33, Haarlem Telefoon 1128®' Rijksstraatweg 86e, Haarlem-N.Telefoon 1940>n seizoen- OPRUIMING bii Nederland Hier enkele van de vele aanbiedingen PRIMA BREIKATOEN per knot ONTBIJTLAKENS wasch echt flinke maat INTERLOOK D AMESDIRECT OIRS Prima Graslinnen LAKENS, gezoomd Feston Slopen vanaf THEEDOEKEN 15 BADDOEKEN 28 - 22 WASHANDJES 8-5 PRIMA WAFEL HANDDOEKEN BLAUWE BLOKDOEKEN WOLLEN DEKENS flinke maat 6.50 Eiken dressoirs Eiken theemeubel Leder clubfauteuil SLAAPKAMER- KLEEDJES Pracht dessins DAMESJAPONNEN vanaf AI onze japonnen moeten weg voor SPOTPRIJZEN DAMES ROKJES reeds vanaf SUEDE CEINTUUR alle nieuwe kleuren nu slechts DAMES REGENMANTELS GABARDINE vanaf EIKEN GESCHILD. SLAAPKAMER Ledikant, Waschkast Nachtkastje, Tafel 2 stoelen OVERHEMDEN SPORTHEMDEN SOKKEN MANUFACTURENHANDEL I WONINGINRICHTING unrirncTDA ATIO^ CAMTDnriDT.Tri 419 It Verlichting, Verwarming, Kracht, Koelkast, Telefoon Alarm- en Radio-installaties, Neon-Verlichting, Bliksemafleiders Levering, Uitv oering, Aanleg, 1e klasse Prijzen concurreerend Begrootingen gratis Gedipl. verlichtingstechnicer Gedipl. Radio Technicer Erk. P.E.N. installateur Inst. v.h. Persbureau voorh. Vaz Dias Omdat deze firma speciaal is ingericht voor het wikkelen en repareeren van Alle onderdeelen voorradig Alle reparaties onder garantie Kennemerstraat No. 21 Telefoon 16990 Schoterweg No 57 Telefoon 17696 Kruidbergerweg No 51 SANTPOORT doch laat Uw voeten verzorgen door Med. Gedipl. Chiropodiste Pédicure Gipsafdrukken, Steunzolen, Wratten behandeling,etc. Pédicure-behandeling f 0.75. Manicure f 0.25 Aan huis te ontbieden Zoolang de voorraad strekt ook bii besteedt bedrag van f 1.25 aan reparatie of Leder en Rubber Zendt briefkaart. Dagelijks hooren en bezorgen Een zich steeds uitbreidende cliëntenkring hebben wij te danken aan de door ons ge voerde tactiek gedurende die jaren n.l. Steeds prima vakkundige bediening Steeds de nieuwste snufjes in haarverfraaiïng Steeds denieuwste apparaten en perm, machines; Steeds de laagst mogelijke tarieven en toch 1ste klas werk U.a. Stroomlooze Permanent Wave f 2,50, ons groote succes. 3 daagsche Reclame, Was- sclien, knippen, onduleeren 65 ct of met Watergolf 80 ct le kapper vanafSantpoort-Dorp KAPSALONS DE EEN1UE PROTEST AJNTSCHE DRAÜERSVER- EENIGLNG VOOR SANTPOORT EN DRIEHUIS IS Opgericht I Maart 1908 Aanspreker: H. D. Ouwerkerk, Burg. Enschedelaan 67 Bijkantoor Tel. 688 M.W.Jonker, Bloemend.straatweg 13, Santpoor (St.) De Protestantsche Dragersvereeniging stelt zich ten doel, het stoffelijk overschot van overledenen ten grave te dragen. De kosten worden naar vaste concurreerende tarieven berekend, terwijl eventueele winsten ten goede komen aan zieken,reconvalescenten, maatschappelijk bedreigdan, enz. Eene weldadigheid van de allerbeste soort. Om van bovengenoemde vereeniging gebruik te maken, behoeft men geen lid te zijn; dus men betaalt geen inschrijf geld noch een jaarlijksche bijdrage of premie. De minimum prijs van een volledige begrafenis is f 100, grafrechten niet inbegrepen. Het dagelijksch bestuur. Os. R. H. OLDEMAN, voorzitter, Burg.Enscbedélaan G 48 F. J. BREMERKAMP, secretaris, Hoofdstraat 129. H. D. OUWERKERK, penningmeester, Enschedelaan 67 Telef n 688, VOOR BETERE HAARVERZORG1NG Hoofdstraat 196 - Telefoon 8535 Bloemendaalschestraatweg 84, Telefoon 8598, Santpoort-Stasior Deze week als reclame y l\ erfn Indien gij aan zulk een euvel leidende bent, dient (,n in dit jaargetijde uw breuk- extra goed te verzorgen. Goed passende breukbanden verkrijgt U bij te

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4