GEM. LOOTS - Haarlem Voor Oudejaarsavond. Café-Restaurant „De Karseboom" Maatsch'j van Leveisverzekering Charles Cohan, GELUK AAN NATUURBOTER Jansweg 24 - Haarlem. J. G. VAN HOUTEN, J. NOORDELOOS, ZUN IN SMAAK EN VOEDINGSWAARDE 8E sot 1ST" DKK< DE 'HELFT' G0EDK00PER '1 NGAS.WUTKRICH Telef. 721. Kantoor Pieterstr. 19-21 DE NEDERLANDSCHE CREDIETBANK, T"- Nieuwe Crasht II, Haarlem T»'- '3 Leidschestraat 25 - Telefoon 2082. Slocmwisscherij Brouwirivaart 50-52 Strijkinncbling Langsndijkslrail 32-34 Blanke wasch. Netto bewerking. Billijken prijs. Voor Oudejaarsavond Hollaiidsche gerookte Paling en Zalm. Rolmops op fijn gekruide azijn en sancen. J. v. d. LAAN, RIVIERVISCHMARST 13. V1SCHHANDEL. Groote Houtstraat 99. Tel. Interc. 1719 Heerlijke Roode en Witte Port a t 1— per liter Vermouthl.io Madera1,10 TWEEDE HOLLANDSCHE KLAVERBLAD's E1RA-SCHEERZEEP FIRMA H. VAN DIJK, Groote Houtstraat 28. TANDARTS Consult dagelijks l'/i5 uur Kunsttanden, le kwaliteit, van f 2.af per tand, I 40. per geheel gebit met schrif telijke garantie. Operatiën pijnlooa. Informaties kosteloos Verhuizingen en Transporten - mwel binnen alt bulten de stap Spaarnwouderstraat 28. Beveelt zich beleefd aan in uwe gunst en recommandatie. Wijnhandelaars, BORDEAUX' EN BOURGOGNE WIJNEN. RIJN- EN MOEZELWIJNEN Roods- en Witte Portwijnen MADERA en SBERRÏ MALAGA - SAM08 YERMOÜTH enz. Effeoten - Wissels - Coupons. Verhuurt Safe-Loketten van verschillende afmetingen in haar gepantserde en brandvrije klula. Huurprijs van t a.—tot 1 jo.— Haring-salade - Huzaren-salade Salade Oriëntale Salade Parissienne Macaroni Napoiitaine Verder alle soorten schotels. Appelbollen - Appelflappen Berlinerhollen Sneeuwballen Appelbeignets - Appelsteekjes Pasteitjes - Croquetten - Vleesch en Visch. Beveeld zich beleefd aan, Oud Chef-Kok Maatschappij „Nederland". JUREEM ÜNSTE'NELANGE ©WS-GRATISKINDERTUÜSCHRIFT Zeouwsche Oesters, 1ste soort. Eng, Sprot en ookking, Maarsche Bokking. Hollandsche Ansjovis, gekruide Ansjovis. Fijne gem. Haring in flacons. Paling en f&osseien in gelei, Sardines, Zalm. Kreeft, Sardelienringe In olijfolie, Aflarineret Slid, Appetit Sild, Bismarck Heringe, Smoked filets of herings in Sliges in oiive oil. Filets de maqueraux, extra oiive oil delicieus for Sandwiches, Haring in blik en Thomatensauce, Caviar, enz. DE FIJNSTE EN BESTE MERKEN. Zalm, Kreeft, Haring en Ansjovis, Salade. Schotels Hors d'oeuvre varié. Opgericht 1831. TELEPHOON 645. Opgericht 1831. Voor de Feestdagen: gevestigd te Haarlem. Soadgskeard bij Koninklijk Besluit. Opgirlcht la 1870 «lolt alle versokeringeu gegrond op de leven»- en •terfteiuu&s&a der Is eene zutvere onderlinge Moatscb appij. Hare tarieven «ijn berekend volgens de nieuwste betrouwbare i inlichtingen en prospectussen verkrijgbaar lea kantors der Maatschap- Pt}. Janewee 42. Agenten gevraagd. GEFABRICEERD MET Antiseptische bestanddoelen. Ieder die iets gevoelt voor hygiënische maatregelen wordt in zlin eigen belang aanbevolen bfj z(jn coiffeur of barbier te vrageö, om met deze zeip behandeld te worden. Het gevaar van eventueel geïnfecteerde Instru menten of zeepen wordt hierdoor geheel opge heven. Verkrijgbaar ad 0,15 par stuk bij da Telefoonnummer 168.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 24