SCHILDERSBEDRIJF „JOVIIK" Ei.v. i.o. - RIJKSWEG 331 - SANTPOORT-Noonl - Tel. 792] prima ZEEMLEDER ^§TuTvoeh i V. De Piaatweiierij F0T0 SCHUTTE fiectriscli Lassers STUURMAN ZOON Televisie en Radio ij staan U ten dienste met meer service en betere kwaiitei schoonmaaksters TAXI 8250 E.S.T.O. Moderne een H.T.S.-er a. enige tekenaars enige Il.T.S.-ers een adjunct-chef een Ciief Technisch Bureau CORNs. NIEUWSTRATEN J. BRUINOOGE HOOGOVENS IJMUIDEN R. J. P. STEGEMEYER ZN. Loendersloots Warenhuis Drogisterij Brederode Bloemendaalsestraatweg 125 Telefoon 8860 Gladde en bewerkte modellen goud en zilver^ Dames V de Geus- van DaleL Telefoon 8900 HOOGO¥IH§ IJMUIDEN HOOGOVENS IIMVIDEN Wijkermeerweg 1 Velsen-N. HUIS-PERMANENT (COLD-WAVE) EOOGOVEMS IJMUIDEN HOOGOVENS IJMUIDEN PEDICURE-INRICHTING HOOFDSTRAAT 168, TELEF. 8983 voor HOOFDSTRAAT 160 TEL. 8607 SANTPOORT M. G. v. Rijswijk, Hagelingerweg 82, Tel. 7138 Rookstoel-kussens ATTENTIE! BLOEMENDAALSESTRAATWEG TELEFOON 8303 SANTPOORT- Mu (iet Vaatjaat uiatdt i& het maai 11 de tijd Uw Schitdei- en tBedanyweifo te bespieden met By ons bedrijf is momenteel plaats voor Leeftijd: min. 18 jaar, max. ca. 45 jaar; ook gehuwden kunnen in aanmerking komen. TaakHet schoonhouden van kantoorlokalen. Bij gebleken geschiktheid is in een aantal gevallen kans op promotie mogelijk tot de gecombineerde taak van schoonmaakster/serveerster voor koffie en thee. Werktijden: Er zijn verschillende werktijdregelingen, waardoor bij de werkurenindeling zoveel mogelijk met persoonlijke omstandigheden rekening kan worden gehouden. Verdiensten: De verdiensten zijn afhankelijk van het aantal werkuren en de werkurenindeling. Hiermee rekening houdend vermelden wij enkele loonvoor- beelden (bruto per week): Schoonmaakster/ voor Schoonmaakster serveerster b.v. 18-jarigen: van f36.25 tot f48.50 f52. b.v. 20- 40.— „54.— „57.50 Voor aanmelding of inlichtin gen kan men zich schriftelijk of persoonlijk wenden tot Hoogovens-IJmuiden, Perso neelszaken, kamer 1-3, Hoofd kantoor. Persoonlijke melding dagelijks van 8.30-12.00 uur en 14.00- 17.00 uur. Zaterdags van 8.30-12.00 uur b.v. 23- en ouder tl 47.25 63.50 ,67.- Sociale voorzieningeno.a. 15 dagen vakantie per jaar met 2 weken extra loon; gratis bedrijfskleding (stofjassen en serveerjaponnen). Reiskosten worden wekelijks vergoed. Dag en Nacht beschikbaar sinds 1925 Speciale TROUWAUTO'S van het modernste type Voor grote afstanden gereduceerde km prijs Vraagt vrijblijvend prijsopgave Tevens Ziekenfondsvervoer SURINAMESTRAAT SANTPOORT -NCO J Wij kochten zeer voordelig, een grote partij 2.65—3.75—3.95—4.95 5.75—5.95—7.75 genaaid vanafi98 ct Bij.iedere zeemlap vanaf f 2.65 ontvangt U een flinke SPONS CADEAU! Hoofdstraat 194 Telefoon 8764 ofmetica ANDERHOOG Wij tonen u gaarne onze kollektie HOOFDSTRAAT 146 SANTPOORT J.et& apxiicA en tacd madevn nap&ei vindt U bi' ,vfr i i 4' H00FDSTR 148- TEL836I SANTPOORT De Koninklijke Nederiandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJ muiden vraagt voor haar ELEKTROTECHNISCHE AFDELING afdeling Elektrotechniek Eigenhandig geschreven 'sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 265, ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. om belast te worden met de leiding van een be staande elektronische afdeling. Deze taak omvat o.m. het onderhouden van het contact met de verschillende bedrijfsafdelingen van ons concern. Ervaring met industriële elektronische apparatuur is vereist. Leeftijd max. 35 jaar. De Koninklijke Nederiandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJ muiden vraagt voor haar ELEKTROTECHNISCHE AFDELING met diploma E.T.S. voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de uitbreidingen van het bedrijf. b. Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 266. ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. afdeling Elektrotechniek voor functies op de Tekenkamer, inhoudend het construeren, in tekening brengen en beschrijven van vaak zeer gecompliceerde fabrieksinstallaties (hoog- en laagspanning) en het behulpzaam zijn bij het in bedrijf nemen van nieuwe installaties. Bij gebleken geschiktheid Is na enige tijd de ver vulling van een bedrijfsfunctie in genoemde afdeling mogelijk. In deze functies moet leiding worden ge geven aan het personeel, dat met de instandhouding, het onderhoud en de wijzigingen van de elektrische installaties is belast. Leeftijdmax. 35 jaar. ES^EI Komt U ook bijons werken Wij kunnen plaatsen Lonen volgens C.A.O.metaal Goede sociale voorzieningen Aanmelden afd. Personeelszaken Postadres: Postbus 55, Beverwijk Bespaar U noma HUIS-PERMANENT geeft verbluffende resultaten Natuurlijk, houdbaar, en anti-roos en eenvoudig in het gebruik. Nowa-lmport - Postbus 160 Deventer I Alleenverkoop voor Santpoort: Uw drogist van Vastenhoven, Hagelingerweg'80, Tel7339 De Koninklijke Nederiandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJ muiden vraagt voor het WERKTUIGKUNDIG ONDERHOUD van een gedeelte van haar fabrieksinstallaties Eigenhandig geschreven 'sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 273. ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. die de Chef van de Onderhouds- en Reparatiedienst zal moeten vervangen voor wat betreft het leiding geven aan de opzichters van de onderhoudsdiensten van de afdelingen Hoogovens, Kooksovens, Sinter- fabrieken, Centrale en Bijproduktenfabriek. Bij deze diensten zijn in totaal ongeveer 300 arbei ders werkzaam. Vereisten: min. leeftijd 35 jaar; H.T.S. werktuigbouwkunde of daarmede gelijk te stellen opleiding; ruime ervaring in een leidinggevende functie bij een werktuigkundige onderhoudsdienst. De Koninklijke Nederiandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor de TECH NISCHE DIENST van een der produktie-sectoren Eigenhandig geschreven "sol- licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 272. ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. De werkzaamheden van dit bureau omvatten het voorbereiden van de werktuigkundige onderhouds werken voor de afdelingen Hoogovens, Kooksovens, Sinterfabrieken, Centrale en Bijproduktenfabriek. Bij deze onderhoudswerken zijn in totaal ongeveer 300 arbeiders betrokken. Het technisch bureau telt IS medewerkers, hoofdzakelijk middelbaar technici. Vereisten: min. leeftijd 35 jaar; opleiding H.T.S.werktuigbouwkunde. Steunzolen naar Gipsmodel Elastieken Kousen Hoogtezonbestraling Le verancier van alle Ziekenfondsen Vakkundige plaatsing van antenne Reparaties aan alle electrische apparaten Moderne verlichting Mae he&taat Het, %)atne&, utu hadden in één day yeteed. Wij vergroten en verbreden uw schoenen Alle reparaties BINNEN EEN WEEK GEREED RIJKSGEDIPLOMEERD SCHOENHERSTELLER ZATERDAGS NA 1 UUR GESLOTEN Luxe Verhuur zonder chauffeur Alleen nieuwe Opels. U belt 8108 (02550) en de auto wordt gebracht S. Diependaal, Esdoornstraat 2, IJmuiden-o- t.o. ing. Ziekenhuis Kraam verzorging „Het Witte Kruis", afd. Velsen houdt te Santpoort Hoofdstraat 129 iedere dinsdag half 3 spreek uur voor a.s. moeders. Hulp voor de aebele dag of 2 x per dag dubbelverend, 15 j. garantie v.a. f 22.50 per stel. Ook voor al uw meubelreparatie. Eigen Meubelstoffeerderij. Zaanenstr. 63, Haarlem-N. Speciale aanbieding Pracht modern 3-zits bankstel, bekleding wol, 15 jaar garantie, f 225.— Ook bekleding naar keuze Zaanenstraat 63, Haarlem-Noord Door onze eigen banketbakker in onze e i g Banketbakkerij wordt alle zorg aan uw koek gebakjes besteed. Wij bezorgen in Santpoort Noord en Zuid. Brood alleen afgehaald aan de winkel. e n en ik £uxe Oitaad- en 3} and et P"* f> V" 1 Vaat at uw ffiaadaitideten naar ftigarciiiiiagazijii - Hereukapsalon C4. A. £1 pan jaar ft TERRASWEG 8 TELEFOON 8213 SANTPOORT

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 4