'NEDERLAND' TIMMERWERK T IH. ALBLAS 8t&9 M. SAAGER 8^9 MIISON HILLEGE Poort of Wilhelmina Rijwiel KWALITEITS SIGAREN Complete Woninginrichting STAATSLOTERIJ „FED 0 RA" W. C. Bergisch - Bandagist VACANT! E Schakeltjes 5 regels 25 ct MEUBELEN TAPIJTEN GORDIJNEN BEDDEN DEKENS MATRASSEN Bezoek! onze Toonkamers 'Daar zijn me meer 1 'T LEVENSMIDOELENBEDRIIF Terrasweg 20 Telefoon 8670 Bloemend.straatweg 57 Santpoort-st. Ji). SCHOEMflKER DRIEHUIS Modevakschool E.N.S.n.l.D. LAAT NO J. P. TEMMERMANS Jr. Een luchtaanval Weder ontvangen: Rhum Tompouces 12/i cent HE8T GIJ EEN MAATCORSET BUIK- OF BREUKBAND NOODIG LOUIS v. d. EYKHOF (oude voorraad) gj STEEDS VOORRADIG Sigarenmagazijn F. v. d. ENDEN Bloemendaalschestraatweg 125 Telefoon 8712 Santpoort-Station Permanent Wave GEEN BETER GEEN VOORDEELIGER ZAAK DAN HOOFDSTRAAT 194 BEHANGERIJ STOFFEERDERIJ uw meubelen nieuw Overtrekken Lijmen Nieuw kleuren enz. U kunt het nu nog zeer voordeelig laten doen. Prima vakwerk Onder volle garantie! TREKKING 5 AUGUSTUS A.S. Loten verkrijgbaar bij A. PEEK, Brïniostraat 7 IJmuiden-Oost Voor alle voorkomend Bloemendaalschestraatweg 59 Telefoon 8239 Santpoort-Station Voor verduisteringsluiken van Triplex Papier vanaf 90 cent Aanhangwagens voor Rijwielen en Rijksstraatweg 459, f 2.50 compleet, KAPSALONS Tel. 22082, - Haarlem-Noord Nog steeds versche Roomboter 88 cent per pond Heerlijke Margarine 60 en [66 cent per pond Witte Boonen - Groene Erwten Spliterwten - Capucijners Geen slaolie dan een heerlijk flesch CALVE SAUS of SALATA Banketbakkerij - Kokerij Da Costalaan 1 Tel. 4728 (K 2550) Driehuis Voor de Vacantiedagen Gevulde koeken 8 cent Cano's 7 cent Moscovisch 7 cent Zandtaartjes 8 cent Nieuwe Gracht 33, Haarlem Telefoon 11288 Rijksstraatweg 86e, Haarlem-N.Telefoon 19408 Motor-Rijwielhandel en Reparatie-inrichting Hagelingerweg 154 Santpoort Voor de allerbeste Kapper Da Costalaan 9 Telefoon 5119 Hoofdstraat 58 B Tel. 8698 Santpoort-dorp VEEREN BEDDEN 3 DEEL1G MAKEN VERDUISTERINGS GORDIJNEN Bestelt nu tijdig onze Gordijnen ZIJN AF MANUFACTURENHANDEL WONINGINRICHTING HOOFDSTRAAT 194-SANTPOORT-TEL8412 Ïjmuiden-Oost Velsen-Noord behoeft U niet te vreezen, wanneer U zich bij ons laat Permanenten. Met onze stvoomlooze blijft U geheel vrij van het toestel, dus veel veiliger dan wanneer U met draden aan een electrisch toestel bent verbonden. metcreme ofoliebeliandeling 50 cent extra. Alle moderne Haarverzor- gingsmiddelen worden in onze Salons toegepast. Uw stug of bedorven haar maken wij weer soepel en glanzend. Elke week 3 reclamedagen met zeer lage tarieven, 's Avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. le kapper vanaf Santpoort-D PEEKOFFIE per pakje 8 cent KOFFIE SUGGORAAT 30 cent per half pond Fondantklontjes voor de Thee, 2 ons 25 cent Limco's dubbel zoet 30 cent per pakje 99 pCt. suiker Cacao met suiker 35 cent per half pond Alle soorten JAM - APPELSTROOP PERENSTROOP - HONING CHOCOLADE PASTEI SMEERKAAS, enz. Voor de Boterham (voor de sla) PRIMA WOLLEN TAFELKLEEDEN f 3.25 WOLLEN DEKENS VANAF f 4.25 RAIL GARNITUUR COMPLEET f 1.- PER METER (brons of nikkel) KOOPT BIJ ONS UW MEUBELEN - EIGEN WERK Reparatie-inrichting - le klas werk, Zeer billijk U koopt dan natuurlijk bij onze speciaalzaken, want dan zijt gij zeker van vakkundige bediening Maar op een goed rijwiel, berijdt daarom een of laat Uw oude Rijwiel grondig en vakkundig nakijken en repareeren. Alle onderdeelen voorradig Alle soorten Haarwerken alsook losse krullen Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Te koop gevraagd een klein huis met groote tuin of boschgrond. Aanbiedingen Hulppostkanioor, Velsen- Noord. Gevraagd door particulier Dennetjes en Heesters voor Boschtuin. Brieven No. 773. bur. v. d. bl. Ter overnamegloednieuwe boeken voor 4de klasse Rijks- H.B.S. te Velsen, voor halve prijs. Knijff, Laurillardlaan 14, Santpoort-Station. Net meisje gevraagd van 92 uur, in gezin zonder kinderen. Zondags vrij. Rijksweg 323, Santpoort. Gevraagd net flink meisje niet ouder dan 18 jaar, 3 dagen per week van 8 tot 3 uur. Harddraverslaan 43. Biedt zich aan net meisje voor winkel of hulp in de Huishoud, met diploma Huishoudschool. Hagelingepweg 161. Te Huur Schuur, ook geschikt voor Bloembollen, omgeving Santpoort. Brieven No. 774, bur. v. d. bl. Te "huur, Santpoort, Kerlcweg 21, huis, 6 kamers, voor-en achter tuin. f 26,per maand. Ter overname gevraagd Moderne Kinderwagen. Brieven met uitv. inlichtingen en prijsopgaaf onder No. 775, bureau van dit blad. Te koop een Velo Waschma- chine met Wringer, prijs f40, Rijksstraatweg 297, Santpoort. Zit-Slaapkamer te huuraangeb. te Santpoort-Dorp. voor Dame alleen met stroomend water, nette stand klein gezin (2 per sonen, Briev. No. 776. Biedt zich aan nette werkster 3 dagen in de week nogonbez. hebbende. Briev. No. 777. Gevraagd nette juffrouw om tegen vergoeding de juffrouw des Zondags 2 uren bij zieke dame te vervangen. Adres Hagelingerweg 115. Te koop zoo goed als nieuw kacheltje met emaille mantel en nikkelen kop. Adres Hagelingerweg 115. Nette werkster biedt zich aan nog eenige dagen vrij. Brieven No. 778, bur. v. d. bl. Gevraagd flinkzelfstandig meisje voor de dag, of dag en nacht, goed kunnende koken en wer ken. Salaris naar bekwaamheid. Mevrouw Mees. Vinkenbaan 1, Santpoort-station. Gevraagd noodhulp van 519 Augustus, 85 uur, boven de 17 jaar. f 6.50 per week. Aan te melden 29 Juli na 8 uur des avonds. Bruno Klauwersstr. 14, Santpoort-Station. Gevraagd voor direct Banketbakkersleerling. Aanmelden Maison Hillege, Da Costalaan 1 Driehuis Te koop Boerenkool- en Andij- vieplanten. J. J. Sclieenaard, Overbildtweg G 29, Santpoort. Te huur gevraagd huis op ge zellige stand te Santpoort of gedeelte tegen half Augustus of September, door beschaafde dame, waar gas en water aan wezig is. Brieven No. 772. Dames- en Heerenrijwiel te koop. Narcissenstraat 42, Santpoort. Stevige Handwagen te koop f 15, Hagelingerweg 21, Santpoort. ilÏTX». TAXI Besteltvroegtijdig voor verre afstanden. Dag en nacht bereikbaar. A. J. P. STEGEMEYER Hoofdstraat 128 Santpoort Telefoon 8250 6-persoons wagen Schitterende l-persoons race kano, type R. N. S. te koop. Tevens te koop gevraagd snelle 3-persoons kano. Evant. ruilen. Koene, Kanaalkade 58a, Vel sen-Noord. Vleesch en Vet op de Bon. Maar Jonge Hanen niet, zoo lang de voorraad strekt. Jonge Hanen 40, 50, en 60 ct per stuk, tevens jonge Konijnen Hoofdstraat 128 hoek Hagelin gerweg, Telefoon 8250. A. J. P. Stegemeijer. Gevraugd tegen 1 Augustus net R.K. Dagmeisje, plm. 17 jaar, in klein gezin, van 84 uur. Aaiim. des avonds 68 uur, Wüstelaan 49, Santpoort. Te huur zit- en slaapkamer des- gewenscht gebruik van keuken. Brieven No. 771, bur. v. d. bl. Beschaafd persoon werkzaam ia reclamevak, zou gaarne voor klantenbezoek in het land af en toe met automobilist(en) uit IJmuiden of omgeving meerij den. Voorw. nad. overeen te komen. Briev. Lijsterlaan 30, IJmuiden-O., Tel. K 550 4493. Te koop aangeboden een paar in goede Btaat zijnde Voetbal schoenen, maat 40. Te koop gevraagd in goede staat zijnde Voetbalschoenen, maat 42. Garage Koster, Middendorpstr. Gezocht voor Augustus voor 3 personen niet 1 kind, kamers met gebruik van keuken. Brieven: Bruno Klauwerstr. 16, Santpoort-Station. Te koop Santpoort-Dorp, halve Villa op nette stand, niet voor-, zij- en achtertuin met vrucht- boomen. Koopprijs f 6000, Brieven No. 779, bur. v. d. bl. Vermist klein poesje met wit pluimpje aan de staart. Harddraverslaan 26, Santpoort-station. Te koop gevraagd een in goede staat zijnde Jongensfiets, leef tijd 710 jaar. A. Schipper, Slagerij, Bloemendaalschestraat weg 63, Santpoort-Station. Biedt zich aan gediplomeerd Costumiëre, ook voor verstel werk. Brieven No. 751. Mode-Vakschocl Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en niaatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT- PUORT-DÜRP. Houdendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. Gedurende de vacantie pension opname van Uw huisdieren. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Gok aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. Voor de Fijne Wasch Eijnwassclierij „Hl£T TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanaf f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Je Schildwacht, ged.cost., Hagelingerweg 135. WIES BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Wratten behandeling, etc. Pedicure-behandeling f 0,75 Manicure» f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto- en Kinohandel Bloemendaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Kennel „Kleist" heeft verschillende kleine hond jes te koop, prijs zeer billijk. Pijnloos dooden door Electro- cutie. Slaperdijk 12, Santp., Tel, 8610 Nu is de tijd daar Uw eigen kleeding te vervaardigen.- Ons snelpatroon helpt U van de kleinste tot grootste maat. Geen teekenen of rekenen. Prijs per patroon en les zeéi- laag. Tevens opleiding Costumiëre, Coupeuse, Leerares. Directrice Mevr. Leyding- de Vries Lentsch

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4