OPRUIMING Inventarisorijs WINTER-OPRUIMING Groote Houtstraatn». 52 Uitsluitend Inventaris 1911. Denkt aan de GROOTE koopjes H. WESTERKAMP, 20 pCt. a contant, Pantalons. DE TIJÖGEEST. 2/ Gierstraat 27. DE TIJDGEEST Groote Houtstraat 36 Niemand ia Haarlem die den Portretteekenaar en Schilder M. «f. i€MMïDT niet kent. 4 fcLIDCfcR.J Groote Houtstraat 41. Notnfeanté'is Foarnitnreii, modeartikelen en Pelterijen. 2 JANUARI a.s, begint de halfjaarlüksclie SJA Ba Parisienn©" Verzuim Jaeger, Gebreide en Bruine en Grijze Tricot Ondergoederen, Jachtvesten, Truien, Aracpunchp. fl. f 1.40, f 1.60. Citroenpunch p. fl. f 1.f 1.20, f 1.40, f 1.60, f 1.80. Rhumpunch p. fl. f 1.40, f 1.60. Echfe Zweedsche(Genuine Caloric Punch van Helsingborg) p. */i A- f 2.70, p. fl. f 1.90 Grooto Itöarkt 4. TeSef. Inteirc, 134. Firma W. B, GUS&EINS. lob. L Holt eder is zeer tevreden met die prachtige groote Portretteekeningen naar elke foto, zelfs zeer verbleekte en dan voor dien fabelachtig lagen prijs f 2.en f 4geschilderd f 15.en f 25. De ELECTRISCHE LIJSTENFABRIEK maakt het den concurrenten onmogelijk, om met Spiegels, Schilderijen en Inlijsten van Platen enz,, tegen mij te concurreeren. Groote sorteering, alles verschrikkelijk goedkoop en net afgewerkt, 2HT. J. S3l^- Tel. 1077 CLAUS THEEDE Hofleverancier, ELLEfiBEK - KIEL. Belangrijkste Exportpuls voor ile wereldberoemde ecbte Kleler Sprotten en Bokkingen. Uitvoerige prllscourant wordt op :i aanvrage gratis toegezonden n HOLLAND SCHE Voorschotbank. gevestigd te Huarlem, Jonswi., 42. De Bank verstrekt gelden tot eLk bedrag (minimum 500 guldon) onder persoon- dijken of zukolijken waarborg en het sluiten van een polis van Levensver zekering. 8 f I I v 7 m catz«.zoon van pekela. 5 GRONINGEN, "f v* j&yZ 5ÖC 26C A\ jw De Stoomdrukker!] „Lourens Coster'^levert alle soorten Drukwerk. DEN HAAG. Spuistraat 32-34. HAARLEM. Barteljorisstraat 25 Dames Mantel- en Mode-Magazijn, Barteljorisstraat 25. Telefoon 2860. Buitengewone aanbiedingen in Fluweeien, Astrakan en CaracuS Mantels. Tot Maart a.s. Is hot Magazijn, uitgezonderd 's Zaterdagsavonds, 9 UUR GESLOTEN. toch niet te vragen om geregelde toe zending cmzer Beursberichten, het Is in uw belang en. zij kosten U niets. SFRUYT Co., Haarlem: KlDderhelssIngel 68. Incasso's - Ssls Onpnsil II. I. TlASEfl, talm, iinnamir Grondboringen voor Pijptvollon Sohotorwog 24, Haarlem Telefoon 1887. Veriaasond succes met Haargroeimiddel f 0.80, middel tegen haaruitval k f 0.75, baardverf f 0.65 en haarkleursel k f 1.per flacon, hij D. J. WEIJ EN- BERG H, Drogist, Zijlstraat 34. Alle voorradige goederen, waaronder een groote partij worden van heden af voor OPGERUIMD Wie nu nog noodt bij mij gekocht heeft, probeere het eens met een Pan talon. Deze pantalons, vervaard gd in het stilte seizoen, van prima, en nog eens prima stoffen, zijn zeer voordee- lig voor de koopers; koopt toch geen. onsolide pantalon, dat is uw ^eld weggooien; die bij mij eenmaal zoo'n pantalon koopt, blijft beslist klant. Let wel, wegens gevorderd seizoen worden alle ulsters, demi-saiiso'na, jekkers, enz. enz. tot spotprijzen op geruimd, Daar zijn nu werkelijk spotkoopjes te haten. H. VAN ALPHEN, Kleermaker, Koopman in Lakens. Stoffen en Heerenkteeding. BREESM! 9 BHEES1BAAT 9 Kloosierstraat 17-49 Scholen. Met Oudejaarsavond teve'ren wij: Korstbrooden van 15, 30, 60, 90 ets. en hooger. Tulbanden in verschillende prijzen. Appelflappen van 3 ets.. Beignets van 3 ots. Berliner bollen van 3 ets. Appelbollen van 5 ets. Casinobrood en pain de luxe. Gelieve bestelling tijdig op te gevent opdat wij alle orde'rs kunnen uitvoe ren,, Aanbevelend, DE -DIRECTIE. N.7. De Haarlemsche Hypotheekbank, Opgericht 1891 j GEDEMPTE OUDEGRACHT 65 - HAARLEM. Kapitaal f2.000.000 geplaatst f 1.500.000. Reserve 1150.C00— (volgestort) i Extra Reserve 18812.35 Directie Mr. A. S. MiEDEMA en P. H. CRAANDIJK. Stand ultimo Juni 1911: Hypotheken 114.651.519 73 Pandbrieven „14.566.400. De bank geeft uit4 pandbrieven, nu tegen 981/ï in stukken van f1000, f500, f 100 en f50; verkrijgbaar bij de Commissionnairs in Effecten, zoomede ten kantore van de Bank, Ged. Oudegracht 65. renin 4 pCt. m. en e. borgen, ook zonder 3F verzekering. Adres: Nieuwe Groenmarkt Q| No. 6. Kantoor geopend van 94 en 6—8 u. Zaterdags alleen van 9—4 uur. in onze i Jwi -f w. Neemt eens proef met onze voortreffelijke belegen KELDERJENEVER. Zeer zuivere, prima kwaliteit. Fijne, opwekkende en tevens zachte smaak. Prijs p. Literflesch I 1.25 p. Literflesch f 0.67'/,. Groote Markt 4. Telef. Int. 134. Firma W. B. GUSKENS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 20