Geen kijkgrijp maar grijpkijk Complete Woninginrichting ta. VI STEUN I. VEENB8ER Een TELEVISIE-TOESTEL Maison „Wijngaarden" S Fa. STUURMAN ZN Stuyt's Kaashandel DEKENS BEDDEN Ssso. SCHUTTE 4 heerlijke Slagroomsoezen met llnanas voor f 1.-- De Goedkope Groentehal G. WflGNER WKPENT U TEGEN DE KOUDE f a JTh.v.d. Boogaard Defines „KENNEMERHOF" STUTI/OET H. J. P. HHNDGROHF fa.Th.v.d.Boogaard BERINI Speed Omatic SPflRTA en SOLEX Hulpmotoren Uw oude interieur in een nieuw gewaad C. PEËREBOOM ét Zn. HERFST Kille avonden Voor de winter Het Kleine Warenhui*" oor LEEi eenboer enige ponstypistes kostbaar bezit is een m RALSTON -W u^",. Lunchpakket: Cotelet de Prince, Ham, Pekelvlees 150 gram 74 ct Vlugthovenstraat 's Manufacturenhandel Rundvlees Lamsvlees Kalfsvlees en Varkensvlees zeer voordelig HOOGOVENS IJMUIDEN Als U besloten bent een T.V. te gaan kopen en U hebt alles overwogen, neem dan een verstandige beslissing, koop Uw toestel bij een vertrouwde zaak, bij vakmensen. Loop niet zo maar „ergens" binnen, maar informeer of U ook zeker bent dat uw aanschaf U ook werkelijk voldoening geeft en of er service wordt verleend. Blaupunkt Philips Erres flristona nieuwe kleuren t i nt w itt e n DROGISTERIJ „BREDERODE" IlSpeciale aanbieding van f 595.— handen autoverhuur z. chauffeur Bloemendaalsestraatweg 58 Santponrt-St. Telefoon 7900 Hoofdstraat 173 Telefoon 7896 dè auto- en motorrijschool Kerkweg 67 Tel.8930 de reukloze, geen roet- gevende PETROLEUM voor oliehaard of -kachel! 100% warmte en makkelijk in het gebruik. Hagelingerweg 12, tel. 7573 Wij betalen U f 15.» REMINGTON ROLLECTRIC Electro Technisch Bureau Bloemendaalsestr.weg 124 Santpoort-Z. Telefoon 8532 met 3 versnellingen Ontvangen een keurige collectie moderne Aantrekkelijke prijzen fe Hoofdstraat 148 Tel. 8361 Santpoortse Drogisterij Parfumerie Bekleden van uw oude meubelen met MODERNSTE MEUBELSTOFFEN Grote keuze stalen ter inzage In VLOERBEDEKKING hebben wij grote keuze in diverse kwaliteiten Vraagt eens geheel vrijblijvend advies en begroting Complete Woninginrichting HOOFDSTRAAT 177 TELEFOON 8210 Voor bijverwarming hebben wij prima ELECTRISCHE KACHELS reeds vanaf f 13.95 Ventilatorkachels (warmtespreiding) vanaf f 69.50 HOOFDSTRAAT 160 TEL. 8607 SANTPOORT „De Speciaalzaak" voor de fijnste Kaas en Delicatessen 100 gram Ham 49 ct Roomboter 250 gram 76 ct 200 gram Pork 49 ct Volop RAUWE Rookworst 250 gram Leverworst 55 ct Onze Specialiteiten: Gekookt Rookvlees - Kalfsrollade - Wildpastei - Salami - Hausmacher - Rosbief - Fricandeau Achterham - Blaasham - Rauwe Ham - Verse Rundworst Zoutloze en Suikervrije artikelen - enz. In onze WildhalBraadkuikens - Poulardes - Kippen- poulet - Wilde Eendvogels - Duinkonijnen - Soep braadkippen Alles vers Terrasweg 33 Santpoort Telefoon 8245 Alleen Vrijdag en zaterdag Banketbakkerij O1? Oi*? Kokerij Veesten Bloemendaalsestraatweg 68 Tel. 7675 Sautpoort-Zd 5 pond Stoofperen 50 ct 5 pond Moesappelen 50 ct 4 pond mooie Handappelen 50 ct 4 pond Handperen extra f 1. 3 pond Uien 25 ct 10 Kilo Prima Aardappelen f 1.75 Reklame1 k.g. Bananen 80 cent 1 pers. v.a. f 15.95 2 pers. f 19.75 ZAALBERG en VAN WIJK DEKENS Prima Kwaliteit INTERIEURMATRASSEN (15 jaar gar.) vanaf f 69.— Schuimrubber-, Schuimplastic- en Keurkapokmatrassen Alles prima kwaliteit tegen scherpe prijzen v.h. W. Obbes, HAGELINGERWEG 77, TELEF. 8416 Lange onderbroeken en borstrokken met klein mouwtje Dames- en Kinderondergoed Wollen en nylon sokken NYLONKOUSEN f 1.98 Komt U eens kijken, het is de moeite waard! 59 Zinneveltlaan 1 H. LAMMERSE hoek Bloemend.str.w. Tel. 7503 Onze collectie BREIWOL is enorm De nieuwste tinten, 100 gram vanaf f 2.25 Pullovers - Vesten - Vlotte modellen - fraaie kleuren Heren Pullovers en Vesten Damesrokken, wol en Terlenka J. Spijkerbroeken en Truien TERRASWEG 39 - TEL. 7705 - SANTPOORT-N. V Voor de boterham: 150 gr Gebr. Gehakt 68 ct 150 gr Pekelvlees 68 ct 150 gr Gebr. Rollade 78 ct 150 gr Ham 78 ct 150 gr Hamworst 54 ct 250 gr Leverworst 54 ct 100 gr Gek. Lever 64 ct Runderlappen 500 gr 1,68 1 kilo 2,99 Hele mooie lappen zo goed als mager 500 gr 1,98 Riblappen 2,48 1 kilo 4,76 500 gram Heerlijk stukje Rosbief 2,78 De gehele week EXTRA reklame 500 gr Saucijzen 1,58 500 gr Gek. Worst 1,58 Borstlappen f 1,38 Magere Lappen 1,88 Carbonade 1,68 Bout 2,38 Rollade iets heerlijks 1,58 GILDE-SLAGERIJ Hoofdstraat 178, tel. 8223 De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden vraagt Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 425, ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. Mulo-opleiding strekt tot aanbeveling. BIJ heeft U een ruime keuze o.a.: Reeds vanaf f 695. Onze goede naam hebben wij opgebouwd door allen die vóór U reeds hun T.V. bij ons kochten. Onze staf van medewerkers staat klaar om U bij eventuele storingszorgen te helpen. DIT IS UW GARANTIE Technisch Bureau Betaling kunt u bespreken. Discrete behandeling. Hoofdstraat 121 Tel. 7957 - 7527 A1L-V. die overal bij passen wit met een snufje geel, rood, blauw, grijs, groen of lila. Volop In voorraad bij: Bloemend.str.w. 152 li Telefoon 8860 Bloemendaalsestraatweg 124 Santpoort-Zuid Telefoon 8532 LEVENSMIDDELENBEDRIJF HOOFDSTRAAT 187 VERSE ROOMBOTER per pakje slechts 79 ct 3 pak allerfijnste Margarine 89 ct 10 Eieren 111 f 1.69 NIEUWE OOGST: GRAUWE ERWTEN 500 gram 55 cent CAPUCIJNERS 500 gram 59 cent BRUINE BONEN 500 gram 68 cent NIEUWE OOGST APPELMOES 3 jampotten 87 cent 1 POT PICCALILLY 43 cent Alleen vrijdag en zaterdag 250 gram heerlijke gekr. Speculaas 37 ct WAMFA-f ruw of schraal HAMEA-GELEILL±®21d o.a. Opel Record Opel Kaptain Vauxhall Ford Anglia Chevrolet Volkswagen per dag, week oflanger termijn Komt eens vrijblijvend praten Verschillende tarieven In- en verkoop VOOR UW MAKE-UP ^ITCargarete S^Lsïor ARTIKELEN <tr~ - fDmih'itijdüoM- a mi 'Bril OPTICIEN Hoofdstraat 146 Tel. 8592 Bloemendaalsestraatweg 54 Tel. 8683 Leverancier voor alle ziekenfondsen Wij leveren U deze prima pe troleum tegen scherpe prijzen, terwijl bij grotere afname be langrijke reduktie wordt ge.- geven. Vaten van 100-200 liter worden in bruikleen gegeven. S-L. bussen f 2.6S, 10-L. f 3.65 voor uw OUDE scheer- apparaat bij aankoop van een Hoofdstraat 184 Telefoon 8069 Op de juiste tijd op fabriek of kantoor Neem daar een „Lasita" blok anker horloge voor Uw leverancier TOL. Als er één handel in ons land is, die de laatste jaren in een hausse is gekomen, dan is het toch wel de handel in automobielen. Daar zijn we het wel over eens. De advertentiekolommen der grote dagbladen puilen uit van de V.W.'s, de 2 C.V's, de Opeis en weet ik wat allemaal En zaterdags zullen ongetwijfeld duizenden han den deze kolommen opzoeken „om te kijken of er nc0 voor me bij zit". In tienduizenden gezinnen staat op het ogenblik een automobiel boven aan het verlanglijstje. In een krant las ik, dat er in 1959 ruim driehonderdduizend auto's van eigenaar verwisselden. En per jaar komen er tienduizenden vierwielers bij. Ik reed deze zomer eens op een mooie dag (per bromfiets) op de weg tussen Uitgeest en Bak- kum. Het regende zelfs niet en ik sukkelde rustig voort over het fietspad, gestoofd door het zon netje. Zoals ik zei, lekker rustig, want geen fiets of brommer kruiste mijn pad. Naast mij kroop een fille auto's vooruit. „Oh" dacht ik zo bij mezelf. „Zeker iets gebeurd. Een verkeersopstopping of een ongeluk in de buurt." Maar nee, hoe meer ik naar de zeekant kwam, hoe dichter de fille werd. Ik verwachtte elk ogenblik de ontknoping van dit mysterie. Tot ik aan het einde van de weg kwam nabij het noordzeestrand en daar tot mijn schrik moest bemerken, dr.t geen sprake was vareen be, incident. Er waren nu eenm zoveel automobilisten, die hun vrije dag spendeerden aan een tochtje naar het strand! Een anti climax dus. Maar wel een anti climax, die tot nadenken kan stemmen. De deskundigen zijn er dan ook wel van overtuigd, dat de ver breding van de wegen op het eer ste plan moet komen te staan. Al- lerwege zien we, dat maatregelen genomen worden tot snellere door vloeiing van het verkeer. Ook de Santpoortenaar kan met eigen ogen, zie de rijksweg, aanschou wen met welk élan steeds gro tere projecten worden aangevat. Gemeentelijk gebeurt er ook het een en ander. In IJmuiden wordt a raison van enkele honderd duizenden guldens de Lange Nieuwstraat van een dubbele rij baan voorzien. Santpoort zal straks weer een tol moeten betalen doordat de Ha gelingerweg tot voorrangsweg zal worden bevorderd. Trouwens de bewoners aan de noordzijde van de Hagelingerweg hebben in zekere zin al een geduchte tol moeten betalen toen zij een groot gedeelte van hun voortuintje moesten afstaan voor de aanleg van een ventweg. Daar is on danks het feit, dat zij welwillend tegenover de gemeentelijke acti viteiten stonden zij hebben in gezien, dat hun tuintjes opge offerd dienden te worden in het belang van het algemeen) nogal het een en ander bij komen kijken. Zij meenden namelijk, dat de fi nanciële regeling van het geval voor hen al te ongunstig was. De betreffende bewoners hebben het er dan ook niet bij laten zit ten. Uiteindelijk is alles toch naar ik meen te weten weer op z'n poot jes terecht gekomen. Natuurlijk le tuintjes zijn geducht ingekort, maar daartoe waren de bewoners van af den beginne bereid. Van gemeentewege wordt er nu als balsem op de wonde een keu rig stenen muurtje langs de straat kant van de tuinen gebouwd. Een maatregel, die op zich de me neer, die onlangs in deze kolom men over de voortuinen en der- zeiver hekjes schreef, tot tevre denheid zal stemmen. Maar goed, deze HagelingerweggerS hebben hun tol ook weer moeten betalen aan het veelkoppige monster, dat de wereld in zijn greep dreigt te nemen: het verkeer. Poortwachter. jVieuivjaa* kunnen wij U nog niet wensen, dames, maar wel kunnen wij U de NIEUWE PARIJSE KAPSELS, Herfst- mode 60-61 adviseren. Salon voor Haar verzorging Terrasweg 63 Teief. 8057 Wij hebben een mooie collectie METALEN BEDKRUIKEN, BABY-KRUIKJES enz. (Algeh. Drog. erkenn. Pharmacon) Hnnfdstraat 158 hoek Terrasweg Telefoon 8521

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 2