Verduisterings- stol BILISCHERM I GEBR. HOP Schakeltjes 5 regels 25 ct L. Molenkamp K TOKO „GRUNO" Geld ter leen VOOR: A.Tabernal&Zn. Zwart Lancaster 120 c.m. breed per Meter f 1.80 99 19 100 en 200 c.m. breed per M2 12 cent Besteedt Uw punten daar waar zij de meeste waarde hebben Zonder Punten N.V. Techn. Bureau „Keunenerlaid" H. V. Sanlpnnrtsche Raifie-Ceutrale 325 Hagelingerweg 325 Driehuis-Velsen Nieuw- en Verbouw Ned. Begrafenis Gen. Bijkantoor: Hoofdstraat 196 Telefoon 8535 HAGELINGERWEG 28 Tel. 8232 Santpoort Vreemdelingen. DEZE WEEK VERWACHTEN WIJ: Levering op volgorde van bestelling Bestelt vroegtijdig om teleurstelling te voor komen. Pracht sorteering Heeren en Jongens Interlock ondergoederen De bekende kwaliteit Pyama's Flanel en Katoen Jongens Sportkousen vanaf 85 cent Hoofdstraat 187Telefoon 8527 Maakt U dan gebruik van onze moderne radio-reparatie-inrichting Hoofdstraat 181 Telefoon 8524 TANDPASTA, diverse merken TANDENBORSTELS, diverse prijzen Scheermesjes, Scheerapparaten, Scheerzeep Scheerkwasten, enz. enz. Kerkerinklaan 23 Telefoon 8396 MANUS HANDGRAAF en IED KOOPMAN (ebben de eer U kennis e geven van hun voorge- Jmen huwelijk waarvan de Altrekking zal plaats heb- sn in de Parochiekerk van i).L. Vr. van Goede Raad rendsweg, Beverwijk, op Toensdag 11 Sept. a.s. es morgens 10 uur. antpoort, Kerkweg 1 1 beverwijk, Zeestraat 11 bekomstig adres 'astoorsstr. 35, Santpoort 9e Heer en Mevrouw, H. R1NGMA-W1ERSMA geven U met vreugde ken nis van de geboorte van bun Dochter CLARA. SANTPOORT, 21-8-'40 Rijksweg 410. WIES BENINK vied. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Pédicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Hagelingerweg 235, Tel. 8624 Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kannemer Foto- en Kinohandel Bloemendaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Kennel „Kleist" Pension voor alle soorten Huisdieren. Plukken, Scheren, en Wasschen. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610, Hondenbrood voorradig. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanaf f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Jo Schildwacht, ged.cost., Hagelingerweg 135. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerarea. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. ZUSTER I. WELMAN, Oudeaanstraat 26, (bij Muiderslotweg), Haarlem-Noord, heeft dagen beschikbaar, (ook halve), voor Verpleging, Wasch beurten, Afleggen van Over ledenen. Vet zonder Bon. Vanaf heden zoo lang de voorraad strekt Soep- en Braad kippen. Hoofdstraat 128, Telefoon 8250 AJ. P. Stegemeijer TELEFOON 8679 TIMMERMAN AANNEMER METSELAAR Alle voorkomende reparaties Metsel werken voor Timmer-, en Rioleerings- Begrafenissen - Crematies Transporten achelschroeven kachelpitten kachelpijpen kachelroosters kachelpijpsleutels kachelcement kachelmica kachelhaakjes kachelpoken kachelkitten kantstekers kasgieters kassentouw kasspuiten kajuithaken kapstokhaken kapstokogen katrollen krammen kamerplantenmest kastsloten kaphamers kapmessen kamersloten kanhaken karabijnhaken katoen keukenrekduimen keilbouten kettingen keukenbeilen kinderhamers kinderschoppen kinderharken kindernijptangen kippenvoer kippendrinkbakken kippenvoederbakken kippenringen kisthandvaten kistsluitingen kistkrammen kistovervallen kistsloten kikkers kinkettingen klauwhamers klompenbandjes klapboren klinknagels klaverzaden kleerhaken kleedpennen kleedpunaises klinkstellen knipmessen knologen knijpers kraanleertjes kraandopjes kraanschijfjes kraanslangetjes krukken kranen krukespagnoletten krentenscharen koekenpannen kolenkitten kolenlepels koolschaven koord kopiëerstiften koppelingen koudlijm kozijnankers kogelrolsloten kogelsnapsloten koudbeitels komkommerschaafjss koolkragen kopervitriool konijnenklemmen koordhouders koordknoppen kruiwagens kruishengsels krukschijven krammen kuikendrinkbakken kuikenvoederbakken kurketrekkers kunstmest kunstmeststrooiers kurkschors kwasten NAAR: aangeboden vanaf f 100,— tegen wettelijk tarief, ook zonder borg. Rijksweg 270, Santpoort Onmiddellijke aanmelding. Het Hoofd van de politie verzoekt ons mede te deelen, dat alle vreemdelingen, die thans hun woon- of verblijf plaats hebben in de gemeente Velsen, met uitzondering van arische Duitschers, zich onmiddellijk bij hem aan melden aan het bureau, gevestigd aan het adres Tibe- riusplein 1 te IJmuiden-Oost, onder medebrenging van hun paspoort en/of eventueel andere identiteitspapieren (trouwboekje, geboortewijs, enz) en wel van 9—11 uur en van 14—16 uur. Deze vordering geldt niet voor a. Niet-arische vreemdelingen, die na 1 Januari 1933 Nederland zijn binnengekomen en b. Vreemdelingen van Engelsche, Fransche, Belgische en Poolsche nationaliteit, voor zoover zij reeds aan een na 28 Mei 1940 gedane vordering tot aanmelding heb ben voldaan. Onverminderd de andere maatregelen, welke kun nen worden genomen ten aanzien van de(n) vreemde ling^) die voornoemde aanmeldingsplicht niet na komt, kan niet-nakoming dezer verplichting volgens art. 26 van het Vreemdelingenreglement, gestraft worden met hechtenis van ten hoogste twee maan den of geldboete van ten hoogste duizend gulden. MANUFACTURENHANDEL WONINGINRICHTING ^HOOFDSTRAAT 194-SANTPOORT-TEL 8412_ IJmuiden-Oost Velsen-Noord Jongens Pyama's gekeperd flanel vanaf f 1.65 Flanel vanaf f 1.25 Dameskousen, zijde 75 en 100 cent Pracht kwaliteit links gew. Kous 95 135 ct Geplatt. zijde Kous 125-135-165 Wol met zijde 155—165 Wollen Kous 115—195 Natuurzijde Dameskousen 89—175 Dames Sportkousen 65—75 Meisjes Sportkousen, wit, crème, beige v.a. 35 ct Groote verscheidenheid Kraagjes, Ceintuurs, enz. HANDWERKEN ZIJN VRIJ. Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Werkster gevraagd Maandag Te koop gevraagd een vrij huisje, en Vrijdag van 912 uur, v.g. g.v. Aanmelden van 1921 uur Zinneveltlaan 38, 2 x schellen. Te koop gevraagd Regenton met kraan. Brieven met opgave van prijs onder No. 813. Orgelles aangeboden voor pas- beginnenden. Brieven No. 814. BOEKHOUDING. Opleiding voor alle praktijk- examens. Billijke condities. H. B. Haanappel, LeeraarM.O. Beekvlietstraat 11, Santpoort-D. Gevraagd net meisje voor lichte huishoudelijke bezigheden, van 8,305 uur. Aanmelden Willem de Zwijgerlaan 11. Ter overname aangeboden 1 blauwe Overall en een paar blauwe damesschoenen, maat 37. Kweekerslaan 170, Santp. KOFFIE ZONDER BON. Kofiie Surrogaat van zuivere Koffie niet te onderscheiden. Ook aanbevolen voor Hartpa tiënten, p. half pondsp. 42i/2 ct. Verkrijgbaar bij C. Boot, Uiten- daalstraat 20, Santpoort-Stat. Huisorgel te koop in prima staat, moet weg. f 25. O. Oudendijk, Driehuis. Te koop wit opvouwbare kin derwagen, babybadje, geheel bekleede Strandwagen. Kerkweg 133. Te koop gevraagd huis aan hoofdweg, Driehuis of Santpoort Brieven met opgave van prijs onder No. 815. Mevrouw van den Boogaard, Hagelingerweg 52, vraagt een flink net meisje, niet beneden de 16 jaar. Zondags vrij. Aanmelden 's avonds na 8 uur Wegens vertrek te koop aan geboden Tuinbank, Gieter. Schop, Hark, Schoffel, Bezem, samen 3 gulden. Rijksweg 312, Santpoort. Handig helder meisje gevraagd van 93 uur. Rijksweg 460, Santpoort. Eenige Konijnen te koop. Da Costalaan 39, Driehuis. Mevrouw wenscht U versch geslachte Soep- of Braadkippen? Eendvogels vanaf 50, 60 en 70 cent. Tamme Konijnen 50 en 55 cent per pond. Zoo van de boerderij. Zendt briefkaart aan P. STUIT, Hoenderp. Uitgeest. Huis of dubbel huis te koop gevraagd te Santpoort of Velsen Brieven met prijs en inlichtin gen onder No. 816. Te koop gevraagd in zeer goede staat, groot karpet, wieg en kinderwagen. Briev. No. 817. RINA VISSER, Gedipl. Coup. Dames- en Kinderkleeding Bruids- en Avondjaponnen. Ook pasklaar maken in patro nen naar maat. Hoofdstraat 138, Santpoort-D. enkel of dubbel Landhuisje. Brieven met vermelding waar gelegen en juiste prijs onder No. ö02, bur. van dit blad. Te koop: Pracht jonge Hennen en Hanen. Braad- en Soepkip pen, prijzen billijk. KLEIST, Slaperdijk 12 Telefoon 861U Hondenbrood voorradig. Weckilesschen te koop gevr., breede 1 L. fiesschen, Rijksweg 529, Santpoort-Dorp. Te koop Eikenhouten Dressoir, zeer voordeelig. Adres P. C. Hooftlaan No. 7. Te koop nog enkele jonge man-Kanaries, al aardig op zang. Hagelingerweg 214, Santpoort. Te huur gevraagd 2 kamers, met vrije keuken, ongem. op nette stand. Brieven met prijs opgaaf onder No. 803, bur. v. d. blad. Net meisje gevraagd Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 8,30—7,30 uur. Netjes werk en eenvoudig koken gewenscht. Duinweg 26, Santpoort-Station. Electrisch Kooktoestel 2 plaats, 4 alminium Pannen met Koe- kepan er bij, eikenhouten tafel tje en keukentafeltje. Brieven No. 804. Net meisje zoekt gestoffeerde Slaapkamer, in bezit van eigen ledikant, liefst omgeving Sant poort-Dorp. Brieven No. 805. Ter overname aangeb, Piano, „Ferd. Kaeferle", kleur zwart, prijs f 75,Brieven No. 806. Leert Gitaar, Mandoline-, Banjo- Hawaiïan of Mandola bespelen. Privé, vl. meth., cond. billijk. (Tevens aansluiting Hawaiïan- clubje. LeniHalsema, Westl. 9, Santpoort-Dorp, Telefoon 8007. Costuum te koop gevraagd, maat 52. Brieven No. 807. Schuur of partij planken en kruiwagen te koop gevraagd. Brieven No. 808, bur. v. d. bl. Te huur aangeboden te Sant. poort vrij bovenged. van huis voor Dame of Echtpaar m. 1, zond. kind. Briev, No. 809. Te huur te Santpoort, 2 groote gestoffeerde kamers, ruim uit zicht met kookgelegenheid. Brieven No. 810. LEERT DUITSCH. Duitsclie Lessen aangeboden door ervaren Leerares, tegen billijken prijs. Brieven No. 811 Te huur aangeboden voor Dame alleen 2 kamers, vrije keuken, Closet. Brieven No. 812. Te huur gevraagd op langen termijn, modern huisje met flinke tuin, aan groote verkeers weg, nabij bus, huur circa f 7,per week. Omtrek Sant poort-Station. Brieven aan H. Witte, Overtoom 64,A'dam. Te koop 2 blauwe Lancaster- Rolgordijnen, als nieuw. De maten zijn respectievelijk breed 1.14 m., lang 2 m. en breed 1.18 m., lang 2.40 m. Prijs f 7,50. Laurillardlaan 6, Santpoort-Station. FUNCTIONEERT UW RADIO-TOESTEL NIET NAAR BEHOOREN De meest moderne meetinstrumenten staan tot onze beschikking, om Uw Radio-toestel grondig te controleeren en eventueel te repareeren. Gaarne tot Uw dienst. p. a.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3