De Seizoen-Opruiming GEBROEDERS HOP Wil Stofzuiger-Motorspecialist Wegens enorm succes Magazijn „HOLLANDIA Schakeltjes 5 regels 25 ct AFWEZIG REPAREEREN Geld ter leen Qeboorte- kaarijes 'Drukkerij Cornegge Jb. SCHOEMBKER - DRIEHUIS Meïndert de Groot, Sifwwf- duurt maar kort, dóet daarom Uw voordeel. Hoofdstraat 187 Tel. 8527 Santpoort Schoonmaakbedrijf „ANDRÉ Frachl Permanent Wave fl.Tahernai&Zn. 69 ct Haak- en Breiwol voor Ziet onze etalages Kennemerstraat 21 - Schoterweg 57 Telefoon 16990 - 17696 Kruidbergerweg 51 - Santpoort wordt onze Reclame, GRATIS RAMEN LAPPEN, nog 1 week verlengd voor de eerste 10 inzenders van onze slagzin Andre van der Eykhof. Hagelingerweg 136 Anemonenstraat 23 hoek Hoofdstraat CORSETTEN vóór en zijsluïting in nieuwe soorten ontvangen. Zeer voordeelig. Ook in de betere kwaliteiten alle maten voorradig. Zijden Zelfbinders in zomerkleuren, zeer billijk Stoom- en Ververij Palthe - Almelo Ophalen van Ladders - Ajouren weet toch dat STUTVOET Uw adres is voor 1ste klas MODERNE OPTIEK. Uw recept van den Oogarts is bij ons in goede handen Ook voor Verloren: Gouden Dames Armbandhorloge, tegen goe de belooning terug te bezorgen Bloemendaalsche straatweg 80, Santpoort-St. F. N. E. Haiiekroot Kerkerinklaan 21 Santpoort H. KNOL, Timmerman Ned. Begrafenis Gen. Bijkantoor: Hoofdstraat 196 Telefoon 8535 H. B.vanDroffelaar Nu is het de juiste tijd voor onze geheel compleet en naar keuze f 2.50 Dames en Heerenkapper Da Costalaan 9 Telefoon 5119 Arts Meubelen Tapijten Woninginrichting Behangen] Stoffeerden! Matrassenmakerij Noordiaan 4, Tel. 8579 KarpettenLoopers VOOR: UGELMGERWEG 28 Tel. 8232 Santpoort Lwvv v^/r-ws Wij ruimen o.a, op Interlock Heerenbroekjes 39 ct Borstrokken 99 ct Hemden 129 ct lange pantalons 119 ct TRICOT SHIRTS Geruite flanellen Jongensblouses vanaf 89 cent Jongenspakjes vanaf 69 cent Heeren Pyama's prima kwaliteit Zephir f 2.25 Dames kousen, Bemberg, per paar 79 cent en nog vele artikelen Ruime sorteering INTERLOCK GOEDEREN Pantalons - Borstrokken - Hemden KOUSEN SOKKEN CAMISOLES DIRECTOIRES TRUIEN JAPONNEN Geweldige sorteering STOFZUIGERS alle merken MOTOREN DYNAMO'S STARTERS TRANSFORMATOREN en alle andere ELECTR1SCHE APPARATEN. GOED - BILLIJK EN ONDER GARANTIE. ii Beleefd aanbevelend, tegenover het Postkantoor ZIET ONZE UITGEBREIDE ETALAGE BABY-ARTIKELEN, Jurkjes, Pakjes, Truitjes in Wol en gemexeriseerd in leuke modellen voorhanden Wollen fantasie heeren sokken nog een kleine hoeveelheid alle Z i eken fondsen Weet wat U doet, voor een bril naar STUTVOET Hoofdstraat 146 Tel. 8592 Santpoort Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. i-UTA 0. MULLEM, GREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. Gedurende de vacantie pension opname van Uw huisdieren. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HEI TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanai f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost., Hagelingerweg 135. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, YVrattenbehandeling. etc. Pedicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto- en Kinohandel Bloemendaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Kennel „Kieist" heeft verschillendekleineliond- jes te koop, prijs zeer billijk. Pijnloos dooden door Electro cute. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610 Net meisje biedt zich aan voor heele dagen. Kerk weg 5. Ter overname aangeboden prachtige Wasehkast met mar mer blad en opstelling, ronde spiegel. Ook een mooi konijnen hok te kóóp. Te bevragen: Hagelingerweg 125, alhier. Flinke jonge werkster heeft nog eenige dagen vrij. Brieven No. 761, bur. v. d. bl. Er is wear een kans. Er zijn weer goedkoope Rijwie len, 2 Dames- en een Jongens rijwiel en een Transportrijwiel, alles als nieuw. Ingang werk plaats naast de Groentenhal van den heer S. BOL, Driehuis. Beleefd aanbevelend, A. B. v. d. WINT. ZWARTE BESSEN TE KOOP. Kerk weg 48 A Santpoort Prijsopgave gevraagd voor ver huizing van Santpoort naar Amsterdam. Brieven No. 766, bur. v, d. bl. Te huur een grooten ongem. kamer met stookgelegenheid. Briev. No. 762, bur. v. d. blad. Te koop inmaakvaatjes en rijwielaanhangwagen. Kerkweg 48 A. Santpoort Een net meisje zag zich gaarne geplaatst in nette familie voor de kinderen. Briev. No. 763, bur. v. d. blad. l'e koop een zoo goed als nieuwe Salonpathefoon met 50 platen. Prijs billijk. Noorderdorpstraat 22. Te Koop. Boerekool-, Prei en Andij vieplanten. J. J. SCHEENAARD, Overbildtweg G 29, Santpoort. Biedt zich aan nette werkster, alle dagen vrij. Briev. No. 764, bur. v. d. blad. Te huur aangeboden voor 1 of 2 Dames, bovenged. vau huis, bevatt. 2 groote kam., stookgel., keuken, waranda op 't zuiden, closet, ged. zolder,dicht bij bus halte. Brieven No. 765. Gevraagd liet dagmeisje niet onder de 16 jaar in klein gezin zonder kinderen van 83 uur, Zondags vrij. Aanmelding tot Zaterdag 12 uur, Middeuduiner- weg 16. Te koop modern Theemeubel, Boekenkastje, eiken Hangklok, 2 Tafeltjes, 2 Kamerlampen en kleine diversen. Te bezichtigen na 7 uur, Hoofdstraat 232, Santpoort-Dorp. Bijwerken van Scheikunde-, Natuurkunde en Wiskunde door Scheikundig Ingenieur te Santpoort. Telefoon 8751. Brieven No. 767, bur. v. d. bl. Taxi E. S. T. O. Taxi Vanaf heden rijdt weer de E.S.T.O.-taxi, speciaal' groote afstanden, 6-persoons wagen, bestel vroegtijdig. A. J. P. Ste- gemeyer, Hoofdstraat 128, Telefoon 8250. PIANOLES door ervaren onder wijzeres, woonplaats Santpoort. Eén les per week f 2,— p.mnd. Brieven No. 725, bur, v. d. bl. Gevraagd door 2 Jongelui, R. K., net burger Kosthuis, geen beroeps, omgeving IJmuiden- Oost of Driehuis. Brieven met opgave van prijs oud. No. 770. Biedt zich aan nette werkster Maandag, Dinsdag en Woensd. Hoofdstraat 79, Santpoort. Groote Zit-slaapkamer aangeb., zonder pension, uitzicht Op plantsoen, f 12,60 per maand. Telefoon aanwezig. Lijsterlaan 30 - Umuiden-Oost. Te koop voor elk aann. bod 1 Luidspreker, 1 Kinderstoeltje voor heerenfiets, Kinder box f 1,50 en Koolraapplanten 25 ct de 100 stuks. G. v. Dam, Hof- geesterweg I 4j (Boerderij). Gevraagd net dagmeisje van 86 uur. Leeftijd plm. 18 jaar. Gezin van 2 personen. Aanm. 's avonds na 7 uur. Rijksw. 454. Gevraagd dagmeisje van 83 of 4 uur. Willem de Zwijgerlaan 20, PAS OP Vleesclr en Vet wordt schaarsch maar Jonge Hanen en Soep kippen en Eenden zijn nog voorradig, Jonge Hanen vanaf 35 ct tot 50 ct per stuk._ A. J. P. Stegemeyer, Hoofd straat 128 hoek Hagelingerweg Telefoon 8250. Te huur te Driehuis voor Dame ongem. boven suite met gebr. van badk. en keuken. Brieven No. 768, bur. v. d. bl. Wie geeft Fransche handels correspondentie aan beginnelin g Brieven No. 769, bur. v. d. bl. Jazz-Guitaar te koop aangeboden Spotprijs. Middenduinerweg 6, Santpoort. MEUBELMAKERIJ STOFFEERDERIJ BEHANGERIJ WONINGINRICHTING Voor al uw TIMMERKARWEITJES naar Prijzen Billijk Ook heb ik jarenlange er varing in het slijpen van grasmachines en alle snij- gereedschappen. Vraagt prijsopgave Hagelingerweg 5 Santpoort Begrafenissen - Crematies Transporten Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. V@!serbroekstr.13, Santpoort tegenover Hagelingerweg Verloofd MIEN KLAASSEN en HENK EDENS 19 Juli 1940. Santpoort, Frans Netscherlaan 3. Groningen, Heerenweg 101. WILLEM EM1L VAN REE en MARTHA HENDR1KA CORNELIA v. d. FANGE geven met genoegen kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de vol trekking zal plaats hebben op Donderdag 1 Aug. a.s. te Velsen. 17 Juli 1940, Brunssem (Z.-L,), Brunahildestraat 51. Santpoort, Brederoodscheweg 48. ZATERDAG 20 JULI tot en met MAANDAG 22 JULI Praktijk waarnemers A. de Groot D. Mansholt "amesharken damesspaden deurdrangers deurfitsen deurgrendels deurgrepen deurkrukken deurplaten deurschuiven deurstoppen deurveren derrispoeder dennenstokken draadjashaken draadkrammen draadnagels drempelhoeken drevels drilboren drinkbakken drooglijnen druivenscharen draadspanners draagvorken drinkfonteinen duimen duimhengsels duimstokken NAAR: aangeboden vanaf f 100, tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Rijksweg 270, Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3