Plezierig en veilig rijden LOUIS d. EYKHOF Magazijn „HOLLANDIA" Electriciteit - Radio Philips Radio Erres STUURMAN, Santpoort G.A.SPANJAARD. TOKO „GRUNO"'i Os Santpoortse Houthandel Li Boterham- papier t 21 cent Schrijfblocs Happen Postpapier Pakfes carts Viilpeninkt Gluten Boterhampapier Pakken Schrijfmachinepapier, enz. CORNEGGE Terras weg 31 Telefoon 8619 „FED 0 RA" Wilt U hst beste en nieuwste systeem Permanent-Wave? jff WA Leeiidersloots Warenhuis! Koekt U ai „ELECTRISCH" ötutooet - Öanipoort LIU, Hagelingsrwcy 37, Tel. 8431 M, Triplex en aanverwante artikelen ook yw adres I Koopt nu nog een „Poort" of „Wilhelmina" Rijwiel vanaf f 47,50 met garantie. Laat Uw rijwiel grondig nazien en vakkundig repareeren Billijk en vlug. Banden en Onderdeeien Mater-. Rijwielhandel en Reparatie-Inrichting Hagefingerweg 154 Santpoort f 2,50 compieet KAPSALONS Rijksstraatweg 450, Tel. 22G82, Haarlem-Noord Anemonenstraaf 23 hoek Hoofdstraat BADARTiKELEN Badlasschen Badcosfuums Badmutsen Baddoeken MODE-ARTifCELEN Leeren Ceintuurs Dameskraagjes Corsages en Zijde Shalws Ophalen van Ladders in Kousen Hoofdstraat 177 Telefoon 8784 Hooikisten f 2.75 imrtaakpoffen Groote sorteering Lig» en Vouwstoelen vanaf 98 cent HOOFDSTRAAT 160 TELEF. 8607 UURWERKEN - BRILLEN GOUD EN ZILVER HOOFDSTRAAT 146 - TELEFOON 8592 Levering van Brillen voor alle fondsen Vakkundige reparatie-inrichting Prima ICalfsvieesch HEERENKAPPER TERRASWEG 8 SANTPOORT Kerkerinklaars 23 Telefoon 8396 Vliegenvangers - Viiegenkiappers 1 Li monade Gazeuse, Boterham pa pier, j HüGELiNGERWEG 17 A Laat ons uw huis verduisteren met „SISBLKRACHT' IJzersterk en onverslijtbaar 50 vel thans h Boekhandel Cornegge D£ Neem onze Stroomlooze De beste en nieuwste haar- verzorging en verfraaiïngs- middelen Vraagt onze Crème behan deling a 50 ct of oliekuur tegen te dor of te vet haar of een Shampo met teerzeep kamillen, non alcatie of Blondona Wassing. Zij ma ken Uw liaar weer soepel en glanzend. 3 Reclame dagen Wasschen, Knippen, Ondu- leeren 65 cent of met water golf 80 cent. 's avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. Ie kapper vanafSantpoort-D. tegenover het Postkantoor Stoom- en Ververij Palthe Almelo Verduisteringspapier per rol van 10 M" 85 ct Verduisteringskapjes 15 ct f 3.90 - f 2.93-f 1.95 - f 1.47 - 1.17, 98 ct Alle opdrachten worden vakkundig uitgevoerd NOG STEEDS VOORRADIG Voor de Boterham: Pek.elvleesch, Lever, Gebr. rosbief RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ f 's avonds 8 uur gesloten SIGARENMAGAZIJN Nog steeds leveren wij U uit voorraad alle soorten Tegen de meest concurreerende prijzen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4