F. H. A. P, BAL F" i Te koop Heerenhuizen De iazzprinses Hotel Duin en Daal Bloemendaal Een ged. Pakhuis De Bedelares vanStamboul De Hamit-tilm NETTE MEISJES VERKOOPSTERS Leerling-Strijksters flinke Juffrouw Gassier of Cassière BLOEMBOLLEN TE HUUR Hagenbeck's Amusements Park Groot Oud-Hollandsch Marktplein 1ste en 2de Pinksterdag CONCERT van drie tot half zes Deftige Inboedel Tekoop,of in Huurkoop Pension aangeboden Net koethiiis M MOOI HUIS Wegens vertrek KUIKENS HAAN MET 18 KIPPEN Te koop KINDERWAGEN 'CREDO Haarl, Orkestvereniging LEDEN-CONCERT Groot Bal H. K.B. DE AUTO HAARLEMSCH ASYL H. L. JEROE EVANGELISATIE BIJEENKOMST Aan de Haarlemsche Stoomzeepfabriek „Het Klaver blad" kunnen eenige tegen hoog loon geplaatst worden. Aanmelding in persoon, kantoor Spaarnwouderstr. 14 HAARLEM VRAGEN EENIGE FLINKE AANBIEDINGEN SCHRIFTELIJK Te huur vrij huls met grooten tuin. Te bevr. Schotersingel 29 rood. GEVRAAGD twee ongem. kamers met stook- en kookgelegenheid, op netten, vroolijken at and. voor twee bej. dames. Br. no. 2043 bur. van dit dit blad. Santpoort TE KOOP OF IN HUURKOOP landhuis, scbiit. gel.. 5 kam., badk., hal, keuken, met gr. tuin aan mooie laan, modern nieuw gebouwd. voor ,üö0.—Hvp. aanw. Bevr. Makelaar A. v. RIGTEREN. Schoterw. 216, tel. 1758. Te huur gr. frisse he slaapkamer, deck Pyrmoutstraat 18. Wal- i WONING TE HUUR GEVRAAGD 7—8 p. w. KI. gezin. Br. no. 147 bur. van dit blad. Te huur of te koop een burgerwoonhuis met grooten voor en achtertuin te Driebuizen Westerveld. Te bevr. Ilageiinger- weg 209. Zandvoorb. DAMESHOEDEN Verkoopster gevraagd. Eenige kennis van garnsersn strekt tot aanbeveling. Brieven onder No. 2023, aan het Bureau v. d. Blad. Gevraagd een nette commensaal. Leidsche- plein 39 rood. gevraagd bij Hoeïng. Ruime frissche KAMERS diap. Parklaan 101. Tel. 2Q32. GEVRAAGD EEN JONGE DAME P. G.. voor winkeljuffrouw en lichte magazijn-werkzaamheden. Leeftijd ongeveer 18 jaar. Brieven met uitvoerige inlichtingen, onder No. 2042, Bureau van dit Blad. VOOR KANTOOR WERKZAAMHEDEN wordt een goed onderlegde gevraagd, welke goede getuigen kan overleggen. Schriftelijke offerten met uitvoerige opgaaf waar en in welke hoedanigheid werkzaam geweest. GERZON gevraagd. Bekend met boekhouden, eenv. correspon dentie, maehineschrijven, vlug en goed kunnende rekenen. Brieven met opgaaf verlangd salaris onder No. 2051 bureau van dit blad. FIRMA-OVERNAME Gerenommeerde Eagros-handel met uitgebreide export relaties, benevena groot boek aa* nieuwe orders ter directe uitvoering over te nemen. Tevens ruime schuur- ea pak- gelegenheid, zeer genstig in het bloembollencentrum gelegen voorhaaden. Reflecteeren onder No. 2031, bur. van dit blad TE HUUR OEVRAAGD door echtpaar z. k. op goeden stand te Heemstede, Blaemecdaa! of Overvaen: GESTOFFEERDE of GED. GEM. KAMERS met keuken, of geneele étage; liefst met bediening. Brieven onder No. 2040, aan het Bureau van Haarlem's Dagblad. le etage: 2 kamers, groote keuken, waranda, W.C., electr, gas- en waterleiding. Lage huur. Zaanenlaan 7, Schoten. Etage te huur 2 groote ongein, kamers met keuken en balcon voorzien van kaeten. easlicht ea waterL en vaste waschtafei, aparts meters voor licht én gas. als alleen inw. f 7.00 p. w. Franklinstr. 53. Direct te aanv. Heemstele's Woningbureau CORNS. L. KWAK, Makelaar, Tel.28236 Wij kunnen te huur aanbieden: Heerenhuis Eindenhoutslr. f lOOo.— - Heerenhuisjan v. Goyenstr. goo.Heerenhuis Schouwbroekeretraat f 750.— - Halve villa Jan v. Goyenetraat f 900. TE HUUR. 2 ongein, kamers met kl. kamertje, on netten et. gez. voor 1 of 2 pers. Br. no. 2029 bur. van die Mad. Bovenhuis Groot bovenhuis te huur, Klei ne Houtstraat 112. Huurprijs 600 p. j, Te bevragen bij J. G, HOFFMANN, Spaarce 42. Douglas 1923 2? P.K. te koop, zeer weinis bereden, als nieuw f 375. Br. let ter V. aan SIN JEWEL'S Adver tentiebureau. IJmaiden. Jongeheerenfiets dnbb. rem, electr. lant.. klok- slot f 30. Bakkerstraat 36 rood. KOOPJE voor f 22.50, best Heerenrijwiel. Spotprijs. Zuiderstraat ë3 eleo. bel. TE KOOP jonge konijnen van 15 verschil lende ras en en dito rammen ter dekking. H. P. W1ELART, L. Raamstraat 20. Ter overname aangeb. een loop wijk in boter, kaas, eieren, koffie, thee, verpakte artikelen enz. Overneemaom billijk. Br. onder no. 2053 bur. van dit blad. Te koop mooi geb. bruin orgel met 11 registers. Prijs f 200. Br. onder no. 2052 bur. van dit blad. BAD MET GEYSER te koop a f 27.50, prima 2 per- soons veerenbed f 27 50. rood pluche canapé f 12.53, wortel noten spiegelkast f -45. Te zien Jansstraat 25 zw. SCHOTEN HAARLEM III Bezoekt onze verschillende Attracties en III III ZIE VERDER ONZE RECLAME III Damesfiets Pracht Pathéfoon te koop met platenkast en 1 numm. Nieuw. Ook afz. Spo - prijs f 45. Hofdijkpleia 37. LUXOR THEATER Wij vertoonen deze week Drama in 5 acten. Od het tooneel: De man met de 40 vrouwen Blijspel in 1 bedrijf, lstcn Pinksterdag geslo ten. 2en Pinksterdag door- 1 oopende voorstelling, aan vang 2 uur. Toegang voor kinderen. LUNCH f 2.25 DINER f 3.50 Wegens terugkeer naar buitenland direct te koop Prachtige Duitsche Herdershond 3 eerste klas jonge Duitsche Herders honden (2 reuen, 1 teef) 3 maanden oud met prima stamboom. OTTO BRAI NS. Heemstede, Heeren- weg 60 B- Te koop Damesrijwiel, zoo goed ïieuw en een studie-viool 1 2 Over to natraat 12. Zeegrasmatras m. 1 pers. ledik. compleet f 7. Berkheijdestraafc 5, b. d. Frans Halsstraat. Eng. Rijwiel f 8.50 2 pers. ledikant f 4. Berckheyde straat 5. b.d. Frans Hal str. Trapnaaimachine Leeg huis met tuin te koop. zeer gunstig gelegen aan een der mooiste sin gels van Haarlem (Raamvest). Koopsom 7800. Hvp. voorhan den. Te bevr. Schotersingel 17, Tel. L!0 en Kruisweg 50 rood, Tel. 3605. Te koop een prima heerenrijwiel met bes te banden voor den spotprijs van 15 gulden. Adres Saenredam- straat 68. KINDERWAGEN te koop, met. nieuwe banden. Wegens plaatsgebr. 5. Korte Hofscr. 6. ME1SJESFIETS gevr., leeftijd ong. 9 jaar. Br. mei prijs onder no. 2064 bur_ •■an dit blad. TE KOOP mooie Duitsche Herdershond, jong. slank beest, zeer leer zaam, ruim 1 jaar oud. Prijs f 60. Ged. Schalkburgergrncht No. 88. ter overname, als: Salon- en Slaaplcamirmeubele», Serrt-Ameublement, Divan, etc. Ook stnksgewijze. Dagelijki en de beide Pinksterdagen tot a uur 's middags te zien Villa het Hoekje Haarl.str.^éa.d. Tol Zandvoort. nog eenige soiied, onder architectuur gebouwde Huizen, bevattende Kamer, Suite, Vestibule, Gang, W. C., Keuken, Voor- en Achtertuin. Boven 2 3 Slaapkamers, met Balcon. Prijzen vanaf f 4750. Hypotheek voorhanden. Te bevragen: G. KAMMINGA, Rijksstraatwég 49, te Schoten. aan de Oranje Nassaulaan te Overveen, bev. 5 kamers, badk., 2 W.C., serre,- erker, voor- en achtertuin met schuur en vrije poort voor achter. Prfjs f 10500.—. Te bevragen op het werk en Joh. de Breukstr. 28, Haarlem. KOSTHUIS ,-erste kla.= aan dsn Hout en btj gebruik van vrije slaapkamer. -Ie trams. Prachtig gelegen. Mo- Gen. de la Revstraat 36. >rn ingericht. Telef. en bad - r.anw. Br. no. 1S72 bur. van dit Gevraagd tegen 1 Juu blad. ie huur. voor plaatsing van een paar wagens of auto op 't ter rein „De Phoenix". Te bevr. bij J. VINK. Aannemer te Schoten. Te huur gevraagd een woning door jongelui die wenschen te trouwen 50 beloo ning. Hu urprijs 4 tot 6 p. w. Br. r.o. 1779 bur, van dit blad. ZIT-SLAAPKAMER door meisje, b. b. h. h.. met de gel. pens. Br. met priisopg. no. 2045 bur. van dit blad. Te huur gevraagd te Bloemendaal of Santpoort, d. kl. gezin een huis of ongem. ka mers. Br. no. 2044 bur. v. d. bl. Flink Bovenhuis T° huur 'miers !'>et dr'.'eiijk straat 42, te huur, bevattend eerste étage: twee flinke kamers met W.C. en keuken; tweede étage: drie ka- l' rr.ers en zoldertje in het centrum ider stad, direct te aanvaarden. (Huurprijs 600. liefst menschen izonder of met weinig kinderen. I den te U">p Mo:; Br. no. 2041 bur. van dit blail. straat 23, Wegens vertrek van eige naar mooi huis te koop. bev. kamer en suite, serre, keuken, vestibule, boven 2 gr. en 2 kl. slaapkamers, voor en achter ruin. ras. elect.risch licht en waterleiding. 15 min van het station Haarlem. Koopsom f 7900. Direct te aanvaarden. Br .no. 2065 bur. van dit blad TE KOOP g. a. n. Racerijwiel, voor slechts 55. Lange Heeren- straat 50 m- Pracht-Ameublement 4 stoelen en 2 craoauds met mo quette bekleed, zeer bill, te koop aangeb. Hoofmanstraat 3, bij den Zijlweg. Damesrijwiel mooi nieuw -40. H. idem 40, vaste prijs. Keystraat 8 a rd., Rozen pr. Te koop motorrijwiel N. S. U.. ook gene gen te ruilen voor fiets, met ver goeding. Clercqsteeg 14 A. Wegens Overcompl. nieuw heerenriiwiel te koop, prijs ƒ45. Croniéstraat 88. Te koop fototoestel, compleet 9 bij 12, statief, lamp, bak, rekje, glas platen Haka, exp.meter, 100 stuks gastlicht postkaarten, fleschjes. ontwikkelaar enz. f 15 en een viool met kast f 15. Brouwersstraat 80. Te koop een crème kinderwagen. Paul Knigerstraat 39. HIMA Heeren rij wiM uit de hand te koop een soiied gebouwd heerenhum j met Hinken tuin. gelegen a. d. Wilhelminastraat no. 28 te j Haarlem, ontruimd te aanvaar- den op 1 Juli e.k. De stoffeoring kan worden overgenomen. Ta bevragen ten kantore van] Notaris D. M. KLIJZING te Haarlem, Wilhelinina.ttraat 63. KUIKENS te koop van W. Legh., prima legstam. 2e Zuid Polders'r. 21. alle soorten, tevens Aerdénhout z 1. a li ter Tramhuisje E.S.M. Zondag- Kinderwagen te koop, nieuw model. Brieven no. 2054 bur, van dit b)ad. Te koop Smith's Autowheel-motor in prima staat f 75. Geschikt voor invalidewagen. Tvrijnderslaan No. 39. en kloek met 12 kuikens en 4 eendjes te kcop aangeboden. Kenoemerplein 11. Te koop prima Zeilsloep met toebehoo- ren en aanhangmotor. Overton straat 12. Te koop Pathéfoon met 60 nrs. Sophiaatraat 49. Engelsch Motorrijwiel koop, v.z.v. ki' k-i st., 3 versa, duo. klok en slechts 3 maanden oud. priis 325. Hee- renweg 150. Bosch en Hoven, hoek Okïonbarneveldslann. I GASFORNUIS te koop gevraagd. Br. met prijs opg. en i^erk onder no. 2061 bur. van dit blad. Te koop of in huurkoop Duinwijk de Zilk op zeer aan nemelijke voorwaarden arbei ders- en middens'andswonin- gen. Te bevragen J. RóBKEN, Donkere Spaarne 50. Damesfiets te koop, torpedonaaf. Prijs f 20 Leidschevaartweg 119. Burgerwoonhuis te koop met f 500. od goeden stand te SCHOTEN, direct leeg te aanv. Koopprijs 5000 vrij op naam. Bevr. Woningbureau A. v. RIGTEREN. Schotarweg 216, Tel. 1758. TE KOOP huis met vrije Centrum stad. nette stand denstandswoning). Br. no. 3949 bur. van dit blad. MOTOR Te koop 3 cvl. 7—0 P.K. motor, in zeer goeden staat. F. N. duo enz. Billijk. Spaansche Vaartstr. no. 94. Commode (Empire) te koop 47.50. zwaar rond an tieke tafel 35. 7 antieke stoelen met Io3se ritting 70. Z. B. Spaarne 44. Eenige mooie ZOMERMANTELS en net gedragen dameskleeren te koop. Frankear.raat 16. Te koop motorrijwiel, kl. H. D. Uitmun tende staat. Billijke prijs. Ged- Oude Gracht 118. Te koop een z. g. a. nieuwe nromenade- wagen, slechts weinig gebruikt. Nieuwe Kruisstraat 12. een motorrijwiel, merk H. D. bevragen Spaarnwouderstr. i Te koop jongensfiets, in goeden staat. Prijs 30. Oude Groenmarkt 28. g. a. n. te kooo Roitzstr. 19 f H. RIJWIEL koop. mooi in lak. banden 22.50. Gerentr t 101. Te koop gevraagd een guifn. iHadigd geen bexwnr 2035 bur. van dit bh Br. TE KOOP een goed onderhouden kinderwa gen, billijke priis. Adres Breed- weg 25, Santpoort. FONGERS H EER EN R IJ W! EL koop, met 3 vervn.'naaf, xiitsr wagen. Prijs 37.50. Tevens cel lo met stok, zonder gebreken, te- gen aann. priis. Bronwereatr. 127 zal niet nalaten een diepen indruk op onze bezoekers te maken. Verder schitterend bij programma en op verzoek lem Pinksterdag gesloten. 2en Pinksterdag vanaf 2 uur doori. voorst. V00RL00PIGE AANKONDIGING VRIJDAG 13 JUNI: Eerste opvoering te Haar lem van de film der films, Begeleiding van koor, or- bret en orgel. Het geheel onder leiding van den heer HENRI PIE- LAGE. Een evenement voor Haarlem. I'laatsbesiweken vanaf Dinsdagmorgen 10 uur. Schouwburg Jansweg JEUGQBIOSCOOP 2den Pinksterdag, Dins dag 10 cu Woenedag 11 Mei: KIJKJE IN PRAAG. EEN PECHVOGEL, teekcnfilm. DE TOOVERFLUFf gekleurd. DE HANDIGE AAN PLAK KER.S. EEN WOEST IJ VOOGST DF. DROOM VAN EEN CO UB A N TEN JONGEN in 2 acten. Een buitengewoon aar dig programma om met uwe kinderen heen te gaan Entree 90. 60. 40, 30 en 15 cent. Pl.bespreken 10 cent. (H.O.V) DirigentNico Gerharz. op Dinsdag 10 Juni 1924 te 8 uur in den tuin van het Brongebouw. Toegangsprijs yoor NIET-leden f 1.25 (plus rechten). Maandag 2den Pinksterdag in de prachtige zaal van den Tempeliersstraat 35 Begin 8 uur 's avonds. Het Bastaur D.G.V. op 2en Pinksterdag in Te koop \>rkl. kinderstoel. goed als nieuw damesrii Zo>; test raat no. I Koopje damea- en heerenrijwiel ter over name 25—/ 35 Sixicd. RuyChavc-rstrant 28. Halve Villa te koop te Heemstede f12000 gel. Willem' hoek Jan v. d. Veldeknde. Gooienstr.. bev. van J. VERBEEK EN BOS vertrekt de beide Pinkster dagen itder uur van v.«. 8 tot n.m. 8 uar naar ZANDVOORT Stand plaats ZIJLWEG Over de Sierkan Ter overname gegoten ijzeren fornuis, maat 76 kam., zolder enz. 225 M2. opper- j nij 51 met pijp. goed onderhou- vlak, te bevr. bij de Makelaars den, zonder gebreken, prijs 20. C. KWAK, Heemstede. Tel. 28236 Zijlweg II, Haarlem. ét C. HARMSE, Verspronckweg Briggs and Stratton Motorwheel, z.g.a.n.. prima loo pend, voor den spotpr. v. uit. Pracht H. Herders moeder bekr. en afgericht, 90. Br., te bcz. en bespr., W. t stamboom. Prijs billijk.. G BANNINK, Lange Begijneatr. 9 met KRUT.. Molen.aerst raat -47. Dierenpension - Kennel Haerlem Telefoon 3879 Hygiënische inrichting voor het verzorgen van huis dieren met ruime binnen- en buitenkennels. Te allen tijde te bezichtigen. Tevredenheids betuigingen ter inzage. Dag en nacht aanwezig. GEVESTIGD: Dames- en Heerenkleermakerij naar maat Voorheen Chef Groote Krocht 20A Fa. Eduard Davidson Zandvoort Inrichting voor Keeren, Repareeren en Oppersen, Stoffen worden in bewerking aangenomen. Stalen worden op anvraag gezonden. Verkoop ook per Meter. Bloemhofstraat 14 Aanvang 8 uur Entree f 0.50 bel. Inbegr. ZUIDHOLLANDSCHE WATERSCHAPSBOND Algemeene Ledenvergadering op Vrijdag 20 Juni 1924, des voormiddags te 11 uur, in het Nutsgebouw aan de Steenschuur TE LEIDEN. Bond Evangelisatie Zang koren op Gereformeerden grondslag. Secretariaat Ruatcnburgerstraat 260 III. Amsterdam. op MAANDAG den 2den PINK STERDAG 's morgens van 10 uur v.in. lot 12 u. Als sprekers zullen optreden, A. A. DEN HEER - N. BAAS Vanaf de auto der autozending zal gesproken worden en door de bondsleden zal er gezongen wor den. Plaats der somenkomst. Haarlemmerhout, voor het Pa viljoen op het speelveld. HET BONDSBESTUUR. PIANO'S Repareeren als groote en kleine reparation, stemmen, p. k. en p. abonnement, door bekwaam tak man die 26 Jnar als zoodanig werkzaam is. Vraagt prijsopgaaf zonder verplichting, ook buiten de stad. Nieuwe piano's concur- reerende prijzen 15 p. m. J. ANTONI, Turfmarkt 8.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 4