nieuwste Stoffen "beste Kwaliteiten- jemsteModellenf voor C$A-pr//sJ ONZE HUIZEN ZIJN DES AVONDS TOT 8 UUR GEOPEND: ZATERDAGS TOT 10 UUR.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 16