Electriciteit - Radio Philips Radio Erres STUURMAN, Santpoort middelen 86 Ct 10EDERS HUP ipoortse Houthandel ICO „GRUNO" CHORN AARD Denkt U hieraan: Nu uw Tuin beplanten! R. HAAN Schakel Depot Nu KLOMPEN vanaf 45 ct «De Vishal» - Telef. 8290 Schakeltjes 5 regels 25 ct „FED 0 RA" „ANDRÉ" n het komt „Oké". Kookt U al „ELECTRISCH" jut Triplex en aanverwante artikelen Hoofdstraat 146, Santpoort, Tel. 8592 Hoofdstraat 144 - Santpoort Wilt U bet beste en nieuwste systeem Permanent-Wave? Cliem. Wasserij „Heek en Vaart", Santpoort, Tel. 821 Loenderslonts Warenhuis O. LAM, Hagelingerweg 37, Tel. 8431 nt uit de stad toch niet, 5 Jw eigen dorp U biedt 3ar schoonmaakbedrijf VOOR UW BRIL PETROLEUM Wat „Hoek en Vaart" reinigt IS AF Prima Kaifsvleesch Hagelingerweg 136 Santpoort HOOFDSTRAAT 160 TELEF. 8607 25 ct 24 ct 11 ct 23 ct 17 ct 24 ct Ringerscacao per pondspak 65 cent Ringersblokjes cacao met SUIKER ^er 5 blokjes 17 cent .as 187 Telefoon 8527 HAGELINGERWEG 17 A het beste adres voor laan 23 Telefoon 8396 ta in diverse merken ^heermesjes, enz. enz. Banketbakkerij Tel. 8716 Gebakjes en kjes 1 per half pond en Chocolade UN R SANTPOORT Wij verwachten binnenkort weer een behoorlijken aanvoer van goederen, zoodat wij als steeds, weer met alle artikelen, in ruime keuze kunnen be dienen. NAAR STUTVOET TUINAANLEG GetispB. Tuinman Hagelingerweg 219 Telefoon 8381 Weder voorradig BISCUIT, KOEK, CHOCOLADE SUIKERWERKEN, ENZ. „De Automaat" - Chr. Molenkamp - Hageveldstraat 2 f 2,50 compleet KAPSALONS Rijksstraatweg 459, Tel. 22082, Haarlem-Noord Een greep uit onze nieuwe tarieven: Chemisch reinigen onder garantie Colbert Costuum f 1.50 Demi Saison f 1.75 Winterjas f 1.75 Mantel f 1.50 Blouses f -.60 Rokjes f -.80 Japonnen eenv. v.a. f 1.-- f 1.25 Pluche Tafelkleeden f 1.25 Regenjas (incl. Waterdicht) f 2.-- Door zeer vroegtijdigen inkoop kunnen wij U aanbieden Hoofdstraat 177 Telefoon 8764 Heden een een zending INMAAKPOTTEN ontvangen in alBe maten BJ&f* |yr%S Hoofdsfraat 172 wMU. I^UL Telefoon 8537 Westlaan t.o. Gebr. Hop Te koop bij insein VI, H.fl. Hooiyras. voor alle voorkomende werkzaamheden is uw adres Alle opdrachten worden vakkundig uitgevoerd De beste waren tegen de laagste prijzen. Wederom verkrijgbaar: Versche Hollandsche Roomboter, per pond Jonge Ooudsche Kaas per pond 35 ct Edammers jong per stuk f 1.00 Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Voor den Zondag Prima Schouderham Grove Snijworst Hoofdkaas Tongenworst Lunchworst Leverkaas 11/2 ons )1I2 ons l1/2 ons 1 x/2 ons 1J/2 ons 11/2 ons Versche eieren Gemengde Wafels Allerhande Bank e kijj<= rha oden 10 stuks 45 cent 2 ons 25 cent half pond 27 cent 30 cent \e koeken per stuk 4 ct,, 6 st. 22 ct Macronen koeken per stuk 3 cent voor het gebruik gereed aanbevelend, J. HENDRIKS o n n e n Voor het aankoopen van MANUFACTUREN KOUSEN - ONDER- EN BOVENKLEEDING, GARENS, ENZ. IS MEN VERPLICHT EEN STAMKAART MEDE TE BRENGEN FOURNITUREN ENZ. ZIJN VOORLOPIG NOG VRIJ. OOK AL ONZE ARTIKELEN BETREFFENDE WONINGINRICHTING EN REPARATIE WERKZAAMHEDEN ZIJN VRIJ EN WORDEN OP NORMALE WIJZE VERKOCHT OF UIT GEVOERD - - MANUFACTURENHANDEL WONINGINRICHTING HOOFDSTRAAT 194-SANTPOORT-TEL 8412 IJmuiden-Oost Velsen-Noord Laat ons uw recept uitvoeren en U is tevreden Moderne monturen tegen billijke prijzen Levering voor alle Ziekenfondsen Eigen Electrische Slijperij en Reparatie-afdeeling Vlug Goedkoop Goed Asters, Komeet en Unicum, Flox Drumondi, Nemesia, Leeuwenbekken, Anemonen 25 stuks 18 cent Zinnia's, Afrikanen, Violieren, Cosmea 25 stuks 32 cent Dahlia's 12 cent, Chrysanten 8 cent, Muurbloemen 6 ct Papaver 7 cent, Lobelia 4 en 7 cent, Pertunia 7 cent Agaratum 7 cent, Knolbegonia's 8 cent, enz. Beleefd aanbevelend, Jac. Uijtendaal Door onvoldoende aanvoer van Petroleum is het ons niet mogelijk onze cliëntelen OP tijd BP VOldOCIldB van dit product te voorzien. Er wordt geen cliënt vergeten of gepasseerd. Iedere cliënt wordt op zijn beurt bediend. Aan niet-cliëntelen kan niet worden geleverd. Onze afnemers die geen gas hebben gelieve dit even mede te deelen. Neem onze Stroomlooze De beste en nieuwste haar- verzorging en verfraaiïngs- middelen Vraagt onze Crème behan deling 4 50 ct of oliekuur tegen te dor of te vet haar of een Shampo met teerzeep kamillen, non alcatie of Blondona Wassing. Zij ma ken Uw haar weer soepel en glanzend. 3 Reclame dagen Wasschen, Knippen, Ondu- leeren 65 cent of met water golf 80 cent. 's avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. Ie kapper vanaf San tpoort-D. LIGSTOELEN 3.25, 2.25, 1.95, 1.29, 98 cent VOUWSTOELEN 4.98, 4.50. 2.45, 1.45 TU1NGIETERS prima gegalvaniseerd met koperen broes 4 L.6 L.8 L.10 L. 12 L. 1,25 1.35 1.50 1.65 1.75 Alleen bij Winkel geopend van 7.30—1 en 2—8 uur Zaterdagsavonds tot 9 uur Verse Stoof- en Bakpaling en Aal Verse Elft Tong en Bakvis - Pracht blanke Zoute Vis Dinsdag weer voorradig VERSE SNOEKBAARS Fijne Schotse Haring 6 cent De bekende gerookte Paling en Zuiderzee aal Visconserven Aanbevelend, C. J. v. d. KAMP NOG STEEDS VOORRADIG Voor de Boterham: Pekelvleesch, Lever, Gebr. rosbief RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ 's avonds 8 uur gesloten Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct incasso berekend P.Biersteker, Hoofdstraat79 Aanleg en onderhoud van Tui nen. Levering van Graszoden, zwarte grond, grint, heesters, Planten. Jonge Poesjes gratis af te halen. Vos, Brederoodschew. 87, Santpoort. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagelsknip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Wrattenbehandeling. etc. Pedicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanaf f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Je Schildwacht, ged.cost. Hagelingerweg 135. KENNEL „KLEIST". Verzorgt Uw huisdieren. Wasschen, plukken, scheeren, en knippen. Pijnloos dooden door Electrocutie. Gelegenheid voor het begraven. Slaperdijk 12, Santp., Tel.8610. Rots en vaste Plantentegen spotprijzen, gratis thuisbe zorgd. Jan v. d. Tuin, Planten- kweeker, Terburgstraat 17, Santpoort-Station. Wordt Lid of Donafeij Santpoorts Koor. Zie voor nadere bijzondej het bericht in dit blad t van de vorige week. Te koop als nieuw geruit Protos Stofzuiger, met slang, alle Hulpstukke 1 jaar garantie f 25,—. Ha Rijksweg 203, Rozenstein- Te koop gevraagd Trap beien Ladder van mj 10 treden. Brieven m. van prijs aan H. Wiese, straat 174, Santpoort-Doj Provinciaal Ziekenhuis Santpoort. Biljetten w ingewacht vóór of op a.s. bij het Hoofd vefi Economischen en Ac stratieven dienst. Te koop Aanhangwagens de fiets, voor elk vervol schikt. Timmermans, Bic daaischestraatweg59,Sant Station. Weggeloopen zwarte hc hond, met halsband om Terug bezorgen Frits S; Hoofdstraat 122, Santpoci MANUFACTUREN Gevraagd aankomend vei ster, niet beneden de 18 eenigszins bekend metheii strekt tot aanbeveling. C. M. Uitendaal, Drienj kerkweg 79, Driehuis Velsen). Verloren Dames Polshc met zwart bandje, omtrek telaan, Santpoort-Station,, Borreman, Brederodelaa Santpoort. Rusthuis „Kennemerls Voor direct te «betrekkei en of zit-slaapkamers me ledige verzorging. Voor en rustbehoevenden gedi personeel. Blaauw, F straat 117, Santpoort. Te koop zeer billijk 2gek Bouviers, Wildschut, L: straat 180, Santpoort. Gevraagd voor direct in gezin net meisje van 8 r uur, of voor dag en nacht kunnende koken en wt, v.g.g.v. Hoog loon. Van Vinkenbaan 30, Telef. 87J| Kool- en Tomatenplant* Koop. J. J. SCHEENA Overbildtweg 29, Santpoo: Gevraagd net meisje voo| dag van 9—3 uur. Aan tel den bij Mevr. Meulenl, Wulverderiaan 5, Santpoc'l 1 lette werkster gevraagd Vrijdagmiddag. Hirs, Rij li 416, Santpoort. Gevraagd in klein gezin kinderen beschaafd meisjej alle voork. bezigheden 8.804 uur, leeftijd 161717 Zondags vrij. Aanmeldeiij mevrouw de Heer, Krui gerweg 55, Santpoort-Dor Goed tehuis gezocht voor delijk poesje, zwart met Bijvoet, Brederoodscbewej Jonge Werkster gevraagd Vrijdags. Passet. Kerkweg Santpoort. Voor direct gevraagd Dagmeisje in gezin met 1 ki Aanmelden na 8 uur bij M Davids-van Rijn, Harddrai laan 10 Santpoort-station. Te liuur gevraagd door bejaarde menschen, halve ning, ook genegen samen huis te huren met echt zonder kinderen. Den C Kerkerinklaan 2, Santpoor

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 2