êo&k U (fa Reisbureau „KUR©PJL6c WEST - FRIESE F Een Horloge Philips Kleden en lopers kloppen is vermoeiend I Hol en Langedijk 65 ct per rol K. Boonstra Banïrr i. goeins Sterk verlaagde prijzen Gehr. HOP, Hoofdstraat 187 Santpoortse Houthandel I êoekt U &ij Reisbureau „EUROPV" B Ct] J BRUINOOGE Jr. STUURMAN ZOON Televisie en Radio MARGRET ASTOR FOTO SCHUTTE I's Manufacturenhandel H. I. P. HANDGRAAF Marsepein met walnoten AUTO- en SCOOTER-rijlessen Instituut „WICO" TEL. 7658 b.g.g. 7384 HOOFDSTRAAT 155 SANTPOORT EIEINi /aVC^^I^ DAGTOCHT Woensdag 17 februari Boibloemen Tentoonstelling Reisbureau „EUROPA" -f Sintenie RLLE5 VOOR DE SMALFILM Wij leveren U elk gewenst meubel onder volle garantie PEËREBOOM ét Zn. Vrijdag en Zaterdag 500 gram Procureurlappen f 2.50 VOOR DE BOTERHAM 150 gram Ham f 0 79 250 gram gekookte Worst 89 cent Ons succes: 100 gr. gebraden Rollade 49 cent Dinsdag: 300 gr. Hachévlees f 1.18 Woensdag: 500 gr. Gehakt f 1.78 Donderdag 3 Slavinken voor 98 ct Tataar van 50 voor 40 ct per stuk Eén adres voor een roker met smaak Wij verkopen uitsluitend de zuivere Hagelingerweg 12, tel. 7573 „HET WITTE KRUIS", AFD. VELSEN ïD-aa% alien Haat aCtea l Het Kleine WareiiliMis" ALLE ARTIKELEN VAN Uw Drogistvan Vastenhoven Een mooie Bril is een mooie oogkleding I*. J. ÜTEIHTBERE Jfn is liet dè tijd om ECHTE WALES ANTHRACIET te stoken III f 13.60 per HL IV f 10.90 per HL i. Adverteren doet verkopen HOOFDSTRAAT 155 SANTPOORT TEL. 7658 b.g.g. 7384 MAGNEET-REIZEN Vraagt de nieuwe Reisgids groter het sukses en hoe voller de klank! Vooral de bovengenoemde koor werken vereisen een ruime bezetting van alle stemmen. Wij verwachten dan ook gaarne nieuwe aanmeldingen aan de zaal, waar op woensdagavond, 20.00 uur, steeds door ons koor wordt gerepeteerd, nl. „De Uilenboom", Hoofdstraat te Santpoort. Ook inwoners van Haarlem- Noord en Driehuis, IJmuiden, zijn van harte welkom! Voor de jongeren bestaat een gunstige kontributieregeling (ƒ0,25 per week), terwijl van hen boven 18 jaar een bijdra ge van 40 cent per week w >rdt ge vraagd. Dit behoeft toch geen bezwaar te zijn, tot ons koor als lid toe t treden! Wanneer alles naar wens gaat en wij weer evenveel sukses zullen heb en als voorgaande jaren, hebben wij vooral voor de jongeren het volgend jgqi weer Dan zo'n prachtig ka.,ei mevrouw. Het „avondje- uit" wordt er nog ééns zo prettig door. Boven dien U heeft er ook „thuis" nog heel lang plezier van Salon voor Haarverzorging Terrasweg 63 Telef. 8057 naar de Vertrek Santpoort 10 uur Vertrek Bovenkarspel 16 u. Prijs inklusief entree f 4.50 p.p. Met 2 x entree f 5.p.p. Boekingen en reserveringen Hoofdstraat 155 Tel. 7658 De originele £uckg Stat MazengCgcetine voorkomt en geneest ruwe handen en maakt de huid fluweelzacht per royale pot slechts f 1.15 een reuzenmaat f 3.20 II Bloemend.straatweg 152 Telefoon 8860 fraai van uiterlijk en prima van kwaliteit, voor DAMES en HEREN vindt U bij 100 gram gek. Ontbijtspek 45 cent 100 gram Boerenmetworst 49 cent ANNANflS op sap per blik 567 gram 98 ct 500 gram v.v Septemberkaas 184 CBnt Bloemendaalsestraatweg69 Telefoon 8209 Geboortekaartjes Drukkerij Cornegge een zeer bijzondere mededeling in petto! Hierover kunnen thans nog geen nadere berichten kenbaar gemaakt worden. De jeugd zal echter zeer zeker aan haar trekken komen! Dames en Heren, u ziet het wel weer: al blazen wij niet zo hoog van de toren als in Blokker: in Santpoort bestaat een Zangvereniging, met de naam „DA PACEM", waar leven in zit! Alle nieu welingen roepen wij reeds nu een har telijk welkom toe! SCHAKEN. SCHAAKCLUB „SANTPOORT" Voor de plaatselijke Schaakclub was het dinsdag jl. een goede dag. Het tweede H00FDSTB 148- TEL.S3EI SANTPOORT tiental behaalde toen een overwinning tegen „Zaandam" 5 met 5Yi4Yl- De totale score uit vier wedstrijden, die allen gewonnen werden, bedraagt nu 8 punten, welk aantal door geen der an deren in de derde klasse C meer bereikt kan worden. Nr. 2 heeft slechts 4 punten. „Santpoort" 2 is dus met vlag en wimpel kampioen geworden en zal nu naar de 2de klasse promoveren. Het is wel cres cendo gegaan, vorig jaar van de 4de naar de 3de en nu weer een trapje hoger in de Bondscompetitie. Onze mensen komt daarvoor zc-ker een compliment toe. Bovenvermelde wedstrijd was lang niet makkelijk. Na een aanvankelijke voor sprong van 2Yi\Y werd het later V/l3Y- Twee onzer schakers, die voorheen steeds winst boekten, faalden ditmaal. Het belang van deze wedstrijd „Zaan dam" zou bij winst met ons gelijk komen heeft hen blijkbaar uit de goede koers gebracht. Gelukkig bracht Oosterling kort daarna de stand op 4Yl3Yl- De twee reste rende partijen Blokker-Taal en Stolvoort- Huizinga werden na ampele besprekingen remise verklaard, hoewel deze voor „Santpoort" wat gunstiger stonden. „Zaandam" betoonde zich zeer sportief en wenste van harte geluk met het be haalde kampioenschap. Het derde tiental volgde het goede voor beeld en versloeg in een uitwedstrijd Aalsmeer 3 met 5Yi4H- De derde overwinning in successie! Wordt 't ook een kampioenschap? Het was een spannende wedstrijd, die lange tijd gelijk opging. Tenslotte kon een overwinning van bord 10 de zege veilig stellen. De persoonlijke uitslagen waren: Alderden (A.)van Duin Yl Yl- RoetmanResting 10, DolVos 01, SchindlerLeysma YlYl, Buch- ner-Kruyff 10 (door een samenloop van omstandigheden kon Kruyff niet aanwezig zijn). PannekoekSterk 10, TasKip remise, Haaf tenLubken 0 1, PietSterk II 01 en HelstortBal jet 01. De onderlinge competitie gaat inmiddels regelmatig door. In Groep 1 heeft Kroone de leiding met 8 punten uit 9, in II is dit van der Bronk met IYl uit 10 en in groep III gaat W. Sterk aan de kop met 9R> uit 12. Deze posities zijn echter nog niet geheel veilig, er liggen nog genoeg kapers op de „schaakkust". Zuiver wollen Dekens halfwollen Dekens Kinderdekens Flanellen Lakens Graslinnen Lakens met bijpas sende Slopen. Zo juist ontvangen NYLON en CHARMEUSE onder jurken in pasteltinten Stretchbroekjes Slips en lang model Nylon Kousen in de moderne donkere tinten v.a. 1.98 TERRASWEG 39 - TEL. 7705 - SANTPOORT-N. heeft voor U TELEVISIE'S - RADIO'S COMBINATIES BANDRECORDERS PLATENSPELERS AUTORADIO èn met de bekende service KLEVERLAAN 176-178 (bij grens Bloemendaal) Telefoon 02500-14753 Wij verzorgen al uw vaste vloerbedekkingen! Linoleum voor trap, gang, keuken en kamer v.a. f 11.90 Colovinyl- en Rubber tegels vanaf f 7.70 Vast Tapijt w.o. Tredfort, Ronyvelt, Vilttania, Raventa en Bonita vanaf f 11.90 Wilt U het zélf doen, wij verstrekken gaarne advies en materiaal! Stofferen en behangen, wij verrichten het vakkundig Complete Woninginrichting HOOFDSTRAAT 177 TELEFOON 8210 TOPSLAGERS Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid Speciaal Verfzaak „Supralux" H. ELING Schilder en Behanger Hoofdstraat 129 Telefoon 7034 Gratis kleurenadvies in de winkel SPECIAAL SIGARENMAGAZI1N Kerkerlnklaan 8 Telefoon 7637 Santpoort-Noord en 's avonds is de automaat voor u paraat PETROLEUM voor uw haard of kachel voor de zeer lage prijs van f 16.75per100 L. in eigen vat Het vanouds bekende adres Een deticate&ó-e Bloemendaalsestraatweg 84 Telefoon 7096 NIEUWE AUTO'S - NIEUWE SCOOTERS GRATIS halen, brengen en examenrijden Haarlem van Egmondstraat 41 Telefoon 56424 IJmuiden Linnaeusstraat 145-147 Telefoon 8019 ALLERFIJNSTE MARGARINE 3 pak §9et Prima Geld. Schouderham 150 gr NU 63 ct Leverkaas 150 gr van 68 NU 58 ct Berliner Leverworst 150 gr van 65 NU 58 ct Tongeworst 150 gr van 64 NU 58 ct SPOTGOEDKOPE EIEREN 10 DRIETJES L09 GOEDKOPERE KAAS Jonge Noordholl. Edammerkaas kaas 99 ct Volv. jonge Zuidh. Goudse Kaas 500 gr. 129 ct Santpoort „Wordt lid van „Kat Witte Kruis" Het geeft bij ziekte hulp in huis." Ie Kosteloze hulp van één der wijkzusters. 2e Gratis gebruik van verplegingsartikelen. Verder steunt U met Uw lidmaatschap de volgende takken van dienst le De zuigelingen- en kleuterzorg. 2e De Gezinsverzorging. 3e De Kraamverzorging. De minimum contributie bedraagt slechts f 6.per gezin per jaar Wacht vooral niet met aanmelden tot U ziekte in uw huis krijgt want dan is het te laat! U moet dan gebruik maken van het z.g noodlidmaatschap, waarvan de kosten f 15.- t.e.m. f 25.- bedragen Alle inlichtingen worden U gaarne verstrekt door ons kantoor Kennemerlaan 143 IJmuiden Telefoon 4500. voor Santpoort aan ons magazijn Hoofdstraat 129, Telefoon 7034 2).e gtaat&te aatteting. (je&ak en JCaekjea- aindt 11 kif £uxe ffitaad- en ffianketfrakketij P jtllggl BLOEMENDAALSESTRAATWEG 138 UaÈfifesÉ] TELEFOON 8303 SANTPOORT-Z. Vanaf herten dagelijks vers brood uitsluit end aan rte winkel verkrijgbaar voor Vakkundige plaatsing van antenne Reparaties aan alle electrische apparaten Moderne verlichting HOOFDSTRAAT 160 TEL. 8607 SANTPOORT W-at 11 aak zaekt „Met Jiteine Watenkuiakeep ket vaat 11 Huishoudelijke artikelen Porcelein en Aardewerk Grote collectie Speelgoederen Byouteriën In kleinvakartikelen ruim gesorteerd H. LAMMERSE 99 Zlnneveltlnan 1 - lioek Bloemend.str.w. - Tel. 7503 Hagelingerweg 80 - Santpoort - Telefoon 7339 Laat U raden door onze vakkennis U koopt bij ons beslist niet duurder als elders Leverancier voor alle Ziekenfondsen. Speciaalzaak voor optiek Bloemendaalsestraatweg 54 Telefoon 8683 Hout Triplex Board Board met plastic alle kleuren Eterniet Golfplaten Eternietboord Houten en Stalen Tafelpootjes Gaatjes- en Tegelboard HAGELINGERWEG 26 TEL. 867» Zaterdags na vijt uur gesloten Het adres voor ken die zeil timmeren Bloemendaalsestraatweg 164, telefoon 8305 C.T.I.-Vlieijreizen Vraagt de nieuwe Reisgids! t

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 2