Neem geen risico op Uw Fietstochten Poort en Wilhelmina Rijwielen Wil REPAREEREN Stofzuiger-Motorspecialist Slijterij „DE UILENBOOM" Oe Santpoortse Houthandel Huizen te Koop Verduisteren op de juiste manier. VOOR Timmerwerk Modevakschool E.N.S.R.I.D. Levensmiddele GEBROEDERS HOP lettere dag verse Zeev' Schoenmakerij Be Econoo WONINGBUREAU. Me „Gruno" 1. LAM - Hagelingerweg t LAMSVLEESCI cU)acbt niet langer! Rolgordijnen jiïfscbermramen öluifgordijnen löfondgordijnen enz. „FED 0 RA" VERDUISTERINGSPAPIER Boekhandel Cornegge De Dragersvereeniging te Santpoort A Voor Schoenreparatie „DE ECONOOb LOUIS v- d. EYKHOF Een luchtaanval OUDE JEMEVER Knoei niet langer zelf met verduisteren Administratiekantoor van vaste Goederen VRAAGT J. P. TIMMERMANS Jr. M. Rem, Kaiverstraat 14, Uitluiden; BOSGHMA DROST De verduisterings-specialist HOOFDSTRAAT 194-SANTPOORT-TEL 8412 Hagelingerweg 154 Santpoort f 2.50 compleet, Rijksstraatweg 459, - Tel. 22082, - Haarlem-Noord Binnen enkele dagen weer in verschillende maten Kennemerstraat 21 Schoterweg 57 Telefoon 16990 17696 Kruidbergerweg 51 - Santpoort Hoofdstraat 174 Telefoon 8623 J. SEEGERS, Heerenkapper Laat ons eens prijs opgeven, het valt wel mee en het werk is af, HOUT VOOR ALLE DOELEINDEN Hagelingerweg 17a Santpoort Brieven Letter W. bureau van dit blad het aangewezen adres. Bloemendaalschestraaiweg 59 Telefoon 8239 Santpoort-Station Hoofdstraat 58 B Telefoon 8698 illlllilii M—Wil» I I III I li II Wegens verduistering Zaterdagavonds 8.30 uur Gesloten Hoofdstraat 137 Telefoon 8527|| DE VISHAL, WESTLAAN 1, TEL. 82 ai Sterk en niet duur Speciaal harde Dameshakjes. Zend briefkt TELEFOON 5162 Kantoor van Onroerende Goederen Hypotheken - Assurantiën Kantoor Willem de Zwijgerlaan 18 Burg. Enschedélaan 16 Tel. 89^ KLEEDJES, zijde en andere handwerken vrij van punten i Babywol 5 punten per knot van de kaart ouders. wol 5 punten per k Kerkerinklaan 23 Telefoon 8: G. A. SPANJAARD, Heerenkappei' OOK UW ADRES I TERRASWEG 8 SANTPOORT1 Rund-, Kalfs en Varkensslagerij TELEFOON 8431 SANTPOOR Heden ook Honderden gingen U voor. Laat door ons Uw woning doelmatig VERDUISTEREN Vraagt prijsopgaaf WIJ MAKEN: Geen geknoei meer met papier of slechte lampen, geen kapjes, maar VOLOP LICHT IN HUIS MANUFACTURENHANDEL WONINGINRICHTING IJmuiden-Oost Velsen-Noord maar laat Uw rijwiel bijtijds grondig nakijken. Reparatie wordt vakkundig, vlug en billijk uitgevoerd. Motor-Rijwielhandel en Reparatie-inrichting behoeft U niet te vreezen, wanneer U zich bij ons laat Permanenten. Met onze stroomlooze blijft U geheel vrij van het toestel, dus veel veiliger dan wanneer U met draden aan een electrisch toestel bent verbonden. met creme of oliebehandeling 50 cent extra. Alle moderne Haarverzor- gingsmiddelen worden in onze Salons toegepast. Uw stug of bedorven haar maken wij weer soepel en glanzend. Elke week 3 reclamedagen met zeer lage tarieven, 's Avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. KAPSALONS le kapper vanaf Santpoort-D STOFZUIGERS alle merken MOTOREN DYNAMO'S STARTERS TRANSFORMATOREN en alle andere ELECTR1SCHE APPARATEN. GOED - BILLIJK EN ONDER GARANTIE. HET ADRES VOOR DIVERSE Nieuwe Bessen Jenever - Wijnen en Likeuren beleefd aanbevelend, H. Wiese VOOR BETERE HAARVERZORG1NG 'tfj Hoofdstraat 196 - Telefoon 8535 öj Ook aan huis te ontbieden Platen Carton 4 m.m. dikte, op maat. Kan zeer makkelijk bevestigd en weer afgenomen worden. Vooral in de winter koude werend. Vraagt prijsopgave. Billijk en Vakkundig. Aanhangwagens voor Rijwielen. Hooikisten in iedere maat verkrijgbaar. Dagelijks inschrijving van nieuwe leerlingen voor de cursus begin 1 September „Herstel de tijd door werkzaamheid, De kunde raakt U nooit meer kwijt" Mevr. LEYD1NG-DE VRIES LENTSCH Gediplomeerd Hoofd-Leerares - Directrice DE EENIGE PROTESTANTSCHE DRAGERS V ER- EENIGING VOOR SANTPOORT EN DRIEHUIS IS Opgericht I Maart 1908 Aanspreker: H. D. Ouwerkerk, Burg. Enschedelaan 67 Bijkantoor Tel. 688 M.W.Jonker, Bloemend.straatweg 13, Santpoor (St.) De Protestaiitache Dragersvereeniging stelt zich ten doel, het stoffelijk overschot van overledenen ten grave te dragen. De kosten worden naar vaste concurreerende tarieven berekend, terwijl eventueele winsten ten goede komen aan zieken, reconvalescenten, maatschappelijk bedreigden, enz. Eene weldadigheid van de allerbeste soort. Om van bovengenoemde vereeniging gebruik te maken, behoeft men geen lid te zijn; dus men betaalt geen inschrijf geld rioch een jaarlijksche bijdrage of premie. De minimum prijs van een volledige begrafenis is f 100, grafrechten niet inbegrepen. Het dagelijksch bestuur. Ds. R. H. OLDEMAN, voorzitter, Burg.Enschedélaan G 48 F. J. BREERKAMP, secretaris, Hoofdstraat 129 H. D. OUWERKERK, penningmeester, Enschedelaan 67 Telefoon 8688, De beste waren tegen de laagste prijzen. VERSCHEROOMBOTER p. pond 85 Cl Goudsche Kaas per pond 45 ct Edammer Kaas per stuk f 1.50 Korstlooze Leidsche Kaas per ons 10 ct Smeerkaas per pak 12 en 30 ct Alles prima kwaliteit Voor den Zondag: jachtworst Boterhamworst Lunchworst Gekookt Rolspek Prima Schouderham H/j ons 26 ct l1/2 ons 20 ct VI2 ons 20 ct 1 x/2 ons 29 ct H/2 ons 26 ct JAMS diverse smaken per pot 27 cent Groote Ontbijtkoeken, per stuk 26 cent Bischuit 2 rol 15 cent Flensjes, knappend koekje half pond 30 ct Krakelingen 2 ons 25 cent Kattetongen half pond 25 ct Brusselsche Kermis half pond 20 ct Zandmoppen half pond 30 ct CARAMELLA, gecond. melk met suiker, een heerlijke smeerpastei voor de boterham met caramelsmaak, per blik 35 cent THEESURROGAAT per halfpondspak 70 ct MELKPOEDER per pondspak 70 cent in diverse soorten en prima kwaliteit. Prima Zoutevis Blanke aal en stoofpaling DE FIJNE NIEUWE HARING 10 CENT PER STL Specialiteit in prima eiken inleg vaten, alle mate tegenover Gebr. Hop GESCHIKTE OBJECTEN AAN TE BIEDEN III II M III III Ml ml lil Voor de Boterham PEKELVLEESCH, GELADEERDE LEVER, Enz. E

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4