GROOTE LEICA FOTO-EXPOSITIE OhOMniha S.J. DE GOEDE S.J. DE GOEDE PETRIE C°. G0EDK00PE REISMARKEN S.J. DE GOEDE AUTOBANDEN AFSLAG!! MOTOR S.J. DE GOEDE VACANTIE!! S. J. DE GOEDE radio radio -morgen- „edego" rijwielen PEPEH'S VLEESCHPALEIS vertrouwde auto's GARAGE WALS Levensmiddelen 15ct. 15ct. MEISJE nachtwaakster Naaisters ENKELE DAGEN HAARDEN en kachels GROTE OSSENTONGEN 1.50 per stuk Bekend genoeg! VREEMD GELD BAGAGE-VERZEKERING REGEN - REGEN - REGEN °Az>. poffertjes en wafelavond VRIJDAG 7 AUGUSTUS 1936 HASREE M'S DAGBESD 13 van 8 to* en met 14 Augustus in RESTAURANT BRINKMANN, Groote Markt, Haarlem Meer dan 100 prachtige Leica-opnamen van Dr. Paul Wolff en Alfred Person, lederen dag (ook Zondag) van 10—18 uur en van 19—20.30 uur. LEICA-VOORDRACHT op 14 Augustus 20 5 uur in hetzelfde gebouw. In roducties gratis bij eiken fotohandelaar. TOEGANG VRIJ Verloofd: WILLY LEX en HAN BOEREE Heemstede 9 Aug. Haarlem Geen receptie. Geboren: KEES Zoon van G. J. SORGDRAGER en G. A. M. SORGDRAGER- SMITS 6 Augustus 1936 Kleverlaan 109 Heden overleed na een smartelijk lijden onze Echt genoot en Vader, de Heer Gerardus Petrus Mossinkoff na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der Stervenden, in den ouder dom van 69 jaar. Haarlem, Uit aller naam: Mevr. de wed. F. MOSSINKOFF— WILS Haarlem, 6 Augustus 1936 Parklaan 35 De begrafenis zal plaats hebben op Maandag 10 Aug. a.s. te 12.30 uur op de R.K. Begraafplaats St. Barbara te Haarlem. Geen bloemen Geen bezoek J. Ph. Joosten Hattink chirurg AFWEZIG tot 7 September VON WINNING Vrouwenarts AFWEZIG van 9 Augustus2 September. Waarnemers: Dr. Götte en Dr. Melchior. Gevraagd voor direct flink v. d. en n. of v. d. dag. Ripperda- park 18, Haarlem Geklaagd in klein rusthuis of ongediplomeerd verpleegster. Brieven no. 5230 bur. van dit bl. S. J. DE GOEDE Vraagt LEERLING-VERKOOPSTERS ZIJLSTRAAT bij de brug Ten Berge's Confectie-industrie N.V. vraagt voor direct Leerling en Aankomende tevens leerling-perser. Aanm. da gelijks aan de fabriek Spaarne 77. FLINKE LOOPJONGEN gevraagd, leeftijd 15 a 16 jaar. GEBR. v. RIESSEN, Groenten- en Fruithandel, Bloemendaalsche- weg 67, Bloemendaal M'n weegschaal WAARSCHUWDE MIJ Nieuwe, veilige, prettige vermage ringskuur in vloeibaren vorm. Neemt een pond per dag af, zon der diëet. Een beproefd middel, absoluut onschadëiyk, met zeker resultaat. Begin nog heden met BonKora en indien het nog niet verkrijgbaar is bü Uw Apotheker of Drogist, zend dan f 2.25 per postwissel of op giro 263663, waarna franco toezending omgaand volgt. Zend mij gratis inl. over BonKora. Naam Adres: Verkrijgbaar bij Drogisterijen VAN EDEN. GR. HOUTSTRAAT 161, GEN. CRONJéSTR. 49, SPAARNE 38. liR Restanten O Hl SERVIEZEN III GLASWERK BARTEL JORISSTR HAARLEM S8T- NU NOG ZOMERPRIJZEN -1 21 pond OSSELAPPEN. 2 RIBLAPPEN 2 BRAADSTUK 2 ROSBIEF 98 98 98 98 BIEFSTUK en OSSEHAAS 70 p. pond 2 pond VARKENSFRICANDEAU 98 2 GEHAKT en pond VET 65 Is de groote sorteering in RADIO-ONDERDEELEN van DE GOEDE's Technische afdeeling! Maar nog niet iedereen weet, dat een groote sorteering schema's wacht om U in den komenden winter gramofoonmuziek te verschaffen SCHEMA'S voor GRAMOFOON VERSTERKERS van het kleinste 10 Watt versterkertje tot de 100 Watt voor huiskamer of dancing. Microfoons, Pick-ups, Microfoonstandaards, Motoren, Omvormers voor muziek in de buitenlucht. Groote bekrachtigde Luidsprekers met universeele omgangs-transformatoren. Voor de vacantie of week-end leveren wij de ORIGINEELE POLIDOR KOFFERGRAMOFOON voor slechts 9.35! fSBT" ONOVERTROFFEN!! Komt luisteren en wij demonstreeren U met een ORIGINEELE COLUMBIA GRAMOFOONPLAAT a 0.49 De wereldberoemde Loewe Radio-toestellen in de allernieuwste uitvoering Het is een genoegen waarvan U niet spoedig verzadigd zult zijn, in den Hout en in andere bosschen de spron gen der eekhoorns van boomtop tot boomtop, met een kijker te volgen. U kunt van elke wandeling een feest maken, als U door ondervinding ge leerd hebt Uw oogen en Uw kijker goed te gebruiken. Goede kijkers levert tegen lage prijzen OPTICIEN VINK, SPEKSTRAAT Numero EEN. Voor reparaties ook: Acacialaan 2, Bloemendaal en Pegasusstraat 75, Haarlem-Noord. Telefoon 13870 (2 lijnen) Haarlem ABESSYNISCHE REGENCAPES in diverse kleuren in gummi en waterproof 2.15 COMPLETE REGENKLEEDING VOOR DE FIETS VOOR DAMES EN HEEREN, BESTAANDE UIT: CAPE - BEENPIJPEN - ZUID-WESTER 3.S8 GUMMI WATERLAARZEN 1.98 SPATLAPPEN 0.09 JASBESCHERMERS 0.19 WATERPROOF STUURTASSCHEN 0.28 WATERPROOF RUGZAKKEN ƒ0.49 DUBBELE WATERPR. BAGAGEDRAGERTASSCHEN0.85 PHOEBUS-VERGASSERS 1.95 ZWARE GOLFPLATEN 0.6:1 ZWAAR ASPHALTPAPIER, per meter 0.12 enz. enz. enz. ALLEEN Zijlstraat bij de Brug LUXE AUTO'S ZONDER CHAUFFEUR HUURT ALLEEN PRIJZEN BILLIJK. Uw PT* AANGEWEZEN ADRES hiervoor is TEDING VAN BERKHOUTSTRAAT 70 TELEFOON 11256 TOB NIET MET SLECHTE BANDEN, HET IS BOVENDIEN LEVENSGEVAARLIJK! HANDELMAATSCHAPPIJ E D E G O KINDERHUISVEST 43—45, HAARLEM, TELEFOON 13039 OFFREERT U VOOR LUXE WAGENS buitenb. binnenb. 490—21 475—19 500—19 500—20 52516 525—17 525—18 550—17 Alles kersversch HEAVY DUTY VOOR VRACHTWAGENS 7.85 ƒ2.— buitenb. binnenb. 8.50 „2.— 30— 5 18.50 2.70 8.95 2.20 32— 6 29.90 4.20 8.50 2.20 34— 7 36.— 4.55 10.— 2.25 600—20 15.50 „2.70 10.— „2.— 9.50 „2.— 10.50 2.85 Orig. verpakking Volle garantie Prima SMEEROLIE, per Liter 14 cent Prima verpakte Smeerolie in verzegelde 1 Literbusjes 25 cent 100 pCt. pure Pennsylvanië-olie in verze gelde 5 gallons Pails (20 Liter) direct uit Amerika, m. bijbehoorende analyse. Beter dan de duurste Oliën 5.25 Amerikaansche Remolie, per Literbus 1.25 Bovensmering, per Liter0.95 Hogedruk consistentvet, per kilobus 0.35 Rood spuitvet, per kilobus 0.35 1 a Waterpompvet, per kilobus 0.45 1e soort Amerikaansche benzine, per Liter 0.10% Geladen Auto-accu's 6.95 Enorme sorteering ACCESSOIRES Ook voor Motorrijders. TEVENS maken wij alle autocontact-SLEUTELS en Auto- deursleutels, huisdeursleutels en alle mogelijke andere soorten sleutels voor 35 CENT. U KUNT ER OP WACHTEN ACCU'S LADEN 0.45 Wij zouden gaarne een BETREKKING willen zien voor onzen KANTOOR- en MAGAZIJNBEDIENDE, oud 25 jaar. Goede werkkracht. Salaris volgens overeenkomst. Wij kunnen hem ten zeerste aanbevelen. Brieven aan de N.V. J. A. PLAK, Meer en Boschlaan 33, Heemstede, Telef. 28374. BEKWAME STRIJKSTER gevraagd. STOOMWASSCHERIJ G. RHEE, Bleekersvaartweg 55, Heemstede. Pracht Simplex met twee versn., zoo goed als nieuw 85.Een driewieler met gesloten bak, merk Sparta, als nieuw 100. Te zien en te probeeren Spaarne 96. Banden groeven Koopt en verkoopt alle maten en merken AUTOBANDEN tegen de laagste prijzen BANDEN GROEVEN vanaf 50 ct. SPAARNE 96, naast de Centrale Te koop witte ruwh. foxterrier reu, m. stamboom. Overboschlaan 19 b. d. Bl. brug, Heemstede VACANTIE - VACANTIE - VACANTIE heeft steeds grooten voorraad van PRIMA PRIMA GEHEEL STALEN 2- en 3-WIELEN KINDERRIJWIELEN vanaf 2.95 In alle maten, met en zonder luchtbanden. Orig. NAETHER. AUTOPEDS 2.65. VLIEGENDE HOLLANDERS 5.95 KINDERAUTOMOBIELEN 4.95. AUTOPEDS met dikke ballonbanden en gewoon Holl. ventiel ƒ5.95 Rolschaatsen Voetballen Hockeystick-klemmen Actetasschen College-tasschen Henley Tennisballen Henley Tennis-grips Tennis racket-klemmen f 0.98 0.98 1.15 0.98 0.95 0.22 0.25 „1.15 Henley Hockey-grips f 0.48 Regenpijpen „1.40 Leeren Handschoenen„0.95 Dubbele bagagedrager tasschen 1.25 Stuurtasschen Dynamo lampen 0.35 1.95 ELECTR. SPOREN TRAMS ELECTR. DIESELTREINEN Seintoestellen (min.) 0.65 KINDERTELEFOON- EN TELEGRAAFAPPARATEN, WERKEND OP ZAKBATTERIJ. ELECTR. POPPENKAMERVERLICHTINGEN. ELECTR. SPEELGOED IN VERSCH. VORM. IETS GEHEEL NIEUWS BESTUURBARE VLIEGENDE HOLLANDERS OP 2 WIELEN MET BALLONBANDEN. folies va* de week! Groot blik Mandarijnen (au sirop). Ct, Potten JAM alle smaken 19 Ct Geurige ihee (waterhoudend) per ons Ct. Wit:e Suiker per pond .21 ct Roomboter met rijkimerk per pond /4Ct, Gebraden Kalfsge hakt (dun geine- «g- den) per pond ZOCI, Literblik fijne lik fijne f)C a* AUGURKEN ADCI- Voor bij de Thee de Thee r" A, 10 CAKES ^DCT. OP ONZE LUNCHROOM! van 8 tot 10 uur Portie Poffertjes Portie wafelen GR. HOUTSTR. Stofzuigerhuis „ELECTRO FORT,, GROOTE HOUTSTRAAT 94 TELEFOON 17077 Het sinds Jaren bekende STOFZUIGERHUIS. heelt alle bekende merken STOFZUIGERS voorradig, tegen de bekende LAGE PRIJZEN, onder coulante garantie, o.a. Hoover MO.—, Hamilton Beach 35.—, El. Lux f 15.—. Excelsior f 15.—, Premier f 12,50, Premier Duplex f 25.—, Reglna T 7.50 enz. enz. Betaling regelen wij desgewenscht met U. KOMT U EVEN KIJKEN „E D E G O" RIJDERS EIND'GEN ALTIJD BLIJ EN VERGENOEGD DEN TOCHT VEILIG EN BETROUWBAAR RIJDT HIJ, DIE 'N „E D E G 0"-RIJWIEL KOCHT! ALLEEN verkrijgbaar bij: alléén ZIJLSTRAAT BIJ DE BRUG EDEGO RIJWIELEN zijn onbeperkt GEGARANDEERD en met GRATIS onderhoud.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlem's Dagblad | 1936 | | pagina 3