Voor goed Schilder- en BehangwerR W. C. Bergisch - Bandagist Stofzuiger- en Motorspecialist Kachelblokken f 4.- per 100 Ko. Eiken- en iepenhout „DE VIS HAL", SLUIT U DE GORDIJNEN KERSTWiJDINGSDIENl CONCERT TOENDRA»- Schakeltjes 5 regels 2 K. Veenis „FED 0 RA" Cultureele Film Sant ii VERDUISTERINGSPAPIER Boekhandel Cornegge Dames, wenschf U voor Kerstmis mBm cMaison cJiillege O. (landgraaf Mag. «De Teekanst» Kerst- en Nieuwjaarskaarten BOON'S en Chr. Scheurkalenders Boekhandel Cornegge m Jb. SCHOEMAKER I J. SEEGERS, lieerenkapper HEBT GIJ EEN MAATCORSET BUIK- OF BREUKBAND NOGDIG Brandsfofbesparing P. Koster, Zeeweg 399 Heden ontvangen .TURF, G. A. SPANJAARD, Heerenkapper H. B.vanDroff Laat tijdig Uw Haar Permanenten Het aangewezen adres TreksSyifingen weer in vele kleuren en maten voorradig Dames combination met fraaie passen in bleu, rose en zalm Heeren Sport- en Werkhemden, ook met treksluiting Hoofdstraat 161 Telefoon 8 2 9 2 Nieuwe Gracht 33, Haarlem Telefoon 11288 Rijksstraatweg 86e, Haarlem-N. Telefoon 19408 DEFECTE STOFZUIGERS ZiJN LEVENSGEVAARLIJK op maat gezaagd en franco thuis WESTLBAN 1 - Telefoon 8290 - SLAPERDIJK 30 KAPSALONS Rijksstraatweg 459, Tel. 22082, Haarlem-Noorsil Schuimknansjes - Kerstkransjes Banketkransjes BANKET KERSTSTAVEN Luxe gebakjes in groote verscheidenheid OOK UW ADRES 1 TERRASWEG 8 SANTPOORT NEEN NIET WAAR Welnu, maakt van de kerstdagen dan ook een Kerstfeest al zijn de tijden somber en ernstig, en laat deze feestdagen LICHT en VREUGDE brengen in uw huizen. Wij hebben Kerstgroepen, Boomversiering, Kerst- tafellakens - Kerstservetten - Tuibandvormen Bakplaten, Glaswerk, Kop en Schotels Telefoon 8408 - Santpoort Donderdag 19 December 1940, 's avond? in de Ned Herv. Merk tisor 0s„ II. H. Olfferai x en door den Heer H. 0SIECK, piano Mevr. VINQENT-NQOMEN, orgel Mevr. ALFHENAAR. viool Mej. WILLY SCHUF, zang den Heer SCHUURMAN, decia en anderen DAMES- EN HEERENKAPPER Da Costaiaan 9, Driehuis, Tel. 5119 K2550 Geopend tot 8 uur n.nrt. Zaterdags 9 uur HOLLRNDIR mooie kwaliteit Uw Nieuwjaarsadvertentie dit jaar in „Huis aan Huis" VOOR BETERE HAARVERZORGING Hoofdstraat 198 - Telefoon 8535 Heerenknippen 35 cent. Scheren 15 cent j| Jongensknippen 25 ct 16-18 jaar 30 cent 's avonds gesloten om 8 uur, Zaterdags 9 uur Ook aan huis te ontbieden U koopt dan natuurlijk bij onze speciaalzaken, want dan zijt gij zeker van vakkundige bediening Onderzoek Gratis. Reparaties onder garantie. Laten wij ze vakkundig voor U repareeren. Kennemersfraat 21, Tel. 16990-17696, Schoterweg 57 Kruidbergerweg 51 Santpoort DRIEHUIS De origineele Drentse Korte. gehakt en gezaagd, op maat voor Haard en Kachel. Geen dood of takkenhout. Franco thuis. Vraagt prijzen. Bestellen bij IN DE MATEN 50 en 75 c.M. onze stroomlooze Permanent welke maandenlang keurig blijtt, wacht dan niet tot de laatste week. Juist NU kun nen wij U nog rustig helpen en alle zorg eraan besteden, bij de drukte der laatste week is dit niet altijdmoge- lijk. Bespreekt nog heden uw Stroomlooze Permanent a f 2,ö0. Speciale creme- behandeling voor moeilijk of bedorven haar 50 cent. Daverend succes. 3-daagsche Reclame: Wasschen, Knippen, Ondu- leeren 65 ct of met watergolf 80 cent. Blondeeren en Verven in mooie matte tinten. Ie kapper vanaf Santpoort-Dorp BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ 0a Costaiaan I Tel. 4728 K 2550 Driehuis als de Zonnestralen door de ruiten naar binnen dartelen en daar LICHT EN VROOLljKHEID brengen ZATERDAG 14 DECEMBER a.s. om 3 uur en_ in het Vereenigingsgebouw der Ned. Herv. CS' OP VERZOEK vertoond de film, die op onderhoudende wijze een bei van de Toendra van Alaska en haar gevaren. Donateurs hebben het recht tot introductie niet-donateur a f 0.30. Méuwe donateurs betalen f 0.50. Plaatsbespreken Zaterdag a.s. van 10 12 Bij geen vooruitbetaling wordt 10 ct. incasso i Dagmeisje gevraagd van 8.30— 4.30 uur. Zondags vrij. V.g.g.v. Mevr. Haanebeek, van Dalen- laan 7, Santpoort-Station. Dame vraagt te Driehuis gent. zit-slaapkamer met pension, etc. Brieven onder letter P, bureau van dit blad. Fornuis-Kacheltje zoo goed als nieuw, te koop, te bevr. Hage- lingerweg 369 t.o. Missiehuis. Gevraagd een flink meisje van 94 uur. Zondags vrij. Aanni. na 4,30uur: Wijn. Daniëlsl. 21, Santpoort-Station. Meisje gevraagd voor de mor genuren. Brieven No. 960, bur. van dit blad. Te koop aangeboden zoo goed Heerenrijwiel. Anemonenstraat 12. Opklapbed gevraagd in ruil voor verstelbare divan. Adres! van Dalenlaan 26, Santpoort-st. Biedt zich aan Jonge Werkster, 2 dagen per week. Brieven No. 961, bur. v. d. bl. Te koop een voor elk aarm. gevraagd een standaard. Brieven No. 962, bur Wasch machine bod Te koop Wringer met Mode-Vaksc! -rS Molenstraat Geeft grondig ondi^ naaien en inaatknipp Voor eigen gebruik, voor Diploma. üire Mayr. C. Broekt^! Gediplom. Leery JO SCH1LDWAÏEI Gediplomeerd Cosl™, Dameskleeding. Paskl' vanaf f 1,50. Patrol f0.60.Hagelingd 4 WIES BENIK 2 Med. Ged. ChiropodistJES Gipsafdrukken, Stel Pédicure-behandeling Manicjj Aan huis te ontbll llagelingerweg 235, Voor betere PIANO wende men zich tot d. Muziekschool", Hofdij Telefoon 4384, Driehii IUb v. d. bl. Te huur aangeboden te Sant poort-Dorp, 2 groote kamers, ruim uitzicht, vrije kookgele genheid, aparte W. C., eventueel gestoffeerd. Brieven No. 963. Te huur aangeboden te Driehuis Slaapkamertje, vaste wasch tafel, opklapbed en groote kast, voor iemand die zijn bezigh. buitens huis heeft, prijs f 2,50 per week of f 10,per maand. Brieven onder No. 964, bureau v. d. bl. Te koop gevraagd HULST MET BES, Bonte HULST zonder bes. Brieven No. 965, bur.v.d.bl. Te koop gevraagd hooge Frie- sche Kinderstoel. Cremerlaan 34, Santpoort. Te koop een Fornuis. N. Raven, Spoorwoning aan de Willem de Zwijgerlaan. Gelieve geen geld of goede ren af te geven op naam yan Ondergeteekenden, dan aan hem persoonlijk. F. P. BAKKER voorheen Giadioienstrast i 5 Net meisje biedt zich aan des avonds op te passen. Brieven No. 966, bur. v. d. bl. Ter overname gevraagd een in goede staat zijnde wieg en kinderwagen. Brieven met prijs opgave onder No. 967 Blokken voor Haard en Kachel, Aanmaakhoutjes. J. DU1TSCHER, Molenstraat 17 Santpoort. December TAX! BANDER Hagelingerweg 137 BRANDHOUT Bel op 8525 Santpoort. Prima Haard- en Kachelblokken f 3,75 per 100 K.G. alles Inbe grepen. Wacht niet te lang. ZONDER PUNTEN. Dame of Heer, laat nu Uw Costuum of Winterjas keeren, dan krijgt U het als nieuw terug, mits het door een eerste klas vakman gedaan wordt en dat is ANTOON SMITS, Hoofdstraat 56, ged. Kleermak. Alles met garantie. RITA C. MULLEM, LAAN 22, TEL. 856.'p: POORT-DORP. Hondtr dige. Nu is bet tijd honden te laten plukllj Trimmen en Toilette alle hondenrassen. Na pen, Tandsteen verwi|0 Engelsch Diploma. Gezien de tijdsomstan kunnen geen hónden gebaad. Te koop pracht Duitse^ snarige Piano, 5 jaar ook op termijnbetaling Hofdijklaan 17, Tel.43)' KENNEL „KLEI: st heeft te koop jonge li. 1 Penkingeesje, 1 Tec X( kleine Huishondj.Slap Santpoort, Telefoon Mo Gedipl. BOEKHOUD! zich aan voor Bijhotii'C richten en Control Boekhouding, behand. tingzaken. Condities b, Brieven No. 859. Oï Te koop apngebodt onderhouden zwarte piano. Aan lietzelfd uittrektafel (geen ouder v Pluche Tafelkleed, Sal)ri Kacheltje met plaat ei Brieven No. 968, bur.. 2 in Voor Voetverzorging: Zr. C. J. HoekenT., Kerkweg 23. Gedipl. Pedicure en' MO Dag en nacht verpljp Geeft ook Waschbeurte, ties, e.d. Billi Da Bekroond CoupA :h Dames- en Heerenl^ naar maat. I Bontwerken, keere t repareeren. :o Velserbroekstr.13, Sê| tegenover Hagelinger3S Te koop gevraagd I'M Vleugel. ijl Brieven No. 893, bur. \ja Overhemden vanaf1U Boorden 8 eer. Wasscherij ,,'T TORi^ Molenstraat 23 Sant; 1 Voor alle Electriciteitoi naar Techn. Bur. A. G. Cremerlaan 35, San Adres voor Driehuis M. Need, da Costal^

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1940 | | pagina 4