PJÏTE, Kleine Koittaat 68. DINSDAG 2 JANUARI GEBR. GERZON's Mode-Magazijnen, J. MONNIKENDAM, Vogels, Kooien en Zaden. A. RIEU, ld. Glaz?nwassclierij en PuibewasBching, SBeryiia. onser Ir Opening Dinsdag, 10 uur. J. VAN RQOOE, Stalhouder, ZIjlw©g 81 GEBR. SCHUURING, Tailleurs, M 1.1.1 J. STOBM Begijnhof 10. Haarleraselie Melkinrichting N. M. VERDEL Magazijnen van Feestartikelen en Voordrachten RAAMGRACHT 5-7 Wenscht Cliëntèle, Vrienden, Concurrenten en Bekenden een I GELUKKIG NIEUWJAAR. J. OVER AKKER en Co. Brandst offenifoa adel Nassaulaan 47. p. f. W. II. NEELISSEN, Tinrmeïman en Aannemer, Parklaan 37, wenscht zijn Cliëntèle, Vrienden en Bekenden oen gelukkig Nieuwjaar. II. NIEUWJAAR, Oranje!) oomstraat 140, hoek Ctórcqstraat. V a'rkensslachterij p. f. J. G; NACIITEGELLER Jr., Depothouder Broodfabriek „De Nach tegaal", wenscht zijn geachte Clien tèle een Gelukkig Nieuwjaar. C. A. OUT, MelksaJon. Jansweg. W. G. VAN OORT. Teding v. Berkhoutstraat 12. P- f- J. G. OPBROEK, Gen. Cronjéstmat 74 zwart en rood Lood- en Zinkwe'rker, wenscht z n geachte Cliëntèle een ge lukkig Nieuwjaar. Vereeniging „Onderling Genoegen' wenscht haren Donateurs, Kunstlio- venden Leden en Leden een voorspoe dig jaar. HET BESTUUR. J. M. OPDAM, Rozenpriëelstraat 47, Haarlem, wonscht zijn geachte Cliëntèle een voorspoedig Nieuwjaar. J. W. VAN OPPEN. De Clercqstraat 154, Kruideniers- en Grutterswaren, wenscht zijn goachten Cliëntèle e< gelukkig Nieuwjaar. Do Nieuwe Haarl. Brood- en Meel- Caibriek „De Onderneming", Spaarnwooidèrstraat 102.. p. f. Het Compliment van den Dag aan mijn Begunstigers en Vrienden. P. J. OUDBWATER, Klein Heiligland 55. Mijn beste wenschen in 1912 L. POORTER, Handelaar in Brandstoffen. Oude Gracht 79. Do Wed. A. PIERS, wenscht aan haar geachte Clientèle jaar. J. PAULEN, Kapper, Zijlstraat 88. p. r. Fin i PLAN IJ E BLANSERT. G. PIJBES, Zijlstraat 54, Café de Nederlanden, wenscht zijn geachte Begunstigers en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. L. PLEIJSANT, Nassaustraat 17, in Assurantiën. p. f. G. PRUIS, Schoterweg 36, Aan mij ngeachto Cliëntèle en Be- kend en eer voorspoedig Nieuwjaar. K ageas&s.'as'v&*3£- zapa 'a-gs&fcwaa&.tj Mijn beste wenschen aan Vrienden en Cliëntèle bij de intrede van het Nieuwe jaar. J. PERRY, Agent der Gazel '.e' - r ij'wielen, Kleine Houtstraat 84. Koofd-Agent van de Bier brouwerij „DE DELI", 'tKKOÏVI 41, wenscht zijn Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. L. RENKEMA, Teylerstraat 38 A. p. f. A. VAN RiEfcSDÏJK, Burgwal 36 - Iel 1091. p. f. Aan onze geachte Cliëntèle, Vrien den en Bekenden een gelukkig Nieuw jaar toegewenscht door Gezusters II. ROOS EN, en A. WESTERS—ROOSEN, Stoffen, Manufacturen en geirt, goederen. Bakkerstraat 24 (over rle school). Mej. M. ROOY, Machinale Brei-In'ridhting, Oranjestraat 42, wenscht aan Vrienden, Bekenden en Begunstigers een gelukkig Nieuwjaar. G. RAMAK, Tabak- en Sigaren-Magazijn, Gen. Cronjést'raa-t 23, wenscht zijn geachte Cliëntèle een go» lukkig Nieuwjaar. fes - d J. C. RUSMAN, Anthoniestraat 40, Rijwielhandel, Reparatie-inrichting. p. f. Aan mijn geachte Cliëntèle het Compliment van den Dag. A. M. ROOSEKRANS, T-n peliersstraat 22. A. F. W. DE ROOY, Sigarenmagazijn ,,de Vijfhoek", Breestraat No. 1, hoek Lange Boo gaardstraat. Wed. J. DE RIDDER, Drogisterij, Kamperstraat 62. Wed. R007.E, Kampervest, wenscht haar geachte Cliëntèle gelukkig Nieuwjaar. Café-Rilla'rd, RUBE, Bakenesse'rgraoM 105, Haarlem, p. f. RIJBROEK EN KELDERMAN, wenschen hun geachte Cliëntèle een gelukkig Nieuwjaar. Jansstraat 44. J. VAN ROODE, Rijtuig- en Wagenmaker, Rollanxlstraat 57. p. f. J. RADSMA, Steenhouwer, Linschotenstraat 70 rood. Wed. H. M. ROOSEKRANS, Winkelierster, Schcepmakersdijk 31. wenscht haar geachten Begunstigers, Vrienden en Bekenden een gelukkig Nieuwjaar. Kamparstraa* 20, Haarlem, p. f. p. f. J. L. ROEST, Slager, Zijlweg 97, P. F. 1912. P. J. SCHERPENHUIJZEN, Kruideniers- en Grutterswaren, Comestibles, Pieter Kiesstraat 2 A. A. SMIT, Ossen- en Varkensslachterij. Bakkerstraat 38. p. f. IV! i n e ra a 1 wate r- fabrikan*. p. f. Aan allen Heil en Zegen. P. SERNé, Timmerman, Van Marumstraat 2. NAAML. VENNOOTSCHAP BOUWMATERIALENHANDEL voorheen Firma Gebroeders SCHORNAGEL. p. f. GEBR. SERNé, voorheen P. STIJL, Kamperstraat 31. p. f. L. REITSMA, Café. Breestraat 1L p. f. Nieuwjaarsgroet aan onze Begun- stige'rs, RAMAKERS en v. BERKUM, Mineraalwatërfabnikanten.: Koudehhorn 54. N. J. SCHMIDT, Portretschilder, Anegang 46. P. f. DAMES SCHORNAGEL, Gediplom. Coiffeuse's. C. SMINK, Café Wapen van Bloemendaal, Zijlstraat 2. p. I. J. J. STUURMAN Jr., Rij wielhandelaar, Breestraat 3. p. f. Wied. J. G. S WAR T-V E RN O OIJ 9, Hoold-Agentschap v. h. Weekblad „DE PRINS" Harmenjanswcg 67. p. f. Eerste Haarlemsohe Luxe Manden- makerij van JAC. STOELMAN, Gedempte Oude Gracht 27. p. f. Ondergeteekende wenscht zijn ge achte Clientèle en Medeburgers een gelukkig Nieuwjaar A. SIEKMAN, in Brandstoffen, Rozensteeg 1 zwart. J. DE VRIES Jansstraat No. 51A, Rijwiel- en Easidenmagazijn, wenscht zijn gsachto Clientèle en Begunstigers een Int. Tel. 1743. GELUKKIG NIEUWJAAR. Int. Tel. 1740. SPEKSTRAAT TELEFOON 61. p. f. KLEVERPARKWEG 2, TELEFOON ISO.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1911 | | pagina 8