GEBROEDERS HOP Kenn. Roei- en Zeilvereen. Luchtbescherming Wijk C Prima Verkeepers Magazijn „HOLLRNDIA" B239 M. SAAGER ,t2"3l» Voer H. H. Hengelaars i. landgraaf - Tel. 8408 I Koopt nu uw Wc TERRASWEG 1 Verduisterings Papier van Riessens Gymnastiek Juist mi Jb. Schoemaker Petroleui Toko,GRÜN( TIMMERMRi f Qeboorfekaartjes drukkerij Cornegge G.A.SPANJAARD WH Boodschappei dien „FED 0 RA" De Dragersvereeniging te Santpoort Fructus Inmaakglazen II m u I d e N Prima KaSfsvleesch I. LAM, Hagelingerweg 37, Tel. 8431 Wilt U het beste en nieuwste systeem Permanent-Wave? J ook uw adres f 1,-- per Meter compleet de prima rail-garnituur BfeementLstraatweg 57 Sanlpoorl-st, Hongelsport~artik©len voor hof te Saai is Ruth Stamm Bade - Gymnastiek Timmerwerk)-1 Zonscherme. i Markiezen 1 V, 28 ct prima gias wijd model prijzen billijk Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 MateriaalSciff's, Wherry's, Jollen, Cano's Thans eenige Booten te Spaarndam aan de Rietpoel J. SEEGERS, Heerenkapper f 2,50 compleet Rijksstraatweg 459, Tel. 22082, Haarlem-Noord Veisen-Driehuis De nieuwe cursus E. H. EL O. wordt gehouden op Vrijdagavond Aanmelden Raadhuis te Velsen iedere avond van 8 tot 9 uur. Telefoon 4194 Wij vragen voor nieuwe uitvindingen op Gas- en Electrisch gebied. RUIME PROVISIE Aanmelding in persoon MAANDAG 8 JULI a.s. des avonds 8 9 uur, Spiegheliaan 23, Driehuis Dnemonenstraat 23 hoek Hoofdstraat Eenige bijzondere aanbiedingen: Depot Stoom en ververij Palthe, Almelo SIGARENMAGAZIJN HEERENKAPPER TERRASWEG 8 SANTPOORT Magazijn „De Toekomst" Bioemendaaischestraafweg - Santpoort Damclub „Stabiel". Postzegelvereniging „Sentpoort". hef nieuwste Geen scheuren meer Overdag licht 's avonds beschermt Woninginrichting Noordiaan 4, Iel 8579 Privé- en Clublessen voor dames en kinderen Brleltuizerkerkweg 17 Velsen - Tel. 4867 Ym. Da Costalaan 9 Driehuis Tel. 5119 Is ook voor U hts adres voor uitstekende Haarverzorging Kerkerinklaan 23 Telefoon 8396 Ned. Begrafenis Gei Bijkantoor: Hoofdstraat Ij Telefoon 8535 Voor al Uw aanhangwagens voor rijwiel! Bloemendaalschestr.weg Santpoort St. Telefoon 8 De beste waren tegen de laagste prijzen. Jonge smakelijke Mei Edammers p. st. f1.20 Lekkere oude Edammers per stuk f 1.00 Leidsche Kaas per pond 25 ct Goudsche kaas per pond 35 cent Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Voor den Zondag Lunchworst Plockworst Grove Worst Gekookt Rolspek Gerold ontbijtspek Ossen rookvleesch l1/2 ons 16 ct l1/2 ons 24 ct 11/2 ons 26 ct ïx/2 ons 25 ct ons JAMS, diverse smaken, per pondspot 25, 29, 37 cent MARGARINE per half pond 30 en 33 ct SLAOLIE in flesschen en blik per blik f 4.-- PEEKOFF1E per pakje 15 cent CICHOREI per groot busje 25 cent BLANKE STROOP voor Jam te maken per pond 20 cent Zomerbonbons Ulevellen Vruchtenkoekjes Vruchtenglacé Wijnparels halfpond 25 cent halfpond 25 cent halfpond 25 cent 2 ons 25 cent halfpond 25 cent GEMENGDE B1SKWIE per blik f 1.15 Cocosbatons 2 ons 25 cent Bitterkoekjes halfpond 29 cent Pencees 4 stukslO cent Cakes per stuk 3 cent STERILISEER MET Lidmaatschap f 5.— per maand voor geoefenden en zij die eigen trainer hebben. inlichtingen bij de Rietpoel te Spaarndam en Tel. 4727 IJm. VOOR BETERE HAARVERZORG1NG Hoofdstraat 196 - Telefoon 8535 öjj g Ook aan huis te ontbieden tTSTScSLSKLS t>!&eS&QJ£QS&2J& £25 2J25c515ic£lSi cS& NOG STEEDS VOORRADIG Voor de Boterham: Pekelvleesch, Lever, RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ 's avonds 8 uur gesloten Neem onze Stroomlooze De beste en nieuwste haar verzorging en verfraaiïngs- middelen Vraagt onze Crème behan deling 50 ct of oliekuur tegen te dor of te vet haar of een Shampo metteerzeep kamillen, non alcatie of Blondona Wassing. Zij ma ken Uw haar weer soepel en glanzend. 3 Reclame dagen VVasschen, Knippen, Ondu- leeren 65 cent of met water golf 80 cent. 's avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. Ie kapper vanaf San tpoort-D. KAPSALONS tegenover het Postkantoor Prima gefestoneerde sloopen 54 cent Gekleurde en gebloemde waschechte Tafelkleeden 148 - 128 - 98 cent HEEREN ZELFBINDERS ZUIVER ZIJDE Schotsche en lichte kleuren vanaf 49 cent JASPÉ POLO HEMDEN lange mouw zomer kwaliteit 88, 92 en 98 cenf Kousen in nieuwe kleuren ontvangen Ophalen van ladders in kousen •finrTimrniirTTriiiiwiiiiiiiiiiiiiMiir voor alle soorten gordijnen, voorradig in brons en nikkel SUPER WOLLEN DEKENS VANAF f 8.75 PRIMA HANDWEEF TAFELKLEEDEN VANAF f 3.25 Vraagt stalen en prijs voor het bekleeden van uw meubels Eerste klas werk en zeer billijk Heden ontvangen een pracht collectie Wij hebben ook nog een mooie collectie KOP- en SCHOTELS, THEE- en KOFFIEKANNEN NESTEN SCHALEN, enz. enz. Aschemmers Waschketels Tijlen en Emmers DE EENIGE PROTESTANTSCHE DRAGERSVER EENIGING VOOR SANTPOORT EN DRIEHUIS IS Opgericht I Maart 1908 Aanspreker: H. D. Ouwerkerk, Burg. Enschedelaan 67 Bijkantoor Tel. 688 M.W.Jonker, Bloemend.straatweg 13, Santpoor (St.) De Protestanfcsche Dragersvereeniging stelt zich ten doel, het stoffelijk overschot van overledenen ten grave te dragen. De kosten worden naar vaste concurreerende tarieven berekend, terwijl eventueele winsten ten goede komen aan zieken, reconvalescenten, maatschappelijk bedreigden, enz. Eene weldadigheid van de allerbeste soort. Om van bovengenoemde vereeniging gebruik te maken, behoeft men geen lid te zijn; dus men betaalt geen inschrijf geld noch een jaarlijksche bijdrage of premie. De minimum prijs van een volledige begrafenis is f 100, grafrechten niet inbegrepen. Het dagelijksch bestuur. Ds. R. H. OLDEMAN, voorzitter, Burg.Enschedélaan G 48 F. J. BREERKAMP, secretaris, Hoofdstraat 129 H. D. OUWERKERK, penningmeester, Enschedelaan 67 Telefoon 8688, Verschenen Maandag zijn we vol goeden moed ons nieuwe rooster begonnen. De ernst waarmede c eerste ronde verspeelt werd, houdt een mooie bell in voor de volgende Speelavonden, jammer dat eenige heeren ontbraken. Daar moeten wel gegrd redenen voor zijn geweest, want iedereen die 1| blijft weet dat een ander te vergeefsch zit te wad en aldus een verloren avond heeft. Wie zonder ke-v geving 3 achtereenvolgende speelavonden ontb zullen we daarom moeten afvoeren. Het adres van onze nieuwe Penningmeester is J. Bak. Hagelingerweg 13. We hervatten onze dam-rubriek met een zeer n probleem en een leerzaam eindspel, waar we U eenige aangename uurtjes mee toe wenschen. V Auteur: A. Sarcey. Zwart: 14 schijven op 8-11-12-14-17-18-19-21-22-23. 26-28-29. Wit: 14 schijven op 30-31-32-34-35-36-37-38-40-41 44-48-49. AuteurH. W. Zitman. Zwart: 4 schijven op 9-12-14-26. Wit4 schijven op 22-24-25-27. Voor beidenWit speelt en wint. ffgp Am Oplossingen aan W Dinkgreve, Oladiolenstraat Santpoort Secretariaat: Burg. Enschedélaan 29, Santpoort-Dc Dinsdag 9 Juli a.s. wordt onze groote gratis verlot gehouden; mooie prijzen zijn hiervoor aangekocht. V de aanwezige leden bovendien een extra attractie, zoekt dus allen deze vergadering. Denkt U er aan, lidmaatschapskaart altijd mede te brengen? Belangstellende verzamelaars zijn weer van harte w; kom. Gedipl. Leerares I Dames en Heerenkapper VOOR DE INDUSTR1I WATERGLAS - BEZE1I BOENDERS, enz. Begrafenissen - Cremati| Transporten ook voor verhuizingen bakfiets - billijk ta Beleefd aanbevele J. BES, Hagelingerweg b'! het Missiehuis Drieh

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4