HEEFT Philips Radio vanaf f 75.-- Erres Radio vanaf f 114.-- STUURMAN, SANTPOORT Schoenen mèt Bon. STERKS A. LAM - Hagelingerweg 37 LAMSVLEESCH WIJ Schoenmakerij De Econoom Levensmiddelen GEBROEDERS HDP Modevakschool E.N.S.A.I.D. Laat tijdig Uw Schoorsteen vakkundig schoonmaken SLIJTERIJ „DE UILENBOO Amstel en Heinekens Bief W. C. Bergisch - Bandagis1 3 Magazijn „HOLLANDIA Dansschool A. DU IJ» I I REPAREEREN Stofzuiger-^ Motorspecialist F. d. ENDEN TOKO „GRUNO" A. Handgraaf - Telefoon 8408 „FED OR Voor Schoenreparatie „DE ECONOOM" Radio Technisch Bureau Schoenen magazijnen M. Rem, Kalverstraat 14, llmuiden-O. Denies en Heerenkapper Santpoort Station Emmers - Aschemmers Tijien - Waschketels Zonder punten Natuurzijden kousen f 1.98 - f 1.68 - 1.3$ Bloemend.straatweg 57 Santpoort r- laloosie Verduisteriigs Gordijnen Een luchtaanval de nieuwe Radiotoestellen al gezien Pracht apparaten Wij demonstreeren gaarne zonder verplichtingen Vakkundige plaatsing en goede service Hoofdstraat 160 Tel. 8607 Koopt nu vooral extra goede schoenen Ruime keuze in de be kende merkschoenen, o.a. Robinson, Cress, Welff, Forma Natura, Swift, Nirrtco, enz. ZGNDER BON ruime keuze in Zomerschoenen Rubberwerklaarzen Zomer- en Winterpantoffels Gymschoenen Koopt nu Uw kameelhaar winter pantoffels. Hoofdstraat 136 Santpoort Telefoon 8493 Zeeweg 105-107 IJmuiden-O. Telefoon 4037 Rund-, KaSfs en Varkensslagerij TELEFOON 8431 SANTPOORT Heden ook Voor de Boterham PEKELVLEESCH, GELADEERDE LEVER, Enz. Enz. Gesloten van 1 —2 uur, 's avonds 7 uur Ook 's Zaterdagsavonds 7 uur gesloten STOFZUIGERS alle merken MOTOREN DYNAMO'S STARTERS TRANSFORMATOREN en alle andere ELECTR1SCHE APPARATEN. GOED - BILLIJK EN ONDER GARANTIE. Kennemerstraat 21 - Schoterweg 57 Telefoon 16990 - 17696 Kruidbergerweg 51 - Santpoort Sterk en niet duur Speciaal harde Dameshakjes. Zend briefkaart TELEFOON 5162 De beste waren tegen de laagste prijzen. VERSCHEROOMBOTERp.pond 87 Ct Goudsche Kaas per pond 48 ct Korstlooze Leidsche Kaas per ons 10 ct Smeerkaas per pak 121/s, 25 en 30 cent Voor den Zondag Plockworst Prima Schouderham Ossenrookvleesch Gekookt Rolspek Boterhamworst Procureurspek 11/2 ons l1/2 ons l1/2 ons R/a ons \1/2 ons I1/, ons 29 ct 29 ct 36 ct 32 ct 22 ct 32 ct JAMS diverse smaken per potv.a. 27 cent MELKPOEDER in blik (om te bewaren) 60 ct KOFFIEMELK groot blik 30 ct ZILVERVLOKKEN hooge voedingswaarde per pond 25 cent GEMENGDE BISKWIE per blik I 1.55 FLENSJES de bekende knappende koekjes halfpond 30 cent Kattètongen half pond 25 ct Utrechtsche Spritsjes per half pond 271/2 Zoete Krakelingen 2 ons 25 cent Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 Hoofdstraat 58 B Telefoon 8698 Dagelijks inschrijving van nieuwe leerlingen voor de cursus begin 1 September „Herstel de tijd door werkzaamheid, De kunde raakt U nooit meer kwijt" Mevr. LEYD1NG-DE VRIES LENTSCH Gediplomeerd Hoofd-Leerares - Directrice G. A. SPANJAARD, Heerenkapper OOK UW ADRES I TERRASWEG 8 SANTPOORT U voorkomt hierdoor meer brandstofverbruik Schoonmaakbedrijf „AHDRÉ", Hagelingerweg 136 j§j Bloemendaalscheweg 12 5 hoek Duinlustparkweg Telefoon 8712 Santpoort (K 2560) 53 Speciaal voor die Dames en Heeren die prijs stellen op een werkelijk vakkundige behandeling Diploma's Haarverven, Blondeeren, enz. Instituut „Clairos". Bekroond Amsterdam Mei 1939" voor Heerenkapper Ladders ophalen Stofknoopen maken tegen billijke prijs Kerkerinklaan 23 Geopend tot 8 uur Telefoon 8396 Zaterdags tot 10 uur Magazijn „De Toekomst' Santpoort TELEFOON i\ c 11 HOOFDSTRAAT 174 Met warme dagen drinkt men Diverse Limonades, Wijnen en Likessse aanbevelend, H. W; HEBT GIJ EEN MAATCORSET f, BUIK- OF BREUKBAND NOCOJG U koopt dan natuurlijk bij o: speciaalzaken, want dan zijl zeker van vakkundige bedien Nieuwe Gracht 33, 11? m Telefoon 112 Rijksstraatweg 86e, Haarlem-N.Telefoon 19 Anemoneisstraat 23 hoek Hoofdstraat tegenover het Postkantoor Geteekende Schorten in alle maten voorradig Witte Dienst- en Serveerschorten fraai bewerkt en sierlijk Groote keuze gebloemde Kleedjes zonder punten OPHALEN VAN LADDERS IN KOUSEN Vi Tl z< ve Ui BI d; ai 8^-9 M. SANGER BEHANGERI! - STOFFEERDER1J Weder aangekregen de in alle maten en prijzen. Zeer handig Laat ons uw meubelen overtrekken en repareerenj Zwaar veerenbed driedeelig maken Reparatie van kapokmatrassen in één dag gereej, Iri te Qebooriekaarijes Drukkerij Cornegt f 2.50 complet KAPSALONS Rijksstraatweg 459, - Tel. 22082, - Haarlem-^ m «aBBnaBBKSBua m*' IK HAGELINGERWEG 142 SANTPOORT Geeft ook cursussen te IJmuiden, IJm.-O., Velsen-N. en B'wijk Vraagt gratis prosp. Inschr. dagel. 7-10 u. AANVANG DER CURSUSSEN, Neutrale cursus DinsdaglO Sep! van 8,15-10.15 in Restaurant „Suisse1 Rijksstraatweg, Haarlem-Noord. R.-K. cursus Woensdag 11 Sepf van 8.1510.15 in Café-Rest, „Zomer lust", Hoo'dstraat, Santpoort-Dorp Lesgeld f 0.50. per les. behoeft U niet te vrei wanneer U zich bij ons Permanenten. Met o stroomlooze blijft U ge?l< vrij van het toestel, dus veiliger dan wanneer U draden aan een electr toestel bent verbonden. metcreme ofoliebehandejL 50 cent extra. Ill Alle moderne Haarver gingsmiddelen worden onze Salons toegepast, stug of bedorven haar ma wij weer soepel en glanztl Elke week 3 reclamed;™ met zeer lage tarieven, 's Avonds 7 uur, Donder; 1 uur gesloten. le kapper vanaf Santp'

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4