Amsterdamsche Rijtuig MaatscUI Mode -Academie Van Rijn's Apotheek KRUISWEG 69 H. FRANKEN Jr. Oudejaarsavond handel in luxe enzwarewerkpaarden Café-Restaurant „Da Karssboom van nelles pakjes-koffie KQRRELOCHTENDVOEfl of USUEEL Wij leveren voor Kerstbrooden, Tulbanden, Moscovieche Tulbanden, Appelflappen, Beignets, Bollen, Oliebollen, Sneeuwballen, Berlinerbollen, Saucijzen- en Kalfsvleeschbroodjes, Diner broodjes, Casinobrood enz. H. Franken Jr- van KRUISSTRAAT 12 naar hoek Nieuwe Gracht. GEBR. LOOTS, Haarlem. Telefoon 721 „De Utrechtsche Dom", KORTE WIJNGAARDSTRAAT No. 14. Zondag (Oudejaar) van n.m. 2 uur tot j 's avonds 9 uur geopend. KANTOORBOEKHANDEL. FIRMA ANTON DE ROOiJ, Hollandsche Crediet- en Deposito-Bank Eerste Haarlemsohe Maandpaarden. Complete Equipages. STALHOUDERIJ. j KRUISWEG 4, bij het Bolwerk Heeren-, Jongens- en Kinder-Overjassen "O" itverKoop van L. ZWARTSER, Pierstraat 10. Heerlen GROOTE HOUTSTRAAT 99 Groote en kleine zalen voor vergaderingen, Repetition, Lezingen, Bruiloften en andere teesten, met bijlevering van koude en warme schotels en uitstekende keuken. Nieuwe Groenmarkt 13-15 NUTRICIA Zoetermeer. ONZE ROOM De heerlijkste borstplaat Hoogachtend, IS VERPLAATST Distilleerderij. Likeurstokerij. FIJHE LIKEUREN. CltroBD' en Oranjebitter. P0N8CHSIR0PEN. AALBESSEN-GENEVER. COGNAC. - RUK. BRANDEWIJN. OUDE GENEVER. Limonade-Siropen enz. enz. Bij elke hoeveelheid verkrijgbaar In onze slijterij De meest uitgebreide sorteering in registers In diverse liniaturen vindt men bi] de ANEGANG 14. TELEFOON S69 Diverse Kantoor-Artikelen. Eerste Haarlemsohe Eleotrieche Lichtdrukinrichting. MEES RiTSEMA, Haarlem IJmuiden Aalsmeer Hoofddorp Deposito-Rente. Zonder opzegging (chèque-rekening)2'/, pCt. 3 dagen opzegging2*/4 1 maand vastprolongatiekoers. 1 jaar opzegging4 pCt. Effecten - Coupons - Prolongatiën - Vreemd Geld Wissels - Disconteeringen Reiswissels. Bewaarinrichting. - Lokettenkasten. De Firma F. Th. EVERARD bericht, dat van 2 Januari af aan haar kantoor be. iaaibaar zijn de ooupons Algemeene Hypotheek Bank. Begraafplaats „St. Barbara", Haarlem. Kerk H. H. Elisabeth en Barbara. Kerk H. Joseph, Bennebroek. Kerk H. Bavo, Heemstede. St. Bavogesticht, Heemstede. R. K. Armbestuur Huize Duinrust") Overveen; Filiaal Haarlem: Houtplein No. 21, Telefoon 338. voorheen Eerste Haarlemsohe Rijtuig M.U, Firma A. VOORTING. Speciaal ingericht voor levering van RIJTUIGEN VOOR H.H. DOCTOREN. Aanvang van den nieuwen Cursus Dinsdag 2 Januari. OCHTEND-CURSUS f 35,— per jaar. AVOND-CURSUS I 25,— per jaar. Directrice: M. J. SCHABEL, Gedipl. Europeesche IVIode-Academie. vuurt n.n. uui/iuncn. j— nog koffia, die niet direct na het branden verpakt wordt Het is beslist noodzakelijk, dat koffie onmiddellijk na het branden wordt ver pakt, want anders gaan èa gear èn smaak verloren. Probeert eens een enkele maal koffie, die behandeld is precies zooals koffie be handeld most worden en vraagt Uwen Winkelier ROODMERK SpecialiteitenpaaRSMERK Spotgoedkoops aanbiedingen van en vele andere artikelen In den Telefoon Interc. 1719. Van 28 December af zijn de magazijnen en kantoren van G. VAN DER MOST VAN SPIJK verijpl&ë&ts&t van Helmbrekerssteeg 7, naar In flesschen blijft onbepaalden tijd goed. Eerste kwaliteit. Billijk in prijs. Vraagt prijscourant. Verkrijgbaar voor Haarlem en Omstreken bij de Firma A. van den Maaren Jansen, Kruisstraat 35. Telef. 2, HOFLEVERANCIER. bereidt men met Nectar-essences per fleschje 25 cent. Uit voerige recepten, om zelf alcoholvrije punch, limonade, borst plaat, enz. te bereiden, zijn bij ieder ffeschje gevoegd. Als premie metalen borstplaatvormen, Eenvoudig, goedkoop en zuiver. Waar niet verkrijgbaar, franco toezending bij 6 flesschen door de fabriek Nectar, Den Haag. Uwe kippen leggen VEEL EISRËN, wanneer U ze voedert met der Hollandtdie Malksuikerfabriek BROCHURES OP AANVRAAG GRATIS. Verkrijgbaar bij J- G. WACKWITZ, Verwulft, HaarlemJO DE VLIEGER, Haar lemmermeerC. F. G. ROEST, Zandvoort; J. ZWART Beverwijk.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 11