Waarom Levensmiddelen GEBROEDERS HOP WIJ Stofzuiger-Motorspecialist Boekhandel C0RNEG6E Mms ON HILLEGE Taxi-bedrijf BANDER Joh. DROST Jr. G.A.SPANJAARD B.K. EMAILLE A.HANDGRAAF REPAREEREN HANDY Schakeltjes 5 regels 25 ct Q23Q M. SAAGER 8^9 van Riessens WONINGBUREAU Schoenmakerij De Econoom N.V. Santpoortsche Radiocentrale Spreekt met AUDRË en 't komt OKÉ! lb. SCHOEMIKER - DRIEHUIS Bloemend.straatweg 57 Santpoart-st. VerdBistertims- rolgordiineii ZEIK ®F I M. Ren, Kalverstraat 14, ilmuiden-0. entrak radio Hoofdstraat 181 Telefoon 8524 Vraagt de verbeterde Kleefpasta Plakken zonder kleverige vingers. Rhum T©inpoyces t2% ©ent Weder ontvangen: VERDUISTEREN Hagelingerweg 137 RIJD VANAF HEDEN Tarieven zaer billijk BOSCHMA DROST Magazijn „De Toekomst'' Tel. 8408 Bioemendaalscbestraatweg 126 HEDEN WEER BALLEN voor muziekliefhebbers: Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 Kennemerstraat 21 - Schoïerweg 57 Telefoon 16990 - 17696 Kruidbergerweg 51 - Santpoort Laaf Uw haar regelmatig behandelen hef is voordeelsg en aangenaam bij Kapper Da Cosfalaart 9 Telefoon 5119 Banketbakkerij Kokerij Da OostaSaen 1 Tel. 4728 (K 2550) Driehuis Voor de Vacantiedagen Gevulde koeken 8 cent Cano's 7 cent Moscoviscli 7 cent Zandtaartjes 8 cent begrootingen Werkplaats: KERKWEG 19 Woninginrichting Behangerii Stoffeeriieril Konrtllaan 4, Tel. 8579 Bij mijn vertrek uit Santpoort bied ik U hierbij mijn beste wenschen en hartelijke groeten aan. Mej. de Wed. N. van Geldorp 1 H. Handgraaf I I M. Handgraaf- Kortliouwer SIGARENMAGAZIJN HEERENKAPPER TERRASWEG 8 SANTPOORT Kanfoor van Onroerende Goederen Hypotheken - Assurantiën Kantoor Willem de Zwijgerlaan 18 Burg. Enschedélaan 16 Tel. 8918 wegens vacantie Maandag 5, Dinsdag 6 en Woensdag 7 Aug. GESLOTEN. Wanneer 't geen zomer worden wil, Het kletst maar op de ruiten, De wolken waaien maar niet weg, Dan denkt men niet aan buiten, Dan kruipt men bij de radio, Om daar zijn troost te zoeken, Zeg mogen wij U ook misschien Als abonné dra boeken. VRAAGT EENS PRIJS ONS WERK IS AF! zoudt Ge zelf levensgevaar lijke klimpartijen op Uw trap maken om Uw ramen of voorpui schoon te maken. HAGEL INGERWEG 136 De beste waren tegen de laagste prijzen. VERSCHEROOMBOTER p. pond c! op distributiebon Edammer Kaas per stuk f 1.35 Goudsche Kaas per pond 40 ct Smeerkaas per pak 30 ct Voor den Zondag Lunchworst Jachtworst Prima Schouderham Plockworst Ossen rookvleesch Gekookt Rolspek l1/2 ons 17 ct 11/2 ons 26 ct 11/2 ons 26 ct 11/2 ons 26 ct l1/2 ons 28 ct 1 x/2 ons 28 ct Brusselsche Kermis half pond 20 ct Utrechtsche Sprits 271/2 ct Tulbandjes per stuk 3 cent Gevulde koeken per st. 4 cent Nicrokantbiskwie 2 ons 25 cent SPECULAAS, per half pond 20 cent AMANDELSPECULAAS 30 cent heerlijk versch STOFZUIGERS alle merken MOTOREN DYNAMO'S STARTERS TRANSFORMATOREN en alle andere ELECTRISCHE APPARATEN. GOED - BILLIJK EN ONDER GARANTIE. Verkrijgbaar bij Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. PIANOLES door ervaren onder wijzeres, woonplaats Santpoort. Eén les per week f 2,_ p. mnd. Brieven No. 725, bur. v. d. bl. Ë.5.T.G. TAXT Bestelt vroegtijdig voor verre afstanden. Dag en nacht bereikbaar. A. J. P. STEGEMEYER Hoofdstraat 128 Santpoort Telefoon 8250 6-persoons wagen Een paar Handwaschmachines te koop in goedee staat, merk „Velo", en een Electr. Wasch- machine, merk „Velo". Noorderdorpstr. 10, Santpoort-D. Complete Slagwerk te koop. Groote trom, kleine trom, enz. f 40,—. Brouwersvaart 90, Haarlem. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT- PUURÏ-DÜRP. Hondendeskun- dige. Nu is liet tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiietteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. Gedurende de vacantie pension opname van Uw huisdieren. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanaf f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost., Hagelingerweg 135. WIES BEN!NK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Pédicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemsr Foto- en Kinohandel Bloemen daalschestraat weg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Kennel „Kleist" heeft verschillen de kleine hond jes te koop, prijs zeer billijk. Pijnloos dooden door Electro- cutie. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610 Heel of half woonhuis te buur gevraagd, in de gem. Velsen. Brieven No. 785. Simplex-Tourfiets te koop, met lamp in goede staat ',f 25.— Bokelman, Kerkweg 130, Sant poort-Dorp. SCHOOLBOEKEN door het gebruik losgeraakt of uiteen gevallen Laat ze dan opnieuw inbinden, zeer billijke prijs. Rijksweg 235, bij café „Rozen- steyn". Witte Dwergkeesje's (zuiver ras) te koop. Kruidbergerweg 33. Te koop in goede staat zijnd Leeren Dames Jasje, donker blauw f 7, Hagelingerweg 235, Vieesch en Vet op de Bon. Maar Jonge Hanen niet, zoo lang de voorraad strekt. Jonge Hanen 40, 50, en 60 ct per stuk. Hoofdstraat 128 hoek Hagelin gerweg, Telefoon 8250. A. J. P. Stegemeijer. Dames- en Heerenrijwiel te koop. Narcissenstraat 42, Santpoort. Voor direct gevraagd net dag meisje (zondags vrij), van 85 uur, niet beneden 17 jaar. Mevr.Haanebeek, v.Dalenlaan 7 Santpoort-Station. Te koop gevraagd twee persoons Opklap bed of Ombouw, in goeden staat. Brieven met prijsopgaaf onder No. 780. Gevraagd een flink meisje, niet beneden de 25 jaar, in een klein gezin van 2 personen, die zelfstandig kan koken en wer ken. Aanmelding 's avonds tusschen 5,30 en 6,30 uur Bre- derodelaan 45, Santpoort-Stat. Gevraagd: Net meisje voor de dag of dag en nacht of werk ster in gezin met kinderen. Zinneveltlaan 24, Santpoort. Biedt zich aan net meisje voor de morgenuren van half 9 tot, half 2. Kruidbergerweg 49, Santpoort. Te huur gemeubileerd huisje op nette stand, IJmuiden-Oost. Te bevragen Biezenweg 99, Santpoort. Biedt zich gan net meisje voor de Vrijdag. Rijksweg 310, Santpoort. Beneden- of Boven-etage te huur gevraagd met vrije keuk. te Santpoort-Dorp. Briev. No. 781, bureau v. d.bl, Biedt zich aan net meisje 3 da gen per week of alle dagen van 93 uur. Brieven No. 782, bur. v. d. hl. Te koop aangeboden Mooie ras Spanieltjes, 6 weken oud. Prijs billijk. Brieven No. 783, bur. v. d. bl. Wegens teleurstelling weer ge vraagd noodhulp van 519 Augustus, van 85 uur f 6,50 p. week, Bruno Klauwerstr, 14, Santpoort-Station. Gevraagd net R.K. meisje. Mevr. Maarschalk, Rijksweg 402, Santpoort. Gediplomeerd Kraamverzorgster biedt zich aan voor direct en later. Brieven No. 784, bureau van dit blad. PRIMA WOLLEN TAFELKLEEDEN f 3.25 WOLLEN DEKENS VANAF f 4.25 RAIL GARNITUUR COMPLEET f 1.- PER METER (brons of nikkel) KOOPT BIJ ONS UW MEUBELEN - EIGEN WERK Reparatie-inrichting le klas werk, Zeer billijk De avonden worden langer, laat nu Uw huis Vraagt prijs bij G. DE JEU Timmerman - Kerkweg 9 Santpoort v.h. P. DE BOER Timmerman en Aannemer Onderhoud van huizen Moderniseering van Woningen volgens teekening, adviezen en Woonplaats: Burgem. Enschedélaan 16 Vraagt vrijblijvend advies en prijs Reparatie-inrichting voor Meubelen, Matrassen, enz. Met blijdschap geven wij U kennis van de geboorte van onzen Zoon TONNY. J. ZEEGERS A. M. ZEEGERS- MOLENKAMP Santpoort, 28 Juli 1940. Hagelingerweg 50. Getrouwd JOH. DROST Jr. en J. SWAAN Santpoort, 1 Aug. 1940. Burg. Enschedélaan 16 Nieuw adres MARNIXSTRAAT 39 HAARLEM I |j Op 8 Augustus a.s. g jg hopen onze geliefde pj 5 Ouders, Behuwd- en S3 Grootouders R a pn R a en a hun 45-jarige Echtver- Si eeniging te herdenken. R H Dat zij nog lang ge- P S3 spaard mogen blijven R is de wensch van hun H dankbare Kinderen, Kj Behuwd- en g Kleinkinderen c| Santpoort, U Kerkweg 11 Edelachtbaar 8 ct Uiltje 8 ct El-Pensador 8—10 ct Due George 10 ct Aida 10 ct Diverse merken van 4, 5 en 6 ct GESCHIKTE OBJECTEN AAN TE BIEDEN Het beste voor KOKEN, BAKKEN, BRADEN Beslist zwaar plaatijzer Dik Geëmailleerd Keurig afgewerkt

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3