MMSON HILLEGE Moed en vertrouwen Schoonmaakbedrijf „Undré" PETROLEUM. TOKO „GRUNO" 501. Gasbesparing G.A.SPANJAARD Nieuwe Spoorboekjes Cornegge - Terrasweg 31 HEERENKflPPER P. VERKRIK Pe Vishai SUIKER (KLONTJES) zonder Bon Voor Uw Tuin! R. HAAN NIC. J. ARIS L. Molenkamp Zilverbon- étui's 20 cent Nog geen distribufi Levensmiddeleii GEBROEDERS HOP CUBA Boterham- 21 cent 86 Ct „FED 0 RA" papit Geld ter leen ff 33 AARDBEIENGEBAK w HOOSICIST Prima Kalfsvieesch 11. LOM, Hagelingerweg 37, lel. 8431 ook uw adres WED. MAARSCHALK C. Peereboom H. B.vanDroffeiaar Modevakschool E.N.S.I.I.D. „LONDRES" SIGAREN Wilt U het beste en nieuwste systee Permanent-Wave? Banhetbakkerï! Kokerij Da Costaiaan 1 Iel. 4720 (K 550} Orieiusls Hagelingerweg 136 Tel. 8S01 Santpoort Kerkerinklaan 23 Telefoon 8396 Boterhampapier - Papieren Servetten Schrijfblocs, Enveloppen, Notitieboekjes, enz, fl. VERSTEEG - Overbildtweg 38, Santpoort-dorp SIGARENMAGAZIJN HEERENKAPPER TERRASWEG 8 SANTPOORT HOOFDSTRAAT 163 SANTPOORT Ons devies blijft Santpoort Uw woonplaats, VERKAIK UW KAPPER Westiaanl tegenover Gebr. Hop Tel. 8290 Bussen gesuikerde Melk ^3j>4% CHOCOLADEPOEDER van: Hagelingerweg 36 Telef. 8268 Behanger - Stoffeerder Matrassenmaker Burg. Enschedélaan 1 Santpoort Laat nu nog behangen tegen oude prijzen. Telefoon 8381 HAGELINGERWEG 219 Nieuw- en Verbouw Hoofdstraat 58 B Tel. 8698 Santpoort-dorp Boekhandel Cornegge Terrasweg 31 in Hoofdstraat 174 Telefoon 86 Diverse Oude Jenever, Wijnen en Likeuj Heinekens en Amstelbieren Gratis bezorgen. Aanbevelend, H. WIE 25 ct 29 ct 24 ct 17 ct 25 ct 30 ct 22 cent 18 cent 20 cent Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 SIGARENMAGAZIJN Bloemendaalschestr.weg 59 Santpoort- m Rijksstraatweg 459, Tel. 22082, Haarlem-Noord f 2,50 compie 50 vel thans Boekhandel Corneg> Zandgebak gevuld met slagroom en aardbeien VANAF 50 CENT Slagroomsoezen met aardbeien 12° cent Vruchtengebakjes opgemaakt met aardbeien 9 CENT ülardlieien ÜS, QNS SUCCES per portie, per Isalve en per heeie Liter Zondags den geheelen dag geopend [wj —ra— t® Sxlfï] hebben wij in de toekomst. WAAROM Omdat het schoonmaakbedrijf „ANDRÉ" zich aanpast en U blijft bedienen tegen uiterst lage prijzen. MEVROUW. Door de diep ingrijpende distributie van Petroleum zijn wij niet langer in staat, onze cliëntelen van Petroleum te voorzien. Alléén zij die geen andere Kook gelegenheid hebben (gas en-of electr.) dan Petroleum stellen kunnen en zullen wij dan ook van bovengenoemd product blijven voorzien tegen inlevering van Petroleum- zegels. Na 16 Juni a.s. hopen we voor U en vooral voor ons (het is ons bestaan) spoedig een betere tijd moge aanbreken. Intusschen bedanken wij onze cliëntelen en begunstigers voor de tot nu toe verleende gunst en het in ons gestelde vertrouwen. Komt met Uw zegels bij onderstaande leden, het is hun bestaan. Namens de Ned. Bond van Petr. bezorgers afd. IJmuiden, C. J. PORCK, v. d. Heisstraat 19, IJmuiden-O.. Voorz. H. ALDERS, Velserduinweg 104, IJmuiden-O., Penn, CHR. MOLENKAMP, Hageveldstraat 2, Driehuis-Santpoort, (Secr.) A. RAS, Engelmundusweg 49, Ïjmuiden-Oost J. WIJKERS, Mahustraat 34, IJmuiden G. WESSELS, Trompstraat 111, IJmuiden-Oost N. NOORDZIJ, Dirk Hartogstraat 15, IJmuiden P. v. d. BRABER, van Speykstraat 18, IJmuiden-Oost P. VISSER, Julianakade 12rood, IJmuiden W. W1LLEMSE, Zeeweg 220, IJmuiden-Oost J. SPANJAARD, Overbildtweg 31, Santpoort P. VINK, Rambonnetlaan 44, IJmuiden-Oost J. DE VRIES. Reigerstraat 81, Haarlem-Noord H. v. d. N1EUWEND1JK, K.Wilhelminastraat 15, IJmuiden wanneer U bij mij een bestelt, gemaakt naar grootte van Uw pannen. Vraagt eens prijs. Verder alle voorkomende Timmerwerken en reparatiën. Aanbevelend, Het is nu de tijd voor raam- en deurhorren NOG STEEDS VOORRADIG Voor de Boterham: Pekelvleesch, Lever, Gebr. rosbief RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ 's avonds 8 uur gesloten Voor het geschonken vertrouwen tijdens mijn afwezigheid wegens militairen dienst, zeg ik U hartelijk dank. Nu gaan we weder opbouwen Vanaf heden, is mijn plaatsvervanger, de heer Beukman, in vasten dienst gekomen. Heeft nog steeds voor U VERSE ZEEVIS Snoekbaars 30 ct p. p. Bak en Stoofpaling 50 ct p.p. Wat overigens de markt opleverd Nieuwe blanke Zoutevis 40 ct per pond Fijne Schotse Haring 6 ct. De bekende gerookte Paling f 1.— per pond Alle soorten Visconserven aanbevelend, C. J. v. d. KAMP om te bewaren DROSTE VAN HOUTEN BLOOKER KWATTA WESSANEN DRIESSEN en PETTEN Wij hebben ruime voorraad Behang in diverse dessins Zinnia's Asters Flox Drumondi Africanen Nemesia Leeuwenbekken Cosmea's Dahlia's Chrysanthen Lobelia's Pertunnia Ageratum Knolbegonia's per 25 stuks 30 cent 16 cent 16 cent 32 cent 18 cent 40 cent 40 cent per stuk 12 cent 8 cent 4 en 6 cent 7 en 9 cent 7 cent 8 cent Timmerman en Aannemer Driehuizerkerkweg 61 Telefoon 5756 Beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende reparaties op elk gebied. Vraagt prijs voor Uw Raam horren en Hooikisten. Het repareeren van uw meube len is daar in veilige handen. Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. Veiserbroekstr.13, Santpoort tegenover Hagelingerweg Speciaal in Buitenmodel Militaire Kleeding f 50.- naar maat 325 325 Hagelingerweg Driehuis-Velsen TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken Nu is de tijd daar Uw eigen kleeding te vervaardigen. Ons snelpatroon helpt U van de kleinste tot grootste maat. Geen teeken,en of rekenen. Prijs per patroon en les zeer laag. Tevens opleiding Costumiëre, Coupeuse, Leerares. Directrice Mevr. Leyding- de Vries Lentsch aangeboden vanaf f 100,— tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Rijksweg 270, Santpoort Slijten] „OE ÖILEIMBOOM De beste waren tegen de laagste prijzen. Versche Roomboter, per pond Jonge Goudsche Kaas per pond 35 ct jonge Edammers, zwaar, per stuk f 1.10 Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Voor den Zondag Prima schouderham 11/2 ons Ossen rookvleesch \1/2 ons Plockworst l1/ Lunchworst Gekookt Rolspek Baconspek 1 w 12 ons /2 ons iVa ons 11/2 ons MARGARINE [per halfpond 30 ct Zalm per blikje Sardines Mayonaise vanaf per blikje vanaf per fleschje v.a. THEELICHTEN Versche eieren Zomerbonbons Wijnparels Betuwsch fruit per rol 20 cent 10 stuks 45 cent halfpond 25 cent halfpond 25 cent vruchtenkoekjes) half pond 25 cent BESCHUIT 2 rol 13 cent Gevulde koeken per stuk 4 ct., 4 st. 15 ct Korstjes per pakje 10 en 12 cent Ges. Allerhande per halfpond 27 en 30 ct Bitterkoekjes per halfpond 29 cent Zoete Krakelingen 2 ons 25 cent Chocolade biskwie 2 ons 25 cent Probeert eens onze munten uit door prima kwaliteit, met hetoudf wetsche model in prijzen van 5, 6, 8, 10, c. Ook verkrijgbaar in kistjes 25 stuks f 1.25, f 11 f 2.00, f 2.50. Nog steeds verkrijgbaar or prima RECLAME TABAK voor slechts 35 c> per half pond. Ruim gesorteerd in GOEDKOOPE SIGAR en TABAKKEN - KAPSALONS Neem onze Stroomlo; De beste en nieuwste ha verzorging en verfraaiïr middelen Vraagt onze Crème beh deling 50 ct of oliek tegen te dor of te vet h of een Shampo metteerz kamillen, non alcatie Blondona Wassing. Zij i ken Uw haar weer soe! en glanzend. 3 Reclame dagen Wasschen, Knippen, On leeren 65 cent ofmetwa golf 80 cent. 's avonds 7uur, Donderd 1 uur gesloten. Ie kapper vanaf San tpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 6