3975 SCHEEN nMaf* ni HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING N.V. ZOO HELDER WASSCHEN KAN U ZELF NIET J. SCHREIJERS f 7.75, 9.50, f 13.00 en hooger „ALBA" - SPAARNWOUDERSTR. 98 SEPTICTANKS N.V.WOLTER&DROS - AMERSFOORT Centrale - Verwarming Combustion - Oliebrander R. P. DROS - VALKENBURGERLAAN 57 ie Klas REPARATIE-INRICHTING ^Velours Loog jjeugdige Dames- Mantel. modern wikkelmodel, met nutria éjarrékraag. manchetten en van onderen op voor pand. Geheel op zijde. In bleu-nuit. beuken, vert-patou Zeer chique Drapé Dames-Mantel, nieuwste wikkel- faqdn, met Kam chatka Opossum kraag en manchet ten. Geheel op zijde in de modetinten:? marine en zwart.' bij ons slechts Opent rekeningen-courant met rentevergoeding Credieten - Deposito's - Effecten - Coupons Incassi - Buitenlandsche Wissels - Vreemd Geld Documentaire Credieten ONDERGRONOSCHE LOKETTEN KLUIS als „DE RIJZENDE ZON", Brouwersstraat 1. Tel. 10221 KLEINE HOUTSTRAAT 78 TEGENOVER STANDAARD THEATER TELEFOON 14591 Electrische kachels IPHÖLHPS MDfl© THANS ONDER IEDERS BEREIK GEHEEL COMPLEET MET ANTENNEVEI LIGHEID VOOR DEN PRIJS VAN TELEFOON 15426 Dit Is de afbeelding van de origineele en wettig gede poneerde verpakking der KARNEMELKZEEP KLAVERBLAD van de N.V. Zeepfabriek Het Klaverblad te Haarlem. [zeepfabriek „Hei Klaverblad"] HAARLEM f inhoud van 2 tot 3.5 M3. CEMENTEN PUTTEN. RINGEN, WAT ER MET Ec KASTEN, «na VAN SON EN ZONEN Zand- en Crinthande! HEEMSTEDE TELEF. 28569 INGENIEURS - OPGERICHT 1875 Vol-au'omatisch Amerikaansch systeem, in wer king te zien in ons gebouw VAN PERStYNSTRAAT 25 - AMPRSFOORT en o m te Heemstede Vraagt onze brochure met lijst van uitgevoerde werken. Vorlegenw voor Haarlem en Omatreken Tel. int. 28039 HEEMSTEDE TURFMARKT 18 - TEL. 14820 STALLING VANAF f 7.50 PER MAAND UnI Eantaiste Jonge- Dames-Mantel. het zoo chique wikkel- fagon met nutriette sbawlkraag en nieuwste wikkel- papd garneering. Geheel op kristal- line. in licht-beuken en bleu-nuit. slechts gaF 4^^ zeet pM -SSBBBSsr wÊ$tBH flwP [l. J'mM'-M Zeer chique Dacior Japon, tunique-mo- del. van zijden Fla mingo fantaisie. met moderne georgette kraag en gefagon- neerde mouwen. In de nieuwste najaars kleuren: bleu-nuit. beuken en zwart 1975 AUCDkOTTO) ^Elegante Mohair Veulen Dames- Mantel. wikkel- fagon, met ejarré shawlkraag en man chetten. Geheel op Duchesse. In beu ken en zwart kost deze buitengewoon fijne mantel slechts V Deze Najaarsjapon van de nieuwste zijden Flamingo.' tunique-model. is! sierlijk afgewerkt met soutache hals- garneering en iai verkrijgbaar in beu-J ken. vert-bouteille{ zwart Slechts 2450 LAATSTE ZOMERPRIJZEN „CARWAY" 20)30 m.M. f 3.— beter dan de bette Belgische Imp.: Wittop Koning, N.V., Amsterdam-W. Beitel-adres H. J. t. ESKERT, Plein 17, tel. 13173, Haarlem 3.50 3.30 - 3 85 4.10 „Ammanford" 30150 m.M. „StoTcsse" 20|3S m.M. Primt Wales II III Great Mountain" gebroken

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1930 | | pagina 8