Levensmiddelen GEBROEDERS HOP VISITEKAARTEN J. DE RU IJ TER MAIS0N HILLEGE Geei Textielpunten Geen Zeepboimen I Papieren Servetten Geeft een practisch HK Schakeltjes" 'Vlekweg' Boekhandel CORNEGGE Stofzuiger- en Motorspecialist WIJ HEBBEN SORTEERING! Voor sorteering en kwaliteit Hoofdstraat 156 Telef. 8473 Santpoort De Dragersvereeniging te Santpoort "jrA or- BOEKHANDEL CORNEGGE Nederland" Nimmer zag U zoo'n keur van geschen ken, die practisch en nuttig zijn, als bij ons. Onze etalages toonen U honderden H artikelen waaruit U zeker keus zult maken. Voor ieder een passend geschenk En natuurlijk voordeelig Wij hebben nu nog voorradig oude degelijke kwaliteiten. i; I Margarine p. pond 60 ct Edammer Kaas per pond 31 cent Goudsshe Kaas per pond 55 cent GeSdersche Rookworst van Anton Husiiirk en Linthorst Aiieen Zaterdags Vleeschwarenreclame IBankefUeifers a S 1.25 per pond Taai-Taai per pondspop 48 cent 2 ons 35 cent Kistjes Borstplaat van Pel en Verkade Chocolade Letters Ringers, Verkade, Droste Marsepainfiguurtjes 11/i ons 25 cent msBttmBBmmmgKMm JSHSS ■Nederland" II umuiden-o. Hoofdstraat 187 Telefoon 8527 DRUKKERIJ CÖIIUEGSE Driehuizerkerkweg 75 - Driehuis Banketbakkerij - Kokerij Oa Gostalsan 1 Tslef. 4728 K 2550 Driebuis Borstplaat (eigen fabrj Chocolade Letters - Marsepainfiguren Banketletters - Harten - Hammen Zalmstaarten, Luxe doozen Bonbons Gebruikt dan Gekleurd en Wit in verschillende dessins. Terrasweg 31 Telefoon 8619 il voor het verwijderen van inktvlekken PRIJS 25 CENT BOEKHANDEL C0RNEGGE DEFECTE STOFZUIGERS ZIJN LEVENSGEVAARLIJK voor Uw Brievenbus, Huisbel, Sleutelgat, enz, Langs dezen weg betuigen wij aan allen, die ons ter gelegenheid van de ge boorte van onzen Zoon N1COLAAS FREDER1K JAN, hun vriendelijk blijk van belangstelling deden toe komen, onzen hartelijken dank. N. J. R. GROOS W. F. GROOS-TILBURG Santpoort, Nov. '40 Broekbergenlaan 7. GETROUWD P. Th. HOOGLAND en O. J. B. VAN DER BIJL SANTPOORT, 28 Nov. '40 Wüstelaan 10. Yoor Voetverzorging: Zr. C. J. Hoekendijk, Kerkweg 23. Gedipl. Pedicure en Manicure. Dag en nacht verplegingen. Geeft ook W'aschbeurten, Injec ties, e.d. Billijk tarief Te koop gevraagd Piano of Vleugel. Brieven No. 893, bur. v. d. hl. PENSION RUSTHUIS „KENNEMERLAND" Hoofdstraat 117 Santpoort Tel. 8686 KAMERS DISPONIBEL Overhemden vanaf 25 ct Boorden 8 cent Wasscherij ,,'T TORENTJE" Molenstraat 23 Santpoort-D. KENNEL „KLEIST" heeft te koop jonge H. Herders, 1 Penkingeesje, 1 Teckeltje en kleine Huishondj. Slaperdijk 12, Santpoort, Telefoon 8610. ZONDER PUNTEN. Dame of Heer, laat nu Uw Costuum of Winterjas keeren, dan krijgt U het als nieuw terug, mits het door een eerste klas vakman gedaan wordt en dat is ANTOON SMITS, Hoofdstraat 56, ged. Kleermak. Alles met garantie. Onze etalages zijn vanaf Zaterdag Sol en ir>eS Sint SNiicoïaas lederen avond Se bezichtigen. Na verduisteren blijft 1 porfiekdeur open. U duwt, ze sluit zelf. Wij bezorgen ook op St. Nicolaasavond op ieder gewenscht uur RESERVEERT TIJDIG Honderden artikelen zonder bonnen zonder punten voor Vader, Moeder, Broer, Zus, Oom, Tante, enz. enz., maar van ,,NEDEflLAMö5:' ZIE DE ETALAGE MANUFACTURENHANDEL O OFDST R A^^T194-S A NT PO ^RT - T EL^8412^^, De beste waren tegen de laagste prijzen. Prima Schouderham per ons 21 ct Hoofdkaas per ons 13 ct Leverworst per ons 13 ct Nierworst per ons 17 ct Ossenrookvieesch per ons 24 ct Prima Achterham per ons 25 ct prima vulling, slechts 1 bon voor 1 p.letter in half pond, pond en tweepondsletter s.v.p. vroegtijdig bestellen!; Banketstaven per staal 30 cent Zaansche Honing halfpondspoppen 24 ct VERKADE'S TAAI per pakje 14 cent BORSTPLAAT Verkade en Ringers Amandel Speculaas per half pond 30 ct Amandelbrokken per ons 15 cent Advocaat per heele flesch 1.05 Bardelli Vermouth per heele flesch Samos per flesch Velsen-H. Ill IALsjSili h .w,-«iah - i VOOR AARDIGE St. N1COLAAS GESCHENKEN, o.a. Luxe dooien Postpapier „Caw" Vulpennen Bestelt vroegtijdig om teleurstelling te voorkomen 5 regels 25 ct bij vooruitbetaling. Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso berekend. Dat is werkelijk een nuttig Sint Nicoiaas Cadeau. Als u van de Winter niet in de kou wil zitten. Wij eoncurreeren met kwaliteit en met prijs. Alleen bij ons lste kwaliteit Eiken Haard- en Kachelblokken f 40,per 1000 K.G. Franco thuis. J. HOVEN Narcissenstraat 42, Santpoort Net meisje zoekt betrekking voor de dag of dag en nacht, v.g.g.v. Terburgstraat 28, Santpoort-Station. Gevraagd meisje van half 9 tot 12 uur. Velserbroekstraat 18, Santpoort-Dorp. Te koop een zoo goed als nieuwe groen emaille Gasradi- ator, 5 deelig. Wüstelaan 7, Santpoort-Station. Zonder Punten Te koop een Pracht jongens Winterjas. Leeft. 9 a 10 jaar f 7, Velserbroekstraat 15. Een flink meisje gevraagd voor de geheele dag of voor dag en nacht, wegens verhuizing van de tegenwoordige, tegen 1 of 15 Jan. Aanmelden liefst plm. 5 uur bij Mevr. Boissevain, Anna van Saksenlaan 6, Santpoort-st. EEN BLIJVEND BEZIT is een gebonden Jaargang van Uw Tijdschriften Weekbladen Boekbinderij Terrasweg lrood. BRANDHOUT Bel op 8525 Santpoort. Prima Haard- en Kachelblokken f 3,75 per 100 K.G. alles inbe grepen. Wacht niet te lang. Echtpaar biedt aan twee kam. met vrije keuken, voorzien van gas, aan hoofdweg gelegen. Brieven No. 947, bur. v. d. hl. GELDBELEGGING. Huis te koop te Driehuis, voor-, zij - en achtertuin f 6500, Brieven No. 948. Te koop gevraagd een huis, liefst met centrale verwarming, prijs f 9000,Brieven met uitvoerige inlichtingen onder No. 946, bureau van dit blad. BRANDPIOUT. Eiken Kachelblokken te koop. W. WAGNER Zn. Hagelingerweg 63, Santpoort. Te koop zeer mooie Viool met kist en stok. J. F. Ëverink, Driehuizerkerkw. 12S, Driehuis. Te koop grijze Heeren Winter jas. Hagelingerweg 173. Te Huur gevraagd stuk Tuin grond, geschikt om aardappelen op te teelen, 25 a 40 Roe. Brieven met prijsopgave en lig ging onder No. 945. Te koop Kippenhok en Gra- mafoonplaten. Hoofdstraat 180, Santpoort. BRANDSTOF TE KORT? Bestelt eiken blokken voor Haard, Kachel of Centr. Verw. bij Herman Kohier, Makelaar, Lijsterlaan 30, IJmuiden-Oost, Tel. K 2550 4193. DE EENIGE PROTESTANTSCHE DRAGERSVER EENIGING VOOR SANTPOORT EN DRIEHUIS IS Opgericht i Maart 1908 Aanspreker: H. D. Ouwerkerk. Burg. Enschedelaan 67 Bijkantoor Tel. 688 M.W.Jonker, Bloemend.straatweg 13, Santpcor (St.) De Protestantsche Dragersvereeniging stelt zich ten doel, het stoffelijk overschot van overledenen ten grave te dragen. De kosten worden naar vaste concurreerende tarieven berekend, terwijl eventueele winsten ten goede komen aan zieken, reconvalescenten, maatschappelijk bedreigden, enz. Eene weldadigheid van de allerbeste soort. Om van bovengenoemde vereeniging gebruik te maken, behoeft men geen lid te zijn; dus men betaalt gaan inschrijf geld noch aan jaarlijksche bijdrage of premie. De minimum prijs van een volledige begrafenis is f 100, grafrechten niet inbegrepen. Het dagelijksch bestuur. Dj. R. H. OLDEMAN, voorzitter, Burg. Enschedélaan G 48 F. J. BREERKAMP, secretaris, Hoofdstraat 129 H. D. OUWERKERK, penningmeester, Enschedelaan 67 Telefoon 8688 Onderzoek Gratis. Reparaties onder garantie. Laten wij ze vakkundig voor U repareeren. Kennemerstraaf 21, Tel. 16990-17696, Schoterweg 57 Kruidbergerweg 51 Santpoort

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 3