WAT ONZE EERSTE KLASSERS DEDEN. KON. NED. VOETBALBOND DE UITSLAGEN VOETBALNIEUWS R. C. H.-A. D. O. (3-2) Stormvogels-West-Frisia (6-2) Sparta-Haarlem (4-3) Z. F. C.-V. S. V. (6-1) RANGLIJSTJES. DE OVERIGE EERSTE KLASSERS Een dag van hooge scores: Ve> locitas wint met 100; Ajax met 72; Z. F. C. en D. F. C. met 61Stormvogels, Zeeburgia, H. F. C. en Bloemendaal met 62. Alleen Stormvogels in het Westen nog een gemiddelde van 2. R. C. H. behaalt de eerste overwinning en Blauw Wit het eerste puntje. V. S. V. lijdt in Zaandam een gevoelige neder laag. Haarlem op de laatste plaats. E. D. O. verspeelt een punt tegen Z. V. V. en Kinheim klopt W. F. C. 't Gooi—Hermes-D. V. S. 1—2 H. B. S.Blauw Wit 3—3 R. C. H.—A. D. O. 3—2 FeijenoordD. H. C. 4—4 Z. F. C.—V. S. V. 6—1 Tweede klasse A: D E. C.Zeeburgia 2—6 E. D. O.—Z. V. V. 2—2 KinheimW. F. C. 1—0 Tweede klasse B: Alphen—D. W. S. 3—3 HerculesH. F. C. 2—6 A. F. C.Baarn 4—4 SpartaanVelox 0—1 BloemendaalB. F. C. 6—2 Derde klasse B. O. V. V. O.—D. J. K. 3—1 W. M. S.—Zeemeeuwen 3—2 SchotenDe Kennemers 1—3 HillinenHalfweg 0—0 Derde klasse C: De Meteoor—Z. R. C. 1—5 ZandvoortO. D. E. 1—1 A. P. G. S.—U. V. V. 2—5 AmstelHolland 0—2 Vierde klasse A: Q. S. C.Zilvermeeuwen 3—1 Vrone—E. V. C. 0—1 Bevei*wijkTexel 4—5 Reserve eerste klasse: Hilversum 2A. F. C. 2 4—1 Blauw Wit 2—E. D. O. 2 3—1 Zeeburgia 2Ajax 2 1—3 H. F. C. 2Stormvogels 2 2—1 Haarlem 2—Z. F. C. 2 1—3 Reserve tweede klasse A: W. F. C. 2—I-I. R. C. 2 6—2 V. S. V. 2—R. C. H. 2 x22 K. F. C. 2—Ajax 3 2—2 T O. G. 2Alcm. Victrix 2 5—3 V. V. A. 2West Frisia 2 1—2 Reserve derde klasse A: Helder 2Alcm. Victrix 3 4—2 Z. V. V. 2—Q. S. C. 2 5—1 Eerste klasse: Stormvogels—West Frisia 6—2 SpartaHaarlem 4—3 Ajax—K. F.'C. 7—2 V. U. C.—Xc.xes 5—2 D. F. C.Hilversum 6—1 Tweede klasse A: B. E, C.Steeds Hooger 5—1 R. F. C.—Quick 5—0 Unitas—H, V. V. 1—4 D. C. L.Neptunus 3—3 Tweede klasse B; Gouda—C. V. V. 3—4 V. O. C.Overmaas 0—3 V. D. L.Olympia 3—3 S. V. V.—Excelsior 2—4 V. I. O. S.Fortuna 4—3 Vierde klasse A: Leidsche BoysT. H. B. 0—4 S. V. C.—D. V. S. 6—2 Reserve eerste klasse: Excelsior 2—Sparta 2 6—3 C. V. V. 2—H. B. S. 2 1—3 A. D. O. 2Gouda 2 2—1 Eerste klasse: VitesseHeracles .3—0 TubantiaEnsch. Boys 5—2 A. G. O. V. V.Robur et Velocitas 2—3 Wagenlngen—P, E. C. 1—3 Enschedé—Go ahead 0—1 Eerste klasse: N. O. A. D.—Longa 0—2 M. V. V.—Eindhoven 2—0 B. V. V.—N. A. C. 2—4 P. S. V.—Willem II 4—1 BleijerheideMiddelburg 4—3 Eerste klasse: Be QuickLeeuwarden 3—1 Veendam—G. V. A. V. 3—3 FrisiaAchilles 4—1 FrieslandVelocitas 0—10 SneekAlcldes 2—3 Haarl. Scheidsrechtersvereeniging. Scheidsrechter H. S. Boekman zal Donder dagavond 27 October In Café-Restaurant „De Kleine Karseboom" in de Cornelissteeg voor de Haarlemsche Scheidsrechtersvereeni ging een lezing houden over het onderwerp: „Hoe en waarom wordt men scheidsrechter?" Ons Racing Nieuws. We ontvingen No. 7 (achtste jaargang) van „Ons Racing Niéuws", het orgaan der Racing Club Haarlem. Het bevat de volgende artikelen en rubrieken: „Welkom, nieuwe R. C. H.'ers", door L.; Onze maandelijksche re vue.; „Wat is er met ons eerste gaande?", door H. S.; „Wat van het tweede verwacht wordt", door H. S.; „Nu de competitie onze aandacht vraagt" door A. S. Jr., Het hoekje voor de R. C. IT.-jeugd; Uit den Adspiran- tenhoek; „Wat jongelui van ons spel weten moten!" door scheidsrechter C. H. Vrugt; „Langs plein en straten." door Dovere; „Bij de hoekvlag", door W. P. J. E.; „Een speler heeft het woord" door Dovede; Clubnieuws, cnzoovoort. De E. D. O.'er. We ontvingen No. 2 (derde jaargang) van „De E. D. O.'er". het maandblad van E. D. O. Het bevat de volgende artikelen en rubrie ken: „In ons nieuwe tehuis", door Frans Pig- ge" „Aan den Middenweg"; Personalia: J. Dinkla: Op onze nieuwe terreinen; Van ach ter de groene tafel; Jaloerschheïd?; De Voor- spellingswed.stri.jd; Van de lagere elftallen; Het eerste elftal: De reserve's; E. D, O. aan het ver hulzen (indrukken vaneen adspirant), Voor de jongeren enz. IllllllllllllllillllllUlüllllllllllll i!li!!!!IIIIIIIUIII!!l!!li!lllill!lllll!llllllllll!lll!IIIIIIII!!lllimill||!|||||||nill|l!lllllll||||||lJ!l]fllf||llllllllll|l!IH De vijfde wedstrijd van R. C. H. heeft ein delijk een overwinning opgeleverd; de vreug de daarover werd na afloop niet onder stoe len of banken gestoken. Er was een ware feeststefnming onder de talrijke bezoekers, die hebben kunnen genie ten van een fraaien, fairen, spannenden kamp. Spannend vooral, want na een 30- voorsprong van R. C. H, bij de rust, heeft A. D. O. mooi opgehaald; vooral het laatste kwartier was zeer spannend al heeft de Ra cing toen steeds de beste papieren gehad. Het was ditmaal weer de voorhoede, die van zich deed spreken; vooral Verkerk Martin, (de laatste scoorde twee goals) waren hier wel de besten. Maar ook de middenlinie en backs hebben goed werk gedaan, invaller Prevost incluis, al dient zijn plaatsen van den bal ook nog wel verbeterd te worden. Daarachter heeft Kos eens zijn volledig kunnen vertoond; in dezen vorm mag hij er wel zijn. Bij A. D. O. werd vóór de rust niet zoo goed gespeeld als daama; de technische zijde van het spel was zeker niet zoo goed als bij de Racing, hetgeen echter na half time door een geweldige dosis enthousiasme werd vergoed. Bij hen noemen we Koek, de Korte en Breit- ner als de besten. Weber deed het o. i. iets te slow; in elk geval lukte het Martin meerma len om hem te passeeren. Het terrein was ondanks den zwaren re gen val van de laatste weken in prima con ditie. Even twee uur liet scheidsrechter Israëls, die dezen snellen wedstrijd* naar behooren heeft geleid, aantreden. C. H.: Kos, Krom, Prevost, Geutskens, Ruis, Prevost Jr., Hanse, Verkerk, Bloemink, Smit, Martin. A. D. O.: De Korte, Van Eembergen, Breitner, Berg, W. Tap, G. Tap, Koning, Van Maren, De Groot, Weber, Koek. Het begin is voor de Racing, dat van den aftrap af een heftig offensief inzet, waarbij het spel breed over beide vleugels wordt gespeeld en waardoor de Haagsche achter hoede al direct voor lastige problemen komt te staan. Mooi combineerend komt de R. C. H.-voorhoede steeds weer terug en al laat intusschen Tap enkele staaltjes van zijn meesterschap over den bal zien, in de der tiende minuut van het strijd is het Bloemink, die een mooien voorzet van Hanse benut, na uitstekend werk van Ruis. Nog geen twee minuten later krijgt Martin den bal vrij toegespeeld; hij draait om We ber heen en met een scherp schot doelpunt hij onhoudbaar voor Koek (20>. Dit snelle succes geeft den R. C. H.'ers zichtbaar moed; vrijwel voortdurend zijn zij voor de rust in de meerderheid gebleven. Wel moet natuurlijk Kos er nu en dan aan te pas komen, doch hij bezweert het gevaar volko men. Martin daarentegen ziet kans om een hem door Bloemink fraai toegespeelden bal nogmaals langs Koek te schieten (30). Dit doelpunt leek o. i. wel houdbaar; het werd vermoedelijk door den Haagschen doel man onjuist beoordeeld. Het is dan spoedig rusten. De tweede helft begint met een geweldig offensief van A.D.O. R.C.H. wordt geheel op eigen helft teruggedrongen; er dreigt her haaldelijk gevaar voor het doel van de Ra cing. Reeds na vijf minuten heeft A. D. O. suc ces als bij een scrimmage voor het R.C.H.- doel door een paar spelers de bal over de lijn gewerkt wordt (3—1). Nog feller komen de Hagenaars opzetten. R. C. I-I. raakt even de kluts kwijt en ziet zich geheel overspeeld. Linksbuiten de Korte krijgt den bal vrij, Krom treedt even weife lend op en met een scherp schot ligt nummer twee achter Kos (32). De spanning stijgt met de minuut. R. C. H. werkt zich meer en meer vrij uit deze moeilijke situatie; er wordt weer aan vallend opgetreden. Het A. D. O.- zoowel als het R. C. H.-doel verkeeren thans beurtelings in gevaar. Verkerk mist eens voor open doel, zendt daarna uit een corner een formidabelen kogel in, maar gescoord wordt er niet meer. Als tenslotte de heer Israëls tijd fluit, heeft de Racing haar eerste winstpunten verdiend in de wacht gesleept. West-Frisia is niet zoo sterk als het vorige jaar. In de voorhoede viel feitelijk alleen Jelles af en toe eens op, in de verdediging Krul en Bakker. De elftallen wairen als volgt: Stormvogels: De Waard, Haak, Koster. Fljen, Prins, v. d. Velde, v. d. Steen, Groeneveld, Schoort, Ketting. de Waard. West-Frisia: Horsman, Stelling, Jelles, Ramkema, Peereboom, Krul, Bakker, Kerrupeneers, Swier Mens, Oeriemans, Van Zei. West-Frisia heeft Van Zei voor het eerst na zijn ongeval tegen Haarleim weer in de gelederen. In de achterhoede wordt Swier Mens geprobeerd, Het begin heeft aan belde kanten niet veel te beteekenen. Plotseling' torijigt Waard den bal vrij. Hij heeft werkelijk een heel goede kans, doen, verkeerdelijk denkend, dat er gefloten is. speelt hij niet verder. Kort hierna echter talmt men even in de West- Frisia-achterhoede. Groeneveld maakt hier van gebruik, geeft over aan Schoor! en deze doelpunt onberispelijk (10). West-Frisia -geeft zich nog geenszins ge wonnen en is inderdaad even sterker. Haak is echter weer een geducht struikelblok. Wanneer Koster even Peereboom vrij laat, ziet deze een opening. Een vliegend schot volgt, dat De Waard netjes stopt. Ondanks het feit, dat de Enkhuizer verde diging eenige opvallend zwakke plekken telt, vlot het in dear Stormvogels-aanval niet, Vooral Ketting is er hopeloos uit. Toch krij gen Sohoorl en Ketting twee dotjes van kansen, doch beide falen. Groeneveld doet het na een pass van Ketting beter, doch nu is Van Zei present. Langzamerhand gaat Stormvogels zich beter weren. Vooral De Waard komt nu in actie, doch vindt in Kenipeneers een weinig sympathiek tegenstander. Toch gaat Van Zel's heiligdom nu geducht in gevaar vearkeeren. Hij stopt een paar harde schoten keurig- maar een schot van v. d. Steen, zou hem ge passeerd zijn, als de lat niet geholpen had. Een scherp schot van De Waard Stopt hij in derdaad meesterlijk. W.est-Frisia's voorhoede presteert niet veel Toch denken we Jelles te zien gelijk maken, als hij alleen voor De Waard komt. Op het laatste moment echter weet v. d. Velde nog te redden. Rust 10. De 'tweede helft is nog maar anderhalve minuut oud, als Sohoorl op handige wijze Swier Mens verschalkt en Van Zei geen kans geeft (20). Direct hierna kopt dezelfde speler een corner van v. d. Steen rakelings langs de paal. Stormvogels behoudt het beste van het spel, Het trio FijenPrinsv. d. Velde is haast niet .te passeeren. Acht minuten na de hervatting doelpunt Ketting met een for midabel schot (30). Na dit mooie doelpunt volt een keurig staaltje voetbal van het duo-KfebtimgDe Waard. Geheel West-Frisia schijnt stil te staan, doch door te laag voorzetten gaat de kans verloren. West-Frisia's voorhoede heeft .tot dusver nog niet vee! gepresteerd. Wel Wipndit Koster nog al eens gepasseerd, doch v. d, Velde werkt voor twee. 20 -minuten na de rust wordt een comer Stormvogels noodlottig', daar Jelles keurig inkopt (31). Twee minuten later is het echter weer 4—1 door een kogel van Ketting. West-Frisia is thans geslagen! Stormvogels blijft voortdurend in den aanval en na een comer doelpunt Prins (51). Behoudens een enkelen West-Frisia-aanval wordt steeds op Enkhuizer-bel ft gespeeld. Ketting heeft 9 minuten voor het einde weer met een van zijn kogels succes (61). Stormvogels speelt- een verbluffend spel. Een kopbal van Ketting stopt Van Zei fraai een kogel van Groeneveld vliegt langs den paal. Wanneer De Waard Pecreboom wat hardhandig aanvalt, mag deze een penailty nemen wat hij met succes do-et (62). Als Oeriemans dan nog een zeker doel punt heeft gered, is het tijd. Onder leiding van den heer Boekman ko men de elftallen als volgt tegenover elkaar: Sparta: Cohen, Schut, v. d, Geest, Wilson, v. d. Heyden, v. Eerden, Warburton, Oostlander, Wendt. Formenoy, de Jong. Haarlem: Kammeijer, Van Polanen, Venvaal, Bieshaar, Iseger, Vreeken, Oldenburg. de la Mar, Huysmans. v. d. Berg. Kaan. Onmiddellijk nadat Spart-a heeft- afgetrapt, komt de regen het verblijf in en om het veld niet aangenaam maken. Het terrein wordt zeer glad, maar er wordt dadelijk in een vlug tempo gespeeld; vooral de uitvallen van Sparta, die met het voordeel van den wind spelen, zijn uiterst snel. Formenoy sticht nogal eens verwarring in de achterhoede. Bij een snellen uitval van Spart-a geeft Warburton goed aan Oostlander, die Kaan van dichtbij passeert. (10). Sparta blijft dan eenigen tijd aanvallend. Kaan moet er dikwijls aan te pas komen. Na uitstekend werk van Formenoy komt de bal bij De Jong. die uitstekend voorzet. Met een uitstekenden kopbal is Kaan voor de tweede maal gepasseerd. (20). De roodbroeken blijven hardnekkig door gaan met short-passing; dankbaar profitee- ren hier Van der Geest en Schut van. De Rotterdammers zijn nu in de minder heid. Plotseling gaat Iseger er vandoor, hij passeert alles wat hij tegenkomt, loopt naar binnen en verkleint den achterstand. (21). In lastige positie staande is het Van Po- lanen, die langs verschillende Spartanen heen ook langs Cohen trapt. (22). De stand is gelijk. Kort hierna is het rusten. Sparta begint in de tweede helft met eenige aanvallen, die door de achterhoede worden afgeslagen. Dan neemt Haarlem het spel in handen. Sparta wordt op eigen heft teruggedrongen. De Spartaverdediging krijgt het in deze pe riode hard te verantwoorden; verschillende keeren moeten zij hun heil zoeken in het corner trappen, welke' echter steeds worden weggewerkt. In dit Haai'lem-overwicht komt een doel punt juist aan den anderen kant. Als een dei- Spar ta-verdedigers met een verren trap het terrein zuivert, is de Haarlem-verdediging te ver opgedrongen; Van den Berg kan niet meer verhinderen dat Oostlander opnieuw aan Sparta de leiding geeft. (32). Haarlem geeft niet gewonnen, maar de uitvallen van Sparta worden weer veelvuldi- ger; vooral De la Mar is niet erg op dreef (hij was nl. geblesseerd)De Jong heeft dus nogal eens vrij spel; de taak voor Van den Berg werd hierdoor wel moeilijker. Toch hee'ft. hij niet slecht gedebuteerd. Het geping-pong van het Haarlem-binnen- trio doet succes voor de roodbroeken in den weg staan. Waarom dan toch niet steeds de vleugelspelers bij een aanval betrokken? Sparta vergroot haar voorsprong als De Jong ha-rd Inschiet en Kaan vallende stopt; hij heeft geen hulp in de buurt. Een toe stormende Spartaan schiet in. (42). De Rotterdammers blijven nu eenigen tijd aanvallend, maar Huysmans laat zien wat- hij waard is. Sparta ziet dan ook geen kans om den voorsprong te verhoogen. Sparta wordt- teruggedrongen. I-Iet Sparta- doel doorleeft benauwde oog en blikken. Iseger gaat er' voor den zooveelsten keer van door en geeft op 't beslissende moment goed af: Van Polanen heeft maar voor het inloopen. (4—3). De kans voor Haarlem is er nog. Snarta wordt gedwongen tot verdedigen. Telkens komt Haarlem terug. Tot tweemaal toe schiet Kammeijer hard in, doch beide malen springt het leder tegen een Spartaan op. hetgeen waarschijnlijk redding bracht voor den gelijkmaker. Sparta met een overwinning in 't zicht, verdedigt stevig; met Haarlem sterk aanval lend komt het einde met een zwaar be vochten overwinning voor Sparta. Als er precies 2 uur begonnen wordt, stel len de elftallen' zich als volgt op: Z. F. C.: Dijkstra, Feijma, v. 't Kaar, Rem, Klopper, Offringa, Lust, Hoogmoed, de Maar, Steens, v. d. Kolf. V. S. V.: Hillekamp, Wolf Sr., Michel, v. d. Lugt, Wolf Jr., Heijerman, de Koning. Kossen, v. d. Griendt, v. Zutphen, v. d. Wint. Beide elftallen hebben één invaller. Na den eersten aanval van Z.F.C. welke achterloopt, trekt de voorhoede van V.S.V. er tussóhen uit: de bal belandt bij Hillekamp. Deze zet scherp voor en er ontstaat een hachelijk moment voor het doel van Z.F.C., doch het binnentrio maakt van de geboden kans geen gebruik. Direct komt de rood-witte voorhoede weer voor Dijkstra. Handig heeft Wolf Sr. zich ontdaan van eenige tegenstan ders een fel langs den grond geplaatst schot' volgt van zijn voet en nog juist raakt dé Zaandamsche keeper den bal aan, waardoor 'n hoekschop ontstaat. Deze hoekschop wordt goed voor het doel geplaatst en even goed weggewerkt. De Koning komt dan weer in' het bezit van den bal. Hij geeft door naar Hillekamp, die den bal keurig langs Dijkstra schiet. Binnen 4 minuten heeft V.S.V. de lei ding genomen. (01). Van den aftrap af gaat het dan op net V.S.V.-doel af en als Hoogmoed van vlakbij overschiet, ontkomt dit doel aan een groot gevaar. Dan krijgen wij eenige zeer goede aanvallen van V.S.V. te zien, waarbij vooral' Michel en Hillekamp zich geducht weren. Michel lost eenige vinnige schoten, welke" door Dijkstra alle correct behandeld worden. Klopper, die het blijkbaar niet goed verkrop pen kan dat zijn medespelers er zoo weinig van terecht brengen, probeert het eens ge heel alleen. Hij strandt echter op de verdedi ging. De verdediging der thuisclub heeft nu haar handen vol aan de vele goede aanval len van V.S.V. Keurig passeert Michel v. 't Kaar. Eens lost hij een goed schot, doch ook nu weer stopt de keeper fraai. Op bijzonder fraaie wijze maakt Z.F.C. dan plotseling ge lijk. V. d. Kolf heeft zich mooi vrij gewerkt, een trapje naar den vrijstaanden Hoogmoed en onhoudbaar voor v. d. Wint suist de bal in het V.S.V.-doel. (1—1). Dit gee'ft Z.F.C. het noodige zelfvertrouwen. Inmiddels is het gaan regenen. Als er een misverstand ontstaat fcussch^n v. d. Griendt en v. d. Wint Is de Maar er vlug bij en maakt van den van een V.S.V.'er terug komenden' bal gebruik en Z.F.C. heeft de leiding. (21). De rust breekt spoedig hierna aan en te gen de verhouding in leidt Z.F.C. met rust. Na de thee is het woord nog even aart V.S.V. Een handsgeval bij het Z.F.C.-duel' wordt door v. Zutphen behandeld. Zijn ge weldig' hard schot wordt prachtig door v. 't Kaar uit het doel gekopt. V.S.V. heeft blijk baar te veel van zichzelf gevergd. Z.F.C. komt nu veel meer in den aanval. Toch zijn dé tegenaanvallen van V.S.V. nog zeer gevaar lijk. Steens ondervangt dan èen voorzet van Lust. Laatstgenoemde wordt dikwijls te veel vrij gelaten en keurig wordt de bal langs v. d. Wint gekopt. (3—1). V.S.V. geeft zich nog lang niet gewonnen' en als de rechtshalf van Z.F.C. mist geeft dit Hillekamp een kans, doch nu is het Fèijma die redding brengt voor Z.F.C. Dan ontstaat er een schermutseling vóór het doel' van V.S.V. Heijerman of v, d, Griendt trapt' den bal tegen denonderkant van de lat. Het leer springt terug naar beneden, een duel' ontstaat tusschen een kluwen spelers. Plots klinkt het fluitje en dan wijst de scheids rechter naar het midden. (41). Er was twijfel, of de bal wel over de lijn is geweest, temeer omdat de scheidsrechter het geval moeilijk kon over zien en nog even liet doorspelen. Weer wordt Lust teveel vrij gelaten en Steens brengt diens voorzet behouden in het doel van V.S.V. (5—1). Z.F.C. weet nog eenmaal te scoren, ook nu weer uit een voorzet van Lust. Nu is het ech ter v. d. Kolf, die doelpunt. (61). Z.F.C. heeft verdiend gewonnen. Het ver schil in doelpunten geeft echter het verschil in kracht niet juist weer. AFDEELING I. Eerste klasse A gesp.gew.gel. verl. pnt. v.-t. ge.m Feijenoord 5 4 1 0 9 16—8 1.80 D. H. C. 5 4 1 0 9 21—12 1.80 Hermes-D.V.S. 4 2 1 1 5 7—6 1.25 A. D. O. 5 2 1 2 5 9—8 1.— Z. F. C. 5 2 1 2 5 13—10 1.— 't Gooi 4 1 1 2 3 3—8 0.75 R. C. H. 5 1 1 3 3 13—16 0.60 H. B. S. 5 1 1 3 3 7—12 0.60 V. S. V. 5 1 1 3 3 5—11 0.60 Blauw Wit 3 0 1 2 1 6—9 0.33 Tweede klasse A: E. D. O. 5 3 2 0 8 16—7 1.60 Zeeburgia 5 4 0 1 8 14—4 1.60 Kinheim 5 4 0 1 8 9—5 1.60 W. F. C. 5 2 2 1 6 13—8 1.20 Z. V. V. 5 2 1 2 5 13—9 1.— Alcm. Victrix 5 I 2 2 4 12—13 0 80 H. R. C. 5 2 0 3 4 9—15 0.80 T. O. G. 5 2 0 3 4 8—15 0.80 D. E. C. 5 1 0 4 2 13—21 0.40 V. V. A. 5 0 •1 4 1 5—15 0.20 Tweede klasse B H. F. C. 5 3 2 0 8 17—4 1.60 Velox 5 4 0 1 8 17—6 1.60 D. W. S. 5 2 2 1 6 16—7 1.20 Bloemendaal 5 2 1 2 5 13—14 1.— Hercules 5 2 1 2 5 12—13 1.— B. F. C. 5 2 1 2 5 11—14 1.— Spartaan 5 1 2 2 4 8—6 0 80 A. F. C. 5 1 2 2 4 12—17 0.80 Alphen 5 0 3 2 3 11—17 0.60 Baarn 5 0 2 3 2 12—27 0.40 AFDEELING II. Eerste klasse Stormvogels 5 5 0 0 10 24—5 2.— Ajax 5 2 3 0 7 19—10 1.40 Sparta 5 3 1 1 7 16—13 1.40 Hilversum 5 2 1 2 5 14—20 1 D. F. C. 5 1 2 2 4 17—14 0.80 K. F C. 5 2 0 3 4 11—14 0.80 Xerxes 5 1 2 2 4 15—19 0.80 West-Frisia 5 2 0 3 4 14—20 0.80 V. U. C. 5 1 1 3 3 11—19 0.60 Haarlem 5 1 0 4 2 14—21 0.40 't GooiHermes-D. V. S. (12) Het spel was verre van fraai. Na 20 mi nuten leidt Het Gooi door Wen tink. Lang duurt het overwicht van 't Gooi echter niet, want vijf minuten later is de stand gelijk door een fraai schot van Van der Tuijn. De laatste speler krijgt nogmaals gelegenheid tot scoren, waarna de rust ingaat met 21 voor de gasten. Na de hervatting was het terrein erg glib berig. De kansen waren wisselend, maar ge doelpunt werd er niet meer. zoodat het einde kwam met 12 voor de Schiedammers. H. B. S.—Blauw Wit (3—3) De Hagenaars zijn het eerst in den aanval, doch deze wordt door Blauw-Wit overgeno men en zeer spoedig na het begin leidt de Amsterdamsche club door een goeden inze't van Doorenbosch. H.B.S. stevent dan weer op het doel af; de aanvallen van de zwart- hemden zijn niet van gevaar ontbloot. Na een kwartier komt de gelijkmaker door Op- horst. H.B.S. blijft aanvallen en na 25 mi nuten is de stand 21 door een schot van Van Vliet. Niet lang daarna is het 31. Een tegenaanval van Blauw Wit heeft tot resultaat, dat de achterstand door Gerritsen tot 32 wordt verkleind. Na de hervatting kopt Zitters Jr. een hoek schop in het doel en de stand is gelijk. Er worden aan beide kanten veel corners ge leverd, echter alle zond0" succes. Tenslotte eindigt de strijd met 33. FeijenoordD. H. C. (44) (Onder protest van Feijenoord). Na één minuut ligt de bal al achter den Rotterdamschen doelman. Het was v. d. Bragt. die met een kopbal den bezoekers de leiding gaf. De Delftenaren leveren goed spel en 10 minuten later scoort Van Nellen het tweede doelpunt. De Rotterdammers zijn in niet al te beste conditie, hun spel rammelt nog al. Niet lang voor het einde van de eerste speelhelft schiet v. d. Sloot in doel. Uit een strafschop voor de Rotterdammers verkleint Burg den ach terstand. Na de rust geven de gastheeren beter spel te zien. Eerst scoort Van Heel en even latei- Burg en de stand is gelijk. Onder groote spanning geeft laatstge noemde speler zijn club de leiding. D.H.C. laat den moed niet zakken; 15 minuten voor het einde weet v. d. Sloot opnieuw het net te vinden. Van dat oogenblik af is D.H.C. in de meerderheid, doch gedoelpunt wordt er niet meer. Feijenoord heeft een protest Ingediend. De strafschop werd door Burg in een doelpunt omgezet. Tijdens dezen wedstrijd brak Hendriks een been. V. U. C.Xerxes (52) De eerste helft eindiigde met gelijk spel: 1—1. Het waren Lagendaal en van der Zalm die het doel wisten te vinden. Direct na de rust nemen de gasten de lei ding, doch 5 minuten later is de stand weer gelijk. V. U. C. neemt het spel geheel in handen. Koppen scoort, en het is 3—2. Laatst genoemde speler scoort 20 minuten daarna (42). Tenslotte volgt het vijfde doelpunt van Koppen. D. F. C.Hilversum (61) Punt kopt na vijf minuten in. Het spel ist echter weinig samenhangend. D. F. C. be houdt geruimen tijd de leiding. Na 25 minu ten komt de gelijkmaker. Dan is het weer Punt, die zijn club opnieuw de leiding be zorgt. Dezelfde speler maakt er voor de rust 31 van. Na de rust wordt de Dordtsche aanval voortgezet. Smit. maakt het vierde doelpunt. Hoe de Hilversummers ook werken, zijsla gen er niet in het vijandelijk doel te door boren. Ruys doet er dan nog een schepje op, scoort, tot tweemaal toe en het is 61, de stand, waarmede de strijd eindigt. Ajax—K. F. C. (7—2) Ajax ging er met een goed tempo van door, de voorhoede werd uitstekend gesteund en reeds in de zesde en zevende minuut blijft het succes niet uit. Het zijn van Ree- nen en Jurriaans, welke van fraaie kansen profiteeren, en den Amsterdammers een 20 voorsprong bezorgen. Dan valt er een inzin king bij de rood-witten, die vermoedelijk zijn gaan denken, dat hét voorloopig welletjes is geweest, te constateeren. K. F. C. maakt van deze situatie een handig gebruik. Doch de afwezigheid van Mol deed zich gevoelen. Een doelpunt bleef echter niet uit. Kruy- ver benut een zuiver geplaatsten voorzet van Wensveen en het is 21. K.F.C. heeft veel nadeel van den wind, doch desondanks houdt zij zich prachtig; het spel gaat vrij wel gelijk op. Geen van beide ploegen wist het echter tot scoren te brengen, zoodat met rust de stand nog ongewijzigd is. Na de hervatting trad k. F. C. wederom aanvallend op; het spel van de Koogers deed vermoeden, dat het niet meer lang zou du ren of de gelijkmaker zou worden gescooi-d. Het Ajaxdoel werd voortdurend belegerd; de bal schoot naar alle zijden om en over het Amsterdamsche doel, maar eenig resultaat bleef uit. De backlinie van K. F. C., die weinig of niets te doen haa wandelde langzaam naar voren, zoo ver zelfs, dat dit uitstapje nood lottig werd voor de opdringende club. Van Reenen kreeg bij een der uitvallen het leder te pakken, die er snel mee van door ging, door de vijandelijke achterhoede heenbrak en het derde doelpunt fabriceerde. K. F. C. liet het er echter niet bij; Bouts hoorn speelt het klaar, om den Amsterdam- schen keeper het nakijken te geven. Het weel was inmiddels zóó slecht geworden, dat een oogenblik moet worden gestopt. Toen weer begonnen was, bleek het veld glad en moeilijk te bespelen. De Ajacieden hadden hierdoor een zichtbaar voordeel, daar zij lichter van stuk waren dan hun tegen standers, die zich niet zoo gemakkelijk kon den verplaatsen. De rood-wltte voorhoede opereerde her haaldelijk voor het doel en brak voortdu rend door de backlinie van K.F.C. heen. De gasten zijn thans verloren. Doelpunt op doel punt volgt-. Eerst scoort Van Reenen tot tweemaal toe achtereen, Dan zij het Bom- vliet. en Ten Have. welke laatste speler voor Jurriaans, die geblesseerd werd, inviel, die doelpunten, waarna het eind wordt gebla zen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1932 | | pagina 10