mm Hulpmonteur en Leerling Kantoorbediende vrl. «Trien om Jotiannesburs» enige vlotte Typisten (mnl. of vrl.) Het Witte Kruis, afd. Velsen Kleden en Lopers kloppen is vermoeiend Treinreizen „EUROPA'' 8640 Over 3 weken To i n pouees B"irr 1 GOEMAN! Textiel ven HOLLAilA voor uw Textiel F0T0 SCHUTTE PEEREBOOM A Zn. MflKELMR flSSURMITIËN J. J. HARTMAN P A MODI REISBUREIU Vooral uw draoken Keurslagerij J. G. VAN HAASTEN TEXTIEL MOLLAIDI1 TEXTIEL Allegonda Christina Maria Rotte, TROUWFOTO'S Hoek en Vaart WAG F NS VOOR UKLMR. Rookstoel-kussens P. Bleeker H- Verkes TECHNISCH BUREAU WEZELMAN ALGEMEEN ZIEKENFONDS „IJMOND" GEREFORMEERDE KERK Burg. Enschedélaan WOENSDAG 9 MAART, n.m. 8 UUR Entree f 1.25 „Doornroosje" Entree f 0.35 JEUGDKERK - ZONDAG 6 MAART om 10 uur Herv. Jeugdhuis Ds. D. TER STEEGE Tekst: Klopgeesten. Ieder hartelijk welkom OMROEPVERENIGING „TAM" Gezinshelpsters PACIFISTISCH SOCIALISTISCHE PARTIJ in en ONROERENDE GOEDEREN P. C. H00FTL1M 39 O ORIEHUIS-VELSEN Telefoon 02550 - 6262 VOOR RL UW FOTOMATERIAAL SLIJTERIJ H. KORTHOUWER faegint de Rente Magazijn „De Toekomst" Hagelingerweg 84 De nieuwste „EDY" electr. wasmachines Snelwassers f 149.50f 209.50f 227.50 Sneldrogers f 270.f 175. Combinatie wasmachine en sneldroger inéén f 495. Loendersloots Warenhuis Voor heerlijke Groep C 20 Meubelfoonkamers In volle overgave aan Gods H. Wil is 26 februari, na een langdurig geduldig gedragen lijden, gesterkt door de laatste genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk, zacht en kalm overleden mijn lieve vrouw en onze zuster, behuwdzuster en tante echtgenote van Petrus Hendrikus van Duijn, in de leeftijd van 58 jaar. Haar ziel wordt in uw godvruchtige gebeden en H. Mis offer aanbevolen. Uit aller naam, P. H. VAN DUIJN Santpoort, Maart 1960. Hoofdstraat 164 De begrafenis heeft woensdag 2 maart op het St Engel- mundus-kerkhof te Driehuis plaats gevonden. Taxibedrijf L. W. v. Schie Hoofdstraat 87 Telefoon 8280 Speciaal voor ziekenvervoer Dag en nacht bereikbaar Plaatsing uitsluitend bij vooruit betaling of na storting op Postgiro no. 215489 T.V.- en RADIO-REPARATIE Billijk tarief. Hoofdstraat 83 Santpoort Wie helpt mij met de schoon maak Tef. 7408 Gevraagd flink meisje voor halve dgn. Mevr. de Wilde, Broekber- genlaan 42 Net meisje biedt zich aan voor halve dagen in de huishouding, oud 16 jaar. br. nr 739 Nette werkster gevraagd. De Groote, Olga van Götschlaan 11 Gevraagd jong meisje ivoor de morgen. W. de Zwijgerlaan 36 Gevraagd werkster voor de Vrij dag van 94 uur. L. de Colgny- laan 46 VERLOREN: Gouden armbandje Zondagmiddag gaande van Frans Netscherlaan, Wulverderlaan n. Station-Noord n. DuinenKruid- berg en terug. Teg. bel. ter.bez. Fr. Netscher laan 17 Te koop leeg te aanv. modern huis, 5 kamers m. tuin te Sant poort, in ruil voor huurhuis. Br. nr 738 Jong handig meisje met een kl. jaar ervaring biedt zich aan voor de huishouding van half 9 tot 4 uur. br. nr 737 Te koop huisk. ameublement f 75, Boekenkast f 50, Crijnssen- straat 10, Tel. 7984, Santp.N. Te koop Pnch-scooter 125 c.c. zeer billijke prijs f 385, Kosters' Motorhuis, Hoofdstraat 160 GARAGE te huur gevr. v. kleine wagen, omg. Paramaribostr. Br. met prijs nr 736 Gevr. zelfst. werkster, 2 ocht. p. w. Mevr. Holl, Wüstelaan 37a BIJVERDIENSTE door bezorging reclamefolders, Brieven aan Reel. Org. Bureau Postbus 4011, Rot terdam Verloren: gaande bushalte Cre- merlaan, een portemonnaie met doktersrecept en buskaart, teg. bel. ter. bez. Biallosterskilaan 3 zwart Te koop aangeb. meisjesfiets, 5- 10 jr in pr.st. f 45, paar voetb. sch. m. 4 f 5, A. J. jansen, Co- rantijnstraat 3, tel. 7721 Gevraagd i.g.st-z. POPPENWA GEN, Rijksweg 388 Tf luur gevr. v. lederbewerking b.v winkel of werkplaats zonder woning, hoeft niet groot te zijn J. Wielhouwer, Dorpsstraat 203, Baren drecht V H0nFDSTR.146-TEL.8592 %«■„- santpoort - - Enorme keuze Volle garantie 2 jaar gratis verzekerd RAADHUIS EN KERK^ ZIJLWEG 5 HAARLEM HOOFDSTRAAT 179 SANTPOORT TEL. K 2500-13049 Gevraagd net meisje voor de huishouding van 85 uur, Za terdagmiddag vrij. Meerdere hulp aanwezig. Hoog salaris. Aanm. mevr. v. Ipenburg, Velserhooft- laan 1, t.o. r.k. kerk Aangeb. Amsterdam-Slotermeer mod. 4 k. woning, vrij uitzicht, huur f 61 p.m. GevraagdBenedenhuis Sant poort of omg. Br. nr 740 Aangeboden houten wasmachine f 20, Bloemendaalsestraatweg 120 Verloren: blauw gebr. mutsje m. klep en keelbandjes. Ter.bez. Hagelingerweg 10 Gevraagd per 1 april: meisje v. 8.30-12.30 uur. Mevr. Hoekema, Jagtlustlaan 24 Te koop aangeb. mooi mahonie houten salontafel, 3 vakken f 20 j Pracht salon- of kamerlamp, 6 schalen f 20, stel overgordijnen, donkerrood f 20, alles in pr. st. Bloemendaalsestraatweg 54, tel. 8683 TE KOOP AABTOEBOBESf gebruikte metselstenen, gebikt of ongebikt, trottoirtegels, fietste- gels, dakpannen, puin enz. Veldhuijzen, Alb. Thymlaan 5, Santpoort Z. tel 02560-8351 Iitixe Verhuur Opel Records, Volkswagens en Volksbusjes, J. Heuving, Bonaire- straat 14 bov. Tel. 02560-8370 Boekhandel Erasmus, Hoofdstr. 200, vraagt flinke bediende leeftijd 1718 jr Flinke WERKSTER gevraagd voor 3 a 4 ochtenden per w. (van half 9 tot 12 uur) goed loon Aanmelden Van Dalenlaan 152, (tussen 912 of 25) of Van Dalenlaan 20 2x bellen (tussen (122 of 56 uur), Santpoort-z. Eerste Santpoortse Lompen- en Metaalhandel KRANTEN 5 et per kg P. Schoone, Hyacinthenstraat 12 Boodschappen per tel. 02560-8069 Hoover Wasmachine te huur Zwemmer Bloem.dstr.w. 34 Tel. 8401 Speciale aanbieding Pracht modern 3-zits bankstel, bekleding wol, 15 jaar garantie, f 335.— Ook bekleding naar keuze Zaanenstraat 63, Haarlem-Noord IiUxe Verhuur zonder ehauflënr Alleen nieuwe Opels. U belt 8108 (02550) en de auto wordt gebracht S. Diependaal, Esdoornstraat 2, IJmuiden-o- t.o. ing. Ziekenhuis Kraam verzorging „Het Witte Kruis", afd. Velsen houdt te Santpoort Hoofdstraat 129 iedere dinsdag half 3 spreek uur voor a.s. moeders. Hulp voor de gehele dag of 2 x per dag. dubbelverend, 15 j. garantie v.a. f 22.50 per stel. Ook voor al uw meubelreparatie. Eigen Meubelstoffeerderij. Zaanenstr. 63, Haarlem-N. MAKELAARSKANTOOR Hypotheken - Assurantiën Beheer en Verkoop Huizen Brederoodseweg 62 en 81 Radio Televisie Electr. Huishoudelijke Artikelen heeft plaats voor een Aanmelden HOOFDSTRAAT 121, SANTPOORT Velserduinweg 163 IJmuiden-Oost VRAAGT EEN met enige ervaring. Salarisregeling volgens C.A.O. Schriftelijke sollicitaties aan bovengenoemd adres. het boeiende filmwerk 's middags half 5 KINDERVOORSTELLING Wegens uitbreiding gevraagd Firma ASSURANTIEBEDRIJF F. M. VAN VLIET Hoofdstraat 50 Santpoort-Dorp Aan de Leden, Wij delen U mede dat de JAARVERGADERIVR gehouden zal worden op 10 maart a.s. in gebouw „DE TOORTS" aan de Duinweg te Santpoort-Zuid. Aanvang 8 uur precies. De Secretaris, A. VONK Het bestuur van bovengenoemde vereniging vraagt voor spoedige indiensttreding enige voor hele en halve dagen. Bij gebleken geschiktheid bestaat de mogelijkheid kosteloos te worden opgeleid tot gediplomeerd gezinsverzorgster. Vergoeding voor gebruik van rijwiel en uitstekende sociale voorzieningen. Sollicitaties met opgaaf van leeftijd, godsdienst, school opleiding, enz., schriftelijk of persoonlijk te richten aan de leidster van de Gezinsverzorging Mevr. Wijnbelt- van Straten, Kanaalstraat 254, IJmuiden. „De Martinitoren" Velsen Grunnegers en Drenten, zótterdag 5 meert a.s. 's oavens om 8 uur komt het grnnnens cabaret „De vairkante cirkel" oet „stad" i.h. vergoadergebouw a d. Abelenstraat 1 te IJmuiden mit LeoTadey (conf.) Bellnico (gocheloar), Dèrk Luciny (binnenslief- sproater) en Hans Toss (muzikale clown). Alles dialekt, drei uur reuze lol. Dit cabaret zèl ons schenvelloper Jan Pesman oet Olwier ook verwelkomn as hai terog komt. Entreeleden groatis Koartverkoop oan nait-leden om kwart veur acht a. d. zoal a f 1.per persoon. Leden mouten d'r dus om kwart veur acht al wezen. Opgoaf neie ledenv. Leeuwenstraat 81, Groenewegl9 IJmuiden en Paramaribostraat 38, Santpoort. Het Bestuur Openbare Vergadering op MAANDAG 14 MAART a.s. te 20 uur in café-restaurant „De Uilenboom" Hoofdstraat 174 te Santpoort-N. Spreker: Bi. v. d. Veen, lid der 2e Kamer Onderwerp: De weg naar welvaart en vrede. Toegang vrij Wij verzorgen al uw vaste vloerbedekkingen f Linoleum voor trap, gang, keuken en kamer v.a. f 11.90 Colovinyl- en Rubbertegels vanaf f 7.70 Vast Tapijt w.o. Tredfort, Ronyvelt, Vilttania, Raventa en Bonita vanaf f 11.90 Wilt U het zelf doen, wij verstrekken gaarne advies en materiaal! Stofferen en behangen, wij verrichten het vakkundig Wij leveren U elk gewenst meubel onder volle garantie Complete Woninginrichting HOOFDSTRAAT 177 TELEFOON 8710 Bureau voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden Midden- Kennemerland Spreekuur halj 8 tot halj 9 de Noostraat 162 Y muiden HOOFDSTR 148- TIL836S SANTPOORT toonde de nieuwe Maar zelfs de nieuwste mode „toont" niet als het kapsel niet tip-top is. Parijs houdt daar rekening mee en geeft ook voor het haar nieuwe snufjes. Wij adviseren U gaarne, dames Salon voor Haarverzorging Terrasweg 63 Telef. 8057 n Eüora (inclusief couchette en verzekering) 10 dagen Italiaanse Riviera vanaf f 194.— 10 dagen Zuid Italië vanaf f 299. 10 dagen Adriatische Zee vanal f 196. 10 dagen Gardameer vanaf 1 231 10 dagen Meer van Lugano vanaf f 235. 10 dagen Karnten vanaf f 185. 10 dagen Joegoslavië vanaf f 203. Prijzen vanaf Elten grens Inlichtingen en prospectus Hoofdstraat 155 Tel. 7658 b.g.g. 7384 Hoofdstraat 134 Telefoon 8640 f Voor deze Lente hebben wij ontvangen Vlechtdraad in diverse maten IJzerdraad, Draadnagels, Carbolineum Buitenbij ts, Grond- en Glansverf Bokkenpoten, Kwasten, Plamuur en Stopverf, Plamuur- en Stopmessen SCHOONMAAKARTIKELEN Kastpapier, Boenders, Dweilen, Was, Stofdoeken Wees zuinig op uw ogen: Philipslampen 1001 ARTIKELEN G. J. A. Handgraaf Santpoort-zuid Bloemendaalsestraatweg 126 Telefoon 8408 Weekend Reklame 500 gram Hamlappen f 2.49 250 gram Palingworst f 0.75 100 gram Ham f 0.38 Als extra reclame deze week 3 blikjes Leverpastei Anton Hunnink van f 1.48 voor f 1.05 Wij regelen de betaling op prettige wijze Hoofdstraat 194 Telefoon 8764 natuurlijk Bloemendaalsestraatweg 84 Telefoon 7096 Profiteer nu nog, voor de grote drukte begint, van onze LAGE PRIJZEN CHEM. WASSERIJ Bloemendaalsestraatweg 17 Telefoon 8200, Santpoort W Wij ontvingen Nijlonkousen in de nieuwste kleuren, zwart en cognacbruin, in alle maten met naad en lste keus. Dit is een pracht Kous en zeer voordelig voor j 1.95 - WIE REKENT bezoekt onze van jabriek naar particulier. DEALERS

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 3