I Schakeltjes 5 regels 25 ct van Riessens Dansschool fl. DUIJN H. ALBLAS Juweeltjes TWILFIT' Corsetten TWILFIT Nederland erduisteren )nze Vakkennis is een •Vaarborg voor een goede haarbehandeling - :s-en Hfeer,,ikap-i Ja Costalaan 9,Tel. 5119 K2550 H. KNOL ZONDER PUNTEN üem van Tilburg H. Visser 8 Zn. Ventnisterings- rolgordijnen ZUN HF TWILFIT" het ideale corset met volledige garantie 2.95 3.90 2.75 Bustenhouders - Gordels 75 80 85 1.19 1.75 1.30 Santpoort Tel. 8473 Hoofdstr. 156 Wij zij ei er steeds en.... nog niet op de Bon. 't Levetismiddelenbedrijf Terrasweg 20 Telefoon 8670 Bustehouders Carli, ipi Briniostraat 11, IJmuiden-Oost 1 Hagelingerweg 138 Santpoort Woninginrichting Behangerij Stoffes i.j Noordlaan 4, Tel. 8578 ZONDER! KWALITEIT KOOPT U BIJ Bruine Boonen Witte Boonen Capucijners Groene Erwten Spliterwten, enz. Alles in de IJskast Ham - Jachtworst - Gekookte Rolspek - Ossenrookvleesch - Boterhamworst - Lunchworst - Leverworst - Berliner Worst, enz. Timmerkarweitjes V voor ieder figuur V voor ieder model Enorme sorteering Met groote droefheid geven wij U kennis, dat onze jongste lieveling J Woensdagmiddag nog onverwacht in den leeftijd van 7 maanden van ons is heengegaan. De Heer en Mevr. Trik Hetty Santpoort-Dorp, 29 Augustus 1940. Rijksweg 264. Geen bezoek. De crematie zal plaats hebben op Zaterdag 11 Augustus te 14.45 uur p Westerveld. de vele blijken van ïgstelling, ondervonden jpns Gouden Huwelijks- &t, betuigen wij langs jen weg onzen harte!'' dank, in het bijzonde. het Fanfare-Corps ihehninu'voor de mde attentie. A. van Dijk Sr. en Echtgenoote ooort, Rijksweg 432. rouwd CORN. RADSMA Jr. TJE FRANKFORT V. Pieter Kiesstr. 53r ,t, Kerkweg 4 voltrekking Maan- ept. te Velsen om r evestiging om 12 (Prof. Dr. G. A. v. van Eysinga, in de van het Rex- Sroeneweg IJmui- "st. mber 1940. istig adres oodscheweg 65, Santpoort (S SCHOEMAKER en SNA M. AR1SZ e eer U kennis te s zij hun huwelijk "en in de Parochie- St. Engelmundus ;s op Donderdag a.s. 's morgens !uur, waarna de r'H. Mis wordt op- om zegen te ver hun huwelijk. Da Costalaan 9 oort, Duin en Kruid- berg 68 t. 1940. mstig adres ostalaan 9, Driehuis. ,eft zijn pianolessen her vat (ook aan huis), condi- es billijk. brieven onder letter G, ureau van dit blad. r- Uw woning of winkel, nen of buiten. Het adres merlieden Aannemers >s voor Nieuwbouw-, douw en Reparatie, agt vrijblijvend prijsop- if. Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Te koop aangeboden een kachel, model Salamander, als nieuw. Noorderdorpstraat 12. Konijnen te koop en Jonge Hennen. Slaperdijk 64, N. Braay. Verloren zwarte regenmantel met ceintuur, (naam staat er in) gaande Rijksweg van Velsen naar Haarlem. J. Blom.Menta- wistraat 18, Tel16416, Haarlem- Noord. Te koop een volledig visch- garmtuur. Spotprijs. Spoed, moet weg. Kerkennklaan 2, Santpoort. Te koop aangeboden in goede staat zijnde kinderwagen, prijs f 7.50. Kerkweg 67, Santpoort, KUEE1E ZUNDRtt BON. Geako koffie surrogaat van zuivere Koffie met te onder- scdeiden. Goed gekeurd dooi de Warenwet 42 ct per half pondspak. Alleenverkoop O. Boot. Uitendaalstraat 2U, Santpoort-Station. 3 groote ïnmuakpotteii Giadiolenstraat 16, Santpoort. Te koop aangeboden nog nieu we Tniiips Luidspreker, type 9819, voor centrale tegen elk aannemelijk bod. Biezenweg69. Blink dagmeisje gevraagd, om trek Santpoort-Driehuis, van 95 uur, vau Daleiilaan 29, Santpoort-Station. Te koop gevraagd voor Geld belegging eenige Jtleerenhuizen of Villa's te santpooil. Brieven No. 818, our. v. d. bl. Te koop of te huur huisje met groute tuin, Briev. No. 819. Te koop gevraagd een m goede staat zijnde Kinderwagen.Briev. niet opgave van prijs onder No. 82U, bureau van dit blad. Bok ter dekking aangeboden. Zuiver ras. Halen en brengen gratis. Kruidbergerweg 42, Santpoort. Ken nette juffrouw biedt zich aan voor hulp in de Huishou ding. Brieven No. 821. Tehuis gevraagd voor lief zin delijk poesje. Af te halen VVüstelaan 51. Ter overname aangeboden een zoo goed ais nieuwe Buste-pop, maat 42. Kerkerinklaan 57, Santpoort. Te koop gevraagd eenvoudig huisje te Santpoort, Haarlem of omgeviug. Blieven met op gaaf van prijs onder No. 822, bureau vau dit blad. Te Koop half Landhuis, vrij uitzicht met voor- en achtertuin, achter op 't zuiden, 7 minuten van station Driehuis. Gelegen aan de Hagelingerweg. Prijs f 4500,—. Brieven No. 823. Te huur steenen bergplaats. Te bevragen bij Lockers Wo ningbureau. P. C. Hooftlaan 4, Driehuis. Gevraagd net meisje, Mevrouw Cramer, Duin- en Kruidberger weg 21, Driehuis. Aanmelden van 34 uur. Te huur te Santpoort-Dorp 2 groote gestoff. en gemeubil. of ongem. kamers, met vrije kook gelegenheid. Brieven No. 824. Orgelles aangeboden voor pas- beginnenden. Brieven No. 814. BüKKHOUDKN. Opleiding voor alle praktijk examens. Billijke condities. H. B. Haanappel, LeeraarM.O, Beekvlietstraat 11, Santpooit-D. Te koop gevr. REGENTON met kraan. Brieven met opgave van prijs onder No. 813. Te koop nog enkele jonge zang-Kanaries, al aardig op zang. Hagelingerweg 214, Santpoort. RINA VISSER, Gedipl. Coup. Dames- en Kinderkleeding Bruids- en Avondjaponnen. Ook pasklaar maken in patro nen naar maat. Hoofdstraat 138, Santpoort-D PIANOLES door ervaren onder wijzeres, woonplaats Santpoort. Eén les per week f 2,— p. mnd- Brieven No. 725, bur. v. d. bl. Meisje gevraagd (1416 jaar), van acht uur tot hall één. Aan melden bij Ritman, Terrasw. 81, Santpoort-Dorp. Voor Schoorsteen- en dakrepa ratie is Uw adres: TjBakker Jr., Hofgeesterweg 4a, Santpoort. Aannemer van Metselwerken. Vakkundig werk. Scherp concurreerende prijzen. Elink zelfstandig dagmeisje gevraagd van 8,30—5 uur, boven 18 jaar. Aanmelden: Laurillardlaan 9. Santpoort-St. Biedt zich aan net hand. meisje voor halve dagen, v.g.g.v. Ratelstraat 11, IJmuiden-Oost. Te koop aangeboden houten Kinderledikantje, groote maat, met matras en bedje, waschta- feltje en kastje te samen f5, Wüstelaan 81. TAXI. E.S.T.O. bedient U weer vanaf 's morgens 4 uur tot 's avonds 10 uur. 6-persoons wagens. Bel op 8250, A, J. P. Stegemeyer, Hoofd straat 128, hoek Hagelingerweg. Pluisorgel te koop gevraagd- oud model, geen bezwaar) Brieven met uiterste prijsopg. en volledige inlichtingen onder No. 816, bureau van dit blad. Gevraagd: Prima Vertegenwoor diger voor de verkoop van Rijvvieilampen en Gloeilampen. Aanmelding Zaterdag 31 Aug. na 6 uur. Dogger en Co., Spiegheliaan 23, Driehuis. Werk of bergplaats te huur. Olir. Schilt, Hagelingerweg 66, Santpoort. Zonder Punten. Zoolang de voorraad strekt prima Jonge Hanen •Soep- en Braadkippen. AlleenHoofd straat 128, Telefoon 8250. A. J. P. Stegemeyer. hST" W Poop een pracht Vischhen- II. Tdpj A,v.. jeinde als rattenstaart, ^,oor elk jannemelijk bod, spot prijs, moet weg. llootdstraat 95, Santpoort. Werkster gevraagd Dinsdag en Vrijdag van 93 uur. Mevr. Hoogerwout, Vinkenbaan 10, hoek Pinellaan, Santpoort-Stat. Net meisje gevraagd van half 9 tot 2 uur. Aan te melden Bloemendaalschestraatweg 129. Verlorengrijze Damestasch met inhoud, tegen goede beloo- ning terug te bezorgen Duin en Kruidbergerweg 46, Driehuis. Schoorsteen-Centrale. „Al is de schoorsteen nog zoo klein, Mijn bezem moet er goed voor zijn". Vakkundiggeveegt lOctp.siuk. Rijksweg 340, Santpoort. WltS BENINK Med. Ged. ChiropodistePedicure Gipsafdrukken, Steunzoolen, Pédicure-behandeling f 0,75 Manicure f 0,40 Aan huis te ontbieden. Plageiingerweg 235, Tel. 8624 Inlijsten van Foto's, Platen en Schilderstukken. Kennemer Foto- en Kinohendel Bloemendaalschestraatweg 86, Telefoon 8506 Santpoort-St. Kennel „Kleist" Pension voor alle soorten Huisdieren. Plukken, Scheren, en Wasschen. Slaperdijk 12, Santp., Tel. 8610, Hondenbrood voorradig. Voor de Fijne Wasch Fijnwasscherij „HET TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. VOETVERZORGING. Zuster C. J. Hoekendijk Gedipl. Verpleegster Med. Gedipl Pedicure en Manie. Ook aan huis te ontbieden. Billijke Condities Kerkweg 23, Santpoort-Dorp Geeft ook Waschbeurten, e.d. DAMES Uw japon maak ik vanaf f 2,50; Avondjapon vanal f 4,00; Patronen naar maat v.a. f 0,60. Ja Schildwacht, ged.cost., Hagelingerweg 135. Mode-Vakschool Molenstraat 25 Geeft grondig onderricht in naaien en maatknippen.Cursus voor eigen gebruik, alsook opl. voor Diploma. Directrice: Mevr. C. Broekhuizen, Gediplom. Leerares. RITA C. MULLEM, CREMER- LAAN 22, TEL. 8563, SANT POORT-DORP. Hondendeskun- dige. Nu is het tijd om Uw honden te laten plukken. Trimmen en Toiletteeren van alle hondenrassen. Nagels knip pen, Tandsteen verwijderen. Engelsch Diploma. ZUSTER I. WELMAN, Oudeaanstraat 26, (bij Muiderslotweg), Haarlem-Noord, heeft dagen beschikbaar, (ook halve), voor Verpleging, Wasch beurten, Afleggen van Over ledenen. Vet zonder Bon. Vanaf heden zoo lang de voorraad strekt Soep- en Braad kippen. Hoofdstraat 128, Telefoon 8250 AJ. P. Stegemeijer Vraagt vrijblijvend advies en prijs Reparatie-inrichting vocr Meubelen, Matrasser Wij sturen U gaarne een zichtzending „TWILFIT" CORSET voorsluiting met veters Broché „TWILFIT" CORSET voorsluiting met veter Broché „TWILFIT" CORSET met zijsluiting en veter, prima VERBANDART1KELEN Zijden DAMESKOUS zeer sterk per paar Links geweven DAMESKOUS speciale prijs per paar Geplatteerde DAMESKOUS Laddervrij per paar Zijden DAMESKOUS zeer rekbaar per paar Dubbel Zijden DAMESKOUr iets bizonders per paar F. T. O. DAMESKOUS de nieuwste kleuren per paar HAGELINGERWEG 142 - SANTPOORT AANVANG DER CURSUSSEN: Neutrale cursus DinsdaglO Sept. van 8,15-10.15 in Restaurant „Suisse", Rijksstraatweg, Haarlem-Noord. R.-K. uursus Woensdag 11 Sept. van 8.15—10.15 in Café-Rest, „Zomer- lust", Hoo'dstraat, Santpoort-Dorp. Lesgeld f 0.50. per les. Geeft ook cursussen te IJmuiden, Urn,-O., Velsen-N. en B'wijk Vraagt gratis prosp. Inschr. dagel. 7-10 u. 2 pond Stroop in carton 35 cent Smeerkaas, heerlijk, per pakje 16 en 25 cent Pindakaas (zoolang de voorraad strekt). APPELSTROOP - PERENSTROOP CHOCOLADE PASTEI Jam, in diverse smaken vanaf 30 cent KA-ABA (heerlijke Cacaodrank met suiker) per bus I 1,12 Koffie Surrogaat, per pond 60 cent Buisman 12 cent per ons (15 cent per busje) Peekoffie per pakje 8 cent Koffie Essence, per fleschje 50 cent Citroen Essence, per fleschje 60 cent BOTENA (maakt zelf Boter). VOOR AL UW naar TIMMERMAN Prijzen billijk Ook voor verduistering het aangewezen adres Alle huishoudelijke karwei tjes correct en billijk Vraagt prijsopgaaf Hagelingerweg 5 Santpoort Hoofdstraat 194 Santpoort Velsen-Noord IJmuiden-Oost

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3