I Onze kort maar krachtige SEIZOEN-OPRUIMIN6 i duurt deze week mg voert I Groote partij coupons 1 spot goedkoop1 1 KOOPT NU j 20 pGt. Korting Rubber-Sandalen L. Molenkamp Crêpe-sandalen Mr. HUP TIMMERWERK I G.A.SPANJAARD STUURMAN, SANTPOORT M. SAAGER OPRUIMING C. M. UITENDAAL Toko „Gruito" CERANir: Levensmiddelen* GEBNOEDENS HOP LAMSVLEESCh A. LAM - Hagelingerweg 31 „FED 0 RA" Modevakschool EJ.S.fU.D. Bloememl.straalweg 57 Santpoort-si. Manufacturenmagazijn Onze laatste Kinderjurkjes met Dames Japonnen Spotgoedkoop ^JX Nu nog zonder Puntenkaart j Een luchfaanvaS J. P. TIMMERMANS Jr. Weder ontvangen: ff ter vervanging van Uw WRIJF WIT J. SEEGERS, Heerenkapper vanaf 35 cent per pon< i MANUFACTURENHANDEL tËL Jm WONINGINRICHTING HOOFDSTRAAT 194-SANTPOORT-TEL 8412 Nu nog zonder Stamkaart umuiden-oost Velsen-Noord Voor de Zomermaanden voor kinderen en volwassenen 325 Hagelingerweg 325 Driehuis-Velsen Nieuw- en Verbouw Hoofdstraat 187 Telef. 8527 Hoofdstraat 58 B Tel. 8698 Santpoort-dorp Rijksstraatweg 459, f 2.50 compleet, KAPSALONS Te!. 22082, - Haarlem-Noord Voor alle voorkomend Bloemendaalschestraatweg 59 Telefoon 8239 Santpoort-Station SIGARENMAGAZIJN HEERENKAPPER TERRASWEG 8 SANTPOORT ZIE DE ETALAGE! PHILIPS RADIO vanat 92.50 Bafterijlampen en Batterijen Hoofdstraat 160 Tel. 8607 TeS. 8239 Tel. 8239 Driehuizerkerkweg 79 Telefoon 4081 Driehuis Toiletzeep, Huishoud- en Scheepzee Tandpasta, Tandborstels, enz. en Kerkerinklaan 23 Telefoon 82 CHEMISCH PRODUCT steit aiie tof nu foe in tien handel gebrachte dergelijk preparaten in den schaduw. Verkoopkantoor: SPIEGHELLUfUS 23, DRIEHUI Actieve Vertegenwoordigers gevraagd f ia Fo 29 en 37 ct Gecond. volle melk met suiker Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 Hoofdstraat 196 - Telefoon 8535 TELEFOON 8431 SANTPOORl vanaf maat 20 - ^5^5 Ct TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties voor Timmer-, Metsel- en Riolerings werken alle maten vanaf maat 20 NOG SLECHTS beiden zonder distributiebon verkrijgbaar Nu is de tijd daar Uw eigen kleeding te vervaardigen. Ons snelpatroon helpt U van de kleinste tot grootste maat. Geen teekenen of rekenen. Prijs per patroon en les zeer laag. Tevens opleiding Costumiëre, Coupeuse, Leerares. Directrice Mevr. Leyding- de Vries Lentsch behoeft U niet te vreezen, wanneer U zich bij ons laat Permanenten. Met onze stroomlooze blijft U geheel vrij van het toestel, dus veel veiliger dan wanneer U met draden aan een electrisch toestel bent verbonden. metcreme of oliebehandeling 50 cent extra. Alle moderne Haarverzor- gingsmiddelen worden in onze Salons toegepast. Uw stug of bedorven haar maken wij weer soepel en glanzend. Elke week 3 reclamedagen met zeer lage tarieven, 's Avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. le kapper vanaf SaDtpoort-D Wij leveren o.a. ZONSCHERMEN - MARKIEZEN AANHANGWAGENS op luchtbanden voor rijwielen Voor afdoende verduistering: Schuifluiken CARNEGIE SIGAREN ?van 4-5-6 CENT doosjes 25 40 60 CENT Wij kunnen U nog steeds leveren ook in huurkoop Electrische Fornuizen met onderdeelen welke weer aangesloten kunnen worden Stofzuigers, alle soorten onderdeelen Ornamenten Verder worden alle reparatiën aan Radio, Stof zuigers, enz. VAKKUNDIG UITGEVOERD. ELECTRO RADIO TECHNISCH BUREAU PRIMA WOLLEN TAFELKLEEDEN f 3.25 WOLLEN DEKENS VANAF f 4.25 RAIL GARNITUUR COMPLEET f 1.- PER METER (brons of nikkel) KOOPT BIJ ONS UW MEUBELEN - EIGEN WERK Reparatie-inrichting le klas werk, Zeer billijk EEN SUCCES IS ONZE Speciaal onze mooie coupons Zomer stoffen. Haast U, er is vast iets voor U bij GOEDKOOP GEFLATTEERD ONDERGOED voor HEEREN Borstrok 69 cent Broeken 69 cent INTERLOOK voor Jongens en Heeren SPORTBROEKJES en SHIRTS 55, 59, 65 Groote sorteering ZELFB1NDERS, HEERENSOKKEN, enz. Dit Nederlandsch snelglansproduct, zonder weerga De beste waren tegen de laagste prijzen. VERSCHEROOMBOTER p. pond 87 Ct Jonge Edammer Kaas per stuk f 1.25 Korstlooze Leidsche Kaas per ons 9 ct Voor den Zondag: Prima Schouderham Hamworst Gekookt Rolspek Plockworst Ossen rookvleesch Lunchworst l1/2 ons 26 ct U/a ons 26 ct L/a ons 28 ct l1/a ons 26 ct l1/a ons 28 ct l1/2 ons 17 ct j Al m< zit bo tis W ge Vc T« Chocolade strooisel per halfpond 24 ct Chocoladehagelslag per halfpond 22 ct JAMS, diverse smaken, per pondspot per blikje 32 ct« Gecond. volle melk z. suiker 22 ct PEEKOFFIE per pakje 15 cent Ronde Biskwie per halfpond 171/2 ct Brusselsche Kermis per halfpond 20 ct Bitterkoekjes per halfpond 29 ct Florian, Jrnoltchocoladebiskwie 2 ons 25 ct Krakelingen 2 ons 25 cent VOOR BETERE HAARVERZORG1NO H Ook aan huis te ontbieden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4