A.V.R.O. Japonnen week l I WED. H. HOGENBIJL ffli Vimtur FRANKEN Hio.de, - Ihksé&d u AARDAPPELMEEL doet een ontdekking S* GUMMIWAREN Kunsttanden Ze zijn niet te verbeteren schoenen AMANDEL FRAMBOZEN VANILLE Philips en Erres Radio W. Brakel Jr. WOENSDAG 18 DECEMBER 1935 HAARLEM'S DAGBtAD VOOR UW FEESTAVOND, BRUILOFT, DINER OF SOUPER BESPREEKT TIJDIG „ROSEHAGHE" HOOFMANSTR. 12, TEL. 14728 1935 tiental De nieuwe bundel Kinderliedjes, gezongen door Jacob Hamei's Kinderkoor Hét Kerstgeschenk voor Uw kinderen! Prijs slechts 65 cent. Even een telefoontje 14 2 7 3 en.U heeft 't franco thuis OUDE GROENMARKT 28, HAARLEM, POST-GIRO 139436 ais 0 het ook eens met aardappelmeel probeert. Aard appelmeel iseenheerlijkbindmid- del. U hoeft heusch geen buiten- landsch product te nemen. Aard appelmeel is volmaakt zuiver, laat geur, kleur en smaak der spijzen onveranderd, lost zeer gemakkelijk op en vormt geen klontjes. Geen beter middel voor het binden van soep, saus of groente. Leest U maar eens de warme aanbe veling van Prof. Dr. E. C. van Leersum in het gratis receptenboekje 6x6, dat Uw kruidenier U graag zal geven. U volgt dan vast zijn goeden raad en profiteert van de recepten, speciaal hiervoor geschreven door: Martine Wittop Koning, Mevrouw Lotgering- Hillebrand, den Heer Kers Jr., Mej. J. ten Bosch, Mej. Boonacker, Mej. Wijtema. En voortaan hebt U steeds i n Ut^) k< e u k e n VEREENIGDE NEDERLANDSCHE AARDAPPELMEEL INDUSTRIE - VEENDAM VOORHANDEN AXEL MUNTHE: SAN MICHELE met 24 platen. Gebonden f 2.90 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a, b.h. station Telefoon 13287. VOORHANDEN ANNE DE VRIES: Als alle lichten branden. Kerstvertelboek. Gebonden f1.75 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a, b.h. station Telefoon 13287. VOORHANDEN MIEN LABBERTON: ALS DE KERSTKLOK LUIDT. Gebonden 2.90 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a, b.h. station Telefoon 13287. van onze Bijzondere aanbieding voor •de Feestdagen tegen •verrassend lage prijzen. KRUISSTR. 5 UITSLUITEND a CONTANT SPECIAAL HUIS VOOR DAMES MODES VOORHANDEN: Serie IN DE „UILENREEKS'' MIEN LABBERTON Wat niet vergaat0.75 Lichtende Horizon „0.75 Het Licht der Wereld 0.75 IDA HEIJERMANS: Twee Kerstverhalen ƒ0.45 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a. b.h. station Telefoon 13287. VOORHANDEN SELMA LAGERLÖF CHRISTUS-LEGENDEN vertaald door MARGa. MEYBOOM. Gebonden f 2.90 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUdSWEG 17a, b.h. station Telefoon 13287. Het MOOISTE KERST GESCHENK REMBRANDT SCHILDERDEN 630 afbeeldingen Inleiding en bewerking van Dr. A. BREDIUS. voor slechts ƒ3.65 gebonden. Voorhanden in WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a. b.h. station Telefoon 13287. VOORHANDEN N. BASENAU-GOEMANS: KERSTSPROKEN. Gebonden 4.90 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a, b.h. station Telefoon 13287. HEEFT U STOF? Damesmantel n. maat 15. Over jas n. maat 16. Colbertcostuum n. maat 16 en 20. Alles prima fournituren en afwerking. Overjas keren 9. Damesmantel keren 7. Adres J. MÜLLER, Joh. de Breukstr. 1, bij den Schoterweg. Bel op 16077 en wij komen bij u VOORHANDEN ANTOON COOLEN KERSTVERTELLINGEN. Gebonden 2.90 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a, b.h. station Telefoon 13287. Irrigators, Breukbanden, Elastie ken kousen, Patent Geneesmidde len, Nieuwste Modellen Vrouwen spuiten Tc Haarlem uitsluitend gevestigd: ZIJLSTRAAT 91 „U N I T A S" TEGENOVER HET STADHUIS. Vraagt GRATIS PRIJSCOURANT. VOORHANDEN Dr. J. H. GUNNING J.H.zn. KERSTBOODSCHAP Voor alle menschen 45 ct. Idem: OUDEJAARSBRIEF 45 cent Dr. K. H. MISKOTTE: KERSTBRIEF. 50 cent WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a, b.h. station Telefoon 13287. K. FRED. MEIJER Groote Houtstraat 173 Gevestigd sedert 1921 LAGE TARIEVEN Telefoon 13126 VOORHANDEN WILMA KERSTKINDEREN. Gebonden 2.90 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a. b.h. station Telefoon 13287. RUIME KEUZE KERST- en NIEUWJAARS KAARTEN - KALENDERS WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a. b.h. station Telefoon 13287. VOORHANDEN P. DE ZEEUW J.G.z.: RONDOM DE KRIBBE. Gebonden f 1.50 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a, b.h. station Telefoon 13287. TIMTUR brengt niet alleen elegante, lichte schoentjes, maar ook heerlijk passende modellen voor wandeling e sport. In één opzicht zijn echter alle gelijk: Model, kwaliteit en afwerking zijn niet te verbeteren. Voor 100 °/o voe/comfori vraagt Timiur O rth o- compenser schoenen EERST DAN z^ULT GE TEVREDEN ZIJN! DE LUNCHROOM IS TOT KERSTMIS 's avonds tot 10 uur geopend. IN DE SMAKEN PER BEKER 12* ct. RADIO RADIO NIEUWSTE TOESTELLEN met afleesbare stationsnamen 50 #/o korting. Wij RUILEN ook Uw oude toestellen in. Overjarige Philipstoestellen 15.Neptunusstraat 41, Haarlem-Noord. HET GESCHENK VOOR KERSTFEEST EEN BOEK VAN BLIJVENDE WAARDE. WILLEMSEN'S BOEKHANDEL. KRUISWEG 17 a, bij het Station. TELEFOON 13287. H. KONING ZOON. KORTE ZIJLSTRAAT 8—10 TELEFOON 10428. LOODGIETERS. ZINKWERKERS. LEIDEKKERS. REPARATIES SPOEDIG EN VAKKUNDIG. KOOPT U HET BESTE BIJ: BOTERMARKT 17 TELEFOON 12897 GED. OUDE GRACHT 104 HAARLEM RHODODENDRONPLEIN 5 HEEMSTEDE Aangesloten bij de Mode Vakschool Vereeniging te Den Haag. Goed gekeurd bij Kon. Besluit van 12 Augustus 1909 No. 48. Grondig onderricht in Maatknip- pen en Costuuinnaaien. Opleiding voor Onderwijzeres, Coupeuse en Costumière. Lessen voor eigen ge bruik. - Men werkt aan eigen kleeding. - Dag-, Avond- en Privaatlessen. Spreekuur Vrijdags van 810 uur 's av. en Maandagmiddag van 35 uur, Ged. Oude Gracht 104 dagelijks Rhododendron- plein 5, Heemstede. Mej. J. v. DOORN. VOORHANDEN WILMA DRIE TORENS. Drie Kerstverhalen. Gebonden 2.50 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a. b.h. station Telefoon 13287. VOORHANDEN MIEN LABBERTON: GROTE BLIJDSCHAP. Een bundel Kerstverhalen. Gebonden f 1.90 WILLEMSEN'S Boekhandel KRUISWEG 17a. b.h. station Telefoon 13287.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1935 | | pagina 12