HAARLEM'S DAGBLAD ONZE ILLUSTRATIES Sififiiil OP DE INTERNATIONALE LEDERTENTOONSTEL- HET OPENLUCHTZWEMBAD op het prachtige landgoed „Uytwyck" aan den Utrechtschenstraatweg te Hilversum, waarin een machine LING TE BERLIJN staan deze twee „vereenlgde" geplaatst Is voor kunstmatlgen golfslag. Een gezioht op het 1200 m2 groote bassin, waar de golven kabbelen, dank zij de uitvinding van den eilandbewoner» van de Stille Zuidzee In hun lederen architect A. J. W. de Groot en de fa. Enslnk. kleeding. OOK HET UITERLIJK van het nieuwe „BIJenkorf"-gebouw te Rotterdam wordt verzorgd. Een beeldengroep op een der hoeken van het nieuwe warenhuis. EEN STOOTBLOK GEWIT. De Amsterdamsche brandweer gaf een demonstratie met de nieuwe motorbootspuit „Jan van der Heijden". Met behulp van de schuim-installatie werd een stootblok bespoten; het schuim verstikt als het ware de vlammen. EEN NIEUWTJE VAN DE LICHT STAD. In de Parljsche straten zijn alarmtoestellen geplaatst om de politie te waarschuwen. In geval, dat men hulp behoeft wordt het ruitje stuk geslagen en gealarmeerd. EEN BADAVONTUUR. Aan de kust van het eilandje Sylt In de Noordzee toog een badlustige de zee In... HIJ waande zich alleen in het woelige element. Plotseling zag hij zich echter omringd door een sprottenfamilie. HOE MEN HET ENGELSCHE SLAGSCHIP „RODNEY" tijdens de vlootmanoeuvres kon doorzien. Op den achtergrond het vlaggeschlp „Nelson" dat ook deelnam aan de oefp- pingen op den Atlantischen Oceaan. IN FRANKRIJK heeft men een nieuwe bepakking uit gevonden voor den infanterist. Het doel Is den soldaat vollediger uit te rusten, doch het gewicht zóó te yerdeelen, dat het gemakkelijker te dragen is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 20