VAN DUSSELDORP Mooiste Stoffen Serre Meubelen 6ERZ0N reductie van 12 tot 20 procent verkocht FIJNHOUTHANDEL HAARLEM Barteljorisstraat 26-28, Telefoon 604 KLEEDINGMAGAZ1JN Geëtaleerd de BARTELJORissTRAAT 5 - smedestraat 4 voor de laagste prijzen. Boottochtjes per motorjacht „Berta" Hedenavond 8 uur groot concert HOTEL „VAN OUDS HET RAADHUIS" Zondag 8 juni 1924 Maandag 9 Juni 1924 Hotel „Van ouds het Raadhuis", Overveen B. J. VAN LIEMT SLAVONISCH EIKEN TRIPLEX Kousen en Sokken Sportkousen Katoenen Dameskousen Studebaker Garage Hoogst belangrijke publieke verkooping Twee zeer kostbare inboedels IJzersterke Schoolkousen P. CRAMA EN ZONEN, Kleine Houtstraat 7-9 Veiling Keerenhuis Grasmaaimachine Groote Markt 15,Haaflem groote uitverkoop van boeken H. DE VRIES Lincol bruine was GEVESTIGD 1856 rTirraiïBmlMnÉ TENNIS KOSTUUMS HAARLEM-GROENENDAAL Bij gunstig weder iedertrr Zondag. VERTREK HAARLEM I VERTREK GROENEXDAAL 11, 2, 4, 6 en 3 uur 12, 3, 5, 7 en 9 uur Z. B. Spaarnebij deKampersiogel bij bat Molentje. Prijs p«r rit p«r persoon 50 cent J. M.MILATZ, Spaarndammerweg 8, Haarlem Bazoekt het modern ingerichte CAFÉ-RESTAURANT „GEKO" SPAARNDAMMERWEG - HOEK FLORESSTRAAT Ruime terrassen, heerlgk zitje en BEIDE PINKSTER DAGEN CONCERT. 's Middags matinée. te geven in den tuin, door de Muxiekver. Harmonie „Willen is Kunnen" Ruime zalen disponibel voor vergaderingen en partijen. BILLIJKE PRIJZEN DE DIRECTIE TELEFOON HAARLEM 1351 Menu f 3.50 Groentensoep Tonglapjes - garnalensaus Aardappelpuree Sleepasperges Gewelde boter Biefstukjes /an de Haas Béarnaise verschillende groenten Vanielje IJs met perzik en slagroom Menu 1 3.50 Koninginnesoep Ossetong - Madera saus Snijboontjes versche aardappelen Seldery met mergbroodjes Gebraden Kip Ingelegd Ooft Mocca IJs Vruchten GROOTE HOUTSTRAAT 67 F. G. J. BEERKENS BURGWAL 76—88 TELEFOON 3789 Enorme 6orteering in Wol en Katoen Sterkt gebreide Sokket vanaff 0.95 Katoenen Sokken vanaff 0.30 PRIMA KWALITEIT NIEUWE RANDEN Spaarndammerweg 27-33 Telefoon 2094 Dag en nacht geopend Ruime stalling tegen billijke prijzen. 1ste klas reparatie inrichting. Aanbevelend, DE DIRECTIE. IVoor f 28.75 Compleet 3-deelig Linnen Matrasstel 2-pers. Wollen deken 4.90 2-pers.Piqué Bedsprei 2.75 2-pers.Tulle Bedsprei 4.95 KuijpersBeddenmag Groote Houtstraat 116 Geëtaleerd „Mundlos", „Nauman" en „Winselmann" Naaimachines vanaf f45 met 5 jaar garantie J. GEIJLVOET -Doelstraa!37 TEL 3538 - RsparatiBn billijk Haarlem NOTARIS J. WILLEMS is voornememom op Woens dag II Juni v.m. 10 uur in ALLE ZALBN VAN HST BRONGEBOUW TE HAARLEM publiek a contant te verkoopen, afkomstig uit de nalatenschap van den Weled. Geb. Heer Jhr. Op. ten O. an van Mevr. HARTOG DE BANDA-DE NEUVILLE. Deze zeer rijke Inboedel» omvatten «eer fraaie kost bare Salon-, Eet- en Slaapkamerameublementen in wortelnoten, -Iken en wit laqué uitgevoerd. Aparte H»eren- en Dames-Clubfauteuils. zeldzaam voorko mend. geheel wortelnoten KKTKA ER-ameublement met buffet, wortel riolen schuiftafel, fauteuils en stoelen spiegel en theetafel, karnferkist, fraai antiek porcelelo, kapstok m. kleed, antiek kabinet, balpoottafel an antieke harnstoalen met fauteuils. Jacobean riet meubelen met bijpassend JacobeaD dressoir, Deventer «nSrnyna karpetten, Notenwortel theestoof, divan met divankleed, kristal, glas en aardewerk, electrische ornamenten, linoleums, gang-en traploopers ra.roeden eenige miniaturen op ivoor, een fraai costuum van een Jhr. voor Audiëntie m. gouden sabel costuum met rijke banden afgezet', eetserviezen, noteawortel damesbureau met dame?fauteuil. Compleet eetkamer- ameublement m. echt leder bekleed, Chesterfield canapé mot clubfauteuils, ledikanten, waechtafels. nachtkastjes, dekens, spreien, vachten, circa 9 antieke bierkannen en borden, fraai etken lits juraeauz slaap kamer geheel compleet. Empireopalaagbuffet, noten- wortel glazenkast, koper »a «enigs» fraaie shalons, zeer fraaie Rankenkaat met getorste tafel, torsstoelen en fauteuils, eiken stoelen en fauteuils, tafels, Oud-Hollandscbe meubelen enz. enz. TEN SLOTTE DE AUTO en dames- en heerenrijwiel. KIJKDAGEN: Maandag (2e Pinksterdag) en Dinsdag a.a. telkens van 10— 5 uur, tegen 10 cent entree. N.B. Deze boedel ie afkomstig uit het perceel Villa JULBTTY, (AERDENHOUT) en mocht door den nieuwen eigenaar niet In het huis verkocht worden In zwart en moderne kleuren vanaf f 0.45 Wollen lama Dameskousen f 1.20 In vernchillende soortnn, ook met dubbele knieën sedert bijna een halve eeuw ONZE SPECIALITEIT! Kinderhuissingel. Notariseen BERTLING en WOLZAK zullen ot. WOENS DAG 30 JUNI 1924. 's «wonde 7 uur in het Algemeen Verkooplokaal aan de Nieuwe Gracht 74 te Haarlem publiek verkoopen: Een solide gebouwd HEEREN HUIS met ERVE en TUIN te Haarlem a d. Kinderiiuissingol 34, op den hoek van de Joh. van Vlierstraat, kad. eecüe A 1279 groot 127 centiaren. Bevattende 6 kamera en dienst bode ak&mer. serre, keuken, bij keuken, kelder en beraachuur. ALS HOEKHUIS BIJ UITSTEK GESCHIKT OM TOT WINKEL HUIS TE WORDEN INGE RICHT. ONTRUIMD te aanvaarden bij de betaling lt Augustus a.s. of zooveel vroeger als nader over eengekomen. 70 der kooneom kan als te Hypotheek gevestigd blijven to- gen 6 Bezichtiging Dinsdags. Don derdags en op don Verkoopdag s namiddags van 2 tot 4 uur. Nadere inlichtingen tep kan tore van voornoemde Notarisoen Jaosweg 52. Gelden beschikbaar voor Voorschotten, (vannt 1200. alsmede voor 1 - en Ze Hypotheek ZUIOER CREOIETBANK afd. O, MAURITSWEG 3, ROTTERDAM geheel nieuw, merk Hartung f150.- te koop ORGELS hoonmaken en stemmen, nieu- e kleedjes, singels, balg wordt door bekwaam vakman, die 26 jaar als zoodanig werkzaam is, uitgevoerd. Vraagt prijsopgaaf, zonder verplichting. Ook buiten de stad. J. ANTONI. Turf markt 8. LET OP! Voor winkels en magazijnen lever ik goedkoon carton werk, doozen, kokers enz. JAN'SWEG 46. Auto-Tochtjes per uur of K.M, Garage L. Molenstraat bij de Kruisweg Tel. HOI. VAN DER PEYL Nog slechts enkele weken duurt de op elk gebied, tegen zeer lage prijzen, in perceel J a c o b ij n e s t raat 9 hoek Nobelstraat ZIET DE ETALAGES GED. OUDE GRACHT 27 DAMES! I.aat uw corset reparecren alleen bij j N.J. KISTEMAKER, Pieter Kiesstraat No. 4 Deegewenscbt met één dag ter ut Kinderwagens verkrijgbaar van solide firma te gen betaling van 2 - p. week. Keuzo uit 60 modellen. Br. no. 1994 bur. van dit blad. Extra Prijsverlaging Voor f 149.50 Compleet Eiken Slaap kamerameublement Eiken Ledikanten f 22.50 Beuken Ledikanten f 18.75 KuijpersBeddenmag, Groote Houtstraat 116 Bïitsen van Uw meubelen is overbodig. maakt Uw meubelen van licht- tot donkerbruin. Nieuwe vinding. VRAAGT UWEN WINKELIER Koopt of bouwt uw eigen huis 80 hypotheek. Voordeeliger dan huren. M'i ONS BELANG Nassaustraat 18 Opgaaf gevraagd van te koop zijnde huizen van f 3000f óOüO. tl AAR L. Cope. DIN &R -V£R Eifceneisergr Telef. 1995' •-27.— VQ>/ van 9 tot 15 Jt MAANDAG: Koninginnesoep. Kalfsfricandeau. Bloemkool, Vruchtencomrxite. DINSDAG: Aspergesoep. Runderlappen, Pos telein Bitterkoekieavla. WOENS DAG: VermiceUieoeo. Rosbief, Stoofsla, Griesmeelpudding met bessensap. DONDERDAG: G'Toen- lesoep, Russ's^he» biefstuk. Spi nazie, Deense he niet VRIJDAG: Macaroni soes». Gestoorde paling, '-.p verzoek kalfsgehakt!, wortel- chocoladen. ZATERDAG: Kerrrsoeo. Varkensfricandeau, Ye-sohe zotnerandiivio. Flensjes. ZONDAG- Ossenstaartsoep. b.;nde- vinken. Bloemkool, Sneetrwpuddin» met aardbeien vla. Op verzoek gestoomde rijst in- plaats van aardappelen. Dagelijks bezorging te Aerden- hout, Bentveld en Zand voort. Zomerprijzen Pelterijen Gedurende de maanden Juni en Juli, worden alle Pelterijen, ook de NIEUWE MODELLEN, met een REPARATIES en VERMAKEN gedurende die maan- III! den tegen ZOMERPRIJZEN llll BEWAREN VAN PELTERIJEN gedurende den Zomer ALLE PELTERIJEN bij mij in bewaring, zijn tegen BRAND- en INBRAAKSCHADE VERZEKERD A. WEILL, Bontwerker Lid der Kon. goedgekeurde Vereeniging van Bontwerkers-bedrijven EXTRA VOORDELIGE Model .Racket" •dtk'j Wit piqué met rcrle lakceintuur en borduursel m i3B JO Wil piqué. Engels mod. mei gekl. paspel en borduur set ZOOJUIST ONTVANGEN ELEGANTE FRANSE Z9MEJUAP0NNÈH IQ75 vanaf ƒ.7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1924 | | pagina 8