Hofel-Café-Restaurant JE UILENBOOM" TAXI 8250 ESïO FEEST, FI1NI 8640 HAZENBERGS 7 Wij weten wat er achter zit 1 FILflAVOK» CORNs. NIEUWSTRATEN OOK VOOR U, MEVROUW U BETAALT U SPAART EN HIT BISTIK! Voor al uw dranken Cremerlaan 2, Tel. 7678 Terrasweg 17, Tel. 8087 Arnhem - Amsterdam een werkvoorbereider calculator Elke Morgen ©en medewerker een glasinstrumentmaker V.&OH. at uia ffiaakaxti&eten SUPER A NT lilt ACT ET III 13.10 IV 10.30 WONINGRITIE PEDICURE-INRICHTING HOOFDSTRAAT 168, TELEF. 8983 Wij verhuren Glazen en Tafelbestek voor uw feesten en partijen. L0ENDERSL0QTS WARENHUIS Hoofdstraat 194 Telefoon 8764 IS E STOUTE 8—4—1—9 enige werktuigbouwkundigen constructeur-groepsleiders constructeurs en tekenaar-constructeurs HOOGOVENS IJMUIDEN SLIJTERIJ H. KQRTHOUWER bezorgen wij ook in Santpoort le klas Banketbakkerij Lange Nieuwstr. 439 IJmuiden Tel. 02550 - 6479 Peet Duivenvoorden HOOGOVENS IJMUIDEN N.V. MEKOG IJMUIDEN ii aar Sigarenmagazijn - Beren kapsalon O. A. Spanjaard TERRASWEG 8 TELEFOON 8213 SANTPOORT LAAT ONS UW BRUILOFT VERZORGEN, dan wordt dit een dag in Uw leven PRIMA KEUKEN - INTIEME SFEER HOOFDSTRAAT 174 TELEFOON 8633 i 5 Kolen van Kochx In Arnhem drie ruilwoningen beschikbaar en in Amsterdam één. Inlichtingen en aanbiedingen te richten aan de N.V. Nederlandse Steenwolfabriek te IJmuiden, p.a. terrein K.N.H.S. Tel. 7436 CC SANTPOORT ^HOLLAND HOOFDSTRAAT 155 SANTPOORT-N. op zaterdag 13 februari a.s. in zaal ,,I>e llilenbooin" Hoofdstraat 174 Aanvang 2© uur Interessante Vakantiefilms over Oostenrijk, Italië en Jersey, met medewerking van CTI, NEROPA, K.L.M. e. v. a. Kaarten verkrijgbaar bij Reisbureau „Europa" Hoofdstraat 155, ook telefonisch 7658 b.g.g. 7384 Bewaart uw entreebewijs het heeft waarde Entreeprijs 75 et. p.p. (belasting en vestiaire inbegrepen) Steunzolen naar Gipsmodel Elastieken Kousen Hoogtezonbestraling Leverancier van alle Ziekenfondsen WEET E dat U schoenen kunt brengen voor een goede en goedkope sclioeiireparatie naar Rata? Herenzolen f 4 75 Dameszolen f 3.50 Kinderzolen vanaf f 1.45 BI B W KENNEMERLAAN 66, IJMUIDEN «im. im. MOLENSTRAAT 4, SANTPOORT 5 x atet&et dan Ceet U kijkt naar een uitstekend beeld. Wij kijken er achter. Voor ons bestaan geen geheimen en problemen. Wij weten wat er achter zit! Daarom verkopen wij Philips televisie. Daarom garanderen wij 100% service. OnzeJ service-man staat z'n 'mannetje en verstaat z'n vak Philips Super-ontv. 43 cm beeldbuis 725.- Druktoetsbediening 53 cm beeldbuis 895.- ,,de zaak met de bekende service" Hoofdstraat 121 Santpoort Tel. (02560) 7957 b.g.g. 7527 maar u, mevrouw, heeft het druk. Heerlijk al die hapjes, maar o, al dat werk! U bent moe als het feest begint. kan zo'n feest volop een feest zijn. Waar om maakt U toch zelf alles klaar? Laat u het Zuyderduyn eens doen. Zuyderduyn is hierin sinds jaren gespecialiseerd, wordt door velen aanbevolen. iets meer? Onze tarieven zijn het beste bewijs, dat het heel erg meevalt. Uw keuken, Uzelf, Uw humeur. U behoeft maar bij Uw gasten te gaan zitten. ZUYDERDUYN kookt, bakt, braadt en serveert alles. ZUYDERDUYN doet zelfs de afwas voor U. Ook daarvoor zorgt Banketbakkerij-Kokerij ZUYDERDUYN, wat U ook maar wenst. BELT U DAAROM EENS Komt U eens praten: KERKERINKLAAN 44 Het Ingenieursbureau voor Metallurgische en Chemische Techniek N.V. te Velsen-Noord vraagt: De werkzaamheden omvatten het ontwerpen en tekenen van nleuwbouwprojekten op werktuigkundig gebied. H.T.S.- of gelijkwaardige opleiding Is voor deze functies gewenst. Eigenhandig geschreven sollicitaties met beschrijving van opleiding, studie richting en levensloop worden, vergezeld van een recente pasfoto, ingewacht bij de Directie van het Ingenieursbureau, Staalhaven 8, Velsen-Noord. De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor de Bouw kundige Buitendienst Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den. vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 238, Ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. die tot taak zal hebben de onderhoudswerkzaam heden aan de spoorbanen te begroten en te plannen. Eisen: ervaring op het gebied van wegenbouw opleiding min. L.T.S. leeftijd ca. 30 jaar Ervaring In spoorwerk en/of arbeidsanalyse strekt tot aanbeveling. Hoofdstraat 134 Telefoon 8640 Specialiteit in Hazelnoot taarten en gebak uit zuiver Roomboter Voor vakkundige Schoenreparatie èn vlug gereed I Uitendaalstzaat 45, Santpoort-z Wij halen en bezorgen De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden vraagt: Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasloto en onder vermelding van ons nummer HH 237, ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten ter assistentie van de chef Bedrijfsadministratie Hulp afdelingen bij de leiding van een aantal bedrijfs administraties van uiteenlopende aard (Transport wezen, Werktuigkundige, Elektrotechnische en Bouwkundige diensten, Laboratoria, etc.). De nieuwe functionaris zal in het bijzonder worden belast met de behandeling van kostprijs- en budget teringsvraagstukken en ad ministratief-organisatorische problemen. Vereist zijn: - grondige ervaring in de toepassing van moderne ad ministratieve methoden In een fabrieksadministratie - Staatspraktijkdiploma voor Bedrijfsadministratie en/of akte M.O. Handelswetenschappen of gelijk waardige opleiding - Leeftijd30 tot 35 jaar. De N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Kooksoven- gassen (Mekog) te IJmuiden vraagt voor spoedige indiensttreding J Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 236, ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. voor het vervaardigen en repareren van laboratorium- apparatuur op het niveau van gezel-glasblazer. Het bezit van het diploma leerling-glasblazer is vereist. Leeftijdca. 25 jaar.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 4