OIZE WELBEKENDE BOTERSPECULAAS N K E GEBR. P. J. SCHUURING I FIJN GEKRUIDE SPECULAAS l'Sg™ï i FABER'S COMPLETE MEUBILEERING J. SMIT ZONEN N.V. HOEING'S Vervolg Groentjes kkkkxxkxxxx*xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx COSTUUMS UITSTOOMEN? N.V. Hoeing's Stoomerij HERFST- EN WINTERSTOFFEN Stoomerij en Ververij J. M. LITTEL -- HAARLEM „WINKEL'S ST0FFENHUSS" 1P\ m STEEDS HET fliEUWSTE 1 J j\/f m BETAALT NET MINST E S! „WINKEL'S STOFFENHUIS" 25 CENT PER HALF POND, 12 CENT PER ONS SAUUL TELEFOON 12068 - HAARLEM (N) 10 PRIMA POSTDUIVEN te koop voor f 10 allen prijswinners H. P. B. en eenige Nationaal, wegens opheffing liefhebberij. H. Haver BLcemenriaalsoheweg 162, Sant poort. Pracht SALONPATHéFOON te koop, a g. a. n. met platen. Te zien Oranjeboomstr. 82. Ook Zon* dags. Te koop een pracht EIKEN BUF FET uitgesneden houtwerk met marmeren blad. Spotprijs voor f 35. Thomsonlaan 72. 2 x bellen. STUDIEVIOOL met strijkstok en kist ter overname aangeb. voor f 15. Te bevragen vanaf Maandag Adrlaam van Ostaideplein 5, Heem stede. Te koop prachtige GORDON:SET* TER, reu, 6 jaar oud. Prijs bil lijk, mits goed telhuis. Br. G 2166 Bur. van dit Blad. TE KOOP mah. buffet, marmeren blad, spiegelopzet, bekleede zilver* la f 50, Groote mahonie sohulfta, fel, zeer solide f 20. Schouwtjes plein 11 TE KOOP kinderbadikuip zinken a f 4, gaskacheltje a f 3. Bloemen- daalscheweg 102. Bloemendaal. TE KOOP AANGEBODEN geëm. gasstel, Fransch merk met bak- over f 22 50. Alexandetrstraata 2/4 TE KOOP 1 vulkachel als nieuw f 12, 1 motor 1 cyl. f 30, 1 nacht, kastje f 2.50. Clercqstraat 164. TE KOOP N. Tuindorplaan 23 b. d. Ramp)aan (Overveen) bij R.K kerk en school een huis, 5 k. serre, k. zolder, voor; zij- en groote ach tertuin met poort en s. schuur. FIAT 1927 te koop wegens aan* schaf f big groote wagen, zeer mooi gesl. bestelwagentje, geheel electr. ziet er uit als nieuw. Eendracht- straat 32. Te koop prachtige SPANIEL 1/2 jaar oud. Atjehstraafc 57 rood. H aarlem^Noord TWEE WITTE LEDIKANTEN te koop, voeteinde dioht, spiraal dek; kleed kapok matras, peluw, kussen f 75. Twee stel. Schouwtjesplein 11 0, ja, dePERUZALF van Dr.J. B. Meenk met portret op het doosje, is onmisbaar bij huidbeschadiging, ruwe lippen, doorzitten op rijwielzadels, zonnebrand enz. enz. Het is een genot deze zall te gebruiken. Alle gebruikers van Dr. J. B. MEENK'S geneesmiddelen, vragen dit merk en kennen de verpakking, doozen van 0.25 en 0.50. Verkrijg baar bij HJ-I. Apothekers en Drogisten. Wanneer niet voor radig, zendt E. M. BRASKAMP, Rijswijk (Z.-H.) U franco, of laat U leveren door een Apotheker of Drogist, die de PERUZALF wèl in voorraad beeft. 30 De D. Expresse-Bestelwagen is er EN ZE MAG ER ZIJN. WAAROM deze buitengewone bestelwagen boven alle bestaande 3-wielige bestelwagens verkiesbaar is? Even een demonstratie met de D'EXPRESSE of uitgebreide brochure aanvragen en deze vraag is geen vraag meei. Deze wagen mt z'n 4 tact 12 P.K. motor, Met zijn draagvermogen van 700 K.G., Zijn laadruimte tot 92 bij 200 c.M., Zijn uursnelhcid tot 60 K.M. Zijn schitterende veering en zijn kosten van 3 cent per per K.M. is een fiets in behandeling, maar een auto in prestatie 5o VOORL. AGENT DER D'EXPRESSE: G. v. BAARSKAMP - Linnaeuslaan 10 Telefoon 12531. HAAKT DE MELK DA CTER/EN-VWJ DE. Hm iPAN KOOKT NOOIT OVER PRIJZEN: 1 wit, grijs gewolkt 2.65 groen m/goudbies 3.20 rood m/goudbies 3.65 2H Ltr. 2.95 3.70 gld. 3.60 4 50 4.15 5.20 i: BEDDEN- EN KARPETTEHHANDEL Jg BINNENWEG 201—203—207 - HEEMSTEDE TELEFOON 28386 X X ONTVANGEN DE NIEUWE ZENDING x x X x x Patronenhui» L.A.B.O.R. WARMOESSTR. 2 Speciaal adres voor knippatronen naar maat. Pasklaar maken en vervaardigen van costuums en mantels 6 'J K specialiteit: tteerem-mooe-artikelcm i haarlem i Ianegang 17 TEL. 12685 Ondergoed voor Heeren: „INTERLOCK" DUN DIK EEN HEERLIJKE DRACHT SOEPEL, ELASTISCH, STERK. „INTERLOCK" Het „INTERLOCK"- fabrikaat knoopt eiken steek! Ondanks het lichte gewicht, ondanks de zijdeachtige zachtheid is MERIDIAN daardoor uiterst sterk KOUDE - VOCHT Croote uitgaven voor verwarming Wie hiervan last heeft moei weten dat: IplatenI Vloer- en Muurbedekking vertrekken DROOG en WARM maakt en brandstof BESPAART. Zendt ons nw timmerman of komt telf zien en hooren wat CEL0TEX voor n doen kan m AMSTERDAM C., Sarphatikade 1. Tel. 34824 en 36824 ROTTERDAM, Stationsweg 37 b. Tel. 11690 Naar Binnen drie dagen als nieuw HEEREN- EN DAMESKLEERMAKERS KAMPERSTRAAT 20—22, HAARLEM TELEFOON 12474 BERICHTEN U DE ONTVANGST VAN ONZE STALEN COLLECTIE IS GEREED VRAAGT ONZE ABONNEMENT S-VOORWAARDEN H AAR L. Cope. DIN 6H-Ver Bakcnewrgr. 27.— Van 29 September tot 5 October MAANDAG: Groentesoep. Lams bout in pikante saus (op verzoek Gehakt)Snijiboonen, Vruchten pudding met abrikozensaus. DINSDAG: Vermicellisoep, Var- kenscarbonade, Chineesche kool (op verzoek Andijvie), Opgerolde koek. WOENSDAGKippensoep Kalfsgehakt, Gestoofde Peren Roomrijst DONDERDAGKer velsoep, Runderlappen, Roode kool met appelmoes. Flensjes. VRIJ DAG: Witte Ragoutsoep. Kalfs- lappen (op verzoek gekookte Schelvisch met gesmolten boter), Worteltjes, Griesmeelpudding met frambozensaus. ZATERDAG: Ge vulde tomaten. Ossentong met eiersaus. Spercieboonen, Wentel teefjes. Zondag: Koninginne soep. Wiener Schnitzel, Dop erwten. Biitterkoekjespudding met marasquinsaus. Diner bestaande uit vleesch, groente en aardappelen 0-87 i met soep of toespijs 0.15 meer. Geen verplicht lidmaatschap adressen en telefoonnum mers van Zijn aedert 1868 Ged. Oude Gracht 11 Telefoon 10382 Schotorweg 54 Telefoon 13784 Kantoren, Fabriek, Expeditie Telefoon 10873 SMEDESTRAAT 19 MANUFACTUREN - VLOERZEILEN - KARPETTEN BEDDEN - LEDIKANTEN - CONFECTIE Op voor U zeer aannemelijke voorwaarden Vraagt condities IS WEER DAGELIJKS VERSCH VERKRIJGBAAR ELECTR. LUXE BROOD- EN BANKETBAKKERIJEN SMEDESTR. 45. TEL. 10876 WAGENWEG 108. TEL. 11633 BOTERMARKT 19. TEL. 12133 in 0 e» UJ H E 3 02 X W £9 a ca ei a DOOR GROOTEN OMZET EN KLEINE WINST, VINDT U BIJ LEEST S. V P. MET AANDACHT ONDERSTAANDE PRIJZEN. M Gegarandeerd echt LINDENER FLUWEEL alle kleuren 1.89. WOLLEN TWEED 140 c.M. breed, de groote mode 99 ct. ZUIVER WOLLEN NATTé 2 el breed alle kleuren f.59. Allerbeste moderne MANTELSTOFFEN 2 el breed, 6.50, 4.50, 3.50, 2.49, 2.25, 1.43. CS 100 c.M. breed GEKEPERD FLUWEEL diverse kleuren 1.49. Z IJ D E N GEORGETTE 100 c.M. breed alle kleuren w ZWARE CRêPE WINDSOR dubbel breed alle kleuren f.49. FRANSCHE MATTING zuiver wol alle kleuren 99 ct. MODERNE TAILLEURSTOF zwart-wit, 2 el breed zuiver wol 2.49. MODERNE CHIFFONS enorme keuze 1.49 1.29 1.15 99 ct. ZIJDEN MANTELVOERING dubbel breed 38 ct. BLAUWE RATINé 2 el br., ongelooflijk 7.50, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50, 2.50, #ggi voor Heeren- en Jongensjassen. ZAL ER STEEDS NAAR STREVEN DAT MEN HEM DEN NAAM VAN COULANT EN BETROUWBAAR ZAL BLIJVEN GEVEN. BONTVELLEN, BONTKRAGEN, BONTSTROOKEN, SEALSKIN, BEBERETTE, BEAVERINE, NERZILLA, enz. GROOTE HOUT- /g STRAAT 1 11—13 HAAKLEM TELEF. 14044 JT9

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 12