GEBROEDERS HOP DE ViSHAL" TIMMERWERK FRITS SCHORN STUURMAN, SANTPOORT Schakeltjes 5 regels 25 et L. Molenkamp P. KAANDORP Voor goed Schilder- en Behangwerk K. Veenis Magazijn „ffOLllfflfr Belangrijk nieuws R. TH. DE COCK Wie „Gruno" C. M. UITENDAAU „FED0RA UITVERKOOP J. P. TIMMERMANS Jr. Madevakschoel EJ.SJ.S.O. LOUIS v. d. EYKHÖF Wilbelmlia en Poort Rijwielen Verduisteringspapier Waterglas voor inmaak van Eiere Mamifacturenmagazijn Een luchtaanval 1 V. e/2 1lU BLANKE STROOP inplaats van suiker, om jam te maken, per pond 20 cent CICHOREI per groot busje 25 cent Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 J. SEEGERS, Heerenkapper g Hoofdstraat 196 - Telefoon 8535 ff Westlaan t.o. Gebr. Hop TELEFOON 8290 Eet nu stoofaal. BLANKE AAL 35 ct. per pond Voor alle voorkomend Bloemendaalschestraafweg 59 Telefoon 8239 Santpoort-Station PHILIPS RADIO vanaf f 92.50 Stofzuigers, alle soorten onderdeelen Ornamenten Batterijiampen en Batterijen Hoofdstraat 160 Tel. 8607 325 325 Nieuw- en Verbouw Hoofdstraat 58 B Tel. 8693 Santpoort-dorp .SCHOENMAKERlT Voldoet aan alle eischen Werkplaats Driehuizerkweg 103 Woonhuis P. C. Hooftlaan 17 Hoofdstraat 161 Telefoon 82 9 2 ■et) Dnemonenstraat 23 lisek Hoofdstraat BADDOEKEN nieuwe sorteering groote maten 54 cent RECLAME ZIJDEN KOUSEN 49 cenl u Gebloemde meisjes rokjes met j schouderband 60 c.m. 60 ct. 80 c.m, 80 cl 100 c m 98 cent Bijpassende witte blousjes zelfde pnjsl^ Motor-Rijwielhandel en Reparatie-inrïchtii Hagelingerweg 154 Santpoort Vanaf heden kunnen wij weer eeij BEPERKT AANTAL Electrische Koelkasten en warmj waterapparaten van het P. E. N plaatsen. Wacht niet tot het te laat is] Vraagt inlichtingen voor electr. koker Broekiiergenlaan 13 Santpoort Telefoon 8755 Filiaal Bioemend.straatweg 153, Santpoort-St i Kerkerinklaan 23 Telefoon 831 Driehuizerkerkweg 79 Telefoon 4081 Driehui Rijksstraatweg 459, f 2.50 eorrapleef Tel. 22082, - Haarlem-Mooi I Levensmiddelen De beste waren tegen de laagste prijzen. VERSCHEROOMBOTER p. pond SI Ct Jonge Edammer Kaas per stuk f 1.25 Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Voor den Zondag Prima Schouderham Gerold ontbijtspek Gekookt Rolspek Grove Snijworst Lunchworst Ossen rookvleesch D/a ons 16 ons 26 ct ons 25 ct ons 26 ons 25 1 x/8 ons 28 ct ct ct ct Groote Ontbijtkoeken per stuk 26 ct Beschuit 2 rol 15, 16, 18 en 20 ct JAMS, diverse smaken, per pondspot 25, 29, 37 cent SLAOLIE per flesch 75, 85, 90 en 100 ct MARGARINE per half pond 30 en 33 ct Chocolade strooisel per halfpond 24 ct PEEKOFFIE per pakje 15 cent Gecond. volle melk met suiker per blikje 32 ct Gecond. volle melk 22 ct VOOR BETERE HAARVERZORGING g Ook aan huis te ontbieden Elke dag verse aanvoer SNOEKBAARS BLEI - BRASEM BOT Pracht Zoutevis 40 ct. p.p. Voor de Huisdieren: Stokvissnippers Fijne gerookte Paling en Zuiderzee Aal Gep. garnalen Visconserven Zuurwaren Wij leveren o.a. ZONSCHERMEN - MARKIEZEN AANHANGWAGENS op luchtbanden voor rijwielen Voor afdoende verduistering: Schuifluiken EERSTE KLAS BANKETBAKKER Hoofdstraat 122 Telefoon 8716 Santpoort Wij hebben een ruime sorteering Gebakjes - o.a. SINAASAPPEL, FRAMBOZEN - ADVOCAAT - VRUCHTEN, enz. Onze heerlijke SLAGROOMGEBAKJES zijn alom bekend. Luxe Koekjes Amandel en Boterallerhanden altijd versch Zondags den geheelen dag geopend Wij kunnen U nog steeds leveren ook in huurkoop Electrische Fornuizen met onderdeelen welke weer aangesloten kunnen worden Verder worden alle reparatiën aan Radio, Stof zuigers, enz. VAKKUNDIG UITGEVOERD. ELECTRO RADIO TECHNISCH BUREAU Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Net meisje biedt zich aan voor alle voorkomende werkzaam heden. Brieven No. 753, bur. v. d. bl. Nette werkster biedt zich aan, Dinsdagen Vrijd. vrijhebbende, Brieven No. 754, bur. v. d. bl. Kinderbox te koop gevraagd en een kachel in goede staat. Hageveldatraat 13, Driehuis. Gevraagd net Dagmeisje, zelf standig kunnende werken bij Mevr. v. d. Klift, Kruidberger- weg 67. Inmaakvaatjes vanaf 3t) Liter en liegenwatervaten te koop. Kerkweg 48, Santpoort-Dorp. Xe koop aangeboden beukenh. uittrektalel, canapé (kl.modelJ, 2-persoons drieu. woi-vulling matras (nieuw), pluche Talei- kleed, onbekl. Markies, breed 3 Meter, te samen f 15,ook alzoiiderlijk. Bnev. No. 755. Gratis af te halen 3 jonge Poesjes. Kerkerinklaan 59. Net dagmeisje gevraagd van 85 uur. Zondags vrij. Wijn. Daniëlsiaan 21, öantpoort- Station. Aanmelden na 7 uur. Xe huur kamer en suite, kleine kamer, douche cel gescnikt v. keuken, closet, balcon, desgew. zolder met kam., pr. pialoiids en glas iu lood. Keurige staud te Plaarlem-N. nabij Santpoort. Huurprijs f 2U,per maand. Brieven No. 756, bur. v. d. bi. Gevraagd 111 2 persoons gezin meisje van 1516 jaar, van 8,31112,30 uur. Aanmelden: Wüstelaan 51, Santpoort-Stat, Stukje teelgrond te koop of te huur gevraagd, omgeving Drie huis of Santpoort. Brieven met prijs en ligging onder No. 757, bureau van dn blad. Xe koop gevraagd in goede staat zijnde Jongensfiets. Brieven met prijsopgaaf en in lichtingen ontler No. 758, bur. van dit blad. Xe koop 2-persoons eiken ledikant met Auping spiraal en eventueel bedstei, driedeeiig. YVulverderlaan 12, Santpoort. Vrijstaande steenen garage te huur, voor alle doeleinden geschikt. Woningbureau Lok kers, P. C. Hooftlaan 4, Drieh. Net meisje zoekt werkhuizen, nog eenige dagen vrij, goede get. Briev. No. 759, bur.v.d.bi. Bok met wringer te koop gevr. Briev. No. 761), bur. v. d. blad. PaS OP! Vleesch en Vet wordt schaarseh maar Jonge Hanen en Soep kippen en Kenden zijn nog voorradig, Jonge Hanen vanaf 35 ct tot 50 ct per stuk. Ook jonge Konijnen. A. J. P. Stegemeyer, Hoofd straat 128 hoek Hagelingerweg Xelefoon 8250. Beschaafd meisje zoekt bezig heden voor enkele middagen in de week onverschillig wat. Brieven No. 717, bur. v. d. bl. Xe huur, Santpoort, omtrek Station, voor Dame groote gest. zit-slaapkamer met gebruik van keuken in rustigen omgeving. Brieven No. 748, bur. v. d. bl. Santpoort-Dorp degelijk Kost huis aangeboden met huiselijk verkeer in net prot. gezin. Brieven No. 749, bur. v. d. bl. Grondig Gitaar-, Mandoline-, Banjo-, Mandola-, Luit- en Hawaiïauonderriclit. Privé, vl. melli.. cond. billijk. Xevens aansluiting in ons Hawaiï- Ensemble. Leni Halsema, Westlaan 9, Santp., Tel. 8007 Komenaanloopen,zwart poesje, witte pootjes, geel halslintje. Driehuizerkerkweg 47. Taxi E. S. T. O. Taxi Vanaf heden rijdt weer de E.S.T.O.-taxi, speciaal groote afstanden, 6-persoons wagen, bestel vroegtijdig. A. J. P. Ste gemeyer, Hoofdstraat 128, Xelefoon 8250. Gezellige Zit-Slaapkamer aange boden, vaste wasclitafel en voll. pension. Desgew. huiselijk verkeer. Hoofdstraat 56, Santpoort-Dorp Ter overname gevraagd üinke kachel, (salamander) waar ook cokes in gestookt kan worden. Brieven No. 750, bur. v. d. bl. Biedt zich aan gediplomeerd Costumiëre ook voor verstel werk. Briev. No. 751, bur.v.d.bi. Gevraagd net meisje, 1618 j., van 8,303 uur, Kijksweg 414, Santpoort. (Aanmelding Kater dag 13 Juli). Biedt zich aan jonge werkster voor de eerste 3 dagen in de week. Brieven No. 752, bur. v. d. bl. Te koop: Waschtafel (pitch- pine geschilderd) geheel in orde (verf iets beschadigd) f 3,2 pracht massief koperen vazen. G. Zwenne, Velsen, Meubelm., Driehuizerkerkweg 3. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht iu naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. BIX a (J. Al U LLKMCKEME K- LAAN 22, TEL. 8563, SANT- PUUiiX-DOKP. Hondeiideskun- ctige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Xoiieueeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. VOETVERZORGING. Zuster C. J, Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook YVaschbeurten, e.d. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TOK ENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,5U; Avondjapon vanaf 1 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. J§ Schildwacht, ged.cost., Hageiingerweg 135. WIES BENINK Med. Ged. CliiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Wrattenbehandeling. etc. Pédicure-behandeling 1 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto» en Kinohandel Bloemendaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Kennel „Kleist" heeft verschillende kleine hond jes te koop, prijs zeer billijk. Pijnloos dooden door Electro- cutie. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610 Hagelingerweg Driehuis-Veisen TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel werken en Rioleerings- Nu is de tijd daar Uw eigen kleeding te vervaardigen. Ons snelpatroon helpt U van de kleinste tot grootste maat. Geen teekenen of rekenen. Prijs per patroon en les zeer laag. Tevens opleiding Costumiëre, Coupeuse, Leerares. Directrice Mevr. Leyding- de Vries Lentsch tegenover het Postkantoor Alle onderdeelen uit voorraad leverbaar Kettingkasten Jasbeschermers, enz. Electrische Rijwiellampen Laat ons Uw rijwiel vakkundig nakijken en repareeren BILLIJK EN SNEL A.S. MAANDAG BEGINT ONZE VOC Van deze prijzen zult U werkelijk stat te kijken. Groote sorteering leuke stoffen Zomerjaponnen. SPORT- EN KNIEKOUSEN in groo verscheidenheid. Voor garneering slaagt U bij ons zeke. Badpakken en Badmutsen - Zeil Shirl Georgette Shawls en Hoofddoeker behoeft U niet te vreezet wanneer U zich bij ons la Permanenten. Met on;\ stvoomlooze blijft U gehe- vrij van het toestel, dus ve veiliger dan wanneer Urn- draden aan een electrise; toestel bent verbonden. metcreme ofoliebehandelii 50 cent extra. Alle moderne Haarverzo gingsmiddelen worden i| Salons toegepast. Uw sti of bedorven haar makel wij weer soepel en glanzen Elke week 3 reclamedage met zeer lage tarieven, 's Avonds 7 uur, Donderda-" 1 uur gesloten. KAPSALONS le kapper vanaf Santpoort-.'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4