Electro-Vent PHILIPS' Radiotoestel Electrische Permanent Wave FEDERAL ED.KIMMANfrCo. FUNKE'S „ROGGEBROOD" MAISQN HENRI, Hazepaterslaan 16, Tel. 12747 VASTE WASCHTAFELS Electrische Kachel Ir. P. KJ. Leendertz MODE-ACADEMIE GeneralElectric Stofzuigers INSCHRIJVINGEN VAN LEERLINGEN Advertesren heeft succes ÏISH EM ¥lL©ECTi€EILS A. VERHAGEN. OMNIBUS CHASSIS Zijlweg 35 Telefoon 11906 Haarlem Overtoom 116-124 Telefoon 81654 A'dam P. MIDDELDORP EN ZOON Kleeding naar maat HUIZING* 11 Schoenenmagazijn Haarlem Utrecht ^llw oude hoed weer nieuw HOEDENFABRIEK. WILLEM P. DAMAVE „NIEUWE ROGGEOOGST" „LET OP DEN NAAM" Verkrijgbaar bü iederen winkelier. J. H. BRAAKHUIS J. KORT - Kleine Houtstraat 17-19 vanaf f 40. Vakkundige Rep ar a tie-Inrichting Voor ALLE MERKEN STOFZUIGERS. Hygiënisch HANDEN-DROOG-APPARAAT Droogt Uw handen met WARME LUCHT in plaats van met een meestal VOCHTIGE HANDDOEK Prijs van het toestel slechts f 110Vraagt ons om een demonstratie! Maak het in uw huiskamer, nu de lange en kille avonden aanbreken gezelliger door aanschaffing van een Wij hebben verschillende modellen in alle prijzen. BRENGT VROOLIJKHEID IN UW WONING met een Wij leveren U deze apparaten reeds voor f 13.30 per mnd en zijn gaarne bereid U hiermede een demonstratie te geven. Vraagt nadere inlichtingen bij: v.h. Vos Rouwens Groote Houtstraat 15 Telefoon 15497 PH. JANSEN, Gr. Houtstraat 3 rd, ing. Spekstr. AANVANG NIEUWE CURSUS Opleiding Coupeuse, Costumière, Leerares, tevens een cursus voor eigen gebruik volgens het Erkama-systeem. De leerlingen kunnen hun lesgeld terugver dienen, door het vervaardigen van kleedingstukken voor zich zelf en anderen. Knippatronen op maat verkrijgbaar. Inlichtingen en Inschrijvingen iederen dag behalve Maandags. Eiken slaapkamer f 149,50 Spiegelkast, waschkast met wit marmer, nachtkastje, ledikant tafel en twee stoelen, heden ge- etaJeerd (reclameprijs). 2 fauteuils, 4 stoelen 29-50 2 crapauds. 4 stoelen met mo- quet 85-- Zie onze groote sor teering kapstokkleeden vanaf 2.95. Tafelkleeden vanaf 4-90- Divankleed en vanaf 7.90. Ches terfield garnituur met Q. A. poo- ten met prima vochteohte velour 169—. Geen lokprijzen. Alles uit voorraad te zien en te leveren H. J. Leeuwen's „Meubelhui»" RAAKS 32 HAARLEM Goedkoopste zaak hier ter stede wordt vanaf heden ook bij voor f7.50 gemaakt. UIT VOORRAAD LEVERBAAR TEGEN CONCURREERENDE PRIJZEN TELEF. 12104/13024 KAMPERSINGEL 24 De meest bekende en tevens soliedste vrachtwagen in Amerika is wel de Federal, eenfabriekvan meer dan 20-jarige erva ring en productie uitsluitend op vrachtwagen chassis. Federal 2H ton 4 cyl. 3.84 Carr. lengtef 2975. Federal 2X ton 4 cyl. 4.39 Carr. lengte f 3175.— Federal 2% ton 6 cyl. 4 27 Carr. lengte. f 3775. Federal 3X ton 6 cyl. 5 38 Carr. lengtef 5650. Federal 3 ton kipkar, 4.32 Carr lengtef 5550. Federal 4 cyl. 17 21 per», chassis, 4.32 Carr. lengte f 3320 Federal 6 cyl. 18 23 pers. chassis, 4.32 Carr. lengte f 5000. Federal 6 cyl. 28 30 pers chassis, 5.38 Carr. lengte f 6395. Federal 6 cyl. 30 32 pers. chassis, 5.38 Carr lengte f 7250.— Federal 6 cyl. 30 35 pers. chassis, 6.12 Carr. lengte f 9175 Verschillende chassis in voorraad. Verdere inlichtingen en beschrij vingen zenden wij U gaarne toe. Hoofdagent voor Noord-Holland N.V. HAARLEMSCHE RIJWIEL- EN AUTOMOBIELMAATSCHAPPIJ Haarlem - Warmoesslraat 20 - Telef. 12132 Ontvangen uitgebreide collectie stof fen voor Winterjassen vanaf 60 Overjassen Regenjassen Smokingcostuum Colbertcostuum ƒ55 ƒ50 75 65 GR. HOUTSTP.42-44 CHQQRSTR. 32 Voorkom het pijnlijk worden Uwer voeten door HUIZING'S SCHOENEN te dragen Breng Uw hoed van verleden jaar naar Willem P. Damave Wilhelmina»traat 16 U krijgt hem als nieuw terug. Niet passende modellen worden geheel naar Uw maat veranderd LET OP HET ADRES WILHEtMINASIRAAT' 16 HAARLEM WIT EN ZWART SCHERP CONCURREERENDE PRIJZEN - (v.h. GEBR. NIEUWJAAR) - KERKSPLEIN 20 TEL. 11019 AGENTEN: BEVERWIJK. HAARLEM. HAARLEM, HALFWEG. HrLLEGOM, LISSERDIJK, SANTPOORT. IJMUIDEN. ZANDVOORT. J- H- de Swart Co-, Telef. 213a Fa. Dieben en Gubbi. L- Heerenstr. 13, Tel 10841. Prcnen Rens. Soendastraat 40, Telef. 13506- H Greeven, Telef. 39. J. G. Schoorl, Telef. 2369. J- de Bruin. Telef Lisse 124 J. van Donselaar, Telef. 22325. J. van Donselaar. Telef. 293. E- H. Brokmeier. Telef. 2- Voor het a s. Winterseizoen brengen wij de volgende merken Haarden: E. M. Jaarsma Surdiac Famsé Germaine Carlshütte Holland In kachels wederom het merk wat reeds jaren door ons met succes wordt gevoerd„T I G E R" Voor de kille avonden Electr. Straalkachels vanaf f 9.50 met snoer f 11.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 23