DE GROENTJES VAN HAARLEM'S DAGBLAD (KWARTJES-ADVERTENTIEN VAN VRAAG EN AANBOD) Vraag Personeel Aanbod Personeel Te huur gevraagd Te huui aangeboden Diversen Gevraagd en aangeboden Kost en Inwoning Te koop gevraagd Te koop aangeboden NAGEKOMEN GROENTJES PRIJS VAN 1-4 REGELS f 0.25 - IEDERE REGEL MEER 10 CENTS UITSLUITEND A CONTANT Bezorging der Brieven geschiedt kosteloos per bestel-auto. Flink net 2e MEISJE gevraagd voor hulp in de huishouding er voor kinderen. Kleverlaan 17 Bloemendaal. NETTE JONGE WERKSTER ge vraagd, v. g. g. V. voor vrijdags. Parklaan 97. FLINK MEISJE gevraagd tegen 1 Nov. g. k. k. en w. in gezin van 4 volw. p. Adres lorden:-haat 3 Mevr. MEYBOOM, Westerhout' t 31, vraagt wegens huwelijk der tegenwoordige tigen Nov. of la'.e. een NET DIENSTMEISJE v. d. en n., bekend met koken en p et- tig in omgang (gezin 2 pers.) Te Heemstede gevraagd WERK STER of meisje voor 1 heelen dag of 2 halve dagen per weel;. Adres Voorweg 4, Heemstede. HANDIG MEISJE gevraagd tot huilp der dienstbode van 84, Vrij» dags tot 7 uur Aanmelden: Sme» destraat L Gevraagd flinke WERKSTER, v. g. g. v. v. Maand., Woensd. Vrijd. en ZratercL (halve dagen). Pees. aanb 's avonds 7-9 uur Nieuiwe Gracht 99. ,,'T KLEUTERHUIS" HEEM STEDE. Er kan een volontaire ge plaatst wonden. Opleiding vrij. Halve schooldagen. Aanmeld- ng aan de school. Lieven de Keijlaan. NETTE WERKSTER gevr. voor Dinsdags en Vrijdags. Koediefs- laan 54, Heemstede. FLINKE HUISNAAISTER gevr. te Aerdenhout 2 d. p w. voor hst vervaardigen en veranderen mn dames» en meisjeskleeding. Briet ven met cond. en 200 mogelijk, ref. G 1982 Bur. van dit Blad. DAGMEISJE gevraagd voor heele of 'halve dagen. Mevr. de Lanxtae» ter, Kleverlaan 91. Nette jonge WERKSTER gevr. voor Maandag en Vrijdagmorgen van 92 uur. Brieven G 1980 Bur, van dit Blad. RJK. MEISJE gevraagd, van half- negen tot half een. EssdhlMer- straat 43. Giavraagd net DAGMEISJE, om streéks 18 jaar, van 8 tot 3 of 5 uur, in kl. gcz. Zondags vrij. JU; lianalaan 323, bij Zijlweg. WERKSTER gevraagd voor Vrij» dag van 9 tot 1 urur. Zuider Bin ten Spaame 158. Flinke HUIS-COSTUUMN AAI - STER gevraagd, bekend met kim derbovenkleeding. O .in e Nassau» iaan 150, bij Stoops Baa, Ov-r- veen. Mevr. van Hasselt. Peb;ieterweg 8, Bloemendaal (bij halte tram) vraagt met 1 November een TWEEDE WERKMEISJE, liefst Hollandsche. FLINK DAGMEISJE gevraagd in gezin met kinderen. Voor hecle da, gen P.G. v. g. g. v. Fioresstraat 20. NETTE WAS Cl mi O UW gevr voor heereniwascih, eens per 14 da» gen, omtrek station Santpoort. Br. G 2036 Bur. van dit Blad. Gevr. ongeh. WERKSTER, liefst Vrijdags. J. du Pon, Bleakenlberg- straat 18 (hij Marnixstr.) Mevrouw van Ries, Pijlslaan 125 vraagt een flinke HUISHOUD STER, alleen voor den dag, voor alle voorkomende bezigheden, v. g. g. v. Loon f 10 per week. Direct gevraagd INSTRUMENT MAKERSJONGEN. Brieven Bur. van dit Blad G 1985. NETTE JONGEN gevraagd bij F. G. Doesburg Lanooij voor loop- en baikkerywerkzheden. Adres Maer- ten van Hoemsfioerkstr 40, ingang pooit. NETTE JONGEN gevr. voor het opnemen en bezorgen van bestel» lingen. B. J. Stol, Zijlvest 35. LOODGIETERS JONGiEN Kloosterstraat 58 zwart. COLPORTEUR gevraagd bij P. Bakker, Zomerkade 55, Haarlem. KAPPERS. Gevr. zoo spoedig mo» gelijk, aarik. of 2de bed. voor hee» rensalon, goed scheren vereisdhte bij Alib. Meijer, Berdkheydestr. NET MEISJE, 26 vraagt werkhuizen. Br, G 2139 bur. van dit blad. MEISJE 20 jaar, zoekt betrekking voor dag en nacht. Brieven G 2078 Bur. van dit Blad. NET MEISJE b. z. a. voor M, D., D. Liefst m. z, k. of bij daime»ailileen Brieven G 1986 Bur. van dit Blad. Biedt zich aan nette WERKSTER 2 dagen per week van 9 tot 5 uur liefst D. en D. of V. Brieven G 1987 Bur. van dit blad. B. z. a. nette jonge WERKSTER voor M., W. en D. van 95 a f 2.50 per dag, ook genegen kan» •boor schoon te houden. Brieven G 1988 Bur. van dit Blad. NET MEISJE 24 jaar b. z. a. als ■meisje-alleen bij bejaarde men- schen of dame»alleen, v. g. g. v. Brieven G 2031 Bur. van dit Blad. B. z. a een NET MEISJE by bej. echtpaar of gezin z. k. voor d. en n. liefst Heemstede. Brieven G 2016 Bur. van dit B'.&d. NET MEISJE 14 jaar, biedt zich aan om op een kindje te passen, voor halve dagen.-Brieven G 2019 Bur. van dit Blad. BESCH. MEISJE, bekend met verpl. zoekt betrekking als hulp in de huodh. of bij kind op de hoogte met babyverz. Brieven Bur. van dit Blad G 2028 Dultsch meisje zoekt tegen 1 Oct. plaatsing als LEERLING=COIF» FEU SE. Intern, v. SlingelandLaan No. 15. WASCHVROUW biedt zich aan. Brieven G 2043 Bur. van dit Blad. R.-K. HUISNAAISTER, met alle werkzaamheden békend, ook met kindergoed, heeft nog enkele da gen beschikbaar. Brieven G 2044 Bur. van dit Blad. B. a a. AANK. KAPSTER k. was- schen en irikr. Brieven G 2063 Bur. van dit Blad. NET MEISJE biedt zich aan bij burgermenschen, v. dag en nacht, omgeving Santpoort Adres Hoofd straat 391 A, Santpoort. Biedt zich aan nette jonge WERKSTER, Dinsdag, Woensdag, Donderdag Vrijdag. Brieven G 2977 Bur. van dit Blad. BUITENMAN, 50 jaar, b. z. a. als portier of iets derg. Kantoor schoonhouden of ander werk 15 a 18 p- w. Br. no. 2088 bur. van dit blad. PERSOON zijn morgenuren vrij» hebbend, zoekt bijverdienste, o.a. schrijfwerk, incasseeren of iets an ders. Brieven G 1990 Bur. van dit Blad. Békw» MEUBELMAKER vraagt werk. Brieven G 1992 Bur. van dit Blad. Biedt zich aan met 1 October JONGEMAN voor burgersmederij, bekend met alle voorkomende werkzaamheden, veri'angd loon f 20 a f 25. Brieven G 1991 Bur. van dit Blad. Jonge Duitsche MEUBELMAKER biedt zioh aan. Brieven G 2018 Bur. van dit Blad. H.H. STOFFEERDERS. Behanger b, z ,a. om bij stoffeerder gratis in de avonduren te verken om zich in het vak te bekwamen. Brie ven G 2017 Bur. van dit Blad. CHAUFFEURïMONTEUR b. z a. voor het onderhouden van part. wagens voor 's av. Ook genegen 's Zondags te rijden. Brieven Bur. van dit Blad G 2064 H.H. KAPPERS. B. z. a. prima Heerenkapper (Duitschsr) kunn. damesknippen. Brieven G 2079 Bur. van dit Blad. Gevraagd een KAMER met stook» plaats of kl. huisje. Adres te ver» nemen Bur. van dit Blad. Te huur gevraagd Oot. of later, VRIJ BOVENHUIS d- kl. gezin m. v. ink., in d. pr. van f 30 tot f 40 p. m., omtr. Keranemerstxaat, Sohotei-weg, Julianaparia Brieven G 1995 Bur. van dit Blad. GEVRAAGD: een ben., boven of vrij huis van f 30 tot f 35 per mnd. liefst stad. Brieven G 1996 Bur. van dit Blad. Juffr., b. b. h. h., zoekt eenvoudig gemeubileerde ZIT-SLA APKA MER, berging voor fiets. Br. C 2091 bur. van dit blad. 2 bejaarde Juffrouwen vra-gen eer ETAGE met kookgel. of beneden- huisje, kamer, keuken en slaap- gel., 3—4, niet hooger. Bake- nessergracht 9 rood. Voor menschen z. k gezocht ee YRU HUISJE ben. of boven cmtr. Kleverpark of Rijksstraat weg HU, Br. met opg. van huur prijs G 2150 bur- van dit blad. Ongem. ZIT» en SLAAPK. EN SLAAPK. te huur omtrek Kamper singel, vcor twee vriendinnen b b. h. h Brieven G 2080 Bur. van dit Blad. Voor nette dame te huur keurire BOVENWONING bev. 2 kamers m, keuken W. C-, gas, water n e.ectra, 5.25 P- w. Adres te vernemen bur. van dit blad. SLAAPKAMER te huur, f 2,50 p?r week. Ged. Sciialfcburgecgracht 56 tNoard). Te huur of te koop PR. HUIS. Huurpr 8-50 P- w. Koops. 50 0 Br. G 2094 bur. van d'it blad. GEM. ZIT-SLAAPKAMER te h v. 2 broers, vrienden of meisje: m, of z. pens. KJ. Heiligland 43. NET cn FRISCH SLAAPKA MERTJE aangeb. v. net pers. of juffr,, b. b. h. h„ direct te aanv. Ook met kost. Kl. net gezin. Prijs bill. Kl. Heiligland 11 boven TE HUUR in landh. 3 k-. K 2 bale., bergpl. fiets, 35 p. mnd. Br. G 2093 bur. van dit blad. Te huur in vrijst. villa 2 gr-.. 1 k". k., keuken, serre, erker, tuin, 50 p. mnd. Br. G 2092 bur. van dit blad. Aangeboden net SLAAPKAMER - TJE aan de straat 3 per week. Br. G 2113 bur. van dit blad. PIANOLES gevraagd voor twee schoolg. kinderen. Condities onder no. 'G 2090 bur. van dit blad. WEGGELOOPEN te Overveen donkerbruine Spaniel. Tegen bel. terug te bezorgen Saenredomstr no. 5 rood, Haarlem. GOED TEHUIS gezocht voor lief zindelijk poesje. Kater. v. d. Broek Julianastraat 4. Not meisje zojkt dito VRIEN DIN, leeftijd circa 20 Jaar- Br. G 2135 bur. van dit blad. VERLOREN Vrijdagmiddag tus- schen 4 en 5 uur drie gehaakte kanten van een theemuts en zij den zakdoekje. Tegen belooning terug te bezorgen Linschoten- straat 59. GOED TEHUIS GEZOCHT voor mooie zwarte jonge poesjes. Lo- reritzkade 114 eind Pijlslaan (W.) HOOGE BELOONING tot f 1000 Wie kan 's awonds eens per week bij wanbetalers op doeltreffende wijze geld incasseeren. Brieven G 2066 Bur. van dit Blad. BOEKHOUDLES GEVRAAGD. Brieven met opgaaf van condities G 2065 Bur. yan dit Blad. GRATIS AANGEBODEN mooi zindelijk poesje 2 mnd. oud. Kle» 114. Voor verhuizingen naar indië en andere landen b z. a. PRIMA EM- BALEUR. Goede referenties. Thomsorilaan 84. Dame mJd.st. 50 j. zoekt dame, wed. of gesch. om SAMEN TE WONEN, ieder helft der huur te bet. Brieven G 2021 Bur. van dit VERLOREN Woensdagavond Schouwburg Jansweg een Sjaal. Verzoeke terugbezorging Teyler- straat 54. Spaarndarnmerweg j.l. Maandag medegeloopen een PINCHEKTJE gecoupeerd, reutje groot 30 C.M. Terug te bevragen by G. W. van Riet, Spaamdain, Oost-Kolk, WEGGELOOPEN zwarte pincher met roode halsband. Tegen beloo, ning terugbezorgen Zylweg 33. CONTRACT-BRIDGE. Twee partners gevraagd, middelb. leef, tijd, goeden stand, omgeving Bosch en Bovenkwartier, Heem» stede. Brieven G 1994 Bur. van dit Blad. NET DEG. KOSTHUIS aangéb. aan 1 af 2 jongelui a f 12 p. w. Schotersingel 41 rd. hoek Berkhey- destraat. DEGELIJK PENSION aangeb. m. vr. ruime zat-slaapk en h. v. in nette omg. bilk pr. Nassaustra&t No. 13 rood. KOST EN INWONING aangeb aan net persoon vrije sLkamer, berging v- fiets, alles inbegr. Nieu we Grcenmarirt 25. Aan onderwijzeres of meisje, h. b. b. h. INWONING aangeboden by dame. Br. G 2125 bur. van dit blad. 2 NETTE KOSTGANGERS ge vraagd. liefst werkmenschen. Kl. Heiligland 43. m beschaafd, klein gezin, wonen de Kleverparkkwart., wordt dege lijk PENSION aangeboden, met vrije zit-slaapkamer en huiselijk verkeer, prijs 69—65 Per mnd. Br. G 2121 bur. van dit blad. Gevraagd voor eenige nette per sonen KOST EN INWONING liefst centrum stad. Br. met prijs opgaaf G 2111 bur. van dit blad. VEGETARISCH PENSION. Ap partementen niet prima vegeta risch pension aangeb. bi) vege tariërs; telefcon en badkamer aanwezig. Omtrek Zylweg. Br. G 2095 bur. van dit blad. Aangeb. NET KOSTHUIS voor beslist net persoon 11.per week, vry kamertje en wasch in begrepen. Burgwal 14. NET KOSTHUIS aangeb. met vr. slkamer, hulsel, verk., berg. van ryw., alleen inw. Talmastraat 39, Heemstede. NETTE KOSTGANGER gevraagd by wed., P.G.. ook geschikt voor 2 vrienden. Abeelstraat 3 bij de Beikenstraat. Haarlem Noord KOST EN INWONING aangeb. voor 1 of 2 personen, met vry slaapk. a 10 P. w. Radio aan wezig. Adres Bilderdykstr. 1 rood Welke Dame heeft een NETTEN WINTERMANTEL ter overname? Br. G 2096 bur. van dit blad. TENNISBALLEN te koop ge vraagd, nog in goeden staat. Br. G 2151 bur. van dit blad. Te koop gevraagd een HAARD of VULKACHEL in goeden staat. Br. G 2138 bur. van dit blad. Ter overname gevraagd een FIETSENSTALLING of iets der- gelyks. voor de middaguren, Borg kunnende storten. Br. G 2126 bu reau van dit blad. Te koop gevraagd vcor tramcon ducteur VRIJ HUISJE liefst Haarlem-Noord. Br. G 2097 bur. van dit blad. BOTERWIJK TE KOOP GEVR. by P. Bakker. Zomerkade 55 TURMACPUNTEN te koop gevr. 10 p. 12 ct. Pirate, Kiazkm, Ada- mas, Mavrides en Wajang 10 p. 6 ct Amsterdamstraat 43, Haarlem. Te koop gevraagd een FOX-TER RIER. C. Koningen Raaiclhuisstr. 98, Heemstede. Te koop gevraagd wit laqué KIN» DERLEDIKANTJE, in prima staat. Brieven met uitersten prijs G 1998 Bur. van dit Blad. C-evraagd een EMMERKACHEL of iets dergelijks, zonder gebreken Br. G 2129 bur. van dit blad. Te koop gevraagd een VRIJ HUIS of onder- en bovenhuis, Scher merstraat. Bilderdljkstraat of Du- venvoordestraat, Pr. Bolwerk of Tetterodestraat. Brieven G 2100 bur. van dit blad. evraagd DIENSTBODENKAST JE en luidspreker. Br. met Prijs opgaaf G 2099 bur. van dit blad EIKELS te koop gevraagd a 2 _>er K-L. Loreutckade 40 Te koop gevraagd 40 PLAATJES Leupen's Serie A voor het album Onze Nederlandsche Jeugd in Nationale Dracht". Aanbiedingen G 2120 bur. van dit blad. TE KOOP pracht Iersche Setter 5 maanden oud met stamboom van bekr. ouders, prijs f 20. Vrouwe» v.ekstraat 56. TE KOOP AANGEBODEN een mooie kachel met nikkelen kop en teg-clplaat, voor f 7. P. de Korne, 2de Vooruitgangstraat 40. Te koop een in goeden staat z. „CLEVERLAND" met duo en lan- laarn tegen bill, prijs Te bevragen by P. Oosterbaan, Soendastraat 18 Haarlem-Noord TE KOOP een ken schilders wa» gentje, J. O. de Waal, Zomervaart No. 24. AANGEBODEN 1 p. motorwater» laarzen, lang 1 M. prijs f 5. W. Schouten, Dr Leydsstraat Tcji-N. Ongeveer 60 flinke PAKKISTEN te koop aangeboden. Te bevragen by Keur en Sneltjes, Hamvenjans* weg 21. KONIJNEN. 3 mooie konijnen te koop, groot halfwas by H. Bak-, ker. Siwartstraat 7. Te zien na 5 uur. Zondagmorgen tot 2 uur. TE KOOP; Kachel (Godin) we gens overcompleet f 5, Globe z. g. a n. f 7. v. d. Vinnestraat 25 zwart FOKHAAN, beste witte Wyandotte (I-Jarige) öe koop voor bill, pi-ys, wegens overcompleet. Fioresstraat 23 by het Soendaplein. Te koop een ebbenhouten DWARS FLUIT, 8 kleppen f 7. Niet op Zondag. SpJjkarmanslaan 17. PRIMA STOFZUIGER te koop z g, a. n. van f 59 v. f 40 Mr. Cor» nelisstraat 98 rd. t.o. de M. T. S. Voor spotprys AANGEBODEN een in uitst. st. verk. Kinderwagen met bedje en vacht v. d. gpotprys v. f 10. Adres Essohilderstraat 20zw. Te koop „FLOTWEG" MOTOR RIJWIEL f 25. P. v. Tongeien, Anjelierstraat 13. TE KOOP wegens vertrek 3 Hal- jerpelroleumfcaohels, 1 3»pits stel 1 blauwbrander, 1 draaibaar boe» kenrek. Te zien na 6 uur Enden» houtstraat 24. Te koop RALEIGH MOTORRIJ» WIEL, prys f 20, Duveiwoorde- sfcraat 19. MIL. COSTUUM buitenmodel ter overname. Te zien tussohen 6,7.30 's avonds. Gr. Houtstraat 10 rd. BANJO m. FOUDRAAL te koop aangeboden, zoo goed als nieuw voor den prijs van f 8.50. Adres: Wagenweg 29 rood. TE KOOP jonge konijnen, Vlaam6ch ras en een paar jonge kcekeroe duifjes. Lange Poellaan No. 26, ZIJSPAN voor motorrijwiel, pri ma banden, f 1730. Na 5 uur Wol straat 13. REMINGTON SCHRIJFMACHL NE in prima staat f 50 Na 5 uur. Wolstraat 13. TE KOOP een groote Salaman- derkarihel en een vloerkleed. Ro- zeniprieelstraat 57 zwart. TE KOOP moderne Eng. kinder, wagen, pauw-blauw, prys f 2730. Wijkerstraatweg 293, Velsen-Nrd. Te koop KINDERWAGEN, don kerblauw met vacht Spotprys f 10 Esschilderstraat 20 zwart. Te koop fünke koperen KAN A - RIEKOOI f 530. Paul Kxugerkade 7 zwart. VOORZETAPPARAAT te koop v. piano, met 26 stuks rollen, klas» sieke muziék enz. Spotprijs f 80. Sophiasüraat 27 rood. Te koop wegens plaatsgebrek DUITSCHE STAANDER 8 m. oud f 12.50 teef Schagelstraat 16a rood. GROEN GEëM. HAARD te koop als nieuw f 35. Lombokstraat 20 Haarlem»Noord. VULKACHEL te koop, zeer goed •brandend, mooi in nikkel Adres; Ged. Voldersgradht 47. Te koop aangeboden een prachtig VIJF OCTAAFS ORGEL voor den spotprijs van f 70. Seringenstr. 13, by 't Schouwtje. TE KOOP groen emaille vulkachel merk Tiger prys f 22.50 en gasfor» nuisje, merk Junker en Ruh, 3 pits met oven. prUs f 10. Adres: Oranjestraat 99 (na 6 uur). TE KOOP 6 mod. huisk. stielen, nog nieuw moquette f 20, eiken pathéfoon&ast voor platen f 8.50 Siachthuisstraat 32a. T? koop REGENTON MET DEK SEL in goeden scaas f.in^e ijzeren banden, prils f 4. Adres Heeren- weg 177, Heemstede. TE KOOP: twee beerenwinter, jassen samen f 10 on een zwarte Duitsche piano. Borneosüraat 31. Heemstede. BILL. TER OVERNAME Ligus, trum haag 1 M. hoog en 40 M. lang. Ook p. st. verkrijgbaar. Gen. zoo noodig vakk. te verpl. Hendr. Roozenlaan 10, TE KOOP een paar solde Ringen met Rekstok voor f 3.50. Tevens eenige Meccanodoozen f 6.50. Oranje Nassaulaan 140, Overveen. TE KOOP groote party Romans en studieboeken in Hol!., mod. fcai len en Spaansoh en collectie jon gensboeken 1216 jaar. Zeer bil lijk. Ook per stuk te koop. Oram je Nassaulaan 140, Overveen. TE KOOP: prima Mandoline met étui en groote party muziek voor f 17.50 Ook collectie pianostudie» muziek w.o. complete Köhiar voor f 3. O. Nassaulaan 140, Overveen. Wegens sterfgeval eenige goed on derhouden MEUBELEN te koop. Lange Heerenstraat 45 rood. TE KOOP mooie Bontonan-tel (Mol) maat t. 44—46, gekost f 225 nu voor f 60. Te zien Raanplaan No .95 b. d, zylweg. BIOSCOOP-TOESTEL te koop ge. heel electrisch met schuifbare ia» fels, scherm en weerstand 125.220 geschikt voor huis, school en ver» eeniging. Berkenstraat 3 rd. TE KOOP AAN GEBODENPa théfoon met 88 nummers, spot<prijB en een romp voor vulkachel. Adres C. Brandt, Pres. Steynstraat 93rd. Haarlem-Noord. Te koop eiken VOGELKOOI met Standaard. Schrevebusstraat JN- Te koop een mooie goed onder, houden VULKACHEL met pijp en plaat (merk Rival) Adres; Note, boom, Iordensstraat 17, 2 x bellen Te koop MEISJESFIETS. leeft. 8 jr. of ouder, en damesfiets 12-50 p. st. Rynstraat 78 HU. Te koop aangeboden een 4 vlams GASFORNUIS (zwart gelakt), een laag mahoniehouten kastje en een laag geschilderd kastje. Patrimoniumstraat 30. Te koop prima bouclé HUT SKA- MERKARPET 4 5 37.50. Te vens eenige spiegels van 5 tot 3. Br. G 1919 bur. van dit blad Een electr. WAAIER te koop, zeer geschikt voor winkel of magazijn, 10. Tetterodestraat 96. na 7 u. PINCHERTJES te koop. Koning straat 17. BOXER en ENG. BULLDOG koop. Koningstraat 17. TWEE MANNEN KANARIES m grooten kooi te koop. Colterman- straat 12 zwart. Te koop een goed onderhouden EMMERKACHELTJE met plaatje Amsterdamstraat 3 x. Hofje. Te koop PHILIPS LUIDSPRE KER van 52 50 voor 35. nog nieuw. Atjehstraat 104 Haart. N. Te koop zware WINTERJAS 10 Smokingcostuum 20. Midden maat. Br. G 2108 bur. van dit blad. Te koop KINDERWAGEN 15. Kinderledikantje 4. Oostvest 10. Te koop een goed onderhouden KINDERWAGEN, voor spotprys. Sterrebosclistraat 72, eln<l Brou wersvaart. WASCHMACHINE te koop, z. g. a. n. 22-50 en een kinderledi kantje 7.50. Kleverlaan no. 3 r. KONIJNEN. Jonge brandneuzen te koop. Saenredamstraat 38. Te koop prima UNIFORMCAPE. Lengte M. H6. Prijs 15. Adres te vernemen bur. van dit blad. Wegens plaatsgebrek te koop een SCHOMMELBAD 15. Velser- straat 62 zwart. SINGER TRAPN AAIMAC HINE aangeb.. in goed. staat. Prys 20 Bezichtigen na 7 uur Bosch en Vaartstraat 13 rood. Te koop een zoo goed als nieuw DIVANBED met kleed, voor spot prijs. Olycanstraat no. 50 alhiei Te koop aangeboden WASCH MACHINE, prijs 5. Heerenweg 31, Heemstede. Te koop aangeboden een in goe den staat zynöe EMMERKAC 1 IEL met zoo goed als nieuwe b'.nnen- pot. Prys 12-50. Staringstr. 25. Amsterd. buurt. Aangeboden SALONAMEUBLE MENT notenh. m. zw. 70- 9"e zien 57 uur Koninginneweg 89, en Zondag tot 2 uur. Aangeboden een SLAAPKAMER AMEUBLEMENT voor 2 P°-'s- 60. Te z en Koninginneweg S9 57 uur. Zondags tot 2 uur. Te koop 6 ROOD PLUCHE STOELEN*, prys 13- Voorweg 27 Heemstede. Te koop beste geëm. OPEN VUL- IIAARD, prys 20- Adres Glip- perweg 46 boven. Heenute-de. Te koop aangeboden mooie goed onderhouden KACHEL met nik kel gemonteerd. Oosterlaan 8, Heemstede. Te koop 8 WITTE LEGHORN- IIENXEN. tegen den leg. Prys billijk. Atjehstraat 17 H.N. Z. g. a. n- HEERENRIJWIEL te koop niet electr. licht en remnaaf. Moet weg, wegens plaatsgebrek. Prijs 27-50- Burgwal 13 rd. ZIJSPAN, moet weg 10- ruit, kap, dubbele veering. Mooi wa gentje voor den winter. Adres te vernemen bur. van dit blad. Te koop aangeboden een nog in zeer goeden staat zUnde KINDER WAGEN. Kleverlaan 159, Haarlem. TE KOOP wegens verhuizing drie witte kippen cn twee groote ko- nUnen. tezamen f 8. Timorstraat 5 STOFZUIGER te koop. nieuwst® model, spotprijs. Linschotenstraat 74 zwart. Voor een net burgergezin een flinke zelfst. NAAISTER gevr. met alles bekend. Brieven G 2163 Bur. van dit Blad. Gevraagd in klein gezin 1 of 15 Oct. een flink MEISJE, ae'tf t. wer ken en koken v. g. g v. Brieven G 2164 Bur, van dit Blad. NET MEISJE vraagt 2 a 3 werk» huizen. Omtr. Bloemendua'-Sant poort. Brieven G 2156 Bur. van dit Blad. VERLOREN, Woensdag, een gou den sierspeld, gaande van (H.»N.) Traan naar Bennehroek. Togen be- loonlng terug te bezorgen Madoe# rastraat 5. (H.»N.) VERLOREN, omtrek Koninginne weg Vulpen, merk „Pelikaan". Te» gen belooning terug te bezorgen: Stolbergstraat 6. SCHRIJFWERK GEVRAAGD. adressen of kwitanties voor iemand die veel vrije avonduren heeft. Brieven G 2169 Bur. van dit Blad. Te huur ongem. KAMER met zU- kamer. L. v. insulinde 30, Heem stede. Te huur 2 frissche SLAAPKA, MERTJES niet electra. Zoeteert. 40. boven Te huur aangeboden gr. frissche KAMER gem. voor 1 of 2 perso nen, bill, prys, centrum stad. Blie ven G 2176 Bur. van dit Blad. TE HUUR gem. etage, 3 kamers voorz. electr. gas en water uitzicht op Spaame, prijs f 35 p. m. met pension f 75. Koudenhorn 88 hoek Donker Spaame. Gem ZIT, EN SLAAPKAMER aangeboden zonder pension naby halte AerdenhoutiHeemstede. Brie, ven G 2187 Bur. van dit Blad. NET MEISJE 18 Jaar zag zich gaarne opgeleid in een winkel, art» verschi'lig welke branche. Brieven G 2178 Bur. van dit Blad. KOST EN INWONING aangebo den met vrije slasupk. a f 11 per w. Adres Parkstraat 14 (vlak b{j sta tion). Heer zoekt gedeeltelijk PENSION in Haarlem,Zuid. Brieven G 2174 Bur. van dit Blad. Te koop gevraagd nette HAARD cn KACHEL. KL Heiligland 51zw Te koop gevraagd 8 a 10 CAFc» STOELEN in goeden staat. Brie ven G 2185 Bur. van dit Blad. Te koop gevraagd een POPPEN, wagen, nieuw model. Brieven Bur. van dit Blad G 2188 VERVOLG GROENTJES VOLGENDE PAGINA

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 11