Onmisbaar voor uw tuin R. HAAN TOKO „GRUNO En na de schoonmaak «HET WITTE KRUIS» - LEVENSMIDDELEN H. A L B L A S SLIJTERIJ „DE UILENBOOM Geeft eek alles missen moeten. Inzameling Rotterdam Schakeltjes 5 regels 25 i H. KOPS Jr. KAPOI van Riessen „FED 0 RA" Geld ter lei 0. LAM, Hagelingerweg 37, Tel. 8431 Wilt II het beste en nieuwste systeem Permanent-Wave? Magazijn «DE TOEKOMST» BERICHT. f 1.50 f 1.— f 1.25 ff -.60 f -.80 Chem. Wasserij „Hoek en Vaart", Santpoort, Tel. 8200 Terrasweg 20 Telefoon 8670 Santpoortsche Stoefenmatterij Wij vestigen Uw aandacht op het volgende 1001 ARTIKELEN dingen, die U missen zult voor hen, die TUINAANLEG Gedipl. Tuinman Hagelingerweg 219 Telefoon 8381 Mevrouw, Betrekt uw Rund-, Kalfs- en Varkens- vleesch van 99 Kerkerinklaan 23 Sponsen, Boenderwerk, Emmers, Teilen, enz. J. SEEGERS, Heerenkapper g Onze verkoop wordt op normale wijze voortgezet, behoudens de beperkte bepalingen. Zichtzendingen worden niet [meer ge geven. Verkoop en levering uitsluitend a contant. Hierop worden geen uitzon deringen gemaakt. Zegels worden weder aangenomen. Rijksstraatweg 459, Tel. 22082, Haarlem-Noord f 2,50 compleet TUINGEREEDSCHAPPEN Bloemend.straatweg 126 Iel. 8408 Stoomwasserïj era Chemische Wasserij „HOEK EiM VAART" deelt mede, dat de werkzaamheden zooveel mogelijk doorgang vinden, hoewel met vertraging der expeditie afdeling rekening gehouden moet worden. Voorloopig kunnen wij de tarieven handhaven, ook die van de CHEMISCHE afdeling. Colbert Costuum Japonnen eenv. v.a. Blouses Rokjes Regenjas (incl. Waterdicht) ff 2.-- ZUIGELINGENZORG Hei consultatiebureau voor Zuigelingen wordt met ingang van a.s. Maandag in het Badhuis van de Ver. „Spaarnberg" op de gewone wijze voortgezet. Neemt een vertrouwd adres voor Uw Dus naar U BELT WIJ BEZORGEN r a Hoofdstraat 174 Telefoon 8623 Aan onze geachte cliëntelen berichten wij hiermede, dat wij weer alles mogen venkoopen tegen de zelfde prijzen. Oude Jenever, Likeuren, Heinekens en Amstelbieren, enz. §1) ar Platvoetstraat 17 Santpoort-Station Woninginrichting Noordiaan 4, Tel. 85 d. d. in één dag re!out: th( Gevonden en Verloren voorwerpen. Jf 25 stuks per stuk 30 cent Dahlia's 12 15 cent 16 cent Chrysanthen 8 cent 22 cent 10 stuks 75 cent 16 cent Muurbloemen 5 cent 30 cent Papaver cardinal 7 cent 40 cent iets nieuws 18 cent Lobelia 5—7 cent 40 cent Pertunia 7 cent 40 cent Agaratum 7 cent 40 cent Knolbegonia's 7 cent 25 cent 10 stuks 65 cent Rots en vaste planten 10 ct per Zinnia's Asters Komeet Asters Unicum Flox Drumondi Afrikanen laag Afrikanen hoog Nemesia Fyolieren Leeuwenbekken Cosmea Anemonen RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ Voor de Boterham: Pekelvleesch 18 cent per ons Rosbeaf gebraden 20 cent per ons Lever 20 ct. per ons Rookworst, Leverworst, enz. y..! .4 ;,(S- K fS VOOR BETERE HAARVERZORGING g] Hoofdstraat 1S6 - Telefoon 8535 KAPSALONS Neem onze Stroomlooze De beste en nieuwste haar- verzorging en verfraaiïngs- middelen Vraagt onze Crème behan deling a 50 ct of oliekuur tegen te dor of te vet haar, of een Shampo metteerzeep, kamillen, non aleatie of Blondona Wassing. Zij ma ken Uw haar weer soepel en glanzend. 3 Reclame dagen Wasschen, Knippen, Ondu- leeren 65 cent of met water golf 80 cent. 's avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. Ie kapper vanafSantpoort-D WAT NIEUWS Kop en Schotels Koffie en Theepotten Bloemvazen ■ïM «La 'L'rC*. d VJ; T'R'V "--'ji. C F i C''% -SI EC 5 J 'C T v 'Tv d Voor het Bestuur, J. WOLTMAN, administrateur '.-,7 L8'f7 Uvi7-' ,7v'''ïtF'Vv. 'v q I HDD B S X O ■s Ui O O X ÖJ &9 (2 CD 57 Aanbevelend, H. WIESE Samen dragen sj Den olen Mei a.s.hopei eg onze geliefde Ouders, Be fê buwd- en Grootouders i J. 1. H. Hartsuijksr en P. D. Hartsuijker-Koolhot den dag te herdenkei dat zij voor 40 jaar ii het huwelijk traden. Dat zij noglang gespaarc mogen blijven is de wensch van hun dank ban jg kinderen en kleinkinde ^6n öj Santpoort, Mei 1940. Kerkerinklaan 13. aangeboden vanaf f 10( tegen wettelijk tarief, zonder borg. Rijksweg 270, Santpoor Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct incasso bereke Net meisje biedt zich aan van 84 uur, leeftijd 21 jaar. Trompstraat 164, IJmui dei.-Oost Biedt zich aan ongehuwde werkster voor Dinsdag en Donderdag. Rijksweg 312, Santpoort. Een mooi bovenhuis te huur. Centrum dorp. Stuurman, Hoofdstraat, Santpoort-Dorp. Koolplanten te koop Scheen- aard, Overbildtweg 29, Santp. In gezin van 2 personen gevr. een meisje, niet beneden de 16 jaar, van 93 uur, Vrijdags tot 5 uur. Zondags vrij. Aanm. Wijn. Daniëlslaan 15, Santpoort station. Daar ik door de tijdsomstan digheden geen Petroleum meer aan krijg, ben ik genoodzaakt mijn wijk op te geven. J. TERVOORT, Nootderdorpstraat 8, Santpoort Te koop aangeboden gebruikt Gasfornuis, tegen elk aaun. bod. Engelhart, Vondellaan 31,Drie huis. Aan hetzelfde adres te koop een meisjes padvinders uniform, M. M. C., maat 110, zoo goed als nieuw. Beschaafd tehuis gezocht voor meisjes van 7jaar.Inlichtingen Hoofdstraat 232, Santpoort-D. Damesfiets te koop in goe* staat, ad f 15,—. Harmi Laz. Muilerlaan 7. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht naaien en maatknippen.Cui voor eigen gebruik, alsook voor Diploma. Directrice Mevr. C. Broekhuizen!® Gediplom. Leerares. Ve aa Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE'' Molenstraat 23 Santpoor WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePediil Gipsafdrukken, Steunzool Wrattenbehandeling. etc! Pedicure-behandeling f 0,75" Manicure f Aan huis te ontbieden.ID I Hagelingerweg 235, Tel. 4"' KENNEL „KLEIST". Verzorgt !Uw huisdieren. Wasschen, plukken, schee: en knippen. Pijnloos doo< ■dOör* EJectrocutie. Gelegenl voor het begraven. Slaperdijk 12, Santp., Tel.8( Werkster biedt zich aan, f 2, per dag, voor alle dagen, be halve Vrijdags, van goede get. voorzien. Tesselschadeplein 10, Haarlem-Noord. Wordt Lid of Donateur van Santpoorts Koor. Zie voor nadere bijzonderheden bericht in dit blad. Biedt zich aan net dagmeisje. Pres. Steynstr. 66r, IJmuiden. WACHT NIET TE LANG er zijn nog voorradig 2 dames Rijwielen, 1 jongens Rijwielen een pracht Transportrijwiel. Tevens levering van andere nieuwe rijwielen, goed en goed koop. Reparaties worden, vlug en correct uitgevoerd, ingang werkplaats naast de Groentenhal van S. Bol, Drieh. Beleefd aanbevelend, A.B. v. d. Wint HOVENIERS! Allioni,Cornu- ta, Nepeta, Grasanjers en nu nog 30 andere soorten rots- en vaste planten. Kerkweg 11. Vakkundige reparatie van alle soorten stoelen. Speciaal adres voor Wee- ner en Ond-Hollandsche stoelen. Vrijblijvend prijsopgaaf RITA C. MULLEM, CREM1 LAAN 22, TEL. 8563, SA POORT-DORP. Hondendesk dige. Nu is het tijd om honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren alle hondenrassen. Nagelski pen, Tandsteen verwijderer P.Biersteker, Hoofdstraat Aanleg en onderhoud van T nen. Levering van Graszoden, zwf grond, grint, heesters, Plant Wij hebben nog voorhand dus laat nu uw matrass opnieuw opmaken. nd nd sre nd ïre nd Te koop Erwten en Booi Rijzen. G. Spanjaard, Vc)| plaats 2, Santpoort. r. nd VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijffeg Gedipl. Verpleegster lnc Med. Gedipl Pedicure en Msg Ook aan huis te ontbiedt3 e Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Ik DAMES Uw japon maak vanaf f 2,50; Avondjapon vu j f 4,00; Patronen naarmaatxoev f 0,60. io Schildwacht, ged. ckie]( Hagelingerweg 135. lïerï in Gevonden, Kinderportemonnaie inh. f 1,05, Middendewc nerwegló; Alpinomuts, Hagelingerweg 286riepor Cremerlaan 31, èer Verloren: Roode blazer, Kerkweg 133; Distributie-sta^n kaart ten name van A. Engelie, Annastraat jdie IJmuiden; zwarte damesportemonnaie inh ge&stt Enschedélaan 21 nikkelen dameshorloge, Ové bildtweg 29; Koffer, bij evacuatie, Wilhelminak' de 40, IJmuidenRijwielbelastingmerk, Cremerla^ 31, Santpoort. j 1 WeggevlogenGroene Kanarie met bonte staart (geringij p ersl e l Hagelingerweg 214.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2