SPORT EM SPEIL hg De competitie-indeeling voor het a.s. seizoen H.F.C. en Haarlem in één af deeling. omjimMUHD I4ET ZVv® D VAN DAK ÜL£5 Nieuwe Uitgaven. KANTTEEKENINCEN. DINSDAG 1 AUGUSTUS 1933 HAARLEM'S DAGBLAD 8 VOETBAL De „Sportkr." bevat de competitie-indeeling voor het a.s. seizoen. We ontleenen er het volgende aan: Afdeeling I. Eerste klasse: Feijenoord, A.D.O., H.D.V.S., 't Gooi, V.S.V., Ajax, Z.F.C., Sparta, Haarlem, H.F.C. Tweede klasse A: Alcmaria Victrix, H.R.C., Kinhelm, Zeeburgia, W.F.C., Z.V.V., A.F.C., D.W.S., O.V.V.O., West-Frisia Tweede klasse B: E.D.O., V.V.A., Bloemen- daal, B.F.C., T.O.G., Hercules, De Spartaan, Velox, Blauw-Wit, D.O.S. Derde klasse A: Assendelft, D.W.V., Helder, Hollandia, K.V.V., Meervogels, O.S.V., Pur- mersteijn, De Meteoor, De Kennemers. Derde klasse B: De Volewijckers, Zaandijk, Halfweg, Oosterpark, De Zeemeeuwen, Schin kelhaven, R.O.D.I., Watergraafsmeer, S.D.Z., Z.R.C. Vierde klasse B: Fokke (bij toelating), Westzaan (bij toelating), Beverwijk. Q.S.C., Zilvermeeuwen, S.C.A., Verkade, Zaanlandia, A.D.W. Vierde klasse E: Electra, Heemskerck, Jan- Hanzen-Kwartier, Neeiiandia, Swift, Sloter- dijk, Victoria. Amstel, Sopla (bij toelating). Reserve le klasse: Z.F.C. 2, Hilversum 2, Blauw-Wit 2. E.D.O. 2, Ajax 2, Stormvogels 2, Haarlem 2. H.F.C. 2, Zeeburgia 2. R.C.H. 2. Reserve 2e klasse A: H.R.C. 2, K.F.C. 2, V.S.V. 2. Alcmaria Victrix 2. West-Frisia 2, W.F.C. 2, De Spartaan 2, Blauw-Wit 3. A.F.C. 2. n W.S. 2. Reserve 3e klasse A: O.S.V. 2, Z.V.V. 2, Z.F C. 3. Hollandia 2, De Kennemers 2, W.F.C. 3, Helder 2. Alcmaria Victrix 3, De Vole wijckers 2, Ajax 4. Afdeeling II. Eerste klasse: H.B.S., R.C.H.. D.H.C.. Hil versum. Excelsior, Stormvogels, Xerxes, K.F.C.D.F.C., V.U.C. Tweede klasse A: H.V.V.. Quick, R.F.C., Unitas, C.V.V.. Olympia, S.V.V., V.I.O.S, De Hollandiaan, Alphen. Tweede klasse B: B.E.C., D.C.L.. Neptunus, O.D.S., O.N.A., Steeds Hooger, Fortuna, Gou da. Overmaas, V.D.L. Derde klasse A: Zandvoorfc, Hillinen, Scho ten, Alphia. U.V.S., A.S.C., Hillegom, Laak kwartier. R.V.C. Vierde klasse A: De Ooievaars (bij toela ting). Duno (bij toelating), D.V.S., L.D.W.S., Leidsche Boys, R.C.L., Terlaak, T.H.B., De Jagers. Op den eersten dag van Augustus gaan wij ons alweer verdiepen in de indeeling der voetbalcompetities, want op den laat-sten van deze maand zullen de elftallen alweer druk in de weer zijn, zij het dan nog niet voor competitiewedstrijden. De indeeling van de afdeelingen I en II zal, wat de eerste klasse betreft voor hen, die, door ervaring van vroegere rangschikkingen geleid, hun eigen opzetje al klaar hadden, nog wel eenige verrassingen bevatten. Feijenoord en Sparta in dezelfde groep en dan met Ajax, voor Haarlemmers speciaal Haarlem en H.F.C. bij elkaar, dat zal wel niet algemeen verwacht zijn. En deze afdeeling I lijkt op papier wel zwaarder dan II. Haarlem, H.F.C. en V.S.V. krijgen het om den drommel niet gemakkelijk. En, steeds nog volgens papieren berekening, zal Ajax, na het minder goede vorige seizoen een geweldigen strijd leveren legen Feijenoord, dat zich niet zal willen laten temmen. En dan is Sparta er nog, best in slaat, om roet in beider eten te gooien. Afdeeling n lijkt minder sterk, hetgeen na tuurlijk niet wil zeggen, dat hier niet ook een heftige strijd om de eer gevoerd zal worden. Men zou geneigd zijn, Stormvogels een mooie kans te geven, sterkste tegenstanders voor de IJmuidenaren lijken D.F.C.. D.H.C., en R.C.H., welke laatste club het wel spijtig zal vinden, dat er voor haar geen plaatselijke ontmoe tingen in het vet zijn. Wat de tweede klasse betreft. Kinheim zal in A van Afdeeling I zoowel Zeeburgia als D.W.S. tegen zich in het veld krijgen en dat beteekent een zwaren gang voor de Velsena- ren. Maar des te meer eer. als zij er zegevie rend uitkomen. Het gedegradeerde West-Frisia is hier ook in ondergebracht. In B. heeft E.D.O. al een even zware opgave, het ont moet Blauw Wit en o.a. ook Bloemendaal. Ten aanzien van de tweede klasse valt op. dat Alphen naar afdeeling II is verhuisd, wat in derdaad logischer is. Het spel kan weer beginnen. Wij bedoelen niet zoozeer het spel on de voetbalvelden, want het zal nog weken duren, maar het minder vruchtbare spel van kansberekenin- sen vooraf. De meeste van die berekeningen zullen hopeloos falen, want niets is zoo on gewis als voetbal, maar het is een aardig tijdverdrijf. Vooruit dus maar, voetbalpro- feten, aan den slag. Wij voor ons blijven er voorloopig nog maar liever buiten. FEESTAVOND „ROZENPRIEEL". De voetbalvereeniging „Rozenprieel" hield haaf, feestavond, in het gebouw Olympia ter ''gelegenheid1 Van het béhaaldé kampioenschap 3e klasse H.VB. Te half negen opende de heer Hartman, voorzitter der feestcommissie, het feest. Hij wees er op, dat het niet ge makkelijk was een feestavond te organiseeren wegens de slechte tijden. De heer J. Kersebpom verklaarde trotsch te zijn op hetgeen „Rozenprieel' bereikte in twee jaren tijd: hij feliciteerde het eerste elftal met het behaalde kampioenschap en wees voorts op de goede verstandhouding tusschc nbestuursleden en donateurs. Hij hoopte dat het zoo moge blijven. Hierna werd met de afwerking van het pro gramma begonnen. Het eerst trad op de hu morist Smal met het Clublied opgedragen door den secretaris den heer Hartman, het had veel succes, evenals de andere liedjes. Dc humorist Piet. de Vos deed niet voor hem onder. Beide heeren hebben het programma uitstekend verzorgd. Zij werden telkens met applaus beloond. Ook de Jazz-band ,.B M. Serenades" kweet zich uitstekend van haar taak. Zij nog ver meld, dat alle spelei-s een medaille ontvin gen en de heer Hartman een horloge en vul potlood voor zijn 12 l.'2-jarig jubileum als scheidsrechter van den H.V.B. De aanvoerder van het eerste elftal en de heer Hartman dankten voor deze hulde. Men maakte nog tot 2 uur een dansje. CRICKET. DE FREE FORESTERS IN ONS LAND. Het jaarlijksche bezoek der Free Foresters aan ons land nu reeds voor de dertiende maal werd Maandag geopend met een tweedaagschen wedstrijd tegen een H.C.C.- combinatie, welke laatste maar liefst de zeven beste krachten miste. Op het appèl ontbraken o.a. W. v. d. Bosch, H. van Manen, M. Jansen. J. J. Koelman, Sodderland, E. Noucrburg en A. Schill. Door den voortdurenden regenval werd eerst te 12.55 uur begonnen. Aanvoerder Fokker won den toss en verkoos batten. Als openingspaar fungeerden J. v. d. Bosch en E. Jansen op het bowlen van F. G. Calthorpe en W. G. Lowndes. Reeds in de tweede over van laatstgenoemde werd J. v. d. Bosch door Legard uitgevangen; op den volgenden bal onderging M. Elte hetzelfde lot door Calthor pe, 2 voor 1. E. Jansen voerde daarna met P. Fe'ith den stand op tot 23, waarna ook Jansen uitgevangen werd, 3 voor 23. Achtereenvol gens vielen daarna de wickets van P. Feith (met topscore van 23 runs), P. ten Bosch (Oi en J. A. Schill <8> C. W. V. Bakker (3) allen op het boweln van Lowndes en Cal thorpe. De laatste 3 wickets van K. Neuerberg (9). G. Bouwmeester (20) en B. H. de Groot (2) nam Legard voor zijn rekening. In precies drie uren (lunch en regenonder breking inbegrepen) was het H.C.C.-elftal aan den kant. Met 5 extra's was het totaal 90 runs. Bowl. cijfers; W. G. Lowndes 4 voor 45. F. S. G. Calthorpe 3 voor 32 en A. R. Legard 3 voor 8. Te 4 uur 10 openden de Engelschen met Twinning en Howell op het bowlen van J. A. Schill en A Fokker. Met de thee was de stand 0 voor IS. Spoedig na de hervatting vielen de wickets van het openingspaar zonder dat er een run gescoord was. 2 voor 18. De hierop volgende batsmen, Lowndes en Crutchley, voerden met enkele zessen en -vieren het totaal geleidelijk op, zoodat- te zes uur een half uur voor het einde, van den eersten speeldag het H.C.C.-totaal reeds met 4 runs was overschreden. In de resteerende 30 minuten werd er snel gescoord. Lowndes sloeg 5 vieren achter elkaar, waarvan 4 op één over van K. Neuerburg. Als de speeltijd wordt onderbroken is het totaal 144 voor het verlies van 2 wickets. 1 Lowndes not out 91, waaronder 12 vieren en 2 zessen; Crutchley 28 not out). Heden wordt de wedstrijd voortgezet. ATHLETIEK. WEDSTRIJDEN TURNLUST. De B.G.V. Turnlust hield in het Gemeente lijk Sportpark te Beverwijk athletiekwedstrij- den voor haar dames- en heerenleden. Verwerkt werden op 2 avonden 100 M. en 400 M. (dames 40 M.) hardloopen, hoogsprin gen m. a., vèrspringen m. a., hinkstapsprong (dames Duitsche driesprong), discuswerpen, kogelstooten en speerwerpen. Deze achtkamp was voor allen verplicht. De uitslag werd be rekend volgens de athletiektabellen van het K.N.G.V. Naar de resultaten in de athletiek-compe- titie K.T.K. waren de dames en heeren in 2 klassen ingedeeld. De uitslagen luiden: Dames, le klasse: 1. D. Dibbets 393.49 p., 2. D. Tabak, 392.43 p.. 3. N. Stapper 367.39 p., 2e klasse: 1. T. Pattes 274.96 p., 2. D. Bol 261.79 p.. 3. H. Pranger 233.36 p. Heeren. le klasse: 1. K. Leguit 61.8 p., 2. C. G. Tabak 48.5 p.. 3. P. Olthoff 46.65 p, 2e klas se: 1. J. Kaspers 24.3 p., 2. J. Versteeg 24 p., 3. J. W. Los 21 p. De beste resultaten waren (die van de da mes worden telkens 't eerst genoemd)Hard loopen 100 M. 14.5 sec. en 12.6 sec. Hoogsprin gen 1.35 M. en 1.45 M. Hardloopen 40 M. (da mes) 6.5 sec. en 400 M. (heeren) 1 min. 3.3 sec. Verspringen 3.79 M. en 5.16 M. Driesprong 8.40 M. en 10.77 M. Discuswerpen 13.47 M. en 23.30 M. Kogelstooten 6.38 M. en 9.30 M. Speerwerpen 17.97 M. en 28.57 M. PAARDENSPORT HARDDRAVERIJ TE SANTPOORT. Wij kunnen nog' mededeelen dat reeds 27 paarden zijn ingeschreven voor de draverij op Donderdag 3 Augustus. Zelfs „Pinkerton" en „Don Juan" van den heer Bolwijn uit Gro ningen nemen deel. Eveneens „Queen Ethel" eigenaar Bakker uit Hilversum, die 24 Juli nummer één werd bij de draverij te Hoorn. Na de prijsuitreiking in hotel „De Weijman" gaat een optocht van winnaars door het dorp. De fanfare „Wilhelmina" verleent hierbij medewerking. DE HEER BULTMAN TE AKEN. Men schrijft ons: Aan den heer Bultman te Heemstede mocht het gelukken om op het Internationale Con- cours-Hippique te Aken met zijne tuigpaar- den een len prijs en twee 2e prijzen te win nen. Dit concours-hippique. dat jaarlijks wordt gehouden, duurt acht dagen en is niet een concours-hippique in de gewone beteeke- nis van dit woord, doch een groot opgezette poging om reclame te maken voor den afzet van in Duitschland gefokte paarden naar andere landen. Daarom wordt tegelijkertijd te Aken gehouden: een paardententoonstel- ling, waar uit alle deelen van Duitschland de beste paarden te zien zijn. Verleden jaar heeft de heer Bultman te Aken ook twee le prijzen en een 2en prijs gewonnen. Dit jaar had niet alleen de con cours-hippique vereeniging doch ook de Ne- derlandsche Consul te Aken een speciaal verzoek aan den heer Bultman gericht om in 1933 wederom met zijn paarden te Aken te komen. Uit die speciale uitnoodiging kan de con clusie worden getrokken, dat de heer Bult man het vorig jaar te Aken als Nederlander geen ongumst-igen indruk heeft achter gela ten. KANO-SPORT „DE TREKVOGELS'.. Nog eens vraagt men de aandacht van on- vereenigde kano-bezitter (sters) voor kano- pagaaiwedstrijden van de Haarlemsche Ka- no-vereeniging ,.De Trekvogels" in 'net eind van Augustus. Elke ongeorganiseerde kan hier aan mee doen. Baanlengte van 200 tot 500 meter. Het secretariaat is gevestigd bij Joh. Heintzberger, Korteweg 19. LAWNTENNIS. TOURNAMENT JATILOO Hoewel slechts enkele partijen op Maan dagavond gespeeld werden, zijn toch eenige bijzondere uitslagen gevallen. Het reeds nu capituleeren van mevr. Kuhn en mevr. De Ruiter in het damesenkelspel is wel zeer on verwacht. Mevr. Kuhn meest in twee long sets de zege aan mevr. v. d. Klashorst laten, ter wijl mevr de Ruiter zich door mej. Smit de overwinning ontnomen zag. De uitslagen van" Maandagavond luiden: Heerenenkelspel: d'é; Crauw slaat Baas 3:6, 64, 61. De Winter slaat v. d; Hoeven 6—1, 64; v. Hees slaat Wildeboer 61, 63. Damesenkelspel: Mevr. v. d. Klashorst slaat mevr. Kuhn 8—6, 75. Mej. Smit slaat mevr. de Ruiter 8—6. 75. Heerendubbelspel: de Ruiter en Melse slaan H. Baanders en F. Baanders 62, 16, 64. Elhorst en Strumphler slaan Oudes en v. d. Togt 6—3, 6—3. Gemengd dubbelspel; Mevr. v. d. Klashorst en v. d. Klashorst slaan mevr. Wildeboer en Wildeboer 6—3, 6—3. Mevr. v. d. Hoeven en v. d. Hoeven slaan mej. Blikslager en Baas 6—4, 1—6, 8—6. DAMMEN. HANDICAPWEDSTRIJDEN „HAARL. DAMCLUB". Maandagavond werden de handicapwed strijden 1933 der „Haarlemsche Damclub" voortgezet. Èieronder volgen de uitslagen: B. Henneke wint van I. Risseeuw; K. Olij wint van J. Baas: K. Olij wint van Th. C. v. d. Sluijs; W. J. A. Matla wint van W. -Jonkhof; J. Balk wint van J. W. van Dartelen; J. J. Groenewoud wint van P. v. d. Waarden: C. Kool wint van A. Smit; H. W. C. van Rhoon wint van A. Smit; J. van Looij wint van A. Smit; A. Smit wint van J. J. Groenewoud: J. van Looij wint van P. J. Bijrij; P. J. Bijrij wint van P. v. d. Waarden; P. J. Bijrij remise met J. Balk, A. Pus wont van J. Baas: J. J. Groenewoud wint van C. Kool; C. Kool wint van W. Jonkhof: C. Kool wint van H. W. C. van Rhoon; A. Kiel wint van P. v. d. Waar den; A. Kiel wint van W. Jonkhof; A. Kiel wint van H. W. C. van Rhoon. HAARLEMSCHE DAMCLUB. In het clublokaal der „Haarlemsche Dam club" vond Maandagavond j.l. de huldiging plaats van den heer B. Henneke, die in de afgeloopen competitie 4de klasse van den dnstrictsbond „Noord-Holland" voor de „Haarlemsche Damclub" IV de meeste pun ten scoorde. De beschikbaar gestelde topsscorer-me- daille werd met eenige waardeerende woor den aan Henneke uitgereikt. PERSONALIA. Mej. J. I. R. Teeven te Haarlem is te 's-Gravenhage geslaagd voor het examen Hoogduitsch L.O. ARROND.-RECHTBANK. HET HEK IN DE KENNEMERLAAN. In hooger beriep besliste de rechtbank, dat de winkelier, die niet aan de vordering van B. en W. le Velsen had voldaan om de stoep voor zijn winkel met een hek af te sluiten, niet strafbaar is. waarom hij wordt ontslagen van rechtsvervolging. DE INBREKER. De man, die zich aan een aantal inbraken had schuldig gemaakt, o.a. in de Engelsz- straat. op het Marnixplein en in de Oost- Indiëstraat, waar hij geld had gestolen, werd veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf- onder bepaling, dat de straf in een biizondejre strafgevangenis zal worden doorgebracht. HET TOONEEL. Leo Sfraus en Simavi. Men deelt ons namens het best-uur van ..Simavi' te Zandvocrt- mede, dat de heer Leo Straus niet verantwoordelijk kan worden ge steld voor de vermelding van .Indische" voor drachten in het programma der matinee van Dinsdag 25 Juli De heer Straus had zich be schikbaar gesteld voor het houden van voor drachten op de Indische tentoonstelling en te voren reeds meegedeeld, dat hij o.a. Multa- tuli's Kruissprook zou voordragen. Op het pro gramma was toen, zonder medewerking van den heer Straus vermeld, dat hij „Indi sche" voordrachten zou houden. De opmer kingen m mijn kritiek over het „niet-Indi- sche" programma gelden dus niet den heer Straus en ik voldoe dan ook gaarne aan het verzoek, mij namens het bestuur van „Sima vi" gedaan, dit alsnog even recht te zetten. J. B. SCHUIL. HAARL. ORKESTVEREENIGING.. Programma van het concert op Woensdag 2 Augustus a.s. ten 2.30 uur in den Hout onder leiding vain Marinus Adam. 1. Volksliederen. 2. Hochzeitsmarsch, Mendelssohn. 3. Ouverture „Czaar und Zimmerman", Lort- zing. 4. Twee Hongaarsche dansen, Brahms. 5. Les Cloches de Corneville, Planquette. 6. Ouverture „Orpheus in der Underwelt", Of fenbach. 7. Walzer aus .,Der Graf von Luxemburg", Léhar. 8. Fantasie op de Opera „Lucie di Lammer- mo'or", Donizetti. Gids voor Waterland. Met medewerking en instemming der Noord-Zuid-Hollandsche Tramwegmaat- schappij is uitgegeven door het algemeen meen Publiciteitskantoor te Amsterdam een Gids voor Waterland 1933. Het is een be knopte gids met een beschrijving van het be zienswaardige van de plaatsen in Waterland, die de N.Z.H.T.M. thans door haar electrische lijnen en autobus zoo gemakkelijk met Am sterdam verbindt. Het boekje is voorzien van vele foto's en prenten. Therapie voor woordblindheid door Maria J. Krabbe. In een aparte uitgave is verschenen een artikel van Maria J. Krabbe in „Gezin en School" opgenomen, over de Compensatie- Correctie-Methode, een therapie voor woord blindheid. De Ruïne van Brederode door J. S. Visser. Bij C. A. Mees te Santpoort is verschenen de tweede druk van De Ruïne van Brederode, me.t afbeeldingen, en wandelkaart door J. S. Visser. Met Jesus. Een bundel Christusgedachten uit de En- gelsche mystiek door een Karthuizer zijn uitgegeven en ingeleid door Jos. van Wely O.P. bij J. J. Romen en Zonen te Roermond- Ma esyek. Het is verbodendoor J. Onslee en Nico Slob. A'dam, Querido. Aan dit soms wel amusante verhaal gaan drie voorwoorden vooraf; éen van ieder dei- beide schrijvers, éen van de uitgeefster. Mis schien een beetje trop de bruit pour une omelette.Dat de beide auteursnamen pseudo- nymen zijn zouden wij ook zonder die voor woorden allicht vermoed hebben. Of de beide persoonlijkheden die zich daar achter ver schuilen. van zoodanige statuur zijn dat die inlichtingen niet gemist konden worden lijkt na lezing van het werkje aanvechtbaar. Eerlijk gezegd, laat het mij koud. niet te we ten wie dit boek geschreven heeft, het is er hier en daar niet meer of minder aardig, vaak zelfs geestig om. Maar de ondergrond van het verhaal is triest, pijnigend triest en het pijnigende zit juist in de tweespalt tus- schen den wat platten gein van den gespreks toon en de bijna hopelooze realiteit van den toestand die door al die geintjes heen kijkt. Frederik Kaagman is een jonge man. die wat geleerd heeft, werkloos is en een ruitje van een politieposthuis ingooit om van de straat te komen. Hij gaat een week de doos in, komt daarna in het asyl voor dakloozen terecht, wordt belast met het ophalen van oud pa pier, wordt huisknecht bij een jong advocaat, verkeert op een verkeerde manier met een dienstmeisje, dat eerst verkoopster in een warenhuis was, en het boek eindigt als hij in het ziekenhuis ligt te genezen van een ver wonding, bij een relletje opgeloopen. Als hij het ziekenhuis verlaat, kan zijn leven op dezelfde avontuurlijke wijze verder rollen, maar de schrijvers laten het voorloo pig bij deze episode. Dat zij, mijns inziens, op een geschikt oogenblik uitscheiden, geeft blijk van zelf kritiek, die de meeste debutanten missen. Want het cynisme van dien meneer Kaag man gaat op den duur wat hinderlijk wor den en kan niet gemaskeerd blijven achter zijn onuitputtelijke geestigheid. Onze aardig heid in dit boek is dan ook na de eerste helft ongemerkt aan het zakken, het wordt wer kelijk een teveel aan geest bij zooveel be roerdigheid en de figuur Kaagman wordt on waarschijnlijk en slechts de safe. wavarin Slob en Onslee hun esprit deponeeren. Een paar staaltjes van den volkschen hu mor in dit boek. Kaagman is met een anderen asylgast, die Jan Pepier genoemd wordt, met de handkar uitgegaan om oud papier op te halen. Kaagman duwt den wagen voort, Jan loopt er naast. „Ken je met die rotkart niet wat meer rechts houwe? roept ons een woedende chauf feur toe. die gedurende drie minuten in onze ruggen getoeterd heeft en zijn paardekrach- ten benauwend heeft laten snorren, zoodat ik er rillingen van krijg langs mijn stuit been tjeIk kan het overlaten aan Jan Pepier. Jan Pepier begint met een korte be schrijving van het uiterlijk van den chauf feur enz. enz. Op een andere plaats zitten de asylmen- schen elkaar van hun broodwinning te ver tellen: „Ik had een lied, zegt er een, en ik zong langs de straat. Ik had een lied Maar je had geen stem. zegt een ander, En wat kan jou dat....? Ik zong toch zeker niet om ze te amuseeren? Ik zong zoo'n beetje.wat zal ik nou zeggeas dreige ment. En ik ging in de Concertgebouwbuurt, waar de lui zitte met het fijne gehoor In den winter hadden ze tochtlatten voor de ramen, maar in den zomer was ik niet te harde maakte ik avonde van drie vier guide, enz. enz. De dramatis personae van „Het is verbo den" hebben éene overeenkomstigheid: het zijn alle min of meer „gesjochte' nummers wier wijze van doen en zich uit te drukken van alle verfijning gespeend is. Zij gaan bo vendien prat op wat men hun geestelijk pro letariaat zou kunnen noemen, en dat is hin derlijk zoodra van het goede te veel gegeven wordt. Zij zijn vol humor, galgenhumor echter en dat brengt, naast het amusement de triest heid. Ge voelt er Amsterdam in het mengsel van jiddische gein en dokwerkers' ongezou- tenheid. Een Schröder-Barbarossa, een Fran cois Pauwels zouden het hebben kunnen sig- neeren. Maar n.i.et zij alleener zijn nog vele combinaties denkbaar. Doch. inderdaad, Slob heeft gelijk: „noch Goethe noch Shakespeare zouden den durf hebben er hun naam aan te verbinden'. Het Straatlied, door D. Wouters en dr. J. Moormann. Amsterdam. Uitgave Mij. Holland. Ik had een lied zei daarnet onze vriend uit het Asyl. De heeren Wouters en Moor mann hebben er zesduizend verzameld en bieden, in een kloek deel van over de drie honderd pagina's, ons een paar honderd uit hun voorraad aan. Zij hebben ze in een aantal groepen ondergebracht: liefde- en minneliederen, historische liederen, burleske en sentimenteele liederen en romancen en balladen. „Behoudens de enkele regels, die ieder Nederlander uit zijn jonge jaren zich her innert. kent de meer ontwikkelde het straatlied niet. Wat er heden nog op ker missen of feesttijden wordt gezongen is weinig anders dan cabaret- en filmlied" ipag. 15) en de schrijvers vinden dat de tastbare onzin van O, Monah, O Kovaesz, niet kan halen bij „en als je pas getrouwd bent. krijg je koekjes bij de thee" of „O, margarine, nagemaakte boter". Daar kan men natuurlijk mee accóord gaan, doch het valt niet te ontkennen, dat het stra-at lied ook in de toekomst in nauw verband met het cabaret zal blijven. Wie weet hoe Monah en Kovaesz in den volks mond weer gaan opduiken. Trouwens zij geven in hun bundel zelf een voorbeeld hoe een liedje van Speenhoff sraatlied, en op een los velletje op straat verkocht wordt. Zoo vind ik onder de liederen die hier als straatliederen herdrukt worden, er al dadelijk twee „Van dc hoek, van de punt, paar het midden van de bank" en de be-, roemde Maliebaan, die ik een dikke veertig jaar geleden al door een komiek in Mullet's volksvariété in dé Warmoesstraat hoordeJ voordragen. Oorspronkelijk Nederlandsch waren die dingen ook al weer niet. De Maliebaan bijv. was een zeer vrijmoedige overzetting van een Parijsch cabaretnummer: „en rev'natit de la Revue". Denken wij aan den ijd van Reyding's revues: doofpot etc, terug, dan blijkt ook van de toenmaals populaire „moppen" niet zoo heel veel op Neerland's dierb'ren grond ontstaan te zijn. Het aar dige boek dat wij thans bespreken, laat zich met die genesis van het latere straat* lied weinig in. De bedoeliing die bereikt is, was een keuze te publiceeren uit wat de schrijvers verzamelden en dusdoende .te trachten belangstelling voor een zeker curieus terrein der volkscultuur op te wek ken. Het „echte" straatlied is vol kinderlijke romantiek, hevig en huilerig. Bij voorkeur rampen, moord en verlaten meisjes zijn het die de stof leveren. Zeer terecht wijzen de schrijvers er op dat de befaamde „Moord van Raamsdonk" een der weinige liederen is waarin dit „ontstellend gebeuren" lichtelijk ironisch behandeld wordt. Misschien had het juist daardoor zulk een taai leven en kwamen ex zelfs verscheidene varianten van voor. Het straatlied van Wouters en Moormann moet de belangstellende zich aanschaffen. Het is, voor zoover dat nog niet gebeurd is, een geestrijke sport van al die liederen de herkomst na te speuren, en er wordt een rij ke voorraad liederen u aangeboden. Natuurlijk hebben de beide verzamelaars zich ook met dat wetenschappelijke werk grondig bezig gehouden. Dat blijkt uit het voorwoord. Doch voor ons, leeken, ligt het aantrekkelijke van dit boek in de collectie zelve van liederen en dichtsels waaronder er werkelijk enkele van zuiver litteraire schoon heid, en bijna alle om het een of ander, cu rieus zijn. Binnenkort hopen wij te komen tot de be spreking van: 1. Een zwerver van zee tot zee (Maarten Matisse). Den Haag, Leopold's U. M. 2. Annie van Holken. Waar het om gaat. Zutphen Thieme Cie. 3. Hugo Penning. De Weldoener. A'dam, van Holkema en Warendorf. 4. Ina Seidel. Het wensch-kind. Ibidaah. 5. Anna van Gogh Kaulbach. Goddelijk Avontuur. A'dam. Nederl. Keurboekerij. 6. Annie Salomons. Het huis in de hitte. Ibidam. 7. J. Fortgens. De roep van de parelschelp. Amsterdam. Uitg. Mij. Holland. 8. J. B. van Rode. Jan Herbert MacDonald. Een cyclus in 4 deelen te Amsterdam. We reldbibliotheek. 9. C. M. van Hille Gaërthé. Achter het vaartje. Rotterdam. Nijgh en Van Ditmar. 10. Hans Bentinck. Het verdwenen hoofd. A'dam. A. J. G. Strengholt. 11. Machteld van Severen. Allerheiligen-zo mer. A'dam, Elsevier. 12. Nino Salvaneschi. De Bloem van den Nacht (vertaald door Mary Robbers). 13 Eva Raedtde Canter. Bohème, A'dam. Querido's U. M. 14 Henriette Roland Holst. Herman Gor ter. Ibidam. Verandering van program en der hier gegeven volgorde natuurlijk voorbehouden. J. H. DE BOIS.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1933 | | pagina 8