DONDERDAG 12 JANUARI 1928. HAARLEM S DAGBLAD EEN fOTO VAN DE RIVIERA, waar thans de zon woder lacht. Da «asten flaneeran langs boulevards om DE BEGRAFENIS TE ZANDVOORT van het slachtoffer meinHrouw Kenr. Burgemeester van Alphen hield een -erf* te zfen en te worden gezien In de nieuwste zomertolletles. groeve. De heer Keur. die ook gewend werd. woonde met zij:i zoontje de droeve plechtigheid Lij 330 NA LINDBERGH'S VLUCHT NAAR MEXICO. Is de sympathie van Ame rikanen voor Mexicanen versterkt. Dit heeft ook invloed oo de mode want Hllgraan-werk uit Mexico, als halssieraad, is nu de mode van den dag geworden. EEN OOGENBLIKJE RUST... Alleen is het wat lastig tijdens het rustuurtje de huispan- toffeltjcs te dragen, vandaar deze zonder linge rustende hou ding der skl-Ioopsters. Rechts: DE MINIS TERS Koningsberger en Lambooy hebben een bezoek gebracht aan de Stoomvaart- maatschappil ..Neder land". waar wij bo venstaande kiek maakten. Tevens zien wfl op de loto een gedeelte van het s.s. „Koningin der Neder landen". dat Dins dag a.s. weder ver trekt naar N. O.-Indlë. HET SPOORWEGONGELUK TE ZANDVOORT. Boven: Het oprulmlngs- werk. De verongelukte locomotief wordt door een andere machine weer op de rails getrokken. Daarondor: De ruïne In de kamer van den stations* chd te Zandvoort nadat de locomotief weggetrokken was. Het omver* gereden stootblok staat midden lil de kamer. NA EENIGE WEKEN VAN GE DWONGEN RUST DOOR SNEEUW EN IJS. heeft de Kon. Ned. Jachtver. weer een jachtrit gehouden In de buurt van Amersfoort. PARIJSCHE KINDEREN hebben hun koning gekozen, waarna de „koning" op een troon door de stad werd gereden en zUn onder danen op versnaperingen onthaalde. EEN JAPANSCHE BUTTERFLY. Da beroemde zangeres Isnrtg Tanales. treedt bij de Italiaansche Opera od in de titelrol van „Madame Butter- ily". Nadruk verbodtn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1928 | | pagina 5