„BALASCHERM" Zwart Papier Modevakschool E.N.S.A.I.D. Schoenmakerij De Econoom i. Lli - Hagelingerweg 37 LAMSVLEESCH Wif DISTRIBUTIE FRITS SCHORN Geen waarschuwing Geen geldboete De Santpoortse Houthandel Levensmiddele GEBROEDERS H tlliSON HILI SMIDSBEDRIJF H. II. 'Vlek! MODE- VRKSL. f VOLDOENDE IN VOORRAAD Verduisterings- stof Voor Schoenreparatie „DE ECONOOM" M. Rent, Halverstraat 14, IJmuiden-O. REPAREEREN Stofzuiger-Motorspecialist De lessen beginnen a.s. week. I RUTH STAMM, Ged. leerares Bode-Gymn. Voor Timmerwerk op elk gebied J. P. TIMMERMANS Jr. Qeboortekaartjes drukkerij Cornegge „FED 0 RA" VOOR: fl.TabernalSZn. Molensir. Aanvang n cursus 2 S L. Molenkai Geld ter leen f l Een luchtaanval 100 breed 12 ct per Meter 200 breed 24 ct per Meter 220 c.m. breed 25 cent VOOR ZELF- BEWERKING Rolstokken Latten Band Kopspijkers Koord Rolkragen Rolijzers Rails Roeden 120 c.m. breed Absoluut Lichtdicht Diverse modekleuren Wij maken uw woning lichtdicht Vraagt prijsopgaaf I De Verduisteringsspecialist ^HOOFDSTRAAT 194-SANTPOORT-TEL 8412 Velsen-Noord l]muiden-Oost Hoofdstraat 58 3 Telefoon 8698 Dagelijks inschrijving van nieuwe leerlingen voor de cursus begin 1 September „Herstel de tijd door werkzaamheid, De kunde raakt U nooit meer kwijt" Mevr. LEYD1NG-DE VRIES LENTSCH Gediplomeerd Hoofd-Leerares - Directrice Sterk en niet duur Speciaal harde Dameshakjes. Zend briefkaart TELEFOON 5162 G. A. SPANJAARD, Heerenkapper OOK UW ADRES I TERRASWEG 8 SANTPOORT Rund-, Kalfs en Varkensslagerij TELEFOÖM 8431 SANTPOORT Heden ook Voor de Boterham PEKELVLEESCH, GELADEERDE LEVER, Enz. Enz. Gesloten van 1 —2 uur, 's avonds 7 uur Ook 's Zaterdagsavonds 7 uur gesloten STOFZUIGERS alle merken MOTOREN DYNAMO'S STARTERS TRANSFORMATOREN en alle andere ELECTR1SCHE APPARATEN. GOED BILLIJK EN ONDER GARANTIE. Kennemerstraat 21 - Schoterweg 57 Telefoon 16990 - 17696 Kruidbergerweg 51 - Santpoort van Uw Brandstof zoekt naar besparing EEN GOED GEVEEGDE SCHOORSTEEN geeft U niet alleen heerlijke warmte, doch BESPAART OOK uw kolen- gebruik. Laat nu reeds Uw SCHOORSTEEN VEGEN door een vakman. Schoonmaakbedrijf „ONDRÉ", Hagelingerweg 136 EERSTE KLAS BANKETBAKKER HOOFDSTRAAT 122 SANTPOORT TELEFOON 8716 Onze gebakjes munten uit door groote sorteering en prima kwaliteit CARRE'S - CANO'S EN GEVULDE KOEKEN Luxe Koekjes, Amandel en Boter allerhande ALTIJD VERSOH Gymnastiek juist nu! Gezond voor lichaam en geest Privé- en clublessen voor dames en kinderen. Kleuterklasje Inlicht, iederen werkdag Driehuizerkerkweg 17, Tel. 4867 als wij Uw huis verduisteren. Ons werk voldoet aan alle eischen Vraagt eens prijsopgave PLATEN CARTON in alle maten 4 m.m. dik Bloemendaaischestraatweg 59 Telefoon 8239 Santpoort-Station Hagelingerweg 17a - Santpoort VERDUISTERT UWHUISKAMER - KEUKEN VESTIBULE EN SLAAPKAMERS OP DE JUISTE MANIER U LOOPT DUS GEEN RiSICO VRAAGT EENS PRIJS BALASCHERM TEERPAP1ER voor binnen en buiten alle maten VOOR BETERE HAARVERZORG1NG J. SEEGERS, Heerenkapper fj Hoofdstraat 196 - Telefoon 8535 gj g Ook aan huis te ontbieden f 2.50 compleet, KAPSALONS De beste waren tegen de laagste prijzen. VERSCHEROOMBOTERp.pond g# ct Goudsche Kaas per pond 48 ct Korstlooze Leidsche Kaas per ons 10 ct Smeerkaas per pak 30 ct per blik 65 ct- Voor den Zondag Reclame-aanbieding Prima Schouderham 11/2 ons 28 ct Lunchworst Plockworst Jachtworst Blaasham Baconspek Ossenrookvleesch 11/2 ons 22 ct 11/2 ons 26 ct 11/2 ons 26 ct 11/2 ons 35 ct r l1/, ons 35 ct i H/2 ons 29 ct MELKPOEDER per pondspak 70 c< j ZILVERVLOKKEN met melk te bereide' zeer voedzaam per pond 25 ce JAM - Jr- smaken per pot v.a. 27 cei "«KEN per stuk 26 2 rollen 15 ce, Rijksstraatweg 459, - Tel. 22082, Haarlem-Noord Kattetongen Brusselsche Kermis per Ronde biskwie Zoete Krakelingen Cakes en Tulbandjes Korstjes half pond 25 f' halfpond 221/s half pond 2^ 2 ons 25 per stuk 3 ct 3 stuks 10 s' X Hoofdstraat 187 Telefoon Banketbakkerij - Kokeri Da Costalaan 1 Iel. 4728 (K 2550) Appelbollen 12h cent Appelgebakjfes 9 cent Rhum Tompouces 12& Laat tijdig Uw Haard of Kache» nazien en repareeren, het 1 tevens zuinig verbruik van Bra Anemonenstraai 7 en 36 i H. B. van Droffelaar ■lantaarns Lamphaken Labels Ladengrepen Lantaampitten Ladderhaken Lekbladen Lekstoppen Leinagels Ledikanthaken Ledikantschroeven Leidsels Leidselwartels Leidselknippen Leuningduimen Lepelboren Litermaten Lint voor horren Linnenscharen Lintscharnieren Loodarsenaat Lopers Locomotiefschoppen Loopsloten Loperpennen Lorgnonschroeven Luchtroosters Luikringen Lusringen Lijm Lijmpotten Lijmbanden Lijmbandenpapier NAAR HAGELINGERWEG 28 Tel. 8232 Santpoort voor het van inkt PRIJS- BOEKHANDE Dir.Mevr. C. Brc Gediplomeerd Aanmelden van leerlingen dagdii Vraagt prospect 325 Hagelingerweg Driehuis-Velse TELEFOON 86 TIMMERMAN AAN! METSELAAR Nieuw- e Verbouw Alle voorkome reparaties voor 1 Metsel- en Riolt werken Ned. Begrafenis Bijkantoor: Hoofdstra Begrafenissen - Cren Transporten Telefoon 8535 aangeboden vanaf f 1. tegen wettelijk tarie zonder borg. Rijksweg 270, Santpoor. MANUFACTURENHANDEL WONINGINRICHTING i És behoeft U niet te vreezen wanneer U zich bij ons laat Permanenten. Met onze, stroomlooze blijft U geheel vrij van het toestel, dus veel veiliger dan wanneer U met draden aan een electrisch toestel bent verbonden. metcreme of oliebehandeling 50 cent extra. Alle moderne Haarverzor- gingsmiddelen worden in onze Salons toegepast. Uw stug of bedorven haar maken wij weer soepel en glanzend. Elke week 3 reclamedagen met zeer lage tarieven, 's Avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. le kapper vanaf Santpoort-D Bekroond Coupeur Dames- en Heerenkleeding naar maat. Bontwerken, keeren en repareeren. Velserbroekstr,13, Santpoort tegenover Hagelingerweg Y

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4