TAXI BANDER Sint fiestas geschenken Loendersloots Warenhuis Sint Nicolaas Geschenken Woninginrichting M. Saager HOLLAND HUIS LOTERIJ Evenals vorige jaren J. W. A. WESTERHOVEN Toko „G run©" ?/interpan tof fels Gebroeders HOP Beldoot en 4711 Eau de eologne J. SEEGERL 11 Ondertrouw Geboorte Rouwkaarti Drukkerij Gornegi Kinderspeelgoed Eiken- en lepenhout „DE VISHAL", „FED 0 RA" Sint Nicolaas. G. A. SPANJAARD RAV0-SCH0ENEN Schoenmakenf I. landgraaf Mag. «De Toekomst» Herkerinklaan 23 Telefoon 8396 H. ALBLAS Warme Sint Nicolaas bij U thuis I. de Ruiter, Driehuizerk.weg 75, Driehuis „De Econoon „De Econooa Gedurende DECEMBER Hagelingerweg 137 Loendersioofs Warenhuis NUTTIGE Zonder Punten Heden ontvangen TURF, Vlug Veilig - Goedkoop - Aardappel, Groenten en Fruithandel P.HOOGLflKD, Wfislelaaa 10, Santpoort St. De trekking v. d. 3e Prijs Ie Prijs 2e Prijs Magazijn „DE TOEKOMST" Sigaren DIKKE GEROOKTE FALING. ANDRÉ - Hagelingerweg 177 j. SEEGERS is weer ruim voorzien Tafel-, Thee- en Ontbijtserviezen Complete Keukenuitrustingen Ladenkasten - Rooktafels „Daalderop" Tin, enz. Een groote keuze i in Jongens en Meisjesboeken Voetbalspelen en Tafelbiljards f 1.45 Sjoelbakken f 7.25, 5.00, 2.25, 1.15 Hoofdstraat 150-182-177 Santpoort Zaterdag 30 Nov. a.s. laatste dag van gratis leesboeken RUIME KEUZE Theebeursen Schilderstukjes Tafelkleeden Schoorsteenloopers Voetkussens Poeffen Presenteerblaadjes Dames en Heeren Feauteuilles, enz. Wolvlokken voor fantasiekussens 40 ct p. pond Daar behoeft U niet voor naar de stad te gaan Onze prijzen zijn concurreerend Bloemend.straatweg 57, Tel. 8239, Santpoort-St. WESTLMN 1 - Telefoon 8290 - SLAPERDIJK 30 Rijksstraatweg 459, Tel. 22082, Haarlem-Noord dat is onze Stroomlooze Permanent-Wave, KAPSALONS Hiermede bericht ondergeteekende de opening van een op Zaterdag 30 November a.s. Levering uitsluitend van eerste kwaliteit van eigen kweekerij. 20 DECEMBER A.S. Prijs per lot slechts 60 cent I 5000- f 1675.-- f 1500.» Zeer fijn gekruide Speculaas, over heerlijke Banket, gevulde Speculaas, enz, Mooie sorteering Marsepain Figuren. Alles eigen fabrikaat, RINGERS CHOCOLADE LETTERS. Hagelingerweg 39, Santpoort, Telefoon 8523 MADRID MELDT: S<. Nicolaas vertrokken, komt inkoopen in Santpoort. Telefoon 8408 - Santpoort EAU DE COLOGNE BOLDOOT Kieurboeken, Prentenboeken Speelgoed, enz. TERRASWEG 8 SANTPOORT In nog een groote verscheidenheid P. VERKI1IK, Kapper, Hoofdstraat 183, Santpoort Volle melk in blik Paardercokvisesch 28 ct per ons Blijf ook rau de traditie getrouw en viert SINT NICOLAAS. 90 ct per pond Banketletters Speculaaspoppen Heldersche Taai Speculaas Strooigoed Ringers Rijksdaalders, Gouden Tientjes 40 Marsepain (fijn) 20 65 ct per pond 50 45 50 ct per pond ct per pond ct per pond Guldens en ct per ons ct per ons Spek en Worst (marsepain) 25 ct per ons Luxe doozen Bonbons en Chocolade. Groote sorteering Luxe etui s en fleschjes Boldoot. 'f Levensmiddelenbedrijf Terrasweg 20 Tel. 8670 BOERENKOOL 25 ct per pak KEMPINSKY WIJNEN ÜLLEENYERKOOP HOOFDSTRAAT 187 TELEFOON 8527 De echte ZEEUWSE MOSSELEN. DE VISHAL" Telefoon 8290 Westlaan 1 Bespreek nog tijdig met Sint Nicolaas Hoe meer bezoek, hoe voordeeliger Voor serieuse besprekingen Een welkom Sint Nicolaas geschenk is altijd Zoolbeslag per kaart f (j Militair Zoolbeslag per ons f Leer Zoolbeslag per ons f HEEREHKËPPEi HBQFOSTRSIiaT 19* TELEFOON 853 Parfumeriënf li ,a HEERENKAPPER e HOOFDSTRAAT 196 c TELEFOON 8535 'is Sterke PantoffP1 Dames f 0,"rtl Cosy Pantoffelser Dames f 1.2 Tol en met 5 December 's avonds tot 10 uur geopend gehakt en gezaagd, op maat voor Haard en Kachel. Geen dood of takkenhout. Franco thuis. Vraagt prijzen. Re origineele Drentse Korte, Bestèi'kii bij le kapper vauafSantpoort-Dorp Verre te verkiezen boven een dorre, uitgedroogde El. Permanent. Éénmaal hier mede behandelt, wil U nooit geen andere meer. Keeds 4 jaar dagelijks bij ons in gebruik en honderden tevreden cliënten. Zegt U dit niets Vraagt nog beden een Stroomlooze Permanent van „Fedora" a f 2,50 en f 3, compleet. Drie Reclame Dagen per week.' voorWasschen,Knip pen, Onduleeren 65 ct of met Watergolf 80 ct. 's Avonds 7 uur, Donderdags 1 uur gesloten. Beleefd aanbevelend, Hooren en bezorgen zonder prijsverhooging kan door stagnatie in de levering der prijzen eerst plaats vinden op Voor zoover de voorraad strekt zijn er nog enkele stuks verkrijgbaar bij onderstaande adressen ter waarde van Verder 5 prijzen t.w.v. f 100— elk en voorts een groot aantal prijzen. Stort nog heden op postrek. 8005 der Vereen. Holland Huizen, Wijde Kapelsteeg 1, A'dam-C. of zend postwissel. Loten alom verkrijgb. o.m. alle kant. v.d. Ned. Mid- denstandsbank, bij v.d. Enden, Bloemend.str.w. 125 Sanders, Terrasweg33, Spanjaard, Terrasweg 8. Goedgek. bij besl. v. d. Min. v. Just. v. 9 Mei'40 80.000 Loten, 2e Afd. A No. 1147 naar keuze t. w. v. ter waarde van heeft Spelen Trix Mecaniek Lees-, Kleur- en Prentenboeken Dam- en Schaakspelen Kop- en Schotels Boldoot Eau de Cologne - Luxe en Huishoudelijke Artikelen Komt in de morgenuren. 1001 ARTIKELEN ZIE DE ETALAGE Wij hebben voor U nog eenige verrassingen TOILETZEEP oudé samenstelling (bon rantsoen toiletzeep) Assortiment EAU DE COLOGNE EN ZEEP (bon rantsoen toiletzeep) TUBES SCHEERZEEP, oude samenstelling (bon 116) Tubes Andrélon en Akkru, snelwerkende scheerzeep zonder bon Verder 4711 en Boldoot Eau de cologne Met Rookartikelen kunnen wij U helaas niet bedienen, daar onze aanvoer zeer gering is, en onze vaste af nemers zeer moeilijk kunnen bedienen in 5 verschillende soorten in alle maten voor jong en oud PRACHT SINT NICOLAAS GESCHENKEN vanaf f 1.45 per paar ZIET DE ETALAGE Het adres van de bekende in hooge en lage modellen RAVO beteekent kwaliteitsschoen met volledige garantie En het beste voor St. Nicolaas Geschenk. En zonder Bon. En lekker VET. Nog steeds eiken dag VERSE VIS en STOOFPALING. Geschoönd en Panklaar. Vraagt Receptenboekje. Steeds voorhanden Spekbokking, Gestoomde Bokking, Engelsche Sprot, Fijne Gem. Haring. Mosselen in het zuur, Gepelde Garnalen. TV ruim gesorteerd bij sr Kaiversiraat 14 - Tel. IJmuiden-Oost Stootplaten f 0,10 Hoefijzers f 0,15 [I Sigaren van 6—25 c™ Tabak Tabakspijpen Sigaren- en Sigarettenpijpjes Sigarenaanstekers Sigarettenetui's Sigarettenmachines Groote sorteerin Parfums 4711, alle prijze Eau de Cologne 471 c Boldoo Tosca Rheingol Lotion Pompeia SS Lotion Vinolia Lotion 4711 Oud Sandelwater Lavendel water Birkenwasser Petrol Hahn Cedopetrol Scheerzeep Scheerkwasten Scheermesjes Gilette Apparaten Tandenborstels Tandpasta Haarborstels Nageltangen Nagelknippers Nagelschaartjes Nagelvijlen Pitralon Poeders Creme Pento, Golgate, W. E Damty Haarcreme Brilliantines Enz Enz. i >n 9c 3n )n Kalverstraat 14, IJmuidet Telefoon 5162

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4