Voor Uw Tuin! VUILNISMAN van Riessens iOÏEIÏEEi i Sciiakeltjes 5 regels 25 et 87 Cf GEBROEDERS HOP 501, Gasbesparing Verduistering blijft verplicht. Overgordijnen, Rijwielhandel J. Schipper Jr. R. HAAN Lichtdichte Geld ter leen De Dragersvereeniging te Santpoort - Hoef- en Kachelsmederij - Aschemmers Waschketels Emmars, Tijlesi Gieters A. HAND GRAAF Mag, Da Toskomst KAPOK Zit niet bij de pakken neer! LeonarciüsMeinders Mevr. Johanna v. WezeS geb. Zwang, Fokko Bernard van der Hoeven Dankbetuiging. C. Peereboom Behanger - Stoffeerder Matrassenmaker B«rg. Enschedélaan 1 Santpoort Laat nu nog behangen tegen oude prijzen. Telefoon 8381 HAGELINGERWEG 219 Woninginricliting Noordiaan 4, Iel. 8578 in één dag retour Ringersiilokjes cacao niet SUIKER per 5 blokjes 171/2 cent Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 HOOIK1ST 8. VERSTEEG - Overhildtweg 38, Santpoort-dor?» Volop licht in huis met onze Gordijnen. Gegomd Plakband voor ramen. Dat is af1 cent per meier Rijksstraatweg 192 - Rozenstein „Union" Rijwielen met Torpedonaaf f 61,00. - Reparatie-Inrichting. Banden en Onderdeelen Hiermede vervullen wij den treurigen plicht li kennis te geven van het overlijden na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der ster venden, van onze geliefde Vader, Behuwd- en Groot vader weduwnaar van Anna Hendrika Haver in den ouderdom van 77 jaar. Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen Santpoort, 3 juni 1940. Overbildtweg 13 De begrafenis heeft plaats gehad Donderdag 6 juni op het R K. Kerkhof te Driehuis Heden ontsliep, zacht en kalm, in de hope des eeuwige levens, na een langdurig geduldig gedra gen lijden, tot onze diepe droefheid, mijn lieve Vrouw, onze geliefde Moeder, Be huwd- en Grootmoeder in den ouderdom van66 jaar. Santpoort, L. j. VAN WEZEL Djatiroto (Ned. Ind.) L. MEIjER- VAN WEZEL M. MEIJER Amsterdam, HENK VAN WEZEL W. C VAN WEZEL DOORNBOS en kleinkinderen Santpoort, 31 Mei 1940 Rijksweg 428 Geboren: Santpoort, 30 Mei 1940. „Bosch en Duin" Burg. Enschedélaan 38 Het is ons een behoefte, bij het overlijden van onze lieve )Vrouw en Moeder, dank te zeggen aan den WelEdel Zeergel. Heer TH. M. B. MAK, Arts te Santpoort, voor de zeer bijzondere liefderijke wijze waarop hij onze patiënte behandeld heeft. Moge de zegen, welke hij haar daardoor deed genie ten, wederkeerig, Hem en de zijnen in ruime mate deelachtig worden. L. J. VAN WEZEL Ondertrouwd WESSEL HOOGZAAD en PIETJE HOENDERDOS Huwelijksinzegening in de Parochiekerk van den H. Engelmundus te Driehuis op Woensdag 26 Juni a.s. v.m. 10 uur. Santpoort, Hagelingerweg 120 Velsen, Biezenweg 45 Thuis Zondag 9 juni, Biezenweg 45 Zondag 16 juni, Hagelingerweg 120 Toekomstig adres: Kweekerslaan 30, Santpoort Met groote blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onze dochter TOOSJE. P. J. AR1SZ H. M. ARISZ-v. BEEK Santpoort, 31 Mei 1940. Duin en Kruidberg 66 aangeboden vanaf f 100, tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Rijksweg 270, Santpoort Wij hebben ruime voorraad Behang in diverse dessins per 25 stuks Zinnia's 30 cent Asters 16 cent Flox Drumondi 16 cent Africanen 32 cent Nemesia 18 cent Leeuwenbekken 40 cent Cosmea's 40 cent per stuk Dahlia's 12 cent Chrysanthen 8 cent Lobelia's 4 en 6 cent Pertunnia 7 en 9 cent Ageratum 7 cent Knolbegonia's 8 cent NU DE MAAR ÉÉNS IN DE WEEK KOMT Tel. 8408 Santpoort Bloemendaalscheweg 176 Wij hebben nog voorhanden dus laat nu uw matrassen opnieuw opmaken. Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct incasso berekend KENNEL „KLE1ST". Verzorgt Uw huisdieren. Wasschen, plukken, scheeren, en knippen. Pijnloos dooden door Jiiectrocutie. Gelegenheid voor liet begraven. Slaperdijk 12, Santp., Tel.8610. Moda-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderlicht in naaien en maatknippen. Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mavr. C. Broekhuizen, Gedipiom. Leerares. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Wrattenbehandeling. etc. Pédicure-behandeling t 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Voor ds Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. DAMES! Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanal f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost. Hagelingerweg 185. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DORP. Hon den deskun dige. Nu is bet tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagelsknip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. P.Siarstekar. Hoofdstraat79 Aanleg en onderhoud van Tui nen. Levering van Graszoden, zwarte grond, grint, heesters, Planten. Gevraagd bij dame alleen van middelbare leeftijd, vrijz, P.G., een eenvoudige juffrouw voor huiselijke bezigheden en gezel ligheid voor de middaguren, loon f 4.per week. Aanmeld, bij Oorver, Kerkweg 15, Sant- poort-dorp. Au pair met zakgeld. Biedt zich aan net meisje, 20 j., P.G.,a!s hulp inde huishouding waar hulp aanwezig is.Leuters, Rijksweg 434, Santpoort. Te huur gevraagd half Juli, vrijstaand huis met schuur te Santpoort of Haarlem-Noord. Cornegge,Santpoort, Terras w. 31 Vrachtwerk gevraagd voor paard en wagen. J. VILTEN, Middenduinerweg 83b, Santp. Heerenrijwiel te koop f 20, Smeenk, Middenduinerweg 10. Regenwatervaten te koop. Reparatie aan alle soorten kuip- werk, wasch mach in es, wringers, Enz. Strijder, Kerkweg 48 A. Gedipl. Coupeuse zag noch gaarne 1 a 2 dagen per week bezet. Ook werk aan huis. H. Wesselman, Wustelaan 75. Goed tehuis gezocht voor klein grijs Poesje. Mevr. Rambonnet, P. C. Hooftlaan 13, Driehuis. Camera 13 x 18 of 18 x 24 te koop gevraagd met bijbehoo- rende lensen. Kennemer Foto- Kinohandel, Bloemendaalscbe- straatweg 86, Telefoon 8506, San tpoort-Station Te koop. Koolplanten 25 cent per 100 stuks, Tomatenplanten 1 cent per stuk. Asterplanten 45 cent per 100 stuks. J. J. Sciieeuaard, Overbildt weg G 29, Santpoort. Ter overname aangeboden Gasgeyzers f 15,en Gasfornuis f 15,Mevr. Rambonnet, P. C. Hooftlaan 13, Driehuis. Een juffrouw zoekt kamersmet gelegenheid tot koken. Brieven met prijsopgaaf aan Mejuffr. Scheick, Hoofdstraat 176, Santpoort. Tijdelijk te huur aangeboden 2 frissohe bovenkamers. Lauril- iardlaan 29, Santpoort-Station. Te koop prima Race-Fiets met reserve banden, als nieuw, bil lijke prijs. H. Kosters, Hage lingerweg 57. Reparatie-Inrichting. Te huur ruime gem. zit- en slaapkamer, stroomend water. Op nette stand, van der Linden, Wüstelaan 85, Santpoort-Dorp. Gratis af te halen 3 jonge poesjes. Sabelis, Kruid berger - weg 75, Santpoort. Te koop Badstoel in prima staat tegen elk aarni. bod. Wezenaar, Wustelaan 81. Aanhangwagentje (gesloten bak) voor fiets te koop. Brakenburg, Burg. Fnschedèlaan 52. Gevraagd per 15JuniDagmeisje van 85 uur f 5,per week. Mevrouw André de La Porte, Arnoldlaan 3, Bloemendaal. Laatste week Opruiming. Mooi Wolrek tegen elk aannemelijk bod. Kra, Hagelingerweg 103. Biedt zich aan net meisje voor de morgenuren, Maandag, Woensdag, Donderdag. A. Kip- persluis, Beekvlietstraat 15, Santpoort. Gevraagd Zit-slaapkamertje. Mej. C. v. d. Velde, Stations weg 7. Aalsmeer. Juflrouw, oud 37 jaar, zoekt langs deze weg een betrekking voor dag en nacht, liefst in klein gezin, op goede behande ling zal meer gelet worden, als op belooning, liefst bij Geref. of Orthod. Hervormde. D. Zeman, Biezenweg77,Santp. Te koop gevraagd een in goe den staat zijnde klein Salaman der kacheltje. Prijsopgave aan H. Blaak, Duinweg 25, Santpoort-Station. Biedt zich aan net dagmeisje, zelfst. kunn. werken. Hagelin gerweg 63, Santpoort. Te koop donker grijze herder, half jaar oud, en een Dames rijwiel, eventueel ruilen voor meisjesfiets. Lagerweij, Rijksweg 350, Santpoort. Exeptionesl aanbod. Te koop een El. Velowaschma- cliine met nieuwe L.M.B. motor voor f 22,50. Een Miele hand- waschmachine met wringer voor t 12,Een nieuwe El. wasch- machine met 5 jaar fabrieks garantie voor f 50, Kijken kost bij ons niets. AchesWaschmachinebedrijf „LIWAFA", Velserduinwegl73, IJmuiden-Oost (geen winkel). Verder alle onderdeelen en reparatie. Biedt zich aan Nette Werkster. Mejuffr. K. v. d. Velde, Stati onsweg 7, Aalsmeer. Vanaf heden rijdt de E.S.T.Ö. TAX Bei op No. 8250, ook voor groote afstanden. A. J. P. Stegemeijer DE EENIGE PROTESTANTSCHE DRAGERSVER EENIGING VOOR SANTPOORT EN DRIEHUIS IS: Opgericht I Maart 1908 Aanspreker: H. D. Ouwerkerk, Burg. Enschedelaan 67 Bijkantoor Tel. 688 M.W.Jonker, Bloemend.stiaatweg 13, Santpoor (St.) De Protestantsche Dragersvereeniging stelt zich ten doel, het stoffelijk overschot van overledenen ten grave te dragen. De kosten worden naar vaste concurreerende tarieven berekend, terwijl eventueele winsten ten goede komen aan zieken, reconvalescenten, maatschappelijk bedreigden, enz. Eene weldadigheid van de allerbeste soort. Om van bovengenoemde vereeniging gebruik te maken, behoeft men geen lid te zijn; dus men betaalt geen inschrijf geld noch een jaarlijksche bijdrage of premie. De minimum prijs van een volledige begrafenis is f 100, grafrechten niet inbegrepen. Het dagelijksch bestuur. Ds. R. H. OLDEMAN, voorzitter, Burg.Enschedélaan G 48 F. J. BREERKAMP, secretaris, Hoofdstraat 129 H. D. OUWERKERK, penningmeester, Enschedelaan 67 Telefoon De beste waren tegen de laagste prijzen. Versche Hollandsche Roomboter, per pond Jonge Goudsche Kaas per pond 35 ct Edammers jong en zwaar per stuk f 1.10 Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Voor den Zondag Paarden rookvleesch H/2 ons 24 ct zeer versterkend Ossen rookvleesch l1/2 ons 29 ct Lunchworst l1/2 ons 17 ct Grove Snijworst Gekookt Rolspek D/g ons 24 ct l1/2 ons 26 ct JAMS, diverse smaken jper pot 22 cent APPELSTROOP Betuwe, per kiioblik 40 ct Vruchtenblokjes glacé 2 ons 25 cent Gesorteerde chocolade 2 ons 25 cent Bitterkoekjes per halfpond 29 cent Zoete Krakelingen 2 ons 25 cent Banketallerhande halfpond 30 cent Spercieboonen per Kiioblik 30 cent Doperwten 28 cent Versche eieren 10 stuks 45 cent LIMONADES nog zeer voordeelige prijs per flesch 39 cent 12 cent GAZEUSES per flesch wanneer U bij mij een bestelt, gemaakt naar grootte van Uw pannen. Vraagt eens prijs. Verder alle voorkomende Timmerwerken en reparatiën. Aanbevelend, KNOEI NIET LANGER MET PAPIER. BESTELT BH ONS, NOG HEDEN: VAKKUNDIG GEPLAATST MET RAILS. GEEN KIEREN. ABSOLUUT LICHTDICHT. Wederom ontvangen Zorgt dat U het thuis heeft MANUFACTURENHANDEL WONINGINRICHTING ^HOOFDSTRAAT 194-SANTPOORT-TEL 8412_ Jmuiden-Oost Velsen-Noord

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3