J. WASSENAAR - JANSWEG17 VRAAGT Uwen winkelier RICHARD HOL SIGAREN -- Het zijn DE FIJNSTE Begin den dag goed HILLE'S BESCHUIT Alleen STARK's kliniek GIST IS LEVEN! TE KOOP Schilderwerk DE JAARLIJKSCHE 10-DAAGSCHE „HELIOS" Adr. Köhlinger KUNSTTANDEN Noord-Zuid-Hollandsctie Tramweg Maatschappij. Leiden-Heemstede GEWIJZIGD, GEMENGD VOER Amstel Bieren N. BEUN, Kweekerij „FLORA" H. Th. Snoek Pollé Esschilderstraat 10 Colbert Costuums f ac naar maat vanaf'Hd,~ Whipcord Costuums vanaf f 70.- Mantel Costuums vanaf f 50.- KUNSTGEBITTEN HALT! VS Bruiloften en Partijen PIANOMUZIEK met of zonder! piano. H. van Alphenstraat 14 Slechte Schrijvers! In 10-J6 lessen een geheel Ter- beterde hand. Privé-eaClubles VERANDERDE CONDITIES, fctnderen, nader over een te komen voorwaarden). Succes verzekerd bij M. G. NAN' Schoonschrijven M. O. SCHAGCHELSTRAAT 17rood Aubl avonds na 7 uur. ZOMER-UITVERKOOP EEN WARE UITKOMST ter' verdelging van vlooien, wandge dierte. mieren, moitea, kippen- luis etc. is bij alle solide drogis ten verkrijgbaar a 45 cis. tmet volledige gebruiksaanwijzing). Enorm succes. BIJ is heden begonnen zie de ENORME PRIJSVERLAGING IN ONZE ETALAGES welke met III de Pinksterdagen ook 'S AVONDS VERLICHT ZfJN. Ill Zie ook onze uitverkoopadvertentie van gisterenavond in dit blad. Uitsluitend a Contant 's Middags van 12-1X uur gesloten Geen zichtzending'en Diners aan huis bezorgd a f 1.25 KOK Telef. 2032 - Parklaan 101 Gelegenheid te dineeren a f 1.20 van 5-8 uur. OOK OP AFBETALING Pijnloos trekken van tand of kies Spreekuur 10-12. 2—4 uui en volgens afspraak. Tandheelk. Inrichting: ROZENGRACHT 13, AMSTERDAM ËNGELSCH 1 in korten tijd te leeren door in »i Engeland gedipl. leeraar met 12-jarige pract. ervaring. Cond, billijk. J. VAN EK 'nieuwe groenmarkt 24a Met ingang van Vrijdag 13 Juni 1924 wordt de dienstregeling op de lijn Exemplaren van den vollcdigen Tramgids zijn vanaf ii Juni 19*4 verkrijgbaar aan de Haltegebouwen «n bij de Conducteurs tegen betaling van io cent per stuk. Wij leveren het U franco thuis ons algemeen geroemd, stofvrij 10 K.G. f 1.45, 25 K.O. f 3.45, 50 K.O. 1 6.60 Coüp. Handelsver. Volharding Houtmarkt 19-21 - Pluimveevoederfabriek N. S. W. 6 pers. Torpedo FORD-TOURING 4 pers. N. A. G. Torpedo 4 pers. DE LA HAYÉ Landaulette kl.#6 pers. ADLER Landaulette f 800. t 600.— 450.— f 1400.— t 550— N.V. HAARLEMSCHE AUTO-CENTRALE STATIONSPLEIN 11-13-15 - HAARLEM - TEL. 1094 M. Machielse Paarlaarsteeg 4 Telefoon 2156 Uitsluitend Müncheaer - Lager - Pilsner uit eigtn Bottelarij DAHLIA'$ Pracht soorten, in pot gekweekt, voor Perk en Border-beplanting. Coniferen, Buxus, enz Rijksstraatweg 160 - Schoten Opg. 1889. Prinsen bolw. 11. Voorschot vanaf 25 alleen a. p. in dienst van Rij 1-tGemeente en Spoor*. Inlicht. 1—4 uur. DÜITSCH-ENGELSCH 6.- en 19.- per maand. Dr. OTTO KLIPP. Kleverparkwetr 142. Haarlem. Telefoon 3369 Ook opi.-l'linz prakrijk-ex. waarin de stapels lin nengoed prijken, helder gewasschen en lekker frisch riekend, is de trots van de huisvrouw. Dubbel Blank Zeep maakt het linnen helder wit. geeft het een fris- schen geur en doet het niet slijten. Vraagt DUBBEL BLANK Uw winkelier heeft het. Prijs per pak tso 3 grooie 30 CENT •n leem bij Uw kopje thee uitsluitend de FIJNSTE KWALITEIT beschuit. DAAROM Dames- sn Heerenkleermaker bij da Kamperstraat EXPEDITI E Verzend uw goederen voor: Amsterdam, Hoorn. Purmerend, Enkhuizen. Medemblik en omlig gende plaatsen met de recht- streeksche autodiensten van GROOT TER WAL NOBELSTRAAT 4 - TELEF. 2013 (Alle goederen worden gratis afgehaald! Vlugge bediening. Billijk 'tarief. Aanbevelend. GROOT TER WAL DECENTRALE TANDHEELKUNDIGE KLINIEK ZIJLSTR. 53rood - TEL. 3761 Verstrekt aan een ieder eerste klasse TEGEN LAAG TARIEF Spreekuren raderen morgen be halve Zaterdags van 9—11 en Dinsdagen Vrijdagavond van6^-9 Waarborgt patiënten een tandheelkundige behandeling Spreekuur 9—11 dagelijks. 5 GR. MARKT wordt met zorg en de besta kwaliteit verf uitgevoerd door C. JC0RVER, Heemstede Brouwersgracht 20 den Haag PEPERMUNT Fabr. v Slooten, Harlingen K. ACKEMA J. C. M. GAPPENBERG Mondarts houden voortaan spreekuur Maandatj's 10-12, 1-3 Woansdag's 2—4 uur ZIJLWEG 90 BIJ DE ZIJLBRUG Ill IRVING'S GIST-TAMINE TABLETTEN III DE GROOTSTE MEDISCHE ONTDEKKING DEZER EEUW! (Bevat geen schadelijke bestai.ddeelen). .f Een snelwerkend middel Samr-ntresteld uit zuivere medicinale gist. (Sa<-.-!irom}es cereviaia?) vitamine en andore waarde volle ingrediënten. als voorgeschreven door de mee-.t vooraanstaande medische Specialisten. L)e geleidelijke werking van de gi*t, als deze m contact komt met de gastrische sappen van ds maag, veroorzaakt een buitengewoon opgewekt en aangenaam gevoel. Bij niet wèl zijn of vermoeid gev-ielsn, neemt U één of twee G'st-Ts- mlne Tabletten en U tovoelt U frisch en opgewekt na ecnlge minuten WIL zijn bereid Uw geld terug te geven, indien Irving's Gist-Tuinlno Tabletten in gebreke blijven U te genezen van het volgends. Hoofdpijn. Neuralgie zenuwstoringen) etc. in 5 minuten. Indigestie, (slechte spijsvertering) gassen. zuren etc. in6 tot 10 minuten, Galaandoeningen, Depressie Neerslachtigheid) etc. inlOtot 15 minuten, MaagMoornissen In 10 tot 15 minnten, Influenza, Gevatte koude, Koorts in *1 uren. rjAl7r* p I n A UTIC Ko°P c#° doos Irving's Giet-Tamine UPlLL UAItAll I Ili Tabiett.-n van f".7ö en neern proef op onze kosten. Indien U niet volkomen overtuigd zijt van de wonderolie werking dezer tabletten door dadelijk resultaat, retourneer on» da ledige doos en wij betalen U per keerende post het gsld terug. GETUIGSCHRIFTEN. fr aa contant zullen betaald worden aan een ieder, die JlMM - kan bewijzen, dat de volgende uittreksels van ongevraagde getuigschriften niet echt zijn. Meer dan 16000 brieven kwamen in 8 maanden tijd binnen van gebruikers van ons geneesmiddel. •No. 17013 Dr. N. schrijft: Ik schrijf de tabletten regelmatig voor. Gelieve een doos aan rnijn broeder te zenden, dear ia gaarne zou zien, dat hij er ker.ms mee maakte. No. 14421 Een verpleegster: Ik vind de tabletten uitstekend voor hetgeen U aangeeft. Ik beveel ze gaarne in mijn district aan. No. 918 Ik ben dankbaar U te kunnen zeggen, dat ik zooveel beter ben. Ik heb geen Insuline meer n^odig voor suikerziekte. No. 14777 Het resultaat is hij mij eenvoudig verwonderlijk. No. 10793 Mijn zuster gevoelt zich zoo slap sender de tablet ten. Ik zal blijde zijn als zij aankomen. No. 10706. Zij hebben het gewicht van mijn zoon met 4K.G. doen toenemen en verbeteren zijn algemeen zenuwgestel. No. 987 Welk een prachtig middel. Ik zal ze aanbevelen ten gevolge van de groote verbetering ln mijn gezondheid. No. 13781— Voor zenuwen-hoofdpijn kunnen zij niet gemist worden Het eenige werkelijke middel dat Ik gevonden heb. No. 10900 Gelieve de tabletten omgaand te zenden, daar Ik bang ben dat de gezondheid van mijn zuster achteruitgaat ale sit ze niet geregeld kan innemen. No. 10866 Wij raken onze verkoudheid zoo spoedig kwijt, dat de tabletten ons voorkomen HET middel daartoe te zijn. No. 1123 Ik ben een zuster uit een ziekenhuis, lijdende aan bloedarmoede. De tabletten heid en mij veel goed gedaan en mijn lichaamsgewicht weder veel verbeterd. Prijs p. doos van 20 tabletten f 0.75. Prijs p. doos van 50 tabletten f1.50. Prijs por doos van 100 tablettsn f 2.50 Emig, Import,ÜU N.V. ALGEMEENE HOLLANDSCHE Verkrijgbaar b.d. voornaam- HANDEL- EN INDUSTRIE-M RATSCH APPU sta Apothekers en Drogisten (Afd. „Yeast Vtt^") Dennenweg 140 - Den Haag

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 16