ONZE -L ILLUSTRATIES HAARLEM'S DAGBLAD MISS ISHBEL MACDONALD, de dochter van den Engelschen BLOEMENTENTOONSTELLING IN DE MAASSTAD. Nog een rustiek hoekje op de bloemententoonstelling „Primavera welke op minister-president, neemt op 't oogenblik les op de vliegschool ^et oogenblik in de hallen op het voormalig Nenijto-terrein te Rotterdam wordt gehouden, tc Brookland. De aspirant-aviatrice met haar leermeester, .capt. D. H. Davis. Vooriaarsboden TE 's-GRAVENHAGE Is gisteren geopend de „Gawasa", een internationale tentoonstelling op het gebied van gas, water en sanitair REVOLUTIE IN SPANJE. Na de proclamatie der republiek heeft de Spaansche koninklijke familie het land verlaten. De aankomst der prinsen te Parijs. DE LEIDSCHE UNITAS STUDIOSORUM houdt te Leiden een réunie. De eerste avond werd ingezet met een fakkeloptocht, die veel belangstelling in de oude studentenstad trok. Dc prins van Wales en zijn broeder George maken op het oogenblik een reis door Zuid-Amerika. Deze foto werd gemaakt in het Cattete-Paleis te Rio de Janeiro bij hun bezoek aan president Vargas .(midden). TE CULEMBORG is de metaalwarcnfabriek „Fax" door brand verwoest. Alleen een gedeelte van de buitenmuren is blijven staan. Zeventig arbeiders zijn hierdoor werkloos geworden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1931 | | pagina 24