rA RAADSELS (Deze raadsels zijn Ingezonden 'door Jongens en Meisjes, die Onze Jeugd lezen.) Iedere maand worden onder de beste oplossers vier boeken verloot. afdeel in o i (Leeftijd 10 Jaar en ouder.) 1. (Ingez. door Keizerskroon.) Ik ben een spreekwoord van 43 letters. 7 8 9 10 draagt men op het hoofd. 15 10 17 18 is een lichaamsdeel. 27 28 29 is een lichaamsdeel. 19 20 21 22 is de tegenwoordige tijd van komen. $0 4 1 42 43 bewerkt een boer. 4 5 6 is een boom. 40 11 12 13 14 is ook een boom. 33 34 35 36 ls een vogel. 1 2 3 ls een voorzetsel. 23 24 25 is een onbepaald voor naamwoord. 26 34 21 24 is een vrouw. 30 31 32 is een lidwoord. 36 37 38 39 40 ls aan leder huis. 2. (Ingez. door Babbelkousje.) 2 x a en 1 x w 1 x d en 2 x n, dan tenslotte nog ten U en ik vraag u, kent ge mij? 3. (Ingez. door den kleinen Violist) 1 x d en 2 x 1 1 x O en 1 x n. 2 x a enl x e, dan ten slotte nog een z. Ga nu niet direct naar bed, want het is geen overblijfsel, maar een stqd in Overijsel. 4. (Ingez. door Roodkapje.) Strik vragen. a. De luie doet het, de doove hoort het, de arme heeft het en de blinde ziet het. b. Welke traan wordt niet ge schreid? c. Wat ls wit, maar ongekeerd Ewart? d. (Ingez. door Draaitol.) Opgerold en vastgebonden Met twee touwen, sterk en stijf, In een mandje thuis gezonden Kom ik met mijn zachte lijf. 's Middags tellen ze mijn ribben Dat valt denkelijk niet mee. Want ze zijn van hout en meestal Heb ik er niet meer dan twee. 5. (Ingez. door Juffertje Reken- graag.) Neem uit de volgende schuilna men telkens één letter, zoodat er een nieuwe schuilnaam ontstaat. Zevenster, Willem van Oranje, Kelk je, Viooltje, De Leeuw, Rangecrdertje Doornroosje, Obione, Poesen moeder tje. Tljl Uilenspiegel, Zangertje, Mid delmootje. 6. (Ingez. door Borduurstertje.) Mijn geheel is een straat uit het Boomenkwartier van Haarlem-Noord en bestaat uit 12 letters. 1 2 12 ls een kleur. 3 5 6 10 is een meisjesnaam. Het eten moet 's middags 4 10 11 9 Bljn 7 8 9 10 11 12 vindt men in iedere •tad. AFDEELING II (Leeftijd 9 Jaar en Jonger). 1. (Ingez. door den kleinen Orge list.) a. Aan welken boer is de oogst on verschillig? b. Voor welken tijd wordt het meest gedaan? c. Wat staat hier? M. a. x. ie. u. t. z. n. d. (Ingez. door Old Shatterhand). Ik sta midden in den strijd en kom toch nooit met wapens in aan raking. e. (Ingez. door den kleinen Orge list.) 'k Heb twee spiegels glad en fijn, Waarvoor twee zelfde deurtjes zijn En als die deurtjes opengaan, Dan blinken u die spiegels aan. Die spiegels draaien heen en weer Ze stijgen op en dalen weer. En stad en land, ja 't gansch heelal, Blinkt in die spiegels van kristal. 2. (Ingez. door Francis Vere.) Ik ben een spreekwoord van 26 let ters. 1 2 3 4 is niet slecht. 5 6 7 8 is niet achter. 9 10 11 12 ls niet komen. Een 21 22 24 25 23 vliegt door de lucht. Als ik keelpijn heb, 13 14 15 16 een jvatcrverband 17 18 19 20. 26 25 24 25 26 is een getal. (Ingez. door Borduurstertje.). Mijn geheel bestaat uit 16 letters en is een straat dicht bij 't Zuider- Buiten-Spaarne. De slager 1 2 3 4 5 6 een koe. Ik woon in een 7 8 9 10. Dit staat in een 11 12 13 14 15 16. 4. (Ingez. door Juffertje Reken- graag). Wie kan van Kee Wijnts een Overijselsche plaats maken? 5. (Ingez. door Knipperdolletje.) Verborgen schuilnamen. a. Wie is Sien Presjgoud? b. Wie is Lot Draai? c. Wie is Cor Cusje? d. Wie ls Piet Knoprdlleje? e. Wie is Jet Kerkijzwart? 6. (Ingez. door Babbelkousje). 1 x u en 2 x C 1 x o en l x r. 1 x j en 1 x s Dan ten slotte nog een e. Ge krijgt een Rubriekertje, dat telt mee. Raadseloplossingen De raadseloplossingen der vorige week zijn: AFDEELING I 1. Steenwijk, Amsterdam, Uitgeest 2. Onderwijzer Bruin De A. Oor vijgen. 3. Het oog van den meester maakt het paard vet. 4. Blondelsje. 5. Loodgieter, Sigarenmaker, Foto graaf, meubelmaker. 6. Aalmoes. AFDEELING II De likdoorns behandelen van een duizendpoot. Omdat 't bed niet naar ons komt. De zon. Een munt. Ruimte. Een win terkoninkje. 2. Alkmaar. 3. Rozenkoningin 4. Ballenbreistertje. 5. a. Tamboer, b. Lindebloesem, c. Winnetou. d. Keizerskroon, e. Blon dine. f. Prinses Juliana g. Francis Vere. 6. Automobiel. Goede oplossingen ontvangen van: Knipperdolletje 5 Uitlooper 6 Wil lem van Oranje 6 Nevada 5 Gouden regen 6 De kleine Vlolist 6 Graspieper 5 De kleine Vogelvriend 6 Babbelkousje 6 Rozenkoningin 5 De kleine Sportman 5 Juffertje Lees graag 6 Borduurstertje 6 Francis Vere 5 Pinksterbloemetje 5 Presi dent Kruger 6 Admiraal de Ruytcr 6 Dirk III 6 Viooltje 5 Prinses Juliana 5 Oppetom 6 Klaproosje 6 Wijnanda 6 De Leeuw 5 Kerstroosje 6 Vliege- niertje 6 Poesenmoedertje 5 Rood kapje 3 Lelietje van Dalen 5 Blon dine 6 Balsemietje 6 Lelie 6 Elfen koningin 5 Wipneusje 6 Crocusje 5 Sneeuwwitje 4 Trambestuurder 6 Moeders Kleinste 5 Old Shatterhand 6 De kleine Padvinder 6 Saubiam 5 Zangeresje 5 Schaatsenrijdstertje 6 Vingerhoedskruid 6 Katuil 5 De kleine Piloot 6 Graaf Lodewijk 6 Karei I 6 Wenda 5 Bloemenfee 6 Prikkebeen 6 Goudvisch 4 De looze Vos 5 De kleine Bouwer 6 Poppen- verpleegstertje 6 Blauwoogje 6 Zin nia 4 Verpleegstertje 6 Duizend- schoontje 3 Panther 6 Duikstertje 4 Alba 6 Rozenknopje 6 De kleine Voetballer 6. Nelly B. 6 Druiventros je 5 Zwartkijkertje 5 Vaders jongen 3 Middenmootje 5 Zangertje 5. Rubriekertjes-Lijst Nelie Berg, Meerstraat 92, Bever wijk, oud 10 jaar. Lenny Mets, oud 6 jaar. Pijnboom straat 110. RUILRUBRIEK KNIPPERDOLLETJE. Piêter Kies- straat 31 zw. heeft 36 Roodband- zeeppoederpl. Daarvoor vraagt ze Hillesbonnen en H. O. bonnen. Ruil- tijd Vrijdagmiddag van 46. ZINNLA, Minahassastraat 29, H.N. heeft 1 Haka Jeugdbibl. 1 Sneeuw- witpunt, l Liga 3 London carmels, 4 Karnemelkzeep (l Vogel 2 Bloe men, l Leven der Zee), l Koopmans Diergaarde. 7 Roodband l Bleko 2 Franken vogels en nog eenige nrs. van Hoe heet die vogel? en Indiaan tjes. Hiervoor vraagt ze: Vim, Rinso Lux, Sunlight, Amstel en Weeg schaaltjes. Weegschaaltjes tegen Hille 3 tegen 1. Voor Klaproosje, Juffertje Lees graag en Vüegeniertje heeft ze Kwatta-sold. DE KLEINE FLUITSPELER, Turf markt 8 heeft Kamerplanten, Pad destoelen, Keg, Havermout, Hille (geschenken en album) Blauwe Rei ger, v. Woerkom, v. Slooten peper munt, Carels, Universal, Sopla, Ra demaker, Drostcvlaggen, Oude Meesters, Weegschaaltjes, Indiaan tjes, Brood en Meelfabriek, Bravo, Nelle, Dollarzeep, Quick, Riem-Vis, Turmacvlaggen, Mavrides, Crescent Pirate, Sickesz, Kwatta, Hiervoor vraagt hij Pleines' duifjes, Zeewater Droste pl. 3, 2 en 1 tegen l. WIPNEUSJE, Colensostraat 48 r. heeft Hoe heet die vogel? Verkade, Karnemelk (Bloemenvelden, Vogel- Album) Roodband, Hille (Zwerf tochten door ons land en pl.) 2 Plei nes, Haarl. Brood en Meelfabriek, 1 Kwatta-sold. Hiervoor vraagt ze Amstelpenningen en Sickesz-omsl. Ruiltijd van 56. PRINSES JULIANA, Brouwers vaart 64, heeft 48 Hillesbonnen met pl. 23 Pleines Dierenpl. 13 Roodband, 100 Kwattasold. 1 Bussink, l Lon don caramel, 5 sigaretten, 1 Hoen derpark, l Haust, Hiervoor vraagt ze Amstelpenningen, Droste, Rinso, Sunlight, Lux, Vim, Leupen, Bloe men of vlinders. at.t v. NORDEN, Olycanstraat 11, heeft 60 boekenbons, 37 Zwerftoch ten door onsland, 10 roodband, 10 bloemen, 3 vlinders, 4 Zeewater- Aquarium, 14 weegschaaltjes, 15 Kwatta-sold., 2 Droste, 1 Leupen, 1 Quaker Oats. Hiervoor vraagt ze Er- dalpelikaantjes of Amstelpenningen "GRASiPIEPER Clercqstr. 71 rood, heeft 100 halve Sickeszwanens. Daarvoor vraagt hij Lux, Vim, Sun light, Rinso en Radionbonnen, 3 te gen 1. APRIL-WEDSTRIJDEN Inzendingen ontvangen van: Alba, oud 11 jaar, De kleine Violist oud 16 jaar, De kleine Vogelvriend, oud 15 Jaar. POSTZECELRUBRIEK y* y* J^-re /»/»-»J toj4 'rfi jo Aanvulling II Gedurende 192229 verscheen een nieuwe portserie in 't type 1919- 20 (gekleurde waardecijfers in wit cirkelvlak). Bovenaan staat weer „a payer" en onder „te betalen". Het zijn: 5 centimes (grijs), 10 centimes (groen), 20 centimes (bruin), 30 cen times (karmijn), 40 centimes (rood bruin), 50 centimes (ultramarijn), 70 centimes (roodbruin), 1 franc (violet) en 3 fr. 50 (ultramarijn). Grootte van de vakjes 2.3 bij 2.7 c.M. In 1922—23 verschenen nieuwe spoorwegzegels in geheel nieuwe tee- kening. In het midden staat in een ovaal op een gekroond schild een leeuw, aan weerszijden daarnaast het bekende gevleugelde wiel op zijn kant. De waarde staat in cir keltjes op de hoeken, links het waardecijfer, rechts Fr. (afkorting Franc). Bovenaan vinden we het woord „Chemins de fer", onder „Spoorwegen". De landsnaam staat in twee talen links en rechts. Uitge geven werden: 2 franc (zwart), 3 franc (bruin), 4 franc (groen), 5 franc (wijnrood), 10 franc (geel bruin), 15 franc (karmijn) en 20 franc (blauw). Grootte van de vakjes 3.2 bij 3.8 c.M. Zie voor de indeeling 't schetsje. 6. Rustenburgerlaan 23, EEN PLAGERIJTJE. Mientje en An neke waren dik ke vriendinnen. Ze gingen altijd samen naar school en kwa men Woensdags en Zaterdags middags bij el kaar spelen. Op zekeren Woens dagmiddag kwam Mientje weer bij Anneke. Ze speelden win keltje, maar dear het zulk heerlijk weer was gingen ze al gauw naar buiten in den tuin. in den tuin van de buren hoorden ze Wiesje zin gen. Anneke en Mientje vonden dat ze wel eens een praatje met haar konden gaan maken over de schut ting. Zoo gezegd, zoo gedaan. Uit de schuur sleepten ze de trap. Eerst klom Anneke erop, toen Mientje en samen elkaar vasthoudend, gluurden ze over de schutting naar beneden in den anderen tuin. Wiesje liep zin gend bloemen te plukken en kwam, toen ze Anneke en Mientje zag, naar de schutting geloopen. „Dag," begroette ze. „Zeg waar staan jullie op?" „Op de trap!" „Kan dat met je tweeën?" „Ja, maar het is erg nauw! Wat hebben Ju'lie veel bloemen, voor wie pluk je die?" „Voor m'n moeder, ze is ziek." Het gesprek stokte, ze wisten niets meer te zeggen. Opeens kreeg Mien tje de bedelpoppetjes van Wiesje in het oog. Wiesje had er een heele- boel aan een velligheidspeld han gen. Bijna elk meisje op school h"d van die bedeltjes, als je er aan kwam moest je er een cadeau doen. Natuurlijk hadden Anneke en Mien tje er ook, maar lang niet zooveel als Wiesje. Afgunstig een beetje ke ken ze naar de kleurige bedeltjes aan de speld. „Wat een boel bedel poppetjes heb jij, hoeveel heb Je er wel niet, zeg?" vroeg Anneke. „Pre cies twintig," zei Wiesje trotsch. Ik „Ik heb er maar zeven en Mientje heeft er tien. Wat is dat voor een roze?" „Bedoel je deze?" „Ja". Dat is een aardbei. Dit ls een Chineesje en dit een citroentje, en dit een apen- nootje," begon ze dadeUjk haar be deltjes op te noemen. Toen ze ze bUna allemaal opge noemd had, trok Anneke opeens Mientje omlaag, vlug hurkten ze toen samen op de bovenste tree van de trap, en lieten Wiesje praten. Met vurroode hoofden van de lach zaten die twee daar heimelUk te stikken, omdat Wiesje er niets van gemerkt had. Wiesje dreunde rustig verder, haar hoofdje over de bedel tjes gebogen. Door een kier ln de schutting konden Anneke en Mien tje haar zien, en ze hoorden haar zeggen: dit is een visch, deze witte een olifantje, leuk hè? Dit ls een dobbelsteentjeenz. Intus- schen telden de rakkers op hun vin gers, hoe ver Miesje al gekomen was. „Negentien, twintig, een en twintig" „O, fluisterde Anneke wel een beetje benauwd, terwijl ze Mientje in haar arm kneep, „ze is er bijna". Hoe vinden jullie deze?" vroeg Wies je opeens. „Het is een gelukspopne- tje, de oogen kunnen eruit vallen, ze zitten op steeltjes, zie je wel?" Ze keek - omhoog, Anneke c en Mientje hiel den zich dood stil. Het verbluf te gezicht van Wiesje werkte zoo op haar lach spieren, dat ze op haar zakdoe ken moesten bU- ten om het niet uit te gieren en zich te verraden. Wiesje staarde met een kleur als vuur naar de schutting, want ze begreep heel goed, dat die twee haar voor de gek hielden, en ze maakte maar gauw, dat ze weg kwam..., L. Z. HUISVLIJT EENVOUDIG WANDLAMPJE We kunnen de kamer zoo prettig verlichten door hier en daar een klein lichtpunt aante brengen. Met betrekkelijk weinig moeite kunnen we dit lampje maken. We gebruiken hiervoor hout van ongeveer 8 m.M. dik; zoowel triplex, eiken- of vuren hout is te gebruiken. Het achter plankje is 20 by 14 c.M. Tegen de korte zijden timmeren we een plank je volgens fig. la. De gebogen hj- nen ontstaan door een deel van cir kel te trekken met een straal van 14 c.M. vanaf de hoekpunten van 't plaanke (Zie stippellUk b.) Aan de binnenzijde timmeren we hier een zelfde plankje tegenaan, doch aan alle zUden 8 m.M. kleiner (c) Dit plankje komt dus tegen het achter plankje en niet er op (zie fig. 2b). In het achterplankje zagen we bo ven en beneden 8 m.M. van den kant gleufjes van 8 m.M. lang en pl.m. 2 m.M. breed (Zie fig. 1 d.) Deze gieufjes komen dus, wanneer het lampje in elkaar getimmerd wordt naast het kleinere boven- en on derplankje. Op het onderplankje brengen we het lampje aan, zoodat de draad door het plankje uit het lampje komt (zie fig. 3) Met geolied papier maken we de voorzUde dicht. Dit moet dus 20 c.M. lang zUn, ter- Wijl do breedte gelijk is aan de is niet zoo algemeen. Ze komt o.a. voor aan den Julianaweg bU 't via duct van den spoorweg Overveen; wat met het heldere water uit hetj slootje langs het weiland, wat te verfrisschen Hoe schrok hU, toen hU opkeek. Het paard dat voor de wagen ge spannen stond, was plotseling ver- dwnenen. Het leege tuig lag nog tus- schen de boomen, maar van het paard geen spoor. Verbaasd keek hij om zich heen en wist werkelijk niet wat hij er van denken moest. Opeens klonk een schelle schaterlach door de lucht en een krijschende stem riep: Ik heb geen tijd, ouwe tang! Toen herin nerde hij zich het oude vrouwtje en hij werd zoo bang, dat hij zoo hard hij loopen kon naar de boerderij te* rugrende. „Wij hebben maar gedacht: geort bericht goed bericht. Maar kijk, daar heb je den bode." Vrouw Veris liep al vlug naar 't hek. 't Was een kaart van Dijkstra voor zijn vrouw. Er stond niets an ders op dan: ,,'t Is alles uitstekend. Wij zullen dan maar op Veris wach ten." Vrouw Dijkstra was er stil van. Straks zou ze haar kleinen jongen weer bij zich hebben. Wat zouden haar dagen dan gevuld zijn. Hoe heel anders dan thuis, waar zooveel mondjes om eten vroegen en waar zooveel te werken viel. Hier kon zo zich geheel geven aan haar lief, klein ventje. „Laat me vast de aardappels schillen," zei tante Greet tegen vrouw Veris. „Jullie hebben 't van daag druk genoeg." „Dat is best. Ik zal den bak vul len," antwoordde vrouw Veris. Hoe verbaasd keek tante Greet, toen Bregt een boordevollen bak aardappels binnen bracht. „Maar Bregt voor hoeveel dagen moet er wel geschild worden?" vroeg vrouw Dijkstra verbaasd. „Dat weet 'k niet precies, maar Tc kan wel meehelpen," zei Bregt on- noozel. De vrouw had haar verteld, welke groote verrassing vanmiddag vrouw Dijkstra wachtte. „Nu moesten we maar laat eten," had vrouw Veris gezegd. „Je begrUpt Bregt, dat die stumperds het dezo dagen goed moeten hebben." Dat begreep Bregt best. (Wordt vervolgd.)] IN HET BOSCH door VIOOLTJE, oud 10 jaar. In het bosch is rust en vrede, Waar het paddenstoeltje groeit, Waar men hoort hoe in de verte* Nog een eenzaam koetje loeit. In het bosch is rust en vrede, Waar de hooge boomen groeien, Waar de kleine bosch viooltjes Met hun paars bloempjes bloeien, In het bosch is rust en vrede, Waar de nachtegaaltjes zingen Waar kaboutertjes en elfjes Vroolyk over 't grasveld springen, In het bosch is rust en vrede, Waar het paddenstoeltje groeit, Waar de nachtegaaltjes zingen Waar het bosch viooltje bloeit. WAAR IS HET PAARD?, aan het einde van de Brouwerskade langs de spoorsloot. KUk maar eens of je daar niet de lange bruin- tot roodachtige bloemtrossen ziet. Ze bloeit ook vóór de bladeren ver schijnen. Een Jonge boerenknecht reed eens naar de weide om hooi te gaan halen voor de stallen. Onderweg reed hy een oud kreupel vrouwtje achterop, dat hem vriendelijk vroeg of zij misschien een eindje mee mocht rijden. Ze was zoo moe, zei ze, en de weg was zoo lang. De boerenknecht was een onvrien delijk heerschap en voegde haar toe: Ik heb geen tijd ouwe tang, te druk, te veel werk. Hij reed door. Een heelen tijd had hU noodig ge had, om den wagen vol te laden. Hij was verschrikkelUk vermoeid en de heete zon had hem onder het werk ook niet met rust gelaten. EindeUJk was hij klaar. Met een zucht van verlichting boog bU zich voorover, om zijn gezicht en handen ZOEKPLAATJE. lengte van de gebogen lUnen van 't kleinere plankje. We meten dit door een strookje papier hierlangs te leggen. Het papier wordt in 't midden geritst, zoodat we daar een duidelijke vouw krijgen. Met smal le, zwarte elastiekjes, die door de gleufjes gaan en waarvan de uit einden aan de achterzijde aan elkaar worden genaaid, wordt 't papier vastgehouden. Met beits of verf ge ven we 't geheel de gewenschte tint. Een driehoekje wordt in 't midden bovenaan aangebracht om het lamp je op te kunnen hangen. In de Tijdingzaal is het model aanwezig; dit is van eikenhout ver vaardigd en met wasbeits afgewerkt. Mijn Herbarium. Tot de vroegbloeiers onder de kruidachtige planten beliooren o.a. Klein hoefblad (Tussilogo Tarfa- ra) Zie fig. l fam. Samengesteld bloemigen (Compositen) Een alge meen voorkomende plant, die bloeit vóór de bladeren komen. De tamelijk dikke stengel ls met roodachtige schubben bezet. De bloemkroon is Deze hebben ongeveer denzelfden vorm als die van het klein hoefblad, doch zyn reusachtig groot. De plant groeit op moerassige plaatsen of aan slootkanten, in de stadskweeke- rij is ze ook te bewonderen. Bloei- tUd Maart-April. Vrocgcling (Erophila verna) Zie fig. 3 fam. Vernisbloemigen (Crucl- feren). Een klein plantje, dat we veelvuldig aantreffen op open zan dige gronden, bijv. in onze duin streken op braakliggende tuinen. De bladeren staan in een wortelroset en zijn lancetvormig met versmal den voet. De bloemstengel is onbe- bladerd. De kleine bloempjes hebben een witte 4-b!adige kroon, evenals bij alle kruisbloemen in een kruis staand. Ook de kelk ls 4-bladig. De vrucht jes zijn ovaalvormige Kauwtjes. Bloeitijd MaartMei. KNIPPERDOLLETJE door 33) W. B.—Z. „Wanneer U weer heelemaal de oude is. 't Gaat thuis immers best?" „Als de maand uit is, ga ik toch zeker weg," besloot vrouw Dijkstra. „Dat zullen we wel zien," antwoord de vrouw Veris. De kalender stond nu op 15 April. Uit Haarlem was geen bericht ge komen, dus Veris had al met zijn vrouw besproken, dat ze 's Zaterdags maar extra vroeg op moesten staan. Hoe gauwer 't werk gedaan was, hoe eerder hij weg kon. 't Bevreemdde vrouw Dijkstra erg, dat er *s morgens toen ze in 't woon vertrek kwam, al zooveel gebeurd was. Haar ontbUt stond klaar, de theepot stond nog op 't lichtje, maar vrouw Veris was buiten druk aan 't werk. Moesten de melkemmers nu al geschuurd worden? Vrouw Dijkstra haastte zich om ook een handje uit te steken. Ze begreep er niets van, toen ze zag, hoe het mooie servies door Bregtje uit 't op kamertje werd gehaald. Zouden er gasten komen? „Jullie zijn er vroeg bU, kon ze niet nalaten te zeggen, toen ze vrouw Veris eindelijk op de deel te pakken kon krijgen. „Dan hebben we straks een mooien middag voor ons. Je kleine jongen moet toch gehaald worden?" „Maar er ls nog geen bericht uit Haarlem gekomen?" goudgeel en gelijkt eenigszins op de paardebloem. De bladeren zijn hart vormig, hoekig, ongelijk getand en van onderen witviltig. Bloeittjd MaartApril. Groot hoefblad (Petasites offici nalis) Zie fig. 2, fam. Samengesteld- bloemigen (Compositen). Deze plant

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 20