Extra voordelig Nol en Langedijk Mr. HOP, Hoofdstraat 187 Sauna" rs Een goede foundation een goed fignur Premiespaarregeling voor Rijksambtenaren la. Til. B. VAK GELDORP I Fabrieksiiersoneel J. fdstraat 178 - Tel. 8223 C. A. HOEBEI I -r R. WILDSCHUT Het vertrouwd adres voor al uw Rookartikelen VOOR HAZELINO'S nttentie Coop. Boerenleenbank le Santpoort F^aboratoriimi-nssisleiit (mal.) H. J. P. HDNDGRUKF li ii OO ct QcL: 2 Storing-bankwerkers Alweer PRIJSVERLAGINGEN en nief zo n beetje Verse Roomboter 250 gram van 1.27 Verse Eieren 10 drietjes 1.04 Santpoort Sintenie Speciaal Sigarenmagazijn Hoofdstraat 157 L W. H. eerlijk van smaak Altijd kersvers :uiver van inhoud nig van uitvoering ILekker bij de koffie edere keer een attractie immer overtroffen ok Hazelino Taarten Ifeeds het allerbeste BANKETBAKKERIJ - KOKERIJ ZUYDERDUYN Kerkerinklaan 44 Tel. 8419 Santpoort-Noord Hoofdstraat 187 Er komt een nieuw interieur uit de bus weet wot U doet blijft goed N.V. Nederlandse Steenwolfabriek - IJinuideii IJmuiden N.V. Nederlandse Steenwolfabriek N.V. Nederlandse Steen wolf abriek IJmuiden HOOGOVENS IJMUIDEN een werktuigkundige Soepcomptet 89 ct Varkensvlees enorm goedkoop Extra reclame 500 gram Palingworst f 1.49 Ripolin Snelverf 500 (dubbeldekkend) Hagelingerweg 12, tel. 7573 brengen wij U deze week weer enkele aanbiedingen. Profiteer hiervan en doe er uw voordeel mee. Weekend-voordelen Bij aankoop van f 2.50 vlees of vleeswaren ontvangt U een groot blik Unox Gehakt ballen van 98 voor 75 ct Vleeswaren-reclame 150 gr. Ham 75 ct 250 gr. Gek. Worst 85 ct 250 gram Leverworst 59 ct Dinsdag-reclame Heerlijke magere doorregen VARKENS LAPPEN per 500 gram f 1.48 Woensdag-reclame Iedere woensdag kost ons Kwaliteits-Gehakt per 500 gr. slechts f 1.78 Donderdag-reclame Nu is het de tijd uw gezin te laten smullen van die heerlijke vlugklaar-artikelen 3 slavinken 95 ct 3 gehakte Biefstuk 1.50 TOPSLAGERS Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid Ter gelegenheid van de overname der zaak van de heer H. Bakker, ontvangt iedere koper ter kennismaking een verrassing. Bij aankoop van minstens f 1.ontvangt IJ, alleen a.s. zaterdag een blik prima Ananas voor 75 ct of een blikje Aardbeien voor 35 cent Dagelijks aanvoer van verse groenten en fruit tegen billijke prijzen Groenten- en Fruithandel Bloemendaalsestraatweg 69 Tel. 8767 Tongeworst met echte tong 150 gr. 68 nu 55 ct Cervelaatworst 150 gr. 72 nu 64 ct Lunch schouderham 150 gram nu 65 ct Magere Geld. Ham 150 gram nu 69 ct Casselerrib 100 gram nu 68 ct Jonge Nrd.Holl. Edammer Frambozen Bessenwijn X Kaas 95 cent per fles f 1.65 zijn de RALSTON modekleuren gloednieuw is de RALSTON ctean-up-methode voor zelfschiideren zónder grondverven en...zónderschuren gloednieuw is het moderne won dermiddel, dat dit mogelijk maakt: RALSTON CLE AN- UP 100 gr. Gek. Ontbijtspek 45 Ct 100 gr. Cervelaatw. 44 Ct Nog voorradig ANANAS 580 gram per blik 98 Ct Voor de boterham of Macaronie en Kaassaus enz., hebben wij handige zakjes gemalen kaas. Gratis 2 ballonnen bij 250 gram Reinier Tasman Koffie Bloemendaalsestraatweg67 Telefoon 8209 Bloemend.straatweg 152 Telefoon 8860 Iedere dame is verwend met een Permanent ff' lAiaison MLjnq.cia.hcLw. Hoofdstraat 173 Telefoon 7896 WüSTELAAN 48 Telefoon 8567 (0 2560) Erkend Gas- en Waterfitter Aanleg v. sanitaireinstallatics Iduna PastunetteCorsetten en Bustehouders is het aangewezen merk wat aan deze vraag voldoet B.H.'s met voor-, zij- en achtersluiting sjeens, poplin en nylon in geel, wit en lila vanaf 2.25 CORSETTEN met en zonder buikband met en zonder veter voor- en zijsluiting in wit en rose .vanaf ƒ.25 STEPIN 3.50-3.95-5.95—6.95 11.75—14.75 in grote maten 8.95 POSITIE STEPINS 14.50 GORDELS 1.50—2.95 GAINES 12.95-15.75-39.75-42.50 CORSETHEMDJES 1.45 PERIODIEKBROEKJES 2.35 SCHOUDER STRIPS 1.25 Vakkundige gediplomeerde voorlichting Op 1 maart a.s. zal de reeds eerder aangekondigde premiespaarregeling voor rijksambtenaren in werking treden. Voor deelneming aan deze spaarregeling zul len in aanmerking komen: ALLE AMBTENAREN IN DIENST VAN HET RIJK en ALLE FUNCTIONARISSEN, voor wie een bezoldigingsregeling geldt, respect, wordt toegepast, die van Rijkswege is vastgesteld of waaromtrent van Rijks wege voorschriften zijn gegeven. Door U als deelnemer aan te melden komt U in aan merking voor de zeer aantrekkelijke spaarpremie van 1525 pCt en een rentevergoeding van 3 Volledige inlichtingen knnt IJ verkrijgen bij de KantoorHagelingerweg 69, telefoon 02560-8173 Geopend: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 912 en 24 uur: donderdag van 912 en 1921 uur. &paat&aaft uaa% iedeieen W 73 Hagelingerweg 21, tel 7595 vraagt voor uitbreiding van haar productie (ongeschoold) voor ploegendienst. Verdiensten bruto ca. f 91.40 per week voor 23 jaar en ouder, jeugd lonen op aanvraag. Goede arbeidsvoorwaarden. Promotie-kansen aanwezig. 0 Na gebleken geschiktheid volgt aanstelling in vaste dienst. Nadere inlichtingen worden door de personeelschef vestrekt op de volgende plaatsen: Maandag 7 maart a.s. van 19.00 tot 20.30 uur Cultureelgebouw, IJmuiden Dinsdag 8 maart a.s. van 19.00 tot 20.30 uur K.S.A.-gebouw, Peperstraat 15, Beverwijk. jA en op ons fabriekskantoor terrein Hoogovens tussen 8.30 en 17 uur, zaterdags tot 13.00 uur, afdeling personeelszaken. vraagt: voor het zelfstandig onderhouden en repareren van productie installaties e.d. Deze werkzaamheden worden verricht in ploegendienst. Na gebleken geschiktheid volgt aanstelling in vaste dienst. Nadere inlichtingen worden door de personeelschef verstrekt op de volgende plaatsen: Maandag 7 maart a.s. van 19.00 tot 20.30 uur Cultureelgebouw,IJmuiden Dinsdag 8 maart a.s. van 19.00 tot 20.30 uur K.S.A.-gebouw, Peperstraat 15, Beverwijk. en op ons fabriekskantoor, terrein Hoogovens, tussen 8.30 en 17 uur, zaterdags tot 13.00 uur, afdeling personeelszaken. vraagt leeftijd ongeveer 17 jaar. Ulo of daaraan gelijkwaardige opleiding strekt tot aanbeveling. Werktijden van 7.00 16.30 uur, zaterdags tot 12.30 uur. Sollicitaties en verzoeken om inlichtingen aan afdeling personeelszaken, p.a. terrein K.N.H.S. te IJmuiden. De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor haar Hoofd afdeling Nieuwbouw Eigenhandig geschreven 'sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 260, ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten om leiding, te geven aan ca. 15 leerling-tekenaars en tekenaars in de leeftijd van 17-24 jaar, die in opleiding zijn voor hun uiteindelijke taak op de Tekenkamer van de Werktuigkundige Afdeling, alsmede het geven van theoretisch-technisch onder wijs aan genoemde groep, onder de verantwoordelijk heid van de met de betreffende opleiding belaste chef. Eisen dipl. H.T.S.-werktuigbouwkunde of gelijkwaardige opleiding; uitgebreide werkplaats- en tekenkamerervaring; leeftijd bij voorkeur niet jonger dan 30 jaar. 500 gram Runderlappen vanaf 1.29 Mooie Borstlappen 1.68 Extra mooie lappen 1.98 Rosbief 2.78 Riblappen 2.38 100 gram Gehakt mergpijp zakje groentesoep 500 gram Kalfsgehakt 1.88 Kalfslappen 1.98 Kalfs Fricandeau 2.28 Kalfssoepbenen met veel vlees p.ko. 49ct Kalfs- en Varkens gehakt 1.78 per kilo 2.99 Doorr. Speklappen 1.28 Schoudercarbonade 1.73 Ribcarbonade 1.98 Haascarbonade 2.28 Magere Lappen 2.48 Fricandeau 2.58 Krabbetjes 58 ct 150 gram Ham 79 ct 100 gr. Varkens 150gr. Pekelvlees 68 Fricandeau 74 ct 100 gr. Lever 59 ct 100 gr Rosbief 74 ct Een kind kan de „KWAST" doen met Kleurenkaart en advies bij alle schildersbenodigdheden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 2