Meer warmte met KoIgP VCM Kochx 1 1 1 Corns. Nieuwsfraten B 1 TAMMER Pfiifi/hc Televisie6» Laai nu SCHIPPER HAZEN BERGS i eeperkorii eurWra R in de maand MAARSCHALK J. J. Hartman, makelaar Hoek en Vaart Het loon bij Peeperkorn mag gezien worden 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 UNION RIIWIELEN vanaf f 165.-- Elke Morgen „POLYCHROOM" 11 VOOR IEDERE REIS HET BESTE ADVIES Terrasweg 17, Tel. 80§T Cremerlaan S, Tel. 7678 Schoen reparatie-Inrichting Onderhoudsartikelen voor schoenen Pedicure Steunzolen Elastieken Kousen Hoofdstraat 168 Telefoon 8983 HOOGOVENS IJMXJSISEM een elektronicus naar Drogisterij „BREDERODE Groep C 20 Meubeltoonkamers BREEDBAND IJMUIDEN controleuse DUBBEL ZEGELS Aanbiedingen a 67 ct - 10 pCt en 100 pCt Spar-kwaliteit Salon de Coiffure (compleet) flutopeds Kinderrijwielen Smederij Rijwielhandel VlugthovenstraatlQ Tel.7758 ril REISBUREAU „HET WITTE KRUIS", AFD. V' Onder Rijkstoezicht gediplomeerd Schoenhersteller Onder medisch toezicht gediplomeerd Voetverzorger en Sportmasseur voor nóg betere service rniiips en ifadio6» KLEVERLAAN 176-178 (bij grens Bloemendaal) Telefoon 02500-55917 De Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staal fabrieken N.V. te IJmuiden vraagt voor de Elektrotechnische Afdeling Eigenhandig geschreven sol licitaties met beschrijving van opleiding en levensloop wor den, vergezeld van een recente pasfoto en onder vermelding van ons nummer HH 423, ingewacht bij de afdeling Personeelszaken Beambten. De werkzaamheden omvatten: 1. Leiding geven aan een groep gespecialiseerd personeel 2. het ontwerpen en het onderhoud van industriële elektronische apparatuur; 3. persoonlijk contact met leveranciers. Eisen H.T.S. elektrotechniek of gelijkwaardige opleiding met belangstelling voor elektronica; bij voorkeur enige jaren elektronica-ervaring. Minimum leeftijd: 25 jaar. VERZEKERINGEN ONROERENDE GOEDEREN -k HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN P. C. HOOFTLAAN 39 A, DRIEHUIS TELEFOON 6262 (02SB0) Vaa* at Utu Slao-kaitiketen Sigarenmagazijn - Hereubapsalon O. A. ipanjaard TERRASWEG 8 TELEFOON 8213 SANTPOORT ■II Bloemendaalsesfraatweg 152 Telefoon 8860 WIE REKENT bezoekt onze van jabriek naar particulier. DEALERS MARKTPLEIN 30 IJMUIDEN CHEM. WASSERIJ Bloemendaalsesfraatweg 17 Telefoon 8200, Santpoort Bij de Breedband N.V. te IJmuiden bestaat voor vrouwelijk personeel in de leeftijd van 18-30 jaar (ongehuwd) de mogelijkheid om te worden op geleid tot Meisjes van 15 jaar en ouder kunnen met dat bedrag open kaart spelen Bij wasserij Peeperkorn verdienen de medewerksters een bedrag dat er zijn mag en dat gezien mag wor den! Een meisje van 15 jaar kan al boven de 30 gulden komen. Naar de aard van het werk en de prestaties stijgen die cijfers nog van jaar tot jaar! Voor inlichtingen of aanmel ding kan men zich schriftelijk of persoonlijk wenden tot Hoogovens-IJmuiden, Perso neelszaken, gebouw „Buiten hof". Persoonlijke aanmelding da gelijks tussen 8-30-17.00 uur, Zaterdags van 8.30-12.00 uur- De controleuses verrichten in een speciaal hiervoor Ingerichte afdeling controlewerk ten behoeve van een der eindproducten. Het weekloon is vast en bedraagt, afhankelijk yan de leeftijd b.v. voor 20 jarigen bruto f 55.- b.v. 22 f 61.50 b.v. 24 f 65.- b.v. 30 f 74.50 Werktijden: van 8.00 tot 17.10 uur zaterdags van 8.00 tot 12.30 uur Reiskosten worden vergoed. duA Vitamine en Heu-eitiaan Uw Drogistvan Vastenhoven Hagelingerweg 80 - Santpoort - Telefoon 7339 SPECIALE PRIJZEN Deze week wéér een Spar-voordeelweek! 4 gr. CHOCOLADEREPEN van 80 voor -10% KNABBELKOEKEN zak van 75 voor -10% ZACHTE CARAMELS 200 gram voor -10% 3 stukken Spar-Toiletzeep van 92 voor - 10% ONTBIJTKOEK reuze stuk van 72 voor - 10% 4 rollen TOILETPAPIER van 80 voor -10% PALINGWORST 150 gram voor - 10% Extra SCHOUDERHAM 150 gram voor - 10% BONBONS 150 gram voor - 10% HARING IN TOMATEN SAUS voor - 10% ZOETE STENGELS koekje 200 gr voor -10% SMEERKAAS doosje 200 gram voor -10% Kopen bij De Spar is sparen bij de koop! Hagelingerweg 36 Telefoon 8268 Santpoort-nrd Zinneveltlaan 2 Telefoon 8432 Santpoort-zuid Voor een Kapsel dat voldoet, naar J. G. Kragten GEDIPLOM. DAMESKAPPER TERRASWEG14, TELEF. 8335 bezorgen wij ook in Santpoort Specialiteit in Hazelnoot taarten en gebak uit zuiver Roomboter le klas Banketbakkerij Lange Nieuwstr. 439 IJmuiden Tel. 02550 - 6479 verzorgt al uw AUTOSPUITWERK. volgens de nieuwste warmspuit-methoden Tevens decoratie- en alle schilder-, wit- en behangwerk Van 1 november tot 1 februari binnenwerk tegen gereduceerde prijs Hagelingerweg 190 Telefoon 7392 15-jarigen 16-jarigen 17-jarigen 18-jarigen 19-jarigen 20-jarigen 21 -jafigen 22-jarigen 23-jarigen van f 27.84 van f 30.24 van f 32.64 van f35.04 van f 36.96 van f 39.84 van f41.76 van f 44.16 en ouder van f 46.65 - f33.60 - f36.48 - f39.84 - f42.24 - f44.64 - f48.00 - f50.40 - f53.76 - f56.16 Bovendien is er een premie regeling waardoor de lonen van 15 tot 20-jarigen nog hoger kunnen worden. Reiskosten worden natuurlijk ver goed Het werk zelf? Zonder meer plezie rig! De was is al fris, helder en hagel wit wanneer onze medewerksters aan hun werk beginnenhet afwerken van de was. In prettige samenwer king. En in een uitstekende sfeer! Vraag inlichtingen bij wasserij BLEKERSVAARTWEG 43 HEEMSTEDE - TEL. 388. voor nóg betere service i f KOELKASTE» Wasmachines - Combinaties 0 Centrifuges Koop veilig bij een erkend installateur van P.E.1M. en G.E.B. KLEVERLAAN 176-178 (bij grens Bloemendaal) Tel. 55917 (02500) (ons nieuwe nummer) «;1 n 1 SANTPOORT (—-HOLLAND HOOFDSTRAAT 155 TEL. 7658 b.g.g. r. Vlaat atten Vaa% ai „Wordt lid van „Hot Witte Kruis" Het geeft bij ziekte hulp in huis." Ie Koiteloze hulp van één der wijkzusters. 2e Gratis gebruik van verplegingsartikelen. Verder steunt U met Uw lidmaatschap de volgende takken le De zuigelingen- en kleuterzorg. 2e De Gezinsverzorging. 3e De Kraamverzorging. De minimum contributie bedraagt slechts f 6.per gezin j Wacht vooral niet met aanmelden tot U ziekte in uw huis want dan is het te laatU moet dan gebruik maken van i noodlidmaatschap, waarvan de kosten f 15.- t.e.m. f 25.- be Alle inlichtingen worden U gaarne verstrekt door ons kan: Kennemerlaan 143 IJmuiden Telefoon 4500. voor Santpoort aan ons magazijn Hoofdstraat 129, Tele L- I

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad Huis aan Huis | 1960 | | pagina 4